Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 16 találat lapozás: 1-16
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Névmutató: Vekov Károly

1995. december 16.

Madridban, az EU csúcstalálkozóján Horn Gyula és Ion Iliescu célul tűzte ki, hogy 1996 márciusig véglegesítsék a napirenden lévő 4 közös dokumentumot (alapszerződés, együttműködési egyezmény, a kisebbségi jogok aktája, megbékélési nyilatkozat). [RMSz, dec. 10.]

Marosvásárhelyen tartották az RMKdP 3. kongresszusát; elfogadták a párt új programját, amely nemcsak az RMDSz, hanem az EUCD programjához is igazodik. Varga László leköszönő elnök elmondta: az RMKdP a legerősebb támasza az RMDSz-nek. Elnökké Kelemen Kálmánt választották, Varga László tb. elnöki rangot kapott. Bárányi Ferenc, pol. aleln. elmondta: Vekov Károly nem teljesített egy sor feladatot, ezért az orsz. vezetőség felfüggesztette őt a párt Kolozs megyei elnöki funkciójából. [Táj., dec. 18.] (→ 1996.01.18)

Még nem készült el a parlamenti bizottság jelentése, de Valentin Gabrielescu szenátor közzétett néhány bizonyítható részletet: a diktátort és feleségét önkényesen végezték ki, mert a vádpontokat a tárgyalás során nem igazolták; Iliescu a fordulat első napjaiban utasította a hadsereget, hogy kérjen segítséget a Szovjetuniótól; a hírhedt terrorista alakulatok nem léteztek. [Ziua, dec. 15.; MN, dec. 16.] (→ 1995.12.27)

1996. január 18.

Max van der Stoel újabb bukaresti útján kijelentette, hogy az oktatási törvény „önmagában nem sérti a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek nyelvén folyó oktatással kapcsolatos jogok nemzetközi normáit”. A főbiztos szerint sok függ a végrehajtástól. Elképzelhetőnek tartotta, hogy néhány éven belül ismét megvizsgálja a tanügy helyzetét. [RMSz, jan. 20.] (→ 1997.04.01)

Az RMKdP kolozsvári választmánya nyilatkozatot adott ki, amelyben hangsúlyozták: a kolozsváriak mindig kiálltak a magyarság egyértelmű képviselete mellett, a Tőkés László–Nagy Benedek vitában a püspök pártját fogták, ezért – úgymond – a párt vezetősége hajszát indított Vekov Károly (→ 1995.12.16) és a választmány több tagja ellen. A választmány visszautasította a Vekov Károly elleni vádakat. [RMSz, jan. 18.]

A Szociáldemokrata Unió (→ 1995.10.11) a ro.–m. megbékélésre vonatkozó felhívást tett közzé. A 12 pontos új koncepció kormányközi megállapodást javasol a kisebbségek státusára vonatkozóan. [RMSz, jan. 20.]

Főügyészségi határozattal megszüntették a Ceauşescu-házaspár 3 gyermeke elleni bűnvádi eljárást. Ezzel egy időben több pártfunkcionáriust is fölmentettek, tk. Gere Mihályt. [MH, jan. 18.]

1999. március 6.

Csíksomlyón tartották az RT kongresszusát. A platform nem kíván elnökjelöltet állítani a közelgő RMDSz-kongresszuson (máj. 15.), hanem azt szeretné elérni, hogy az elnököt csupán a belső választások megtartása után válasszák meg. Borbély Zsolt Attila előterjesztette az RT ideológiai önmeghatározásának dokumentumát, amelynek értelmében az RT az önálló m. érdekeken alapuló politizálás híve; 12 pontban rögzítették a platform alaptételeit. [RMSz, márc. 8.]

A Kolozs megyei MKT megválasztotta új vezetőségét: Somai József (eln.); Vekov Károly, Deák Ferenc (aleln.). [Szabadság, márc. 8.]

Kisiratoson tartotta orsz. küldöttgyűlését az RMGE. 1990–94 között alakult meg a gazdakörök 90%-a, jelenleg 174 kört számlál a mozgalom. Csávossy Györgyöt – kérésére – fölmentették az elnöki funkcióból, Sebestyén Csabát bízták meg a teendők ellátásával. [RMSz, márc. 10.]

Szatmárnémetiben Ilyés Gyulát választották meg megyei elnöknek, elődje Varga Attila volt. [SzFÚ, márc. 8.]

1999. szeptember 14.

A szenátus jóváhagyta a ro. állampolgárságra vonatkozó törvényt, amelyet az Európai Közösség igényei szerint módosítottak. [RMSz, szept. 14.]

Markó Béla hosszasan egyeztetett a koalíciós partnerekkel az akkreditációs törvény vitatott paragrafusáról (→ 1999.09.10), végül sikerült meggyőzni őket, és így leszavazták az ellenzéki indítványt. A veszély még nem múlt el, mert a PUNR képviselőházi frakciója újabb módosító indítványt nyújtott be a tanügyi törvény 123. paragrafusának megváltoztatására. [Népújság, szept. 16.]

A Nemzetépítő Platformnak (NÉP; ]990818) egyelőre csak Beszterce-Naszód, Bihar, Kolozs és Maros megyében vannak tagjai. A platform ideiglenes elnöke Vekov Károly, alelnökök Izsák Balázs és Pápay Zoltán. A kereszténydemokrácia elveire és értékeire építenek, mintegy jelezve, hogy az RMDSz-ben résztvevő RMKdM – úgymond – nem hiteles megjelenítője ennek az értékrendnek. [RMSz, szept. 14.]

2000. szeptember 18.

A komm. rezsim által jogtalanul elkobzott ingatlanok tulajdonosainak érdekvédelmi szövetsége a nemzetközi szervezetekhez kíván fordulni, amennyiben a ro. parlament jelenlegi formájában fogadja el az államosított ingatlanok visszaszolgáltatásáról szóló törvény tervezetét. A szövetség szerint előbb egy kormányrendeletet kellene hozni, amely megtiltaná az elkobzott ingatlanok elidegenítését; szeretnék, ha uniós szakemberek ellenőriznék a visszaadási folyamatokat. [Krónika, szept. 18.]

A kolozsvári szenátorlistára Eckstein-Kovács Péter került föl elsőnek, a képviselőjelölteknél a sorrend: Kónya-Hamar Sándor, Vekov Károly, Mátis Jenő, Szedilek Lenke. [RMSz, szept. 18.]

Az Udvarhelyszéki RMDSz-szervezetben Verestóy Attila és Kolumbán Gábor versengett a szenátori helyért. A szavazatszámlálás után 185:184 volt az eredmény, úgy, hogy a Kolumbánra leadott egyik szavazatot érvénytelenítették. [Szabadság, szept. 18.] (→ 2000.09.27)

Az RMKT Közgazdász Vándorgyűlésén ismét Somai Józsefet választották meg elnöknek, a négy alelnök: Lázár Anna, Colţea Tibor, Szécsi Kálmán, Szőke Erzsébet. [HN, szept. 18.]

2000. december 4.

A parlament összetétele: PDSR (Képviselőház:155; Szenátus:65); PRM (Képviselőház:84; Szenátus: 37); PD (Képviselőház:31; Szenátus: 13); PNL (Képviselőház:30; Szenátus: 13); RMDSz (Képviselőház:27; Szenátus: 12); kisebbségi szerv. (Képviselőház:18; Szenátus: –). Összesen (Képviselőház:345; Szenátus:140). [Krónika, dec. 4.] w Képviselők, megyék szerint: Arad: Tokay György; Bihar: Szilágyi Zsolt, Fazakas László (a CNSAS-jelentés miatt lemondott [Táj., dec. 11.], a helyét Kovács Zoltán, a KREK főgondnoka foglalta el), Székely Ervin; Brassó: Kovács Csaba; Bukarest: Pataki Júlia; Hargita: Ráduly Róbert, Asztalos Ferenc, Garda Dezső, Antal István, Kelemen Hunor; Hunyad: Winkler Gyula; Kolozs: Kónya-Hamar Sándor, Vekov Károly; Kovászna: Márton Árpád, Tamás Sándor, Birtalan Ákos; Máramaros: Böndi Gyöngyike; Maros: Kelemen Atilla, Kerekes Károly, Borbély László, Makkai Gergely; Szatmár: Varga Attila, Pécsi Ferenc, Erdei-Doloczki István; Szilágy: Vida Gyula; Temes: Toró T. Tibor. w Szenátorok, megyék szerint: Bihar: Pete István; Călăraşi: Vajda Borbála; Hargita: Verestóy Attila, Sógor Csaba; Kolozs: Eckstein-Kovács Péter; Kovászna: Puskás Bálint, Németh Csaba; Maros: Markó Béla, Frunda György; Szatmár: Szabó Károly, Kereskényi Sándor; Szilágy: Seres Dénes. [RMSz, dec. 4.]

Az EU-tagországok bel- és igazságügy-miniszterei megegyeztek abban, hogy feloldják a Bulgáriával szemben alkalmazott vízumkényszert, ugyanezt a kedvezményt Ro.-val szemben is kilátásba helyezték. [Szabadság, dec. 4.]

2001. május 24.

A képviselőház leszavazta a PNL és PD által előterjesztett egyszerű bizalmatlansági indítvány megvitatását. A kezdeményezők igennel, a PDSR és az RMDSz nemmel szavazott, a PRM tartózkodott. [Szabadság, máj. 24.]

A képviselőházi szakbizottság az oktatási törvényt módosító kormányrendeletet vitatta meg. A módosító javaslatok mindenek előtt a különböző oktatási intézmények finanszírozására vonatkoznak, de ezzel összefüggésben felmerül a tulajdonjog problémája, beleértve az iskolák használatában lévő ingatlanok eredetének kérdését is. Az RMDSz elsősorban a volt egyházi ingatlanok sorsáért aggódik. Vekov Károly szerint a kérdés rendezése befolyásolhatja a PDSR–RMDSz egyezséget is. [Szabadság, máj. 24.]

Gh. Funar képtelen vádjaira (→ 2001.04.21, 2001.05.11) Octav Cozmâncă közigazgatási min. válaszolt: a 20%-os küszöböt az 1992-es népszavazás adatai szerint kell megszabni.– Ezt a kormányfő is megerősítette, de Funar hajthatatlan maradt. [Szabadság, máj. 24., máj. 26.]

Takács Csaba a civil szféra azon vádjaira válaszolt, miszerint az RMDSz tartja kézben és osztja a m. kormány által juttatott támogatásokat. Minden támogatásról az illető szaktestület dönt, az ő dolguk a beérkezett pályázatok elbírálása; az RMDSz vezetőiből álló alkuratórium csak ritkán avatkozik bele a pénzek elosztásába. Az IKA által leosztott keretnek csupán a 0,02%-ára javasolt más elosztást az alkuratórium. [Szabadság, máj. 24.]

2002. február 6.

Dorin Florea polgármester heves kirohanást intézett Virág György ellen és kifejtette: hiába ’hozták a nyakára’ a színházat, a városnak nincs pénze, hogy eltartsa. [RMSz, febr. 6.] (→ 2002.01.28, 2002.02.20)

Király András, Arad megyei RMDSz-elnök, szeretné gyümölcsöztetni a két párt protokollumát, ezért tárgyalásokba kezdett a PSD helyi vezetőivel a Szabadság-szobor ügyében. [NyJ, febr. 6.]

Az RMDSz képviselői frakciójában megalakult a Polgári Szárny (Birtalan Ákos, Kerekes Károly, Kovács Zoltán, Kónya-Hamar Sándor, Pécsi Ferenc, Ráduly Róbert, Szilágyi Zsolt, Toró T. Tibor, Vekov Károly), mely a polgári-keresztény értékrend érvényesítéséért száll síkra. Kötelességüknek érzik fölemelni a szavukat, ha eltérést tapasztalnak a Szövetség programjától vagy belső szabályaitól. [Szabadság, febr. 7., febr. 8.; Népújság, febr. 8.; NyJ, febr. 8.; Krónika, febr. 8.] (→ 2002.03.06)

2002. április 3.

Ortodox egyházi küldöttség látogatott a szenátusba, és ott kifejtették, hogy ha a m. egyházak visszakapják elkobzott vagyonukat, az feszültséget fog szülni az országban. Vekov Károly képviselő kifejtette: érdemes megfigyelni, milyen kérdéseket fogalmaz meg kifele Ro. (egyházi vagyon restitúciója) és milyen visszhangja van ennek a hazai környezetben; mikor problémák adódnak, mindig megjelenik a ’magyar veszély’. [RMSz, ápr. 3.]

Bukarestbe látogatott a Mo.-i ro. közösség küldöttsége, ahol az államelnökkel és a kormányfővel is találkoztak. A kiadott közleményben Adrian Năstase hangsúlyozta, hogy létre kell hozni a párbeszéd intézményes kereteit; a kölcsönösségnek kell érvényesülnie a magyaorsági ro. és a romániai m. kisebbségekkel szembeni bánásmódban, a kétoldalú kapcsolatok szellemének és az európai kisebbségi normáknak megfelelően. [HN, ápr. 3.]

2002. október 15.

Vekov Károly napirend előtti felszólalásban ismertette a képviselőházban a kolozsvári Fadrusz-ünnepségen történt provokációt. Ki vállalja a felelősséget azért, ami történt vagy ami történhetett volna? – kérdezte. [Szabadság, okt. 16.]

2003. január 22.

A Szocialista Internacionálé Tanácsa Rómában jóváhagyta a PSD teljes jogú tagságára vonatkozó javaslatot. [Szabadság, jan. 22.]

A kedvezménytörvény első esztendejében a vártnál kevesebben igényelték a m. igazolványt, eddig mintegy 345 ezer kérelem érkezett. [Népújság, jan. 22.]

Vekov Károly (NÉP) azt sérelmezte, hogy az SzKT-n (→ 2003.01.18) nem esett szó arról, hogy az új protokollumba bekerül az állami m. egyetem létrehozása. [Szabadság, jan. 22.]

Agache fia a Legfelsőbb Bíróságon is elvesztette azt a pert, amelyen a volt megyei főügyészt perelte (→ 2002.11.19). [Háromszék, jan. 22.]

2003. február 2.

A kongresszusi beszámoló vitájában Tempfli József határozottan kiállt az RMDSz egysége mellett. Sütő András azt fogalmazta meg, hogy az autonómia kérdése nem oldható meg karddal, csak gonddal, türelemmel. – Vekov Károly szerint az RMDSz-ben szét kell választani a politizálást a civil ügyektől. – A szövetségi dokumentumok vitáján egyetértettek abban, hogy május végéig meg kell ejteni a belső választásokat. Takács Csaba a Tőkés-perre utalva kijelentette: „rákényszerítettek, hogy leszámoljunk egy illúzióval”. – A vita után elfogadták a módosított programot és alapszabályzatot; ennek részeként a kongresszus 68 ellenszavazattal, 9 tartózkodás mellett megszüntette a tb. elnök tisztségét. – A kongresszus záróakkordja a szövetségi elnök megválasztása volt: a küldöttek 326:68 arányban ismét Markó Bélának szavaztak bizalmat. – Megszavazták a Platformok Konzultatív Tanácsának (PKT) a felállítást; 11 tagúra bővítették az OpT létszámát; döntöttek arról, hogy a képviselők és a szenátorok alanyi jogon egyúttal az SzKT tagjai is legyenek. Az ifj. szervezeteknek ezentúl 15%-os képviseletet biztosítanak az RMDSz minden döntéshozó testületében. – Határozat született: a térségek fejlesztéséről; az új szociálpolitikai elvekről; a kedvezménytörvény módosításával kapcsolatban; a népesedési helyzet javításáról; az ingatlanok restitúciójáról. [Krónika, febr. 3.; Szabadság, febr. 3.; Népújság, febr. 3.; SzFÚ, febr. 3.; Táj., febr. 3.]

Tőkés László a tb. elnöki tisztség megszüntetéséről: nem én tértem el az RMDSz irányvonalától, hanem az RMDSz hivatalos irányvonala tért el attól az értékrendtől, szellemiségtől, programtól és célkitűzésektől, amelyek kezdetben jellemezték. Tőkés szerint az SzKT nem volt legitim, ezért a kongresszus döntései is megkérdőjelezhetőek. [Szabadság, febr. 3., febr. 8.; RMSz, febr. 3.; EN, febr. 11.]

2003. március 22.

Eckstein-Kovács Péter a Márciusi Fórumról (→ 2003.03.14): egy új testületnek illik türelmi időt adni; amennyiben az új szerveződés párt lesz, akkor nyíltan konfliktusba kerülhet az RMDSz-szel és megoszthatja a m. szavazók opcióját – ez viszont az alapítás helytelenségét igazolja. [RMSz, márc. 24.]

Öt képviselő (Kovács Zoltán, Pécsi Ferenc, Szilágyi Zsolt, Toró T. Tibor, Vekov Károly) azt kérte a szövetségi elnöktől, hogy szerezzen érvényt a Márciusi Fórum által elfogadott alkotmánymódosító javaslatoknak. [Szabadság, márc. 22.] (→ 2003.04.02, 2003.04.19)

Alakuló ülésén 19 tagú vezetőtanácsot választott a Kolozsvár Társaság (elnök: Vetési László); céljuk: ösztönözni a város m. lakosságának megmaradását és sikeres jelenlétét. [Szabadság, márc. 24.]

2003. június 5.

A ro. kormány üdvözli a m. Országgyűlés határozatát, amellyel ratifikálta a prágai NATO-csúcs csatlakozási jegyzőkönyvét. (→ 2002.11.21, 2003.03.27) – A. Năstase szerint a ratitikálás „megszünteti a szélsőségesek gyanúját, akik Erdély elcsatolásáról beszélnek”. Tőkés László tetteit és beszédeit az alkotmány és a törvények szerint ítéljük meg – tette hozzá. [Szabadság, jún. 5., jún. 6.]

A belső választási folyamat mintegy 85 SzKT-képviselői mandátum megújítását eredményezte. A zömmel közvetett módon megszervezett belső választások az ellenzék meggyengülését hozták. A Reform Mozgalom jelöltjei nem indultak, holott alkalmuk lett volna pozíciókat szerezni. Az EMK Felső-Háromszéken rendelkezik 3 képviselővel, másutt azonban nem jutott be; a NÉP frakciót egyedül Vekov Károly képviseli. [Krónika, jún. 5.]

2003. július 4.

Ion Iliescu moszkvai látogatása során kétoldalú barátsági szerződést ír alá Vlagyimir Putyin orosz elnökkel (→ 2003.05.06). A Molotov–Ribbentrop-paktumot kivették a végleges szövegből, de a két ország egyeztetni fog a megoldásról. Ion Iliescu szerint megérett a Moldovával való egyesülés gondolata, de Ro. megérti azt a valóságot, hogy Moldova önálló államként létezik. [Krónika, júl. 4., júl. 5.; Szabadság, júl. 5.; Háromszék, júl. 5.]

Vekov Károly törvénytervezet nyújtott be, amely a műemlék-templomok környékén rendezett zajos ünnepségek korlátozását írná elő. A tervezet átment a szenátuson, ősszel kerül a képviselőház elé. [Szabadság, júl. 4.] – Ugyanő azt javasolta, hogy 20%-ról 10%-ra csökkentsék az anyanyelvhasználatot lehetővé tevő kisebbségi arányt; Markó Béla szerint az ötletet támogatni kell, de nem látja az eszközöket, amelyekkel a jelen pilanatban el lehetne érni ezt a célt. [Krónika, júl. 4.]

Megtartotta első ülését az RMDSz ÜE, megválasztották a főosztályok vezetőit, megtárgyalták a prioritásokat. [Krónika, júl. 4.]

Az eddig összegyűlt összegből meg lehet kezdeni a szobor restaurálását (→ 2003.06.30), a fölállításhoz további 70 millió Ft-ot a m. kormánytól várja az aradi egyesület. [Krónika, júl. 4.]

2003. augusztus 21.

Elmaradhat a Szabadság-szobor köztéri felállítása, mert a művelődési tárca nem hagyta jóvá az RMDSz kezdeményezését. Răzvan Theodorescu min. szerint a szobor esztétikailag nem felel meg a mai követelményeknek, másrészt a szaktárca csak a ro. történelem jeles mozzanataiból ihletődött alkotásokat pártolja, támogatja és védi. – Ezek nevetséges indokok: az 1848-as tábornokok egyike sem harcolt a románok ellen, a szobor pedig a brüsszeli világkiállításon díjat nyert – mondotta Vekov Károly képviselő. – Bognár Levente, aradi alpolgármester kijelentette: a városházához semmilyen tiltó irat nem érkezett, folytatják a munkát. [Szabadság, aug. 21., aug. 22.; RMSz, aug. 21.] – A kérdés 3 éve van napirenden, 1999-ben még Radu Vasile kormányfő tette az első ígéretet a szoborállításra. A lap időrendben felsorolta az engedélyeztetés fontosabb állomásait. [Krónika, aug. 21.] (→ 2003.08.26) – Dávid Ibolya reményét fejezte ki, hogy a művelődési szaktárca rövidesen felülbírálja azt a bizottsági véleményt, amely ellenzi a szoborállítást. [Szabadság, aug. 23.]

Ismét hallat magáról Kiss Kálmán: R. M. Szabadelvű Szövetség néven kívánja bejegyeztetni fantompártját, állítása szerint a támogató aláírások száma eléri a 20 ezret. [Népújság, aug. 21.]lapozás: 1-16
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998