Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 13 találat lapozás: 1-13
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Névmutató: Andronescu, Ecaterina

1996. április 17.

A parlament 245:168 szavazataránnyal elfogadta az 1996-os [!] költségvetést. A PDSR mellett a büdzsét a 3 kormányhű párt is (PSM, PUNR, PRM) megszavazta, tehát a sokak által megszűntnek nyilvánított koalíció hibátlanul működött. [Szabadság, ápr. 18.] (→ 1995.10.13, 1995.10.19, 1996.03.22, 1996.03.28, 1996.05.18, 1996.05.22, 1996.07.13)

Elkészült és áramot termel az 1978-tól épülő cernavodai atomerőmű 1. sz. egysége, ezzel Ro. belépett az atomenergia-termelő országok sorába. [Szabadság, ápr. 18.]

Asztalos Ferenc képviselő Ecaterina Andronescuval, az egyetemi oktatásért felelős államtitkárral folytatott megbeszélést az 1996/97-es egyetemi tanévről és egy olyan miniszteri rendelet kibocsátását szorgalmazta, amely lehetővé tenné az anyanyelvű felvételi vizsgákat. [Táj., ápr. 17.]

2000. december 12.

Adrian Năstase ismertette a kabinet összetételét: Mircea Geoană (külügy); Hildegard Puwak (EU-integráció); Mihai Tănăsescu (pénzügy); Ioan Rus (belügy); Ioan Mircea Pascu (honvédelem); Rodica Stănoiu (igazságügy); Dan Ioan Popescu (ipar); Ilie Sârbu (mezőgazd.); Ecaterina Andronescu (tanügy); Răzvan Theodorescu (művelődés); Daniela Bartoş (egészségügy) stb. [Szabadság, dec. 12.]

Megtartotta első ülését a parlament. Az RMDSz korábbi frakcióvezetői (Kelemen Atilla és Verestóy Attila) megmaradtak frakcióvezetői tisztségükben. [Szabadság, dec. 12.]

2001. február 5.

Ecaterina Andronescu okt. min. szerint megoldottnak tekinthető a m. ny. felsőoktatás kérdése. Azok az egyetemek, amelyeknek van m. tagozata, annyi helyet kaptak, hogy sok hely betöltetlen maradt. [Népújság, febr. 5.]

Dunaszerdahelyen tartotta kongresszusát az MKP. Köszöntőjében Markó Béla az RMDSz modelljét ajánlotta követendő példaként: pol. követeléseit a m. kisebbség alkotmányos módon kívánja kiharcolni és megvalósítani. [Táj., febr. 5.]

C. V. Tudor azzal vádolta Frundát, hogy kompromittáló anyagokat terjesztett róla az ET közgyűlésén. A valóság az, hogy Frunda egy ro. sajtókivonat-gyűjteményt osztogatott, ezzel igazolván azt, hogy Tudor mást mond otthon és mást az európai fórumokon. [RMSz, febr. 5.]

2001. július 20.

Megjelent a 105. sz. sürgősségi kormányrendelet, amely az állam határával és a határrendészek munkájával foglalkozik. Illegális határátlépésért 6 hónaptól 2 évig terjedő börtön jár, nőtt a pénzbüntetések értéke is. [SzFÚ, júl. 20.]

Ecaterina Andronescu bejelentette, hogy egy tantárgyon belül 3-ra csökkentették a középiskolás alternatív tankönyvek számát. Rengeteg változatot írtak és nyomtattak, de alig különböznek egymástól, azért kellett csökkenteni a számukat. A tankönyvszerzők és a kiadók természetesen tiltakoznak emiatt. [Szabadság, júl. 20.]

2001. október 10.

II. János Pál fogadta Mádl Ferencet, aki a találkozó után elmondta: azért is szót emelt, hogy a csángók m. misét hallgathassanak. [Krónika, okt. 10.] (→ 2001.10.16)

A szenátus emberi jogi bizottsága visszautasította a PRM törvénykezdeményezését, hogy oszlassák föl a CNSAS-t. [Szabadság, okt. 10.]

Nem sikerült Ecaterina Andronescu okt. min. azon terve, hogy az Akadémiától a Min. hatáskörébe vonja az Orsz. Akkreditációs Tanácsot. Elképzelése szerint így egy kézben futott volna össze az állami és a magánoktatás ügye. [Szabadság, okt. 10.]

Imreh István ny. történész kapta az idén a Kriterion-koszorút. [HN, okt. 10.]

2001. október 23.

A kolozsvári Heltai Klubban tartott emlékező ünnepséget az Erdélyi ’56-os Bajtársi Társaság és a VET helyi csoportja. Péter Miklós dr. mondott emlékbeszédet az idén elhunyt Gagyi Balla István történészről, 1956 kutatójáról. [Szabadság, okt. 25.]

Érezhetően nőtt a feszültség a kormánypárt és az RMDSz között. Helyi szinten még nehezebbé vált az együttműködés: pl. Kovászna megyében a kormánypárti politikusok minden megegyezést felrúgnak. [Szabadság, okt. 23.]

Az RMPSz sajtótájékoztatón ismertette a miniszteri tankönyv-brigádokkal kapcsolatos álláspontját. Kérik a minisztert, hogy vessen véget a komm. időket idéző ellenőrzéseknek. [Népújság, okt. 23.] – Ecaterina Andronescu a BBC-nek elmondta: Kovászna és Hargita megye területén mintegy 40 ezer olyan, m. kiadású tankönyvet találtak, amelyeket nem hagyott jóvá az oktatási tárca. Ezek a könyvek könyvtárakban találhatók, de mindenkinek tudnia kell, hogy nem jelentenek hivatalosan engedélyezett taneszközt. [Háromszék, okt. 23.] (→ 2001.10.25)

Ecaterina Andronescuval tárgyalt az RMDSz küldöttsége; közös biz. megalakítását határozták el: feladata a m. iskolák tankönyvellátását felmérni és javaslatot tenni a minisztériumnak a problémák megoldása érdekében. [Táj., okt. 23.; Szabadság, okt. 24.]

Évfordulós Gyöngykoszorú Találkozó volt Nyárádszeredában. Kezdeményezői – Szabó György Pál és Szabó Éva – tíz éve indították útjára a néptánc-mozgalom felvirágoztatását célzó találkozókat. Kezdetben 2-3 csoport volt Maros megyében, most kb. 120 csoport van Erdélyben. [Krónika, okt. 23.]

2002. január 24.

Ion Iliescu a Kultúra regionális fóruma című rendezvényen az egységes ro. állam megbontásával vádolta a Memorandum (→ 2001.12.10) aláíróit. [Krónika, jan. 24.]

Reiner Antal Csíkszeredában raboskodik. A családjával Mo.-ra menekült, de amikor meghallotta, hogy Héjja Dezsőt börtönbe zárták, úgy döntött, beadja a kérelmet a politikai menedékjog visszavonására és hazajön. Egyetlen éjszakát töltött a házában, másnap elfogták. [RMSz, jan. 24.]

A Ro. Helsinki Bizottság és a Pro Europa Liga képviselői helyszíni felmérések alapján (1997 után második alkalommal) készítettek jelentést a csángó kérdésről. Meg kell állítani a moldvai csángók asszimilációját és el kell ismerni a közösség nemzeti kisebbségi státusát – hangsúlyozza a jelentés, melyet Bukarestben mutattak be a sajtó képviselőinek. Ecaterina Andronescu okt. min. megpróbálta ellensúlyozni a jelentés megállapításait. [Krónika, jan. 24.; Szabadság, jan. 24.; Népújság, jan. 24.; RMSz, jan. 25.] – Markó Béla vitathatónak nevezte a csángók külön kisebbséggé nyilvánítását; a csángók külön csoportot alkotnak, de a magyarokhoz tartoznak. [Szabadság, jan. 25.]

Puskás Bálint elmondta: az RMDSz egyedül folytatja a harcot, az egyházi vagyon visszaaadásáért (→ 2001.11.22), egyetlen parlamenti párt sem állt az ügy mellé. [HN, jan. 24.]

M. igazolványt igényel Aurel Agache fia, aki anyja magyarsága okán kérheti azt. Szándéka, hogy bebizonyítsa a törvény abszurd voltát. [RMSz, jan. 24.] (→ 2002.10.03)

2002. február 16.

Közel 91 ezer természetbeni visszaigénylés és 62 ezer kárpótlási kérelem érkezett a jogtalanul államosított ingatlanok ügyében. [Szabadság, febr. 16.]

Frunda György elmondta: Ro.-nak sürgősen teljesítenie kell a csatlakozási feltételrendszer 36 fejezetét. Eddig csak 9 fejezetet zártak le, még olyan kérdést kell megoldani, mint pl. az infláció egy számjegyűre csökkentése (a jelenlegi 30% helyett). [Szabadság, febr. 16.]

A Partium több városában tartott toborzó gyűléseket Sabin Gherman. Szép sikert könyvelt el, különösen Temesvárott. [Szabadság, febr. 16.]

Asztalos Ferenc és Takács Csaba arra kérte Ecaterina Andronescu minisztert, hogy szerezzen érvényt a tanügyi törvény 121. §-nak és biztosítsa a csángó gyerekek fakultatív m. ny. oktatását. Megegyeztek abban, hogy az MCsSz háboríthatatlanul kifejtheti tevékenységét az illetékességi területén. [Krónika, febr. 16.] ● [Ez újabb példája annak, hogy a magasabb szinten megkötött egyezmények az alsóbb szinteken nem működnek kellőképpen, ui. Duma András elmondta: Bákóban ez idő tájt tartották azt a pert, amelyet a megyei tanfelügyelőség a Szeret–Klézse Alapítvány betiltása ellen indított.]

A Márton Áron-szoborra meghirdetett pályázat nyertese Bocskai Vince; a szobrot a kolozsvári Szent Mihály-templom kertjében kívánják fölállítani. [Szabadság, febr. 16.] (→ 2002.05.07)

2002. április 13.

Ecaterina Andronescu személyesen elemzi a Bolyai Gimnázium. ügyét, ezért beszélni kíván az önkormányzati képviselőkkel. [Népújság, ápr. 13.; Szabadság, ápr. 13.] – Az első megbeszélésen nem alakult ki egységes álláspont. [Krónika, ápr. 15.] (→ 2002.04.11, 2002.04.12, 2002.04.17, 2002.04.24, 2002.04.25, 2002.04.29)

Nyisztor Tinka vezetésével küldöttség ment a jászvásári püspökhöz, hogy m. ny. misét kérjenek a pusztinai csángóknak. Aurel Perca segédpüspök írásbeli választ ígért a küldöttségnek, tekintve, hogy a püspök épp Rómában tartózkodik. [HN, ápr. 13.]

Kelemen Hunor sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a karcfalvi állomás melletti utcáról 500 négyzetméternyi helyen fölszedték a kockakövet és a marosfői ortodox apácakolostorhoz szállították; a munkát a helyi tanács engedélye nélkül végezték, és idejében leállították. [HN, ápr. 13.] – A helyi vezetőség 50 milliós büntetést rótt ki a munkálatokat végző CFR-re és kérte az eredeti állapot visszaállítását. [RMSz, ápr. 15.]

2002. május 30.

Bálint-Pataki József lett a HTMH új elnöke. [Szabadság, máj. 30.] (→ 2002.06.13)

A ro. rendőrök továbbra is visszaéléseket követnek el, a bírák pol. indíttatású döntéseket hoznak, miközben a kormánypárt nem tiszteli a törvényeket – olvasható az Amnesty International honlapján. [Szabadság, máj. 30.]

Ecaterina Andronescu Gyulán tett látogatása nyomán arra a következtetésre jutott, hogy a Mo.-i ro. kisebbségnek kevesebb jogot biztosít a m. törvénykezés, mint az itthoni m. kisebbségnek a ro. parlament; a gyulai románok fokozatosan elvesztik önazonosságukat. [Szabadság, máj. 30.]

Stelian Tănase politológus elmondta: ugyanolyan rendszerességgel hallgatják le a telefonját, mint 1989 előtt. A lehallgatásról Emil Constantinescu volt elnök is panaszkodott. Nyugatról figyelmeztető jelzések érkeztek arról, hogy a SRI parlamenti ellenőrzése nem reális. [A Hét, máj. 30.]

2002. augusztus 8.

Újabb be nem tartott ígéret: a protokollum szerint az Országos Diszkriminációellenes Tanácsban vezető tisztség illette volna meg az RMDSz által javasolt m. szakértőt – ám a tanács a februári határidő helyett csak most alakult meg, s még székháza sincs. [Krónika, aug. 8.] (→ 2002.08.23)

Azok a tanárok, akik ötös alatti jegyet kaptak a versenyvizsgán, nem dolgozhatnak a tanügyben, jelentette ki Ecaterina Andronescu, tanügymin.; az intézkedés nagy visszhangot keltett, ui. pl. Kovászna megyében ez az arány 36%. A tanfelügyelőség a magánegyetemek keretében működő főiskolákra hárítja a felelősséget, hiszen a megbukott pedagógusok zöme innen került ki. [Krónika, aug. 8.] – A tanügyi kizárások miatti tanárhiányt a miniszterasszony a sikeresen vizsgázott tanárok túlóráztatásával kívánja megoldani. A kiutasított tanárokat visszafogadják a tanügybe, ha jövőre sikeresen vizsgáznak. [Szabadság, aug. 9.] (→ 2002.09.11)

2002. szeptember 11.

Kerekes Károly javaslatára a képviselőház megszavazta azt a törvénymódosítást, miszerint a meghívóval külföldre utazóknak valamint a munkavállalási engedéllyel, tanulmányi ösztöndíjjal rendelkezőknek ne kelljen felmutatniuk valutát a határon. [Szabadság, szept. 11.]

Az orsz. felháborodást követően a tanügymin. asszony visszavonta korábbi intézkedését (→ 2002.08.08, 2002.08.09), azok is kaphatnak katedrát, akiknek nem sikerült a vizsgájuk. Csupán egyetlen kategória nem kaphat katedrát: az érettségizett, de egyébként szakképzetlen tanítók. [HN, szept. 11.]

2003. január 29.

Az RMDSz küldöttsége Brassóban tárgyalt Ecaterina Andronescuval az Áprily Lajos Gimnázium ügyében. A brassói m. iskola ügye a 2002-es protokollum egyik lényeges pontja volt; a mostani megbeszélés az ügy közeli megoldását sejteti. [Táj., jan. 29.]

Patrubány Miklós szerint elérkezett az ideje annak, hogy megkezdődjék a külhoni magyarság saját erőből történő önszámlálása, hogy ne csak megkérdőjelezhető hitelességű források álljanak rendelkezésre. [Szabadság, jan. 29.]lapozás: 1-13
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998