Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 33 találat lapozás: 1-20 | 21-33
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Névmutató: Antonescu, Ion (utca, -kultusz)

1991. május 30.

II. János Pál bíborossá nevezte ki Alexandru Todeát, Fogaras és Gyulafehérvár gör. kat. püspökét (beiktatása: 1991. júl. 24.).

George Stancov, Ion Antonescu kivégzésének 45. évfordulóján egyperces felállásra szólította föl képviselőtársait. Az RMDSz-képviselők nem álltak föl, ezzel tiltakozván a háborús bűnös rehabilitációja ellen.

A moldovai parlament bizalmatlanságot szavazott meg Mircea Druc miniszterelnök 362 napos kormányzása ellen. Mircea Snegur javaslatára Valeriu Muravschi lett az új kormányfő.

1991. július 5.

Rómában II. János Pál fogadta Tőkés Lászlót. A ref. püspök átadta Tempfli József püspök levelét és beszámolt a m. kisebbségek helyzetéről, a gör. kat. egyház üldöztetéséről és a pápa támogatását kérte a csángók ügyében (akik nem hallgathatnak m. ny. misét).

A NewYork Times és a Washington Post egy-egy cikket szentelt a romániai helyzet ismertetésére. Tk. szót ejtettek a nacionalista és antiszemita uszításról, Antonescu feléledő kultuszáról, a visszarendeződésről.

Bukarestben a két művelődési min. (Andrásfalvy Bertalan és Andrei Pleşu) aláírta a m.–ro. kulturális egyezményt.

Az AC nyilatkozatot adott ki a nemzeti, nyelvi és vallási kisebbségek jogairól. Elismerik a kisebbségek jogát a szövetkezésre, a határon túliakkal való kapcsolattartásra; anyanyelvüket szabadon használhatják, s ahol a kisebbségek aránya bizonyos értéket meghalad, ott a közigazgatásban és igazságszolgáltatásban is; anyanyelven tanulhatnak minden szinten. Kötelezettségük, hogy lojálisak legyenek, kötelesek elsajátítani a többség nyelvét és jogaik gyakorlása közben ne sértsék az ország integritását. [RMSz, júl. 12.] – Az RMDSz udvarhelyszéki választmánya örömmel üdvözölte az AC állásfoglalását: első alkalom, hogy egy ro. tagságú politikai csoportosulás egyértelműen kiáll a kisebbségek kollektív jogai mellett. [RMSz, júl. 19.] (→ 1991.07.26)

1991. szeptember 12.

Iskolakezdés előtti körképet közölt az anyanyelvű oktatásról az EN.

Az RMSz Szász János reflexióit közölte Iliescu izraeli interjúja (→ 1991.09.07) kapcsán, amelyben a neves publicista kiemelte, hogy Ion Antonescu rehabilitálása a kormány hallgatólagos beleegyezésével folyik.

1992. június 4.

Iliescu Kolozsvárra és Zilahra látogatott. A nap folyamán bejelentette, hogy indul az elnökválasztáson. (→ 1992.07.09)

Bukarestben emlékművet avattak Ion Antonescu második világháborús fasiszta marsalljának tiszteletére.

1992. július 30.

Varga Gábor, az RMDSz Bihar megyei elnöke beadványában javaslatot tett több nagyváradi utca nevének megváltoztatására. Elsősorban a Ion Antonescu u. nevét kell lecserélni. [BN, júl. 29.]

1992. szeptember 2.

Tőkés László sajtóértekezleten jelentette be, hogy a temesvári templom épületében éhségsztrájkot kezd. A világ közvéleményéhez fordult, megvilágítva tettének okait. A hatalom idegengyűlötet gerjeszt, miközben Ion Antonescut nemzeti hősként rehabilitálják. Követelései között szerepelt: bocsássák szabadon a koncepciós perben elítélt (oroszhegyi, zetelaki stb.) magyarokat, derítsék ki Újvárossy Ernő és Toszó Árpád halálának körülményeit (a Tőkés baráti köréhez tartozó két személy erőszakos halállal végezte, ki nem derített körülmények között; ]921009). [RMSz, szept. 4.; vesd össze: Domokos 3: 156.]

Friedrich König, az ET alelnöke, az EP jelentéstevője Kolozsvárra látogatott, majd Csíkszeredában Hargita megyei önkormányzati képviselőkkel tárgyalt. Az RMDSz részéről Hajdú Gábor és Kolumbán Gábor ismertette a vendéggel az etnikumközi kapcsolatok gondjait. [RMSz, szept. 2.]

1992. december 17.

A ro. háborús veteránok szövetségének képviselői Ion Antonescu marsall rehabilitálására vonatkozó kérvényt adtak át Mihai Ulpiu Cherecheanu főügyésznek, aki szerint helyt adnak a kérelemnek. [Népszabadság, dec. 17.]

1993. október 22.

Slobozián Antonescu-szobrot állítottak. Az avatáson egy belügyi államtikár és C. V. Tudor (PRM) mondott beszédet. [Népszabadság, okt. 25.] (→ 1994.11.12)

Allen Kassoff igazgató ismertette a PER tevékenységét és a kerekasztal-beszélgetések (1992. jan., jún.; 1993. febr., júl.) történetét [Neptun-ügy; ]930717, 930731]. Kassoff úgy véli: egyesek félreértették a megbeszélések szándékát; remélhetőleg az újabb találkozók pozitív visszhangot váltanak ki. [RMSz, okt. 23.]

Az RMDSz Bihar megyei elnöksége bejelentette, hogy anyagi gondok miatt időlegesen beszüntetik a munkát; egyúttal felkérték a tagságot, hogy fizessék ki tagdíj-hátralékukat. [BN, okt. 22.] (→ 1993.11.04)

1993. október 23.

Az RMDSz Maros megyei és városi elnöksége nyilatkozatban tiltakozott az ellen, hogy a városban minden előzetes engedély nélkül nekifogtak egy Antonescu-szobor alapozási munkáinak. Antonescu háborús bűnös volt, akit tk. háromszázezer zsidó kiirtásáért ítéltek halálra. – A polgármesteri hivatal elrendelte a munkálatok beszüntetését. [RMSz, okt. 27., okt. 30.] (→ 1994.01.13)

1993. december 30.

Ion Iliescu elnökkel folytatott megbeszéléseit követően Gh. Funar, a PUNR elnöke kijelentette, hogy a kormánypártot (PDSR) nem támadni, hanem támogatni kell. [Ez burkolt ajánlat volt arra, hogy a PUNR szívesen részt venne a kormányzásban.] [MN, dec. 30.] (→ 1994.01.26)

A CD ülésén megállapították, hogy Iliescu a szélsőjobb pártokkal folytatott tárgyalások során egy „nemzeti egységkormány” útját egyengeti. [Népszabadság, dec. 31.]

Az RTV egy dokumentumfilmet mutatott be, amely Mihály királyt azzal vádolta meg, hogy 1944-ben behívta a szovjet hadsereget és Antonescu kivégzéséért is felelős. A filmet Mircea Hamza (PRM-szóvivő) állíttatta össze. [MN, 1994. jan. 8.] (→ 1994.01.05)

1994. január 5.

1993-ban 0,3%-kal nőtt a termelés, de ez még mindig 30%-os elmaradást jelent 1989-hez képest. A munkanélküliség 11%-os, a reálbérek 50%-kal alacsonyabbak, mint az előző évben. Az infláció havi 11%-os. [EN, jan. 5.]

A nagy visszhangot kiváltott Mihály király–Antonescu film (→ 1993.12.30) ügyében az orsz. médiatanács magához kérette Paul Everacot, a tévé vezérigazgatóját. [MN, jan. 8.] (→ 1994.01.10)

1994. január 13.

Mivel leállították az Antonescu-szobor munkálatait (→ 1993.10.23), a Háborús Veteránok Egyesülete beperelte a marosvásárhelyi polgármesteri hivatalt. A megyei törvényszék az egyesület javára döntött, kötelezték a városi tanácsot, hogy engedélyezze a szoborállítást. [Népújság, jan. 13.] – Borbély László a megyei RMDSz nevében iratcsomót állított össze és tiltakozó levél kíséretében az államelnöki hivatalba küldte. [Táj., jan. 14.] – A döntés ellen a zsidó hitközség is tiltakozott. [Szabadság, febr. 9.]

Csiha Kálmán kezdeményezésére Kolozsváron tanácskozást szerveztek az egyházi javak visszaadásáról. Buchwald Péter és Kónya-Hamar Sándor vállalta, hogy törvénytervezetet készít a restitúcióról. [Táj., jan. 14.]

1994. március 24.

Chiusbaian, az új igazságügymin. kijelentette, hogy „Ion Antonescu marsall – tevékenységének minden árnyoldala ellenére is – századunk hőse volt”. [RMSz, márc. 24.]

1994. május 22.

Marosvásárhelyi közgyűlésén héttagú elnökséget választott az RT, a MISzSz politikai képviselete: Toró T. Tibor, András Imre, Füstös István, Zakariás Zoltán, Borbély Zsolt Attila, Tamás Sándor, Papp Előd. [Táj., jún. 6.]

Betlenben a ref. parókia udvarán leleplezték Bethlen Béla (1888–1979), Észak-Erdély egykori kormánybiztosa szobrát. [RMSz, máj. 24.]

1994. május 28.

Nagy Győző polgármester és az RMDSz megyei szervezete memorandummal fordult a legfőbb ügyészhez az Antonescu-szobor ügyében. [RMSz, máj. 28.]

Kolozsváron 4200 m. nemzetiségű diák van az egyetemen, közülük 650-en tanulnak magyarul, 550-en pedig magyarul is. [BN, máj. 28.]

1994. május 30.

Az MSzP programjában éles kritika fogalmazódott meg a HTMH-val kapcsolatban, kimondták a hivatal átszervezésének szükségességét – mondotta Tabajdi Csaba. [PH, máj. 30.]

A Párizsból (→ 1994.05.25) hazatért Meleşcanu fogadta Markó Bélát (nota bene: a találkozót az RMDSz az utazás előttre kérte). Markó tk. kifejtette: az oktatási törvény, jelenlegi állapotában elfogadhatatlan; szóba hozta az Antonescu-szobor ügyét is. [RMSz, jún. 1.]

1995. február 4.

Székelyudvarhelyen – több ezer ünneplő jelenlétében – leleplezték Orbán Balázs egész alakos bronzszobrát, Hunyadi László alkotását. [RMSz, febr. 6.] (950213)

Debrecenben nem hivatalos találkozón vett részt a két védelmi min.: Keleti György és Gh. Tinca. A ro. fél példamutatónak tartotta a két hadsereg közreműködését. [RMSz, febr. 6.]

Angol hírlap elemezte a romániai helyzetet. A cikk beszámolt a négypárti egyezményről, kiemelve a nacionalisták előretörését. Elítélően szólt Antonescu rehabilitálásáról és a kormány magyarellenes politikájáról. [The Economist, febr. 4.]

1995. augusztus 10.

Washingtonnak fenntartásai vannak Iliescuval szemben, ezért nem hívták meg korábban elnöki látogatásra. A külügyi szóvivő bejelentette, hogy Clinton elnök meghívására a ro. elnök a közeljövőben az AEÁ-ba látogat. A Ziua figyelmeztetett, hogy kényes kérdések is napirenden lesznek: a zsidó javak restitúciója, Antonescu kedvező megítélése és a kisebbségek helyzete. [MN, aug. 10.] – T. Chebeleu ugyanakkor két amerikai képviselő levelével is foglalkozott, akik azt kérték, hogy Iliescu tisztázza véleményét Antonescu marsall rehabilitálásáról. (A szenátorok kilátásba helyezték, hogy amennyiben Ro. vezetői nem ítélik el Antonescu háborús bűneit, kérdésessé válik az ország belépése a NATO-ba. [Népszava, aug. 14.]) A szóvivő szerint Iliescu számtalanszor elítélte Antonescu rehabilitálását. [Népújság, aug. 11.] – C. V. Tudor kifejtette: Iliescu ne kényszerítse a magánvéleményét az országra; szerinte a marsall Ro. minden városában megérdemel egy szobrot. [Népszava, aug. 14.] – Iliescu elnök írásban válaszolt: Antonescu rehabilitálását csak a katonai érdemeit és szovjetellenes magatartását méltató háborús veteránok szorgalmazzák. [MH, szept. 8.]

1998. március 27.

Markó Béla szerint a koalíciós pártoknak meg kell kezdeniük a tárgyalásokat, hogy közösen próbáljanak meg létrehozni egy új kormányt. A PD-nek vissza kell térnie a koalícióba és a kormányba is, új kormányt kell alakítani. Már nem arról van szó, hogy kivel rokonszenvez a kormány vagy kivel nem, és hogy mennyire méltányoljuk a miniszterelnök tevékenységét, mert valóban méltányoljuk. De ezt a kormányt már nem lehet így továbbvinni. [Szabadság, márc. 28.]

Marosvásárhelyen mintegy 3000 résztvevő előtt tartották meg a ro. nacionalista pártok gyűlését (→ 1998.03.24). A két szónok – C. V. Tudor és Gh. Funar – beszédeitől feltüzelt hallgatóság magyarellenes jelszavakat skandált, követelte Ciorbea lemondását, Nagy-Romániát és Antonescu marsallt éltették. [MTI]

1999. augusztus 23.

Iosif Constantin Drăgan saját, Temesvárott kiadott lapjában Ion Antonescu marsall rehabilitálását követelte; ezzel a marsall tervezett lugosi szoborállítását kívánta erkölcsileg megindokolni. [RMSz, aug. 23.]

Resicabányán – az érdektelenség miatt – tanulók nélkül maradt a belvárosi m. óvoda és elemi iskola. A m. egyházak képviselői mintegy 182 családot látogattak meg, de mindössze 3 gyermeket adnának m. szóra a szülei. [RMSz, aug. 23.]lapozás: 1-20 | 21-33
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998