Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 13 találat lapozás: 1-13
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Névmutató: Héjja Dezső

1991. november 26.

Az RMDSz parlamenti csoportja nyilvánosságra hozta álláspontját a Har–Kov-jelentésről. Kérték, hogy a parlament ne fogadja el a jelentést, hozzanak létre pártatlan külföldi bizottságot, vizsgálják felül az 1990. márciusi eseményekkel kapcsolatos ítéleteket, végül ismételten kérték a Nemzetiségi Minisztérium fölállítását. – Verestóy Attila szenátor egy példányt Iliescu elnöknek is átadott. [RMSz, nov. 26.; dec. 3.]

Kézdivásárhelyen nov. 26-án letartóztatták Héjja Dezsőt, nov. 29-én Daniela Filip-Orbant, dec. 4-én Paizs Ottót, az ún. Agache-ügyben. (→ 1991.04.04) – A városi polgármesteri hivatal, az RMDSz, a MADISz, az AC és a helyi szakszervezetek nyilatkozatban tiltakoztak a letartóztatás ellen, emlékeztetve a FSN amnesztia-rendeletére. (→ 1990.01.04) [Bővebben lásd: RMSz, dec. 7., 17; Háromszék, dec. 6., 7., 10., 13., 14.]

A párizsi Liberation cikke fölhívta a figyelmet a szélsőségesen nacionalista pártokra (PUNR, PRM) és sajtótermékekre, mondván, hogy a tűzzel játszik az, aki nem határolja el magát ezektől. [A cikket ismertette: RMSz, nov. 29.]

1999. február 15.

Tőkés László Nyárádszeredában közölte az újságírókkal, hogy a két kormányfő találkozása előtt bizalmas tárgyalásra készült Orbán Viktorral, „de egészen szokatlan módon közbelépett a ro. diplomácia, kifejezvén a ro. fél visszautasító álláspontját.” Orbán Viktor „nagyon elvszerűen azt mondta, hogy ha már ez így történt, a bizalmas találkozásnak adjunk nyilvánosságot szerdán”. [RMSz, febr. 15.]

Frunda György ügyvédi közreműködése nem járt sikerrel: háromszori halasztás után ítéletet hirdetett a bukaresti táblabíróság az Agache-perben: Filip-Orbán Daniela 7 év börtön, Héjja Dezső és Paizs Ottó 4 év, Reiner Anton 3 év, plusz minden elítélt részéről anyagi kártérítés; Konrád Jánost felmentették. Nyilvánvaló, hogy az ítéletnek pol. és etnikai jellege is van. [BL, febr. 19.] (→ 1999.02.26)

Bűnügyi per tanújaként idézték meg az Alsócsernátoni Fórum főbb résztvevőit, tk.: Tőkés Lászlót, Király Károlyt, Kónya-Hamar Sándort, Borsos Gézát, Katona Ádámot, Bardóczy Csabát, Patrubány Miklóst, Toró T. Tibort. [Szabadság, febr. 15.] (→ 1999.02.23)

2001. május 26.

Sepsiszentgyörgyön tartja 4. kongresszusát az RT, az RMDSz nemzeti liberális platformja. Toró T. Tibor, a platform elnöke elmondta: sikeres időszakot élnek, a tavalyi helyhatósági és parlamenti választások alkalmával megsokszorozták önkormányzati tanácsosaik és képviselőik számát. [Szabadság, máj. 26.]

Az Agache-ügy egyetlen itthon lévő elítéltjének, Héjja Dezsőnek a lakásán rendőrök jelentek meg, hogy elvigyék a kirótt (4 éves) börtönbüntetést letölteni. Héjja – egy balesetből kifolyólag – mozgásképtelen, mindkét lába lebénult. Kéri a büntetés elhalasztását. [RMSz, máj. 26.] (→ 2001.07.11)

Javult a Mo.-i oklevelek honosítási rendszere, 1995-től 2000 májusig 560 honosítási kérelemből 453-at elfogadtak. [Szabadság, máj. 26.]

2001. július 11.

Iliescu elnök Brüsszelben Romano Prodival, az EB elnökével tárgyalt. Prodi üdvözölte a Ro.-ban folyó gazdasági és pol. reformokat, Günter Verheugen csatlakozási biztos viszont visszafogottabb hangnemben nyilatkozott. [Szabadság, júl. 11.]

Héjja Dezsőt (→ 2001.05.26) letartóztatták és Sepsiszentgyörgyre szállították. Az ítélet letöltésének elhalasztására benyújtott kérvényt augusztusban tárgyalják. [RMSz, júl. 11.]

Az RMDSz kovásznai, kihelyezett frakcióülésén nagy vita alakult ki a prioritásokról. Toró T. Tibor szerint el kell kezdeni a dialógust a pártokkal a közösségi autonómiáról. [Szabadság, júl. 11.]

Csíkszeredában ezernél több részvevője van a Bolyai Nyári Akadémiának (BoNyA); ez a legnagyobb kárpát-medencei pedagógus-továbbképző. [RMSz, júl. 11.]

A KAM fölmérései szerint az elmúlt évtizedben nem valósítottak meg semmilyen életképes helyi stratégiát, emiatt a Székelyföld nem lesz képes a felzárkózásra. A székely háztartások kivárásra, túlélésre rendezkedtek be. Gondok vannak az iskolázottsággal és a szakképzéssel, késik az iskolarendszer piachoz való igazodása. [RMSz, júl. 11.]

2001. július 19.

A közbirtokossági erdők visszaadásáról is rendelkező módosított földtörvény már életbe lépett, de még várni kell a végrehajtási utasításra, amelyet 45 napon belül kell közzétenni. [BN, júl. 19.]

Érdekes párhuzamot vont a cikkíró két eset között. Sever Mureşant, az államfő hajdani teniszpartnerét, aki a Dacia Felix Bank egykori vezetőjeként a bank bukásáért is felelős, több évi nyomozás után fogták el és Svájcban 8 évi börtönre ítélték; Ro. kérte a kiadatását, majd 2 heti fogvatartás után feltételesen szabadlábra helyezték. Rá öt órára Mureşan repülővel Párizsba távozott. Ezzel szemben a magát ártatlannak valló, mozgásképtelen Héjja Dezsőt koncepciós perben elítélték és bebörtönözték. [BN, júl. 19.]

Gh. Funart 3 órán keresztül hallgatták ki, 6 büntetőjogi ügyben. [Krónika, júl. 19.]

2001. augusztus 24.

Ioan Olteanu bizottsági elnök szerint a szenátus és a képviselőház akkor is kialakítja az álláspontját a státustörvényről, ha az RMDSz tagjai nem vesznek részt az ülésen. A bizottság véleménye konzultatív jellegű; a nézetkülönbségek megoldása a két kormányra hárul. [Szabadság, aug. 24.; Népújság, aug. 24.]

Tőkés László, az Agache-per elítéltjeinek sorsát ecsetelve rámutatott: kísértenek a pol. perek; Héjja Dezső amnesztiáját sürgeti. [Szabadság, aug. 24.]

80 évvel ezelőtt Csernátonban tartották az IKE első konferenciáját; erre emlékezve – 250 ref. fiatal részvételével – tábort szerveztek ugyanott. [Háromszék, aug. 24.]

2001. szeptember 29.

Az SzKT ülésén Frunda Györgyöt választották meg a Tanács új elnökének. Markó Béla helyzetelemzésében kifejtette: a romániai magyarság biztonságérzetének megteremtésében nagy segítség lehet a státustörvény, mert azt az üzenetet hordozza, hogy Mo. gondot visel a h. t. magyarokra; ám ettől függetlenül a m. közösség dolga a jövőt előkészíteni. Az RT-ügyet (→ 2001.08.21) megosztási kísérletnek tartja. A kormánypárttal való kapcsolatról: közös érdek a közös cselekvést keresni. Az RT szerint az RMDSz-nek külön társadalmi szervezetet kell létrehoznia – a pol. szervezetek, a civil szféra és az egyházak képviselőivel közösen – a státustörvény alkalmazására. Zárt ülésen döntöttek a Tőkés László elleni fegyelmi ügyben. Takács Csaba azzal vádolta a tb. elnököt, hogy a tavalyi választások idején RMDSz-ellenes kampányt folytatott Szilágy megyében. A testület 39 igen, 17 nem, 9 tartózkodás alapján elfogadta a jelentést és megróvásban részesítette Tőkést. [Szabadság, szept. 29., okt. 1.; Krónika, okt. 1.; Népújság, okt. 1.] (→ 2001.10.17, 2001.11.05, 2001.11.14)

Tőkés László rögtönzött sajtóértekezleten tiltakozott a pol. indíttatású – úgymond: célzatos – fegyelmi eljárás ellen; a megrovást kitüntetésként kezeli és a M. Köztársasági Érdemrend Nagykeresztje mellett az RMDSz kiskeresztjeként fogja viselni. [Szabadság, okt. 1.]

Az SzKT állásfoglalást tett közzé az Agache-ügyben: kérik az igaztalanul elítélt (→ 1991.04.04) személyek meghurcolását, kérik az államelnököt, hogy gyakoroljon kegyelmet Héjja Dezső és Reiner Antal esetében, akiket súlyos betegségük ellenére zártak be. [SzH, okt. 11.]

2001. november 9.

Az amerikai kongresszus képviselőháza támogatásáról biztosította azt a tervet, hogy újabb NATO-bővítési hullámot hajtsanak végre Kelet-Európában. Az előző bővítés során Mo., Lengyelország és Csehország 1999 tavaszán lett a szövetség tagja. A köv. bővítési fordulóról 2002-ben döntenek, a prágai NATO-csúcson. Kilátásba helyezték, hogy Ro. 11,5 millió $-t kapna a tisztikar átképzésére. [Szabadság, nov. 9.]

Cristian Niculescu külügyi államtitkár elmondta: a kormány komolyan veszi az országimázst, amit mindennél jobban bizonyít, hogy az eddigi évi 200 ezer $ helyett 2002-től évi 6-8 millió $-t költenek majd arra, hogy a külföldi befektetők és turisták kedvezőbb képet kapjanak az országról. A külföldön létező kulturális központoknak is nagy szerepük lesz ebben. [Szabadság, nov. 9.]

Héjja Dezsőt orvosi vizsgálatnak vetették alá és megállapították, hogy egészségi állapota nem engedi meg, hogy letöltse a börtönbüntetését. [RMSz, nov. 9.]

2002. január 24.

Ion Iliescu a Kultúra regionális fóruma című rendezvényen az egységes ro. állam megbontásával vádolta a Memorandum (→ 2001.12.10) aláíróit. [Krónika, jan. 24.]

Reiner Antal Csíkszeredában raboskodik. A családjával Mo.-ra menekült, de amikor meghallotta, hogy Héjja Dezsőt börtönbe zárták, úgy döntött, beadja a kérelmet a politikai menedékjog visszavonására és hazajön. Egyetlen éjszakát töltött a házában, másnap elfogták. [RMSz, jan. 24.]

A Ro. Helsinki Bizottság és a Pro Europa Liga képviselői helyszíni felmérések alapján (1997 után második alkalommal) készítettek jelentést a csángó kérdésről. Meg kell állítani a moldvai csángók asszimilációját és el kell ismerni a közösség nemzeti kisebbségi státusát – hangsúlyozza a jelentés, melyet Bukarestben mutattak be a sajtó képviselőinek. Ecaterina Andronescu okt. min. megpróbálta ellensúlyozni a jelentés megállapításait. [Krónika, jan. 24.; Szabadság, jan. 24.; Népújság, jan. 24.; RMSz, jan. 25.] – Markó Béla vitathatónak nevezte a csángók külön kisebbséggé nyilvánítását; a csángók külön csoportot alkotnak, de a magyarokhoz tartoznak. [Szabadság, jan. 25.]

Puskás Bálint elmondta: az RMDSz egyedül folytatja a harcot, az egyházi vagyon visszaaadásáért (→ 2001.11.22), egyetlen parlamenti párt sem állt az ügy mellé. [HN, jan. 24.]

M. igazolványt igényel Aurel Agache fia, aki anyja magyarsága okán kérheti azt. Szándéka, hogy bebizonyítsa a törvény abszurd voltát. [RMSz, jan. 24.] (→ 2002.10.03)

2002. március 9.

Kormányrendelet rögzíti, hogy az országban élő nemzeti kisebbségek használhatják saját nemzeti jelképeiket (zászló, himnusz) a különböző hivatalos rendezvényeken. [Szabadság, márc. 9.]

Iliescu elnök fogadta az RMDSz küldöttségét; a megbeszélésen az alkotmánymódosítási elvekről is szó esett, de konkrét ügyek megoldása is napirenden szerepelt (tk. Héjja Dezső kegyelmi kérvénye). [Szabadság, márc. 9.] (→ 2002.03.20)

Zsombolyán Petőfi-mellszobrot avattak (Soltész Teophil és Varga Luigi István szobrászok alkotása). [NyJ, márc. 9.] (→ 2002.01.29)

A bukaresti közszolgálati rádióban a német és a m. szerkesztőség önálló szervezeti egységgé vált. A m. szerkesztőség vezetője Vincze Lóránt. [Népújság, márc. 9.]

Pár napra a m. nyelv, a míves beszéd fővárosa lett Nagyszalonta – ünnepségeket tartottak Arany János születésének 185. évfordulóján. [RMSz, márc. 9.]

2002. március 20.

Újabb 5 megyében írták alá az RMDSZ–PSD közötti protokollumot, a felek megállapodtak a helybeli magyarság igényei teljesítéséről. Az RMDSz ígéretet kapott pl. a brassói Áprily Lajos Líceum helyzetének rendezéséről. [RMSz, márc. 20.] – Eddig már 16 megyében sikerült megkötni a megyei szintű egyezségeket. A kormánypárt tk. arra kötelezi magát, hogy azokon a településeken, ahol a kétnyelvű helynévtáblák kitűzése ellenállásba ütközik, a prefektus közbenjár a törvény betartása érdekében. [Krónika, márc. 20.]

Több lakossági bejelentés is jelzi: nem halad mindenütt szabályosan a népszámlálás; legtöbb helyen nem az előírásoknak megfelelően rögzítik a kérdőíven a nemzetiséget és a vallást. [Népújság, márc. 20.]

Ion Iliescu elnöki kegyelemben részesítette Héjja Dezsőt, aki betegsége miatt nem tudja letölteni a – koncepciós perben kiszabott – büntetését. [Háromszék, márc. 20.; Szabadság, márc. 22.; RMSz, márc. 22.] (→ 2001.05.26, 2001.07.19, 2002.03.09) – A ro. újságok tiltakozása nyomán Iliescu kijelentette: nem vonja vissza a döntését. [Háromszék, márc. 25.]

A BBTE-n létesítendő m. karok és tanszékek létesítésének ügyében Andrei Marga és Markó Béla egyetértettek abban, hogy elsősorban a kormány világos akaratnyilvánítására van szükség, annál is inkább, mert az egyetemi szenátusok megtorpedózhatják e karok létrehozását. [Krónika, márc. 20.]

2002. szeptember 17.

M. állami segítséggel új, önálló m. gimn. kezdte meg működését Máramarosszigeten. Az 1960-ban megszűnt középiskola utódában 278 helybeli és környékbeli diák tanul. [Szabadság, szept. 17.]

Benkő Levente a M. Népi Szövetség és az RMDSz között vont párhuzamot; az MNSz rosszul számolt, amikor azt hitte, hogy a kormányzásra került baloldalhoz csatlakozván megoldotta a romániai magyarság sorsát, bár más választása, lehetséges partnere aligha akadt volna az ötvenes évek elején. Ma azért fordítanak hátat sokan az RMDSz-nek, mert Bukarest érdekeinek képviseletét vélik felfedezni a szövetség működésében. [Háromszék, szept. 17.]

Az RMDSz nem feledkezett meg Reiner Antal ügyéről – mondta Markó Béla –, de a pozitív megoldások nagyon lassan alakulnak ki; Héjja Dezső ügyében is csak többszöri közbenjárás után sikerült kieszközölni a kegyelmet. [Háromszék, szept. 17.]

2003. július 1.

Tíz év alatt 190 ezerrel fogyott Ro. m. lakossága; ez a csökkenés 11,7%-os, a ro. lakosságé csak 4,9%-os. Ma a magyarok száma 1,434.377 (1992-ben: 1,620.000 volt). Arad megyében 49.379 m. él (1992: 60.946), a megye lakóinak 10%-a. Arad városában 22.466 a magyarok száma (7331-el kevesebb, mint 1992-ben). – Temes megyében a közel 678 ezerből 50,5 ezer a magyarok száma. [NyJ, júl. 1, júl. 2.]

Az amerikai magyarság által összegyűjtött összegből 9 évig folyósít havi járulékot Reiner Antal és Héjja Dezső számára a HHRF. [RMSz, júl. 1.]lapozás: 1-13
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998