Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 14 találat lapozás: 1-14
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Névmutató: Verheugen, Günter

2000. március 21.

A M. Környezetvédelmi Minisztérium felbecsülte a ciánszennyeződés értékét: az 1241 tonnányi elhullott hal értéke 874 millió Ft, ehhez járul még a ritka halfajok eszmei értéke: 900 millió Ft. [Szabadság, márc. 21.]

Günter Verheugen, az EB bővítési ügyekben illetékes tagja nyilatkozott Ro. helyzetéről: 3. éve csökken a nemzeti össztermék és makrogazdasági stabilizációt sem sikerült elérni. [Szabadság, márc. 21.]

Az Országgyűlés különbizottsága elkészítette a h. t. m.-ra vonatkozó politikai feladatok végrehajtásáról szóló jelentést. A dokumentum megállapította, hogy jelenleg mintegy 3-3,5 millió m. él kisebbségi sorban a Kárpát-medencében. Számuk a 20. században stagnált, ám az utóbbi 10 évben növekedtek a beolvadásukat és kivándorlásukat okozó tendenciák. [BN, márc. 21.]

A megyei m. ny. oktatás jövőjéről tanácskoztak Aradon. Jelenleg 30 helységben van m. oktatás, de a krónikus gyermekhiány miatt 4-5 év múlva sok községben nem indulhat m. osztály. Égető a pedagógushiány. [NyJ, márc. 21.]

Wanek Ferenc (Bolyai Társaság) szerint – mivel nem várható, hogy a kormány hamarosan m. ny. egyetemet hagyjon jóvá – a magánegyetem alapítása felé kell orientálódni.

2001. március 21.

A m. kormány jóváhagyta a kedvezménytörvény javaslatát, amelyet reményeik szerint az Országgyűlés még a tavaszi ülésszak idején elfogad. A kedvezményekre jogosító magyar igazolvány kiváltásának előfeltétele – a határon túli illetékes szerv ajánlása mellett – az, hogy az igénylő ne akarjon letelepedni Mo.-n és ne jelentsen idegenrendészeti vagy nemzetbiztonsági kockázatot. [Szabadság, márc. 21.]

Günter Verheugen bővítési biztos szerint Ro.-nak nagy figyelmet kell fordítania a nemzeti kisebbségek védelmére. [Szabadság, márc. 21.]

Megkezdődött a dokumentumok átszállítása a SRI archívumából a CNSAS székhelyére. [Szabadság, márc. 21.]

Tiltakozó nyilatkozatot adott ki az EMKE, a KJNT és a KLMT, a márc. 17-én megalakult Dumitru Mărtinaş Egyesület azon törekvése ellen, hogy korlátozza a csángómagyar közösség szabad szervezkedésének jogát, identitásának szabad megvallását és intézményes gyakorlását. [BL, márc. 23.]

2001. április 30.

Günter Verheugen, az EU bővítési biztosa Temesváron helyi elöljárókkal, az üzleti élet és a civil társadalom képviselőivel találkozott. Az EU támogatja a ro. reformokat, de az országnak még sokat kell tennie a mielőbbi csatlakozás érdekében. A ro. határok biztonsága korántsem felel meg az EU-s előírásoknak. [RMSz, ápr. 30.]

2001. június 27.

Günter Verheugen szerint az EB még nem fejezte be a státustörvény tanulmányozását, de úgy tűnik, a jogszabály nem mond ellent az európai normáknak. [Szabadság, jún. 27.]

A nemzeti kisebbségek kulturális szervezeteinek támogatására 96 milliárd lejt szavazott meg a költségvetés, ebből a m. kisebbség 13 milliárdot kap 2001-ben az EMKE és a Communitas Alapítvány révén. [HN, jún. 27.]

2001. július 11.

Iliescu elnök Brüsszelben Romano Prodival, az EB elnökével tárgyalt. Prodi üdvözölte a Ro.-ban folyó gazdasági és pol. reformokat, Günter Verheugen csatlakozási biztos viszont visszafogottabb hangnemben nyilatkozott. [Szabadság, júl. 11.]

Héjja Dezsőt (→ 2001.05.26) letartóztatták és Sepsiszentgyörgyre szállították. Az ítélet letöltésének elhalasztására benyújtott kérvényt augusztusban tárgyalják. [RMSz, júl. 11.]

Az RMDSz kovásznai, kihelyezett frakcióülésén nagy vita alakult ki a prioritásokról. Toró T. Tibor szerint el kell kezdeni a dialógust a pártokkal a közösségi autonómiáról. [Szabadság, júl. 11.]

Csíkszeredában ezernél több részvevője van a Bolyai Nyári Akadémiának (BoNyA); ez a legnagyobb kárpát-medencei pedagógus-továbbképző. [RMSz, júl. 11.]

A KAM fölmérései szerint az elmúlt évtizedben nem valósítottak meg semmilyen életképes helyi stratégiát, emiatt a Székelyföld nem lesz képes a felzárkózásra. A székely háztartások kivárásra, túlélésre rendezkedtek be. Gondok vannak az iskolázottsággal és a szakképzéssel, késik az iskolarendszer piachoz való igazodása. [RMSz, júl. 11.]

2001. december 18.

A pápa fogadta Ion Iliescut, aki Ro. ajándékát – egy hatalmas karácsonyfát – kísérte el a Vatikánba. [Szabadság, dec. 18.]

Temesváron ökumenikus istentisztelettel ért véget az 1989-re emlékező rendezvénysorozat, amelyen Günther Verheugen is részt vett. [Krónika, dec. 18.]

A MIT tagszervezetei (MISzSz, OMDSz, IKE, ODFIE, RoDoSz, MaKOSz stb.) küldöttgyűlésen nyilatkoztak arról, hogy továbbra is az RMDSz-en kívül határozzák meg a helyüket és az ifjúsági képviseletet öntörvényűen alakítják. [EN, dec. 18.]

A kolozsvári színházbarátok egy vitafórumot követően állásfoglalást adtak ki: a M. Színház nem magánintézmény, műsorpolitikáját nem egyetlen személy ízlése szerint kell megszabni. Tiltakoznak Tompa Gábor diktatórikus vezetői stílusa ellen. [Szabadság, dec. 18.] ● [A vita okt. 20-tól dúl a Szabadság hasábjain.]

2002. december 18.

Günter Verheugen, az EU bővítési biztosa még a koppenhágai csúcsértekezlet (→ 2002.12.14) előtti napokban levelet intézett a m., szlovák és ro. miniszterelnökhöz a kedvezménytörvény tervezett módosításával kapcsolatban. Az EB arra az álláspontra helyezkedett, hogy a törvény nem ütközik a m.–EU társulási szerződéssel. A Velencei Biz. nem kifogásolta a törvény célját és lényeges elemeit, csupán kisebb módosításokat tartott szükségesnek. [Krónika, dec. 18.] – Az EU kifogásait Frunda György magyarázta meg és utasította vissza. [Krónika, dec. 21.]

A bíróság elutasította azt a keresetet, amelyet Ölvedi Zsolt (korábban az RMDSz megyei alelnöke) nyújtott be az RMDSz ellen. Ölvedi az SzKT határozatainak semmisségét akarta elérni, mondván, hogy az SzKT-nak nincs meg a szükséges legitimitása. [Szabadság, dec. 18.]

2003. február 21.

Günter Verheugen szerint nem romlottak Ro. csatlakozási esélyei, de a 2007-es dátumot csak akkor lehet betartani, ha a kormány képesnek mutatkozik a belső reformok keresztülvitelére. [Krónika, febr. 21.]

Konkrét ígéret hangzott le a tárca részéről, hogy a brassói Áprily Lajos Gimnázium felújítása után csak a m. tanulók térnek majd vissza az épületbe, a ro. diákok új épületbe költöznek, ám most a ro. szülők küldöttsége ezt megtorpedózta a prefektusnál: amíg a ro. iskola nem épül föl, addig a m. diákok sem térhetnek vissza a felújított épületbe. [Krónika, febr. 21.] (→ 2003.08.27)

Márton Áron-emlékkiállítás nyílt a budapesti Terror Háza Múzeumban. [HN, febr. 21.]

2003. március 14.

Ökumenikus istentisztelettel kezdődtek a kolozsvári Március 15-i ünnepségek. A Szent Mihály-templomból a résztvevők egy része a Farkas utcai templomba vonult, a Márciusi Fórum helyszínére. A mintegy 1000 személy közfelkiáltással megalakította az Erdélyi M. Nemzeti Tanács (EMNT) létrehozását Kezdeményező Testületet (KT). 19 tagot helyben megválasztottak, további 12-t utóbb nevesítenek. Csapó I. József a célkitűzések megvalósításához nélkülözhetetlen alkotmánymódosítási elképzeléseket ismertette. [Szabadság, márc. 15.] (→ 2003.03.11, 2003.03.29, 2003.04.26)

Kossuth-domborművet avattak az aradi Csíky Gergely Gimnáziumban (Dinyés László alkotása). [HN, márc. 14.]

Újabb aláírásgyűjtési akcióba kezdett az MCsSz, hogy Külsőrekecsinben is beindítsák a m. oktatást. Az akció a helyi hatóságok heves ellenkezését váltotta ki. [Krónika, márc. 14.]

Günter Verheugen csalódottságának adott hangot azzal kapcsolatban, hogy Ro. meg Bulgária az AEÁ-t támogatják az iraki kérdésben, s hangsúlyozta, hogy az EU-nak szüksége van ezekre az államokra. [Szabadság, márc. 15.]

2003. április 2.

A ro. kormány általában tiszteletben tartja az emberi jogokat, azonban még mindig léteznek bizonyos problémák, többek között a rendőri erőszak túlzott alkalmazásával, a korrupcióval és a tulajdon visszaszolgáltatásával kapcsolatban – áll az AEÁ külügyminisztériumi jelentésében. [Szabadság, ápr. 2.]

Februárban 4,451.835 lej (135 $) volt az országos nettó átlagbér. A legmagasabb fizetéseket a pénzügyi és bankszektorban kapják. [Szabadság, ápr. 2.]

Az alkotmánymódosító javaslatokat tevő 5 képviselő (→ 2003.03.22) nyilatkozata sajnálattal állapította meg, hogy javaslataiknak csak töredékét fogadták el a pol. pártok; ugyanakkor az RMDSz vezetőségét is támadták (→ 2003.04.12). [Szabadság, ápr. 2.] (→ 2003.04.19)

Orbán Viktor azt kérte Günter Verheugen bővítési biztostól, hogy Mo. EU-csatlakozása után is maradjon meg a vízummentesség Ro.-val, Szerbia felé találjanak egy rugalmas megoldást. [Szabadság, ápr. 2.]

Fölavatták az EMTE csíkszeredai könyvtárát; számos hagyaték gyarapította a 25.000 tételes állományt. [Népújság, ápr. 2.]

2003. május 20.

Günter Verheugen bővítési biztos szerint Ro.-nak nagy esélye van, hogy 2007-ben csatlakozzék az EU-hoz. A tennivalók között szerepel: a közszolgálat, az igazságszolgálat reformja, a gazdaság szerkezeti átalakítása. [Krónika, máj. 20.]

Negyedik alkalommal halasztotta el a döntést a Legfelsőbb Bíróság a temesvári tűzparancs (1989. dec.) kiadóinak fellebbviteli perében. Mihai Chiţacot és V. A. Stănculescut 1999-ben 15–15 évi szabadságvesztésre és anyagi kártérítésre ítélték, de a vádlottak fellebbeztek. [Krónika, máj. 20.]

Markó Béla a Fidesz kongresszusán (→ 2003.04.19) tk. azt hangsúlyozta: más az erdélyi és más a Mo.-i politika, de azonos a nemzeti cél. Elítélte az erdélyi magyarság egységének megosztási kísérleteit: „Nekünk Erdélyben elsősorban nem egymással kell vitáznunk, és minden módon el kell kerülnünk azt, hogy a többség karba tett kézzel nézze végig, amíg mi tönkretesszük legfőbb közéleti értékünket, a pol. egységet. Nekünk nem egymással kell perlekednünk, mert még bőven van visszaperelni valónk a románoktól.” [Krónika, máj. 20.]

Demeter János, Kovászna megyei tanácselnök átadta a Székelyföldi Fejlesztési Régió tervezetét Jonathan Scheelenek, az EB Ro.-i delegációja vezetőjének. A tervezet célja nem a különválás, hanem a térség fejlesztése – hangsúlyozta Demeter. [Népújság, máj. 20.] (→ 2003.05.23)

A hivatalos közlönyben megjelent az az okirat, amely a sepsiszentgyörgyi Lábas Házat visszaadja a városnak. Korábban az épületet a Keleti-Kárpátok Múzeumnak akarták juttatni, amelyet a PRM nyomására hoztak létre 1990 után. A magyarság ellenállása miatt az épület ismét városi tulajdonba ment át, cserében a múzeum részére a művelődési felügyelőség székházában biztosítanak helyiségeket. [Krónika, máj. 20.] (→ 1999.10.29, 1999.12.08, 2003.11.14)

2004. február 6.

Az EU – személyesen Günter Verheugen biztos – kifogásolja a ro. kormány és a Bechtel közötti autópálya-szerződést. [Krónika, febr. 6.]

Az MPSz megkezdte az aláírásgyűjtést, annak érdekében, hogy bejegyeztesse a szervezetet. [Szabadság, febr. 6.]

Az MPSz egységbontó törekvései addig fajultak, hogy bevallják: nem óhajtják a magyarság képviseletének a megvalósítását; Kelemen Kálmán szerint ez már a magyarság érdekei ellen elkövetett halálos bűnnek számít. [Népújság, febr. 6.]

Továbbra sincs előrelépés a m. karok ügyében: a kérdés az oktatási tárca és a BBTE szenátusa között lebeg. [Szabadság, febr. 6.]

2004. március 11.

Emma Nicholson ismertette az EP-ben a Ro.-val kapcsolatos jelentést. A legtöbb kérdőjel a jogállamiság szabályainak alkalmazásával merült fel. Günter Verheugen bővítési biztos kijelentette: Ro. számíthat az EB szolidaritására, de ehhez tiszteletben kell tartani a játékszabályokat. [Szabadság, márc. 11.]

A két párt protokollumáról (→ 2004.03.10) szólva Markó Béla elmondta: a határidők hiánya nem veszélyezteti a számonkérhetőséget. A m. karok kérdésében nehezményezte, hogy a m. oktatók nyilvánosan kételyeket fogalmaztak meg a két kar életképességével kapcsolatban. [Krónika, márc. 11.]

Marosvásárhelyen, a székely vértanúk kivégzésének 150. évfordulóján megkoszorúzták a postaréti emlékművet. Tőkés László, a vártemplomban arról szólt: „szomorú, ha a gyávák koszorúzzák a hősöket, az elnyomók a szabadság szobrát és a vértanúkét, ha a megalkuvók magasztalják a rendíthetetleneket.” [?!] [Népújság, márc. 11.]

2004. május 13.

Adrian Năstase Brüsszelben tárgyal Ro. EU-csatlakozásának kérdéseiről, tk. Romano Prodival és Günter Verheugennel. [Népújság, máj. 13.]

A Hargita megyei törvényszék elfogadta az RNDF listáján szereplő (→ 2004.05.10) MPSz-es személyek elleni óvást; az indoklás szerint Papp Előd két listán is szerepel, ez pedig törvényellenes. [Szabadság, máj. 13.; RMSz, máj. 14.] (→ 2004.05.15)lapozás: 1-14
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998