Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 16 találat lapozás: 1-16
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Névmutató: Fodor Imre

1996. június 4.

A helyhatósági választások eredményeiből: Kolozsvárott Gh. Funar már az első körben megszerezte a szavazatok 50,67%-át; az eddigi 7 helyett csak 6 m. tanácsost választottak meg. Nagyfokú érdektelenség tapasztalható a m. lakosság részéről: 1992-ben mintegy 50 ezer szavazó voksolt az RMDSz-re, most csak 26.766. [Szabadság, jún. 4.] – Székelyudvarhelyen független jelölt, Szász Jenő lett a polgármester. Székelykeresztúron az eddigi polgármester, Benyovszki Lajos győzött. [UH, jún. 4.] – Csapó I. József az első fordulóban első lett Nagyváradon [de a 2. fordulóban 30,5%-kal alulmaradt (RMSz, jún. 19.)]. [BN, jún. 5.] Marosvásárhelyen – Nagy Győző után – Fodor Imre lett a polgármester. [RMSz, jún. 6.] (→ 1996.06.07)

Tőkés László – a függetlenként és más pártok színeiben indult magyarokról – egy interjúban azt mondta: az RMDSz a magyarság ügyeit vállalta fel, „akik ebből a sorból kiléptek, alátámasztják a hatalomnak azt a propagandisztikus állítását, miszerint az RMDSz nem képviseli a magyarságot, nem létezik kollektív képviselet”. [Szabadság, jún. 4.]

1996. augusztus 18.

Marosvásárhely főterén fölavatták Emil Dandea volt polgármester szobrát. Az ünnepségen Fodor Imre, a jelenlegi polgármester magyarul is elmondta beszédét, erre a jelenlevő Gh. Funar rendreutasította őt, mondván: Fodor olyan nyelven beszél, amit senki sem ért. Dan Lăzărescu visszautasította Funar uszító magatartását. [RMSz, aug. 22.]

1997. március 22.

A magyarok javainak visszaszolgáltatásával kapcsolatban Ciorbea kormányfő kijelentette, hogy a kérdés megoldása időt igényel; a helyi közigazgatás decentralizációja és a m. ny. bevezetése a közigazgatásban nem fog semmiféle etnikumközi feszültséghez vezetni Erdélyben. [Sajtóf., márc. 24.]

Ciorbea cáfolta azt a híresztelést, hogy a kormány a BBTE szétválasztását szorgalmazná, ilyen döntést csak az egyetemi szenátus hozhat, a kormány pedig nem avatkozhat be az egyetemi autonómiába. [Szabadság, márc. 24.]

Az RMDSz orsz. Önkormányzati Tanácsa (ÖT) ülésén Seres Dénes a helyi tanácsok hatáskörét kibővítő, módosítás előtt álló helyhatósági törvényről beszélt és kiemelte az ÖT jelentős szerepét a 69-es törvény módosító javaslatainak kidolgozásában. Megválasztották az ÖT vezetőségét: Demeter János (eln.); Takács János, Molnos Lajos, Patka Sándor (titkárok); Málnási László Levente, Zsombori Vilmos, Szedilek Lenke, Jakabffy László, Fodor Imre, Murvai Miklós és Székely István (alelnökök). [Táj., márc. 24.]

Kolozsvárott ülésezett a VET orsz. tanácsa. Közfelkiáltással Patrubány Miklóst választották meg elnöknek, az alelnök Toró Tibor maradt. A három leköszönő elnök (Vetési László, Jakab Gábor, Kató Béla) továbbra is az orsz. tanács tagja maradt. Az új alelnökök: Ördögh-Gyárfás Lajos, Fülöp G. Dénes (a nagycsaládos program főbiztosa), Böjte Csaba. [Szabadság, márc. 26.]

1997. április 18.

A BBTE- 3 m. dékán-helyettest neveztek ki: Cseke Péter, Gyémánt László, Szamosközi István. [Szabadság, ápr. 18.]

Az Iskola Alapítvány kuratóriuma jóváhagyta a szociális és tudom. ösztöndíjak rendszerét. 200 diáknak juttatnak 100.000 lej (kb. 15 $) értékű szociális ösztöndíjat. [Táj., ápr. 21.]

Heves támadások érték Fodor Imrét, mert a polgármesteri hivatalnál meghirdetett állások esetében megkövetelte a m. ny. ismeretét. Tamás Sándor képviselő az alkotmány és a nemzetközi jog előírásaival igazolta, hogy ez nem ütközik semmilyen törvénybe. [Szabadság, ápr. 18.] – Mivel az ügyben Lazăr Lădariu (PUNR) is fellépett, a képviselőházban Kerekes Károly válaszolt az uszító vádaskodásokra. [Táj., ápr. 23.]

A NATO-tagországok külügyminiszterei brüsszeli tanácskozásán a résztvevők Mo. tagságát támogatták. Az EvZ a m. diplomácia fényes sikerének tartotta a hírt és megemlítette, hogy Ro.-t és Szlovákiát esélytelennek minősítették. [Sajtóf., ápr. 18.]

Mivel nem történt előrelépés a csereháti ügyben, ezért a város mintegy 1500 lakója – Bardóczy Csaba szakszervezeti vezető kezdeményezésére – élő láncot vont az épület köré. Az épületet a Szeplőtelen Szív Kongregáció apácái igénylik, annak ellenére, hogy az a város tulajdona. [UH, ápr. 22.] (→ 1997.05.12)

1997. június 30.

Fodor Imre, Marosvásárhely polgármestere és Dorin Florea prefektus, Bukarestben, a kormány illetékes tisztviselőitől megtudták: az új közigazgatási törvény egyértelműen a polgármester hatáskörébe utalja a kétnyelvű helységnév-táblák kihelyezését, anélkül, hogy erről a helyi tanácsnak határoznia kellene. Ekképpen beigazolódott és végleg tisztázódott: Fodor Imre jogszerűen járt el, amikor felállíttatta a kétnyelvű táblákat. [Táj., júl. 1.] ● [A helységnév-táblákat több alkalommal is ki kellett cserélni, mert a m. nevet „ismeretlenek” lefestették.]

Budapesten aláírták a M.–Ro. Keresk. és Iparkamara alapító okiratát. Elfogadták az alapszabályt és megválasztották a tisztségviselőket; a kamarát egy-egy m., ill. ro. társelnök vezeti. [RMSz, júl. 2.]

2000. június 7.

Marosvásárhelyen a városi körzetekben 3000 szavazócédulát érvénytelenítettek, az RMSzdP jelöltje (Iszlay Jenő) pedig 797 „magyar” szavazatot vitt el, ez a két szám már befolyásolta a végeredményt. A 2. fordulóban Fodor Imrének már nincs 51%-os esélye az ellenfelével szemben. – Zilahon a 20 jelölt közül Fekete Károly 18,6%-kal elsőként jutott be a 2. fordulóba; 50 év óta ez az első alkalom, hogy magyar jelöltje van a városnak. Esélye a győzelemre azonban igen csekély: 35%-os átszavazásra lenne szükség. [RMSz, jún. 7.]

A h. t. m. épített örökség sorsáról tartottak szakmai konferenciát Budapesten. Az erdélyi műemlékek restaurálásáról is értekeztek, tk. a gyulafehérvári róm. kat. székesegyház és püspöki palota helyreállításáról is szó esett. [RMSz, jún. 7.]

2000. június 20.

Gh. Funar (53,2%-kal) harmadszorra is megnyerte a kolozsvári választásokat, ezúttal Şerban Rădulescu ellenében. – Marosvásárhelyen Fodor Imre csak 44.830 voksot gyűjtött, így Dorin Florea (47.553; 51,47%) lett a polgármester. (→ 2000.06.08)

Interneten is körözik a volt védelmi minisztert, Iliescu egykori jobbkezét. Victor Stănculescut 15 évre ítélték az 1989. dec. események miatt, de ő – az ítélethozatal előtt – külföldre távozott. [BN, jún. 20.] (→ 2000.03.03, 2000.03.28, 2001.08.08)

Dávid Ibolya Szilágysomlyón tartott előadást a Szent Koronáról, majd interjút adott a lap tudósítójának: „Mindig azt mondom, hogy a lámpás szerepét csak az vállalhatja, akinek erős a hite és meg tudja tartani az erdélyi magyarság egységét.” [RMSz, jún. 20.]

2000. június 23.

Megszületett a koalíciós összefogás első látványos sikere: Kolozsvárott, a városi tanács elvetette Gh. Funar javaslatait, így Gavrilă Mircea (PNTCD) és Boros János (RMDSz) lett a város két alpolgármestere. [RMSz, jún. 23.]

Ion Iliescu végül mégis megjelent a Legfőbb Ügyészségen, ahol a francia bírák jelenlétében tanúként kellett arról számot adnia, kapott-e pénzügyi támogatást a Franciaországban élő Adrian Costeától, választási kampányára. A kihallgatás után Iliescu azt nyilatkozta: ugyanazt mondta el, amit eddig a sajtóval közölt. [Sajtóf., jún. 23.]

Zsombori Vilmos lett Hargita megye tanácselnöke; a helyettesek: Dézsi Zoltán (korábbi prefektus) és Bunta Levente. [RMSz, jún. 26.]

Hargita megyében mintegy 600 [!] tanári, tanítói és óvónői betöltetlen helyre várnak jelentkezőket. A friss végzősöknek lesz helyük, azonban a távoli helyeket a legtöbb esetben nem akarják elfoglalni, az üres helyeket általában nyugdíjasok vagy szakképzetlenek töltik be. [RMSz, jún. 23.]

A Marosvásárhelyi Napok rendezvényein Fodor Imre – még polgármesteri minőségben – átvehette az ET díszzászlaját; az ünnepségen Pro Urbe díjakat is osztottak, az arra érdemeseket pedig díszpolgárrá nevezték ki, tk. Pápai Zoltán sebészprofesszort. (→ 2000.06.21) [RMSz, jún. 23.]

A SRI vezetősége fölmentette a szolgálat Szatmár megyei főnökét, mivel a tiszt kijelentette: a megyei vezetésben ne kapjon helyet az RMDSz és a parasztpárt képviselője. A SRI-vezető politikai szereplésére Szabó Károly kért magyarázatot a szenátus ülésén. [RMSz, jún. 23.]

2000. július 4.

Egészségügyi problémákra hivatkozva szabadlábra helyezték Mihai Chiţac tábornokot (→ 2000.03.03). [Szabadság, júl. 4.]

Marosvásárhelyen megalakult a városi tanács. Megválasztották a két alpolgármestert: Fodor Imrét és Törzsök Sándort. [Táj., júl. 4.]

2000. július 14.

Szinérváralján Ifjúsági és Rehabilitációs Központot avattak föl a M. Ref. Világtalálkozó helyi rendezvényeként. [RMSz, júl. 14.]

Az orosz Duma elnöke kijelentette, hogy Ro. nem kapja vissza az 1917-ben Moszkvának „megőrzésre” átadott államkincstárt, mert ez precedenst teremthetne a többi európai állam számára. Az alapszerződéssel kapcsolatban leszögezte: nem tudják elfogadni a Molotov–Ribbentrop-paktum elítélését sem. [Szabadság, júl. 14.]

A kormány titkosította a 95/2000. sz. kormányrendeletet, de az – tévedésből – mégis megjelent a hivatalos közlönyben. A rendelet szerint 171 állami cégnek engedi el az állam az adósságát, összesen 300 millió $ értékben. Azért lett titkos a döntés, mert valamennyi vállalat a hadsereg és a nemzetbiztonság szállítója, szolgáltatója. [BN, júl. 14.]

Boros János, Kolozsvár alpolgármestere levélben szólította föl a ref. egyházat, hogy sorolja föl a visszaigényelendő épületeit, ui. a város nemsokára áruba bocsát néhány központi üzlethelyiséget, s nehogy olyasmit is eladjanak, amire az egyház igényt tart. [Szabadság, júl. 14.]

A Tőkés László körüli csoport kudarcként ítéli meg azt, hogy Marosvásárhelyen ro. polgármestert választottak meg; a cikkíró úgy véli: ennek az volt az oka, hogy Fodor Imre nem szólította meg a város ro. lakosságát. [Szabadság, júl. 14.]

2003. április 1.

A PSD–RMDSz-protokollum értelmében a szenátus jogi bizottságához került az egyesületek és szervezetek vagyonának restitúciójáról szóló törvénytervezet. [Krónika, ápr. 1.]

Mircea Duşa, Hargita megyei prefektus – arra hivatkozva, hogy Wass Albert háborús bűnös volt – elrendelte, hogy a bögözi Wass Albert általános iskola nevét változtassák meg. [Népújság, ápr. 1.]

A Márciusi Fórumon (→ 2003.03.14) Kiss Kálmán is felszólalt. Fodor Imre úgy tudta, hogy senki sem hívta meg oda az RMSzdP elnökét; Kiss Kálmán cáfolta a híresztelést, azt állította, hogy írásos meghívót kapott Tőkés Lászlótól. [Népújság, ápr. 1., ápr. 3.; EN, ápr. 15.]

2003. október 9.

Erdőszentgyörgyön bekísérték a rendőrőrsre Fodor Imrét, mert – úgymond – az SzNT toborzó plakátjait szállította az autójában. Rövid kérdezősködés után vádemelés nélkül szabadon engedték. Marosvásárhelyen és Szovátán hasonló vegzálásnak vetették alá Andrássy Árpádot, Márton Lajost és Tőkés Andrást. [Népújság, okt. 10.] (→ 2003.11.06)

Hámos László (HHRF) írásos dokumentumot nyújtott be az AEÁ Helsinki Bizottságához, amelyben a Szabadság-szobor példáján bizonyította a ro. hatóságok sorozatos időhúzását és az ígéretek megszegését. Egyúttal az Agache-per vádlottjainak meghurcolásáról is szót ejtett. [Szabadság, okt. 9.]

Október közepéig használhatják még a kishatár-átlépőket a ro.–m. határ két oldalán. (→ 2003.05.27). [RMSz, okt. 9.]

2003. október 11.

Marosvásárhelyen tartotta soros ülését az SzKT. A szövetségi elnök elemzése kitért arra, hogy a PSD-vel való szakítás nem használna az RMDSz-nek, annál inkább a PRM-nek. Markó szerint azzal, hogy a kormányfő engedett pártja nacionalista politikusainak, pályája egyik nagy hibáját követte el és talán végképp megrontotta a két párt viszonyát. Ennek ellenére még nem javasolja az egyezmény felmondását. – Az RMDSz állásfoglalásban rögzítette: a Szabadság-szobornak a Tűzoltó téren a helye. – Felkérik a m. nemzeti közösség tagjait, hogy igennel szavazzanak az alkotmányra (→ 2003.10.19). Nem támogatják a különböző néven szerveződő nemzeti tanácsok létrejöttét, mert a kezdeményezők a közvélemény félrevezetésével csak a m. közösség megosztását akarják elérni. [Szabadság, okt. 13.; RMSz, okt. 13.]

Markó Béla elítélte a Fodor Imre elleni hatósági beavatkozást (→ 2003.10.09). Frunda György szerint egyesek kihasználják Fodor Imre lelkesedését és jóhiszeműségét, így próbálva elérni kitűzött céljukat, az erdélyi magyarság megosztását. [RMSz, okt. 11.]

Traian Băsescu (PD) közölte, a demokrata–liberális koalíció kormányra kerülése esetén potenciális partnerként tekint az RMDSz-re. „Ennek érdekében az érdekvédelmi szövetség vezetőinek ki kell verniük a fejükből a BBTE m. karainak létrehozását, valamint a marosvásárhelyi iskolák etnikai alapon való szétválasztásának gondolatát.” [Krónika, okt. 11.]

A BBTE közgazdasági karán 1014 m. diák tanul, közülük 600-an anyanyelven. A karon 10 szakosodás lehetséges, a m. vonalon három. [RMSz, okt. 11.]

Az Udvarhelyszéki RMDSz küldöttgyűlése megfosztotta alelnöki tisztségétől Farkas Csabát, azzal az indoklással, hogy Farkas funkciója összeegyeztethetetlen az SzNT KT ügyvivői tisztségével. [Krónika, okt. 11.; EN, okt. 14.]

2003. október 23.

Moldova az ET-hoz fordul a Ro.-val való nézeteltérések tisztázása ügyében. Chişinău azt szeretné, hogy továbbra is részesüljön a gazdasági kedvezményekből, zavartalanul exportálhasson Ro.-ba cukrot vagy szárnyashúst, ezzel szemben Bukarest ne szóljon bele az ottani románok ügyeibe, se az oktatásba, se az anyanyelv-használatba. [Krónika, okt. 23.]

Két képviselőt hívott vissza az RMDSz: Szilágyi Zsoltot a parlament EU-integrációs bizottságából, Pécsi Ferencet pedig FUEV-ből. A parlamenti frakció 20:8 ellenében döntött a kérdésben. Az indok: pol. megbízhatatlanság. Szilágyi Zsolt az SzKT legutóbbi ülésén elfogadott – az alkotmánymódosításra vonatkozó – állásponttal ellentétes véleményt fogalmazott meg és propagált, Pécsi Ferenc az RMDSz ellenzékének számító M. Polgári Egyesületet hozott létre. [Szabadság, okt. 23.; Krónika, okt. 23.; SzFÚ, okt. 24.] (→ 2003.09.12, 2003.09.17)

Marosvásárhelyen megalakították a Marosszéki Székely Nemzeti Tanácsot. Fodor Imre, a választott elnök beszédében hangsúlyozta: az autonóm Székelyföld az egyik, gazdaságilag leghatékonyabb régióvá válhat. A 11 vezetőségi tagot a Szék tájegységei (Felső-Nyárád mente stb.) jelölték. [Népújság, okt. 23.]

Erdélyben nem volt forradalom 1956-ban, a komm. hatalom megtorlása mégis aránytalanul nagy volt. A halálra ítélt és kivégzett szimpatizánsok száma közel húsz volt, ezreket juttattak börtönbe. [Krónika, okt. 23.] ● [Az áldozatok számáról nincs pontos kimutatás; különböző források más-más adatokat sorolnak föl. Vesd össze ]031024.]

Az egyházi ingatlanok restitúcióját felügyelő biz. újabb 35 ingatlan visszaszolgáltatásáról hozott elvi döntést, közülük 25 a m. tört. egyházaké. Az eddigi számok összesítése: Gyulafehérvári érsekség 23 ingatlan, Nagyváradi róm. kat. püspökség 11; Temesvári róm. kat. püspökség 13, EREK 24, KREK 10, Unitárius püspökség 10, Evangélikus püspökség 5. [Szabadság, okt. 23.]

Lemondott tisztségéről Bartha András az MCsSz elnöke, aki 2000. júl.-tól állt a szövetség élén. A tisztújító közgyűlésig Bilibók Jenő helyettesíti. [Krónika, okt. 23.]

2003. október 24.

Az Alkotmánybíróság érvényesnek nyilvánította az alkotmány-módosító népszavazást (→ 2003.10.19). Az új alkotmány a hivatalos közlönyben való közlés után lép életbe. [Szabadság, okt. 24.]

Fodor Imre és társai elleni hatósági kivizsgálás (→ 2003.10.09) ellen tiltakozott Szilágyi Zsolt az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál. A rendőrség által meghurcolt személyek védelmében Gabriel Andreescu és Smaranda Enache is föllépett. [Szabadság, okt. 24.]

Székelyudvarhelyen a polgármesteri hivatal, az AFDPR és a Rákóczi Szövetség szervezésében emlékeztek az 1956-os forradalomra. Erdélyben az elítélt pol. foglyok száma ezer főre tehető, a kivégzetteké pedig jó tucatnyira. [UH, okt. 24.] (→ 2003.10.23)

2004. szeptember 4.

A TEKT és az OT ülésén egyaránt Markó Bélát javasolták az RMDSz államfőjelöltjének. – A jelölést a másnapi SzKT-n 5 ellenszavazattal fogadták el. [Szabadság, szept. 4., szept. 6.]

Traian Orban elmondta: a Temesvárott fölállított 12 forradalmi emlékműből 3-at megrongáltak, 3-ról pedig lelopták a rézből készült emléktáblát. [RMSz, szept. 4.]

Markó Béla újból pontosított: az RMDSz nem tart közös előválasztásokat az MPSz-szel; az RMDSz kapui nyitva állnak, bármely platform, szervezet tagjai részt vehetnek az előválasztáson. Az MPSz vezetőinek tudniuk kell, bejutási eséllyel csak egyetlen egységes m. szervezet vehet részt a parlamenti választásokon. [Szabadság, szept. 4.]

Lokodi Edit megyei tanácselnök fogadta Fodor Imrét a Marosszéki SzNT elnökét. A megbeszélés után Lokodi kijelentette: „Nam vagyok autonómiaellenes, de véleményem szerint az a mód, ahogy az SzNT elképzelte: kivitelezhetetlen.” [RMSz, szept. 4.]

Gyergyószentmiklósnak 3 év alatt sikerült visszaperelnie egy 1200 hektáros erdőrészt Gyergyótölgyes határában. [RMSz, szept. 4.]lapozás: 1-16
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998