Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 11 találat lapozás: 1-11
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Tárgymutató: felekezetek általában; vallásügy / egyházi iskolák

1990. január 22.

Az RMDSz IB közp. irodájának állásfoglalása reményét fejezte ki aziránt, hogy az új korszaknak nem a korábbi opportunisták lesznek a hangadói és haszonélvezői, ezért helyeslik, ha a romániai magyarság él az erkölcsi felelősségre vonás jogával és megvonja a bizalmat azoktól, akik erre méltatlannak mutatkoznak.

Kolozsvárott találkoztak a m. történelmi egyházak képviselői és szándéknyilatkozatot fogadtak el (melyet február 3-án átadtak a vallásügyi miniszternek), bejelentve igényüket tk. az 1948-as kultusztörvény hatályon kívül helyezésére, az egyházi önkormányzat teljes szabadságára, a felekezeti iskolahálózat visszaállítására, a könyvtárak, levéltárak, ingatlanok, anyakönyvek, egyházi karitatív intézmények visszaadására. (→ 1990.02.19, 1990.06.04, 1990.08.13, 1990.10.22, 1990.11.05)

1991. október 7.

Nagyváradon közös tanévnyitót tartott a két új felekezeti iskola, a Lorántffy Zsuzsanna Ref. Gim. és a Szent László Kat. Gim. Az intézményeknek nincs önálló épületük, a 9. sz. Ált. Isk. termeiben tartják az órákat.

A három hónapos moratórium lejárta után Horvátország és Szlovénia ismét kikiáltotta függetlenségét. (vö: 910626; ]911223)

1992. május 25.

Szőcs Judit, az RMPSz és Buchwald Péter, az RMDSz helyi szervezetének elnöke nyílt levelet intézett a kormányfőhöz, a tanügymin.-hez és a polgármesterhez, amelyben a 3 egyházi alapítású (kat., ref., unit.) kolozsvári iskola visszaadását és a vallásoktatás engedélyezését követelték, hivatkozva az EBEÉ ez irányú határozatára. [RMSz, jún. 6.]

Horváth Antal esperes az újságíróknak elmondta, hogy eddig nem kapott választ a tavaly személyesen a pápának átadott levelére, amelyben m. ny. misét kért a csángóknak. [ÚM, máj. 25.] (→ 1991.08.03)

1992. szeptember 21.

Az RMDSz alelnöke nyilatkozott a választási esélyekről. A szövetség csak abban esetben lépne a kormányba, ha létrehoznák a nemzetiségi minisztériumot, m. miniszterrel az élén, továbbá ha különböző tárcáknál 5 államtitkári posztot biztosítanának. Önálló m. tankerületre is szükség volna; elfogadásra vár a felekezeti iskolákról szóló törvény és továbbra is megoldatlan az anyanyelvhasználat kérdése a helyi adminisztrációban és az igazságszolgáltatásban. [MH, szept. 21.]

1993. április 27.

A Vallásügyi Államtitkárság székhelyén a kultusztörvény tervezetét vitatták az egyházak küldöttei. Tempfli József elmondta: a hatalom képviselői mereven elzárkóztak néhány kérdés megvitatásától: nem akartak beleegyezni az egyházi vagyon visszaszolgáltatásába és az egyházi iskolák felállításába. Az egyházak vezetői továbbra is kitartanak e két lényeges feltétel teljesítése mellett. [EN, máj. 13.] (→ 1993.10.11, 1993.10.28, 1994.04.09)

Jeszenszky Géza elmondta, hogy a ro.–m. alapszerződés szerkesztése során figyelembe veszik a romániai magyarság jogos kéréseit; nem fognak a „kisebbségek feje fölött szerződni”. [RMSz, ápr. 27.]

Balázs Sándor, a Bolyai Társaság elnöke a sajtó útján próbált üzenni Iliescu elnöknek, tekintve, hogy postán küldött leveleire – melyben a BTE visszaállítását sürgette – nem kapott választ. [RMSz, ápr. 27.] (→ 1993.05.12)

A tanfelügyelőség nem hagyta jóvá, hogy a kolozsvári Apáczai Csere János Líceumban tanítóképző osztályok induljanak. Tanítóképző csak Zilahon, Kézdivásárhelyen, Székelyudvarhelyen és Nagyváradon működik. [RMSz, ápr. 27.]

1993. május 19.

Nagyváradon megalakult a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság; legfontosabb célkitűzésük a honismereti nevelés és a műemlékvédelem. [Harangszó, okt. 10.] Partium c. időszakos folyóiratuk 1994. ápr. indult.

A m. történelmi egyházak közös álláspontot alakítottak ki a vallásügyi törvénytervezettel kapcsolatban. A legfontosabb dolgok nem kerültek be a tervezetbe. A Vallásügyi Államtitkárság, azzal az ürüggyel, hogy a tanügyi törvény nem irányoz elő felekezeti oktatást, kivették ezt a részt a tervezetből, az egyházi vagyon restitúcióját pedig külön törvényben kívánják rendezni. Az egyházak tiltakoztak. [RMSz, máj. 19.] (→ 1993.10.11)

1993. május 27.

A MaKOSz rendezésében Torockón diákújságíró-találkozó kezdődött.

Az Unitárius Egyház Székelykeresztúron és Kolozsvárott az új tanévben egy-egy unitárius IX. osztályt kíván indítani. Mindkét iskolában kántorképzést is biztosítanak a jelentkezőknek. [HN, máj. 27.]

Lemondott az MDF elnöki tisztjéről Für Lajos, aki nem értett egyet a Debreczeni József és Csurka István által vezetett csoportok belháborújával. Az ügyvezetői tisztet Lezsák Sándor vette át, aki kifejtette: Csurkának az MDF-en kívül kell elképzeléseit, programját megvalósítania. [MN, máj. 27.]

1994. szeptember 1.

A BN közölte az RMDSz által kidolgozott okt. törvény tervezetét (Törvény a nemzeti kisebbségek nyelvén történő oktatásról). A tervezetben szerepel: a BTE, az OGyE, a SzISzI, a kolozsvári Zeneművészeti, a Képzőművészeti és az Agronómiai Főiskola, a marosvásárhelyi Tanárképző Főiskola újjászervezése, m. ny. tanszék a Műegyetemen, valamint az egyházi iskolák visszaadása. [BN, szept. 1.]

Meleşcanu egy interjúban elmondta: megmagyarázta az RMDSz vezetőinek, hogy az általuk felvetett kérdéseket nem lehet megoldani az alapszerződés keretében. [ÚM, szept. 2.]

Pető Iván, az SzDSz elnöke megbeszélést folytatott Emil Constantinescuval. Az alapszerződéssel kapcsolatban egyetértettek abban, hogy a határgaranciákat a m. kisebbség jogaival kell összekapcsolni. [MH, szept. 2.]

1997. május 18.

A kormány jóváhagyta a 84/1995. sz. tanügyi törvény kiegészítésére és módosítására vonatkozó törvénytervezetet, mely tartalmazza a romániai oktatás általános reformját szolgáló szabályozásokat és a kisebbségi oktatást korlátozó rendelkezések eltörlését. A tervezet szerint megszűnik a kisebbségek nyelvén történő szakmai oktatásra vonatkozó tiltás, lehetővé válik az anyanyelven való egyetemi felvételizés, m. nyelven lehet oktatni Ro. történelmét és földrajzát, az egyházi iskolák világi oktatást is folytathatnak és ehhez részben állami támogatásra is számíthatnak. [Táj., máj. 19.]

Gyergyószentmiklóson szobrot állítottak Kossuth Lajosnak (Miholcsa József alkotása). [RMSz, máj. 21.]

1998. október 21.

A képviselőházi szakbizottság a vallásoktatás szabályozását tárgyalta a történelmi egyházak vezetőinek jelenlétében. (Erről Jakubinyi György azt mondta: azért volt szükség az egyházi képviselők jelenlétére, hogy ország-világ előtt elmondhassák, nem az egyházak háta mögött döntöttek.) A képviselők elutasították azt, hogy az egyházi iskolák állami támogatásban részesüljenek; a bizottság végül megszavazta: az egyházi iskolák csak magániskolaként működhetnek. Anghel Stanciu, a biz. eln. megszavaztatta azt az indítványt is, hogy a multikulturális egyetem oktatási nyelve a ro., a világnyelvek és a kisebbségek nyelve. [BL, okt. 30.]

A Romániai Rektorok Orsz. Tanácsa Galacon arról döntött, hogy alkotmányossági óvást nyújtanak be a PSE ellen. [Szabadság, okt. 21.] (→ 1998.11.03)

1999. január 20.

Emil Constantinescu, alkotmányos jogára hivatkozva, jan. 25-re összehívta a parlament rendkívüli ülését, mondván, hogy fennáll a bányászsztrájk politikai összecsapássá való változtatása. [Sajtóf., jan. 21.] ● [Az események gyorsabban követték egymást, lásd alább.]

Az erdélyi történelmi egyházak középfokú képzésének adatai: 11 róm. kat., 9 ref., 1 evangélikus és 2 unitárius iskola van, összesen 3200 tanulóval (sok esetben csak egy-egy állami középiskolában helyet kapó osztályról van szó). [PK, jan. 20.]lapozás: 1-11
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998