Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 6 találat lapozás: 1-6
 



| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Névmutató: Fazakas László

2000. szeptember 4.

Marosvásárhelyen a volt Ref. Kollégium diákjai Bolyai Világtalálkozón vettek részt. [RMSz, szept. 4.]

A Bihari Napló 3000. lapszáma megjelenésének ünnepén Markó Béla kifejtette: a kormányzás sokkal hatékonyabb eszköz a megoldás-keresésre egy kisebbség esetében, mint az ellenzékiség. – A PDSR nem mutat föl olyan programot, amelynek alapján elképzelhető lenne az együttműködés. „A közös kormányzás lehetőségét nem zárom ki, de körvonalazódni sem látom.” [BN, szept. 4.]

Tőkés László főpásztori feddésben részesítette a Bihari Naplót, mert a napilap nem közölte a Nagyváradi Gyülekezeti Szövetség Elnöksége és a Nagyváradi Presbiteri Szövetség által az RMDSz-nek küldött állásfoglalást. A szerkesztőség tk. a zárómondat („Abban az esetben, ha javaslatunkat figyelmen kívül hagyják, kénytelenek leszünk felülvizsgálni az eddigi választásokon nyújtott maradéktalan támogatásunkat.”) miatt tekintett el a dokumentum közlésétől. – A BN részéről Szilágyi Aladár (a KREK volt főgondnoka, jelenleg a lap szerkesztője) válaszolt Tőkésnek. [BN, szept. 4.]

Bihar megye jelöltjei a novemberi választásra: szenátor: Pete István; képviselők: Szilágyi Zsolt, Fazakas László, Székely Ervin. A 4. helyen végző Csapó I. József tudomásul vette a rangsorolást és kérte, hogy töröljék a választási listáról. [BN, szept. 4.]

2000. november 22.

Erdélyben a jövő címmel Marosvásárhelyen rendezték meg az RMDSz kampányzáróját, ahol Markó Béla leszögezte: az RMDSz nem fog koalícióra lépni olyan párttal, amely nem ismeri el a kisebbségi jogokat, ellenzi a privatizációt és a restitúciót. [Táj., nov. 22.]

Székelyudvarhelyen hosszas viták után megalakult a helyi tanács és letette a hivatali esküt. [HN, nov. 22.] (→ 2000.11.11)

A CNSAS ellenőrzése és az érintett személy meghallgatása nyomán megállapították, hogy Bárányi Ferenc képviselőjelölt, a Securitate kényszerítésére aláírt annak idején egy együttműködési nyilatkozatot, de nem szolgáltatott terhelő adatokat senkiről; ő tkp. áldozatnak tekinthető, ui. a fia is gyanús körülmények között tűnt el és vesztette életét. [Szabadság, nov. 22.] – További 5 RMDSz-es személy akadt fönn a szűrőn, ezek közül 4 a Bárányihoz hasonló esetben volt, az egyedüli, akinek „priusza” van: Fazakas László, Bihar megyei lelkipásztor. [Szabadság, nov. 24.]

2000. december 4.

A parlament összetétele: PDSR (Képviselőház:155; Szenátus:65); PRM (Képviselőház:84; Szenátus: 37); PD (Képviselőház:31; Szenátus: 13); PNL (Képviselőház:30; Szenátus: 13); RMDSz (Képviselőház:27; Szenátus: 12); kisebbségi szerv. (Képviselőház:18; Szenátus: –). Összesen (Képviselőház:345; Szenátus:140). [Krónika, dec. 4.] w Képviselők, megyék szerint: Arad: Tokay György; Bihar: Szilágyi Zsolt, Fazakas László (a CNSAS-jelentés miatt lemondott [Táj., dec. 11.], a helyét Kovács Zoltán, a KREK főgondnoka foglalta el), Székely Ervin; Brassó: Kovács Csaba; Bukarest: Pataki Júlia; Hargita: Ráduly Róbert, Asztalos Ferenc, Garda Dezső, Antal István, Kelemen Hunor; Hunyad: Winkler Gyula; Kolozs: Kónya-Hamar Sándor, Vekov Károly; Kovászna: Márton Árpád, Tamás Sándor, Birtalan Ákos; Máramaros: Böndi Gyöngyike; Maros: Kelemen Atilla, Kerekes Károly, Borbély László, Makkai Gergely; Szatmár: Varga Attila, Pécsi Ferenc, Erdei-Doloczki István; Szilágy: Vida Gyula; Temes: Toró T. Tibor. w Szenátorok, megyék szerint: Bihar: Pete István; Călăraşi: Vajda Borbála; Hargita: Verestóy Attila, Sógor Csaba; Kolozs: Eckstein-Kovács Péter; Kovászna: Puskás Bálint, Németh Csaba; Maros: Markó Béla, Frunda György; Szatmár: Szabó Károly, Kereskényi Sándor; Szilágy: Seres Dénes. [RMSz, dec. 4.]

Az EU-tagországok bel- és igazságügy-miniszterei megegyeztek abban, hogy feloldják a Bulgáriával szemben alkalmazott vízumkényszert, ugyanezt a kedvezményt Ro.-val szemben is kilátásba helyezték. [Szabadság, dec. 4.]

2004. szeptember 9.

2005 júliusától fokozatosan emelik a nyugdíjkorhatárt, 2014-ig a férfiak és a nők azonos korban, 65 évesen vonulhatnak nyugállományba. Tekintve a férfiak várható élettartamát – 67 év – ez kissé előnytelen az ’erősebb nem’ számára. [SzFÚ, szept. 9.]

A képviselőház közigazgatási bizottsága – alkotmányellenességre hivatkozva – elutasította a nemzeti kisebbségek személyi elvű autonómiájáról szóló kerettörvényt. Az elutasítás ellenére a tervezet a plénum elé kerül. [Szabadság, szept. 9.]

A KREK közelgő püspökválasztására Tőkés László (168 jelölés) mellett Csernák Béla és Fazakas László is jelölést kapott (51, ill. 12 jelölés). Fazakast korábban szekus kapcsolatokkal vádolták, de Csendes László szerint a kapcsolat nem minősíthető politikai rendőrségi tevékenységnek. [Krónika, szept. 9.; RMSz, szept. 10.] (→ 2004.10.06)

2004. szeptember 22.

Továbbra is tisztázatlan Fazakas László margittai lelkész múltja (→ 2004.09.09). A lelkész korábban az RMDSz képviselője volt, de az ügyében kirobbant botrány miatt lemondott posztjáról (→ 2000.11.22, 2000.12.04). Fazakas mindvégig elutasította az ellene felhozott vádakat. Csendes László (CNSAS) szerint a rendelkezésre álló adatok alapján és Fazakas meghallgatása nyomán nem lehet egyértelmű kollaboránsként kezelni a lelkészt. [Krónika, szept. 22.] (→ 2004.10.06)

2004. október 6.

Az UNICEF szerint Ro. lakosságának 10%-a cigány (kb. 2 millió fő). Átlagéletkoruk 25 év, mivel az összlétszám ⅓-a 14 éven aluli gyermek. A felmérés szerint az elemi iskolát a cigányok 37%-a járta ki, 6% végezte el a középiskolát és csak 1% szerzett érettségi diplomát. [Szabadság, okt. 6.]

Aradon a színház nagytermében kezdődtek az 1849-es vértanúkra emlékező ünnepségek. [NyJ, okt. 6.]

Kató Béla elmondta: szó sincs a PKE támogatásának megszüntetéséről (→ 2004.10.02), csupán a PKE-t működtető alapítvány működési költségeit, irodaköltségét húzták ki a listáról. [Krónika, okt. 6.]

A M. Írószövetség tisztújító közgyűlésén az 56 tagú választmányba 9 erdélyi (származású) író került. [RMSz, okt. 6.]

Az Áldás, népesség konferencián (→ 2004.10.01) ismertetett statisztikai adatok a magyarság vészes fogyását tanúsítják. Az erdélyi magyarság 193 ezres csökkenése eddig is közbeszéd tárgya volt, de föl kell figyelni arra is, hogy a Kárpát-medencében 1 millióval kevesebb a m., mint 1990-ben. Erdélyben 40 ezer főre tehető az asszimilációs veszteség. [RMSz, okt. 6.]

Fazakas László margittai lelkész közleményben jelentette be, hogy lemond püspök- és parlamenti jelöltségéről (→ 2004.09.09, 2004.09.22), a jövőben csak a lelkészi szolgálatnak kíván élni. [Krónika, okt. 6.]

A vajdasági parlamenti választást a Demokrata Párt nyerte, 2. helyre szorult az ultranacionalista Szerb Radikális Párt. A VMSz 10, a VMDP egy képviselői helyet szerzett a parlamentben. [SzFÚ, okt. 6.]

Polgári Élet címmel új hetilap indult Székelyudvarhelyen. [HN, okt. 6.]



lapozás: 1-6




(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998