Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 20 találat lapozás: 1-20
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Névmutató: Puskás Bálint

1994. december 17.

Sepsiszentgyörgyön tisztújító gyűlést tartott a Háromszéki RMDSz szervezete. A beszámolót a leköszönő Gazda István tartotta. Utóda: Puskás Bálint. [Táj., dec. 19.]

1995. július 1.

Marosvásárhelyen tartotta alakuló ülését a megújult SzKT. Megválasztották az Állandó Bizottságot (eln.: Dézsi Zoltán, aleln.: Puskás Bálint, Bodó Barna, Nagy Zsolt; titkárok: Virág György, Muzsnay Árpád, Somai József) és megerősítették tisztségében Takács Csaba üv. elnököt. – Tőkés László polgári engedetlenségi mozgalom kidolgozását javasolta; a „Lármafa” mozgalom célja: a tanügyi törvény elleni tiltakozás. – Az SzKT a nemzetközi fórumokhoz címzett felhívásban tiltakozott az oktatási törvény jogkorlátozó kitételei ellen (a törvény tk. megtiltja számos tantárgy anyanyelvű oktatását, megszünteti a felekezeti oktatás lehetőségét, felszámolja a m. szakoktatást, megtiltja önálló m. egyetem és főiskola létesítését). [RMSz, júl. 4.] (→ 1995.07.05)

1996. november 8.

Az RMDSz összesített választási (→ 1996.11.03) eredményei: Frunda György 761.007 szavazat (6,02%), az elnöki listán a 4. hely. – Szenátorok: 836.705 (6,81%) = 11 hely a szenátusban; képviselők: 812.206 (6,64%) = 25 hely a képviselőházban. Összesen 36 hely (1990: 12+29 = 41; 1992: 12+27 = 39 hely). (→ 1996.11.12)

Az RMDSz szavazatszámai összesítve (vesd össze: ]900530, 920927): Szenátus (1990: 1,094.353; 1992: 831.469; 1996: 836.705); Képviselőház (1990: 983.890; 1992: 811.29; 1996: 812.206).w Szenátorok: Csapó I. József, Eckstein-Kovács Péter, Frunda György, Hajdú Gábor, Kozsokár Gábor, Lőrincz Gyula, Markó Béla, Puskás Bálint, Seres Dénes, Szabó Károly, Verestóy Attila. [Lőrincz Gyula Giurgiu megyében lett szenátor, az újraosztott töredékszavazatoknak köszönhetően! – RMSz, nov. 18.]. w Képviselők: Antal István, Asztalos Ferenc, Bárányi Ferenc, Birtalan Ákos, Böndi Gyöngyike, Elek Barna, Garda Dezső, Kakassy Sándor, Kelemen Atilla, Kerekes Károly, Kónya-Hamar Sándor, Kovács Csaba Tibor, Márton Árpád, Mátis Jenő, Nagy István, Pécsi Ferenc, Ráduly Róbert, Rákóczi Lajos, Székely Ervin, Szilágyi Zsolt, Tamás Sándor, Tokay György, Vajda Ferenc, Varga Attila, Vida Gyula. [Táj., nov. 8.] (→ 1996.11.12)

Adrian Năstase felhívta a közvélemény figyelmét a „potenciális veszélyre”, miszerint az RMDSz lesz a „mérleg nyelve” (azaz: a m. szövetség fogja eldönteni a parlamenti többséget). Emil Constantinescu szerint nevetséges dolog m. veszélyről beszélni az alapszerződés aláírása után. [Népszabadság, nov. 9.]

Markó Béla elemezte az RMDSz eredményeit és felkérte a választókat, hogy a 2. fordulóban (→ 1996.11.17) szavazzanak Emil Constantinescura. [Táj., nov. 11.]

1996. november 22.

Alakuló ülését tartotta a parlament. A szenátusi csoport elnöknek választotta Verestóy Attilát, alelnöknek Seres Dénest, titkárnak Puskás Bálintot, a szenátus állandó bürójába pedig Kozsokár Gábort javasolták. [Táj., nov. 22.]

A régi kormánnyal együtt távozott a Vocea României c. napilap, mert az új kormánytól nem kap támogatást. [RMSz, nov. 22.]

Moldova Köztársaság Strasbourgban ratifikálta a kisebbségek védelméről szóló egyezményt. Az egyezménynek akkor lesz jogi érvénye, ha 12 ország aláírja. [RMSz, nov. 22.]

1997. február 3.

Az RMDSz képviselőházi csoportjának vezetősége: eln.: Varga Attila; aleln.: Asztalos Ferenc, Kovács Csaba Tibor; titkár: Ráduly Róbert. A képviselőház állandó biz. titkára Kónya-Hamar Sándor. [Táj., febr. 3.] – A szenátusi frakcióban eln.: Verestóy Attila; aleln.: Szabó Károly; titkár: Puskás Bálint. Az állandó biz. titkára: Kozsokár Gábor. [Táj., febr. 5.]

Az RMDSz kormányzati képviselői a szövetségi elnök hivatalában üléseztek; a téma a kormányzati problémák elemzése és az összehangolt, határozott fellépést sürgető kérdések megvitatása volt. [Szabadság, febr. 5.]

Ion Caramitru elfogadta az RMDSz javaslatát, hogy Kelemen Hunor legyen a műv. min. államtitkára; első találkozójukon egyeztettek a teendőkről: a min. keretében létrehozzák a kisebbségi főosztályt, a művelődési intézeteket vissza kell juttatni a megyei tanácsoknak. [Szabadság, febr. 6.]

1997. szeptember 1.

Az RMDSz parlamenti csoportjának tisztségviselői a szenátusban: Verestóy Attila (eln.), Hajdú Gábor (aleln.), Puskás Bálint (titkár); a szenátus titkára: Kozsokár Gábor; a képviselőházban: Varga Attila (eln.), Asztalos Ferenc és Márton Árpád (aleln.), Ráduly Róbert (titkár); a képviselőház titkára: Kovács Csaba. [RMSz, szept. 3.]

Új intézménnyel gazdagodott az erdélyi ref. iskolahálózat: Kolozsvárott megnyitotta kapuit az EREK épületének régi szárnyában a Ref. Pedagógiai Intézet. Az üdvözlő beszédek elhangzása után Kovács Lajos igazgató megtartotta székfoglaló beszédét. [RMSz, szept. 4.]

A VMSz Szabadkán tartott tisztújító gyűlésén ismét Kasza Józsefet választották elnökké. [ÚM, szept. 1.]

1999. június 7.

Emil Constantinescu elnök marosvásárhelyi látogatása alkalmával „figyelmeztette” a ro. értelmiséget: felelősen viszonyuljanak ahhoz az újabb tervhez (→ 1999.06.09), amely Erdély autonómiájának az újratárgyalását célozza; az elnök leszögezte: „soha, semmilyen formában nem fogad el olyan szeparatista nézeteket, amelyek tagadják az alkotmány alapelveit és ellentmondanak a ro. nép legfontosabb érdekeinek”. [Szabadság, jún. 7.]

Puskás Bálint a szenátus ülésén pol. nyilatkozatban tiltakozott a futballmeccset (→ 1999.06.05) követő megnyilatkozások miatt.

2000. december 4.

A parlament összetétele: PDSR (Képviselőház:155; Szenátus:65); PRM (Képviselőház:84; Szenátus: 37); PD (Képviselőház:31; Szenátus: 13); PNL (Képviselőház:30; Szenátus: 13); RMDSz (Képviselőház:27; Szenátus: 12); kisebbségi szerv. (Képviselőház:18; Szenátus: –). Összesen (Képviselőház:345; Szenátus:140). [Krónika, dec. 4.] w Képviselők, megyék szerint: Arad: Tokay György; Bihar: Szilágyi Zsolt, Fazakas László (a CNSAS-jelentés miatt lemondott [Táj., dec. 11.], a helyét Kovács Zoltán, a KREK főgondnoka foglalta el), Székely Ervin; Brassó: Kovács Csaba; Bukarest: Pataki Júlia; Hargita: Ráduly Róbert, Asztalos Ferenc, Garda Dezső, Antal István, Kelemen Hunor; Hunyad: Winkler Gyula; Kolozs: Kónya-Hamar Sándor, Vekov Károly; Kovászna: Márton Árpád, Tamás Sándor, Birtalan Ákos; Máramaros: Böndi Gyöngyike; Maros: Kelemen Atilla, Kerekes Károly, Borbély László, Makkai Gergely; Szatmár: Varga Attila, Pécsi Ferenc, Erdei-Doloczki István; Szilágy: Vida Gyula; Temes: Toró T. Tibor. w Szenátorok, megyék szerint: Bihar: Pete István; Călăraşi: Vajda Borbála; Hargita: Verestóy Attila, Sógor Csaba; Kolozs: Eckstein-Kovács Péter; Kovászna: Puskás Bálint, Németh Csaba; Maros: Markó Béla, Frunda György; Szatmár: Szabó Károly, Kereskényi Sándor; Szilágy: Seres Dénes. [RMSz, dec. 4.]

Az EU-tagországok bel- és igazságügy-miniszterei megegyeztek abban, hogy feloldják a Bulgáriával szemben alkalmazott vízumkényszert, ugyanezt a kedvezményt Ro.-val szemben is kilátásba helyezték. [Szabadság, dec. 4.]

2001. június 28.

Az erdők visszaszolgáltatásánál a közösségi szervezetek (közbirtokosságok) csak 25 hektárt kaphatnak vissza tagonként. Az elfogadás előtt álló kormányhatározat azt is kimondja, hogy az erdők tekintetében nem veszik figyelembe a tanúvallomásokat, csak a dokumentumoknak lehet bizonyító értékük. A nemzeti parkok területén lévő erdőrészeket más helyen mérik ki vagy pénzben fizetnek kárpótlást. [Szabadság, jún. 28.]

Puskás Bálint szenátor törvénytervezetet nyújtott be, amelyben az orsz. levéltárat arra köteleznék, hogy visszaadják a parókiáknak az 1945. márc. 6.–1989. dec. 21. között vezetett anyakönyveket, amelyet a komm. rendszer törvénytelenül elkobzott. [Szabadság, jún. 28.] (→ 2001.11.22)

2001. november 22.

A kormány, a titkosszolgálat és az elnöki hivatal után a parlamentben is megjelent a ’Har–Kov-rögeszme’. Ioan Stan képviselő, a SRI-t felügyelő parlamenti biz. elnöke figyelmeztetett: Hargita és Kovászna megyében már most léteznek olyan intézmények, amelyek működése elvezethet autonóm területi egységek megteremtéséhez. [BN, nov. 22.] (→ 2001.11.23, 2001.11.29)

A kormány nem támogatja Puskás Bálint szenátornak az egyházi anyakönyvekre vonatkozó törvénykezdeményezését (→ 2001.06.28). Az indoklás szerint ez ellentmondana annak a paragrafusnak, amely arról dönt, hogy a levéltári anyagokat nem lehet visszaadni. – Az RMDSz benyújtotta az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásáról szóló törvénytervezetet. [Szabadság, nov. 22.]

Szász Jenő és az UPE szervezésében került sor a Székelyudvarhelyi Fórumra, ahol tk. arról fogadtak el kiáltványt, hogy elítélik az RMDSz-vezetés hegemóniára való törekvését. A fórumon felszólalt Tőkés László is. [HN, nov. 22.]

2001. december 6.

A szenátus emberi jogi bizottsága kedvezően véleményezte a Puskás Bálint és Márton Árpád kezdeményezte restitúciós törvény tervezetét, amely az 1945. márc. 6. után államosított egyházi épületekre vonatkozik. [Szabadság, dec. 6.]

Az EMKE levelet küldött a turisztikai miniszternek, amelyben a Segesvár mellé tervezett Dracula-Land felépítése ellen tiltakozott. [Szabadság, dec. 6.]

2002. január 24.

Ion Iliescu a Kultúra regionális fóruma című rendezvényen az egységes ro. állam megbontásával vádolta a Memorandum (→ 2001.12.10) aláíróit. [Krónika, jan. 24.]

Reiner Antal Csíkszeredában raboskodik. A családjával Mo.-ra menekült, de amikor meghallotta, hogy Héjja Dezsőt börtönbe zárták, úgy döntött, beadja a kérelmet a politikai menedékjog visszavonására és hazajön. Egyetlen éjszakát töltött a házában, másnap elfogták. [RMSz, jan. 24.]

A Ro. Helsinki Bizottság és a Pro Europa Liga képviselői helyszíni felmérések alapján (1997 után második alkalommal) készítettek jelentést a csángó kérdésről. Meg kell állítani a moldvai csángók asszimilációját és el kell ismerni a közösség nemzeti kisebbségi státusát – hangsúlyozza a jelentés, melyet Bukarestben mutattak be a sajtó képviselőinek. Ecaterina Andronescu okt. min. megpróbálta ellensúlyozni a jelentés megállapításait. [Krónika, jan. 24.; Szabadság, jan. 24.; Népújság, jan. 24.; RMSz, jan. 25.] – Markó Béla vitathatónak nevezte a csángók külön kisebbséggé nyilvánítását; a csángók külön csoportot alkotnak, de a magyarokhoz tartoznak. [Szabadság, jan. 25.]

Puskás Bálint elmondta: az RMDSz egyedül folytatja a harcot, az egyházi vagyon visszaaadásáért (→ 2001.11.22), egyetlen parlamenti párt sem állt az ügy mellé. [HN, jan. 24.]

M. igazolványt igényel Aurel Agache fia, aki anyja magyarsága okán kérheti azt. Szándéka, hogy bebizonyítsa a törvény abszurd voltát. [RMSz, jan. 24.] (→ 2002.10.03)

2003. augusztus 16.

Puskás Bálint szenátor bejelentette: az RMKdM közvetíteni kíván az RMDSz és az SzNT között. „A romániai m. közösséget érintő fő kérdésekben egységesnek kell maradnunk, másképp nem érhetünk el eredményeket.” [Krónika, aug. 16.]

Az idén is megtartja szokásos találkozóját a Castellum Alapítvány, amelyet az erdélyi történelmi családok leszármazottai hoztak létre. A találkozó helyszíne Gernyeszeg. [RMSz, aug. 16.; Népújság, aug. 19.]

65 évvel ezelőtt alakult meg az MVSz; 1990 előtt csak két világtalálkozójuk volt, majd 1992-ben és 1996-ban tartottak újabbakat. Patrubány Miklós 3 éve áll a szövetség élén (→ 2000.05.26), de az általa irányított munkát személyi ellentétek nehezítik. [SzFÚ, aug. 16.]

2003. november 26.

A szenátus elfogadta a Pénzügyi Törvénykönyvet, amely nemcsak a meglévő törvényeket gyűjti össze, hanem néhány módosítást is tartalmaz, pl. a gyógyszerek csupán 9% ÁFÁ-t tartalmaznak – mondta Puskás Bálint szenátor. Két RMDSz-javaslatot nem fogadtak el: az egyik az egységes adókulcsra vonatkozott, a másik pedig azt célozta meg, hogy az adófizetők meghatározott célra utaltathassák át jövedelmi adójuk 1%-át. [Szabadság, nov. 26.]

Áttörésként érzékelték a bukaresti nunciatúrán tett látogatásukat az anyanyelvi misézés bevezetését régóta kérő moldavi csángók. A Szentszék képviselőjétől Nyisztor Tinka, a pusztinai Szent István Egyesület elnöke kért kihallgatást; kérelméhez a korábbi folyamodványok másolatát is csatolta. Jean-Claude Perriset első alkalommal ígért segítséget ahhoz, hogy bevezessék a m. misézést a csángó falvak templomaiban. [Krónika, nov. 26.]

2004. január 24.

Tabajdi Csaba – Markó Béla Egy magyar–magyar egyetértés esélyeiről c. politikai esszéjéről szólva (Heti Válasz, jan. 16.; Élet és Irodalom, 3. sz.) – hangoztatta: egyre több embert foglalkoztat a magyarság megosztottsága, „a hidegpolititikai polgárháború, az acsarkodás és a gyűlöletkeltés nemcsak egyre nehezebben viselhető el, hanem egyre inkább veszélyezteti Mo. nemzetközi pozícióját is.” Egy megosztott ország nem lehet hatékony sem a kül-, sem a belpolitikában. [Népújság, jan. 24.]

Puskás Bálint úgy véli: az autonómiára vonatkozó törvénytervezet azért fog megbukni a parlamentben, mert egyetlen ro. párt sem támogatja azt. [Népújság, jan. 24.]

Tőkés László levélben fordult Medgyessy Péterhez az Ady-emlékhely ügyében (→ 2003.02.10, 2003.05.17, 2003.08.02), a ’kultúra és Ady emléke elleni merénylet’-nek nevezve azt, hogy az emlékhelyet Nagyváradon építteti föl a Mecénás Alapítvány, abból a pénzből, amit eredetileg a KREK pályázott. [Krónika, jan. 24.] (→ 2004.06.01)

Aradon – a ro. fejedelemségek egyesülésének ünnepén – újabb tüntetést szervezett a VR. A 150 főnyi tömeg megmozdulásától a PRM elhatárolódott, mondván, hogy a hangoskodással kísért tüntetés igen káros az ország szempontjából. [Szabadság, jan. 26.]

2004. szeptember 24.

Elmérgesedett a ro.–ukrán helyzet, azok után, hogy Kijev kitart a Bisztroje-csatorna építése mellett. A ro. külügymin. felszólította az ukrán hatóságokat, hogy távolítsák el a Chilia-ágon törvénytelenül elhelyezett bójákat. [RMSz, szept. 24.] (→ 2004.07.22)

A szenátus megszavazta a Puskás Bálint és Antal István hozzájárulásával készült szövetkezeti törvényt. Az új jogszabály kizárja a központosítást és lehetőséget biztosít a kisipari és fogyasztási szövetkezetek regionális újraszervezésére. [Háromszék, szept. 24.]

2004. november 24.

Az RMDSz Kovászna megyei képviselő- és szenátorjelöltjei a kökösi megyehatárnál felállították a Székelyföld határát jelző táblát. A jelöltek elmondták, hogy a következő parlamenti ciklusban kidolgozzák és benyújtják a Székelyföld autonómiájára vonatkozó törvénytervezetet. A rendőrség képviselői – miután az egyik főfelügyelő belefojtotta a szót Puskás Bálintba, a felsőház alelnökébe –, a közlekedési törvényre való hivatkozással, leszerelte a táblát. [Szabadság, nov. 24.; RMSz, nov. 25.]

2004. december 4.

A TEKT és az OpT marosvásárhelyi ülésén a választás utáni helyzetet elemezték. A megyei elnökök a kormányzati szerepvállalás mellett voksoltak. A parlamenti többség csak a PSD–PUR koalícióval valósulhat meg, ez a követendő út. A közeljövőben tartandó hivatalos egyeztetéseken az autonómia, a decentralizáció, a népjólét, a korrupció elleni harc, az igazságszolgáltatás megreformálása és az RMDSz kormányzati szerepvállalásának személyi vonatkozásai kerülnek terítékre. [Szabadság, dec. 4.]

Az RMDSz parlamenti képviselete, megyék szerint. w Szenátus: Pete István (Bihar); Verestóy Attila, Sógor Csaba (Hargita); Eckstein-Kovács Péter (Kolozs); Puskás Bálint, Németh Csaba (Kovászna); Markó Béla, Frunda György (Maros); Szabó Károly (Szatmár); Fekete-Szabó András (Szilágy). w Képviselőház: Király András (Arad); Lakatos Péter, Sóki Béla (Bihar); Kovács Attila (Brassó); Székely Levente (Galac); Kelemen Hunor, Antal István, Garda Dezső, Asztalos Ferenc (Hargita); Kónya-Hamar Sándor, Máté András (Kolozs); Antal Árpád, Tamás Sándor, Márton Árpád (Kovászna); Bónis István (Máramaros); Kerekes Károly, Borbély László, Kelemen Atilla (Maros); Varga Attila, Erdei-Doloczki István (Szatmár); Seres Dénes (Szilágy); Toró T. Tibor (Temes). [RMSz, dec. 4.]

Az évzáró gyűlésen osztották ki az EMKE díjait. [Szabadság, dec. 6.]

Háromnapos történészkonferenciát tartottak Kolozsvárott: A hatalom szövegei. Dokumentumok a romániai magyarságról (1945–1989) címmel. [RMSz, dec. 4.]

A m. népszavazáson (→ 2004.12.05) 2,008.000 hasonló szavazat dönthet a föltett kérdésről, ha ennél kevesebb szavazat jut egy válaszra, akkor a kérdés eldöntetlen marad. [Háromszék, dec. 4.]

2004. december 17.

Az EP határozata szerint az EU 2005-ben aláírja a csatlakozási szerződést Ro.-val és Bulgáriával. A záradék szerint 1 éves halasztásra van lehetőség, ha a két állam nem teljesíti időben a kért követelményeket. [Szabadság, dec. 17.]

Az Alkotmánybíróság érvényesnek nyilvánította Traian Băsescu elnökké választását. [NyJ, dec. 17.]

Újabb program-egyeztető tárgyalást tartott az RMDSz és a DA-szövetség; de a kormány alakításával kapcsolatos végleges döntés még várat magára. [Szabadság, dec. 17.]

Iliescu elnök – mandátumának lejárta előtt – elnöki kegyelemben részesítette Miron Cozmát, a több halálos áldozattal járó bukaresti ’bányászjárások’ vezérét. [Szabadság, dec. 17.] – Az országos felzúdulás nyomán az elnök visszavonta a kegyelmi rendeletet; Adrian Năstase elnézést kért, mondván, úgy írta alá az elnöki rendeletet, hogy előbb nem olvasta el figyelmesen, nem vette észre, hogy Cozma is a listán szerepel. Az ügy zárómozzanata: Băsescu elnök – tiltakozásul Iliescu eljárása miatt – nem volt hajlandó ugyanazzal a géppel repülni Strasbourgba, mint a leköszönő elnök. [Szabadság, dec. 18.]

A Románia Csillaga érdemrenddel kitüntetett, Béke Nobel-díjas Elie Wiesel nyílt levélben közölte: nem kíván olyan kitüntetést birtokolni, amit C. V. Tudor is megkapott a minap. [Szabadság, dec. 17.] – A kitüntetésre érdemesek között szerepelt tk. Markó Béla, Borbély László és Puskás Bálint is, de egyikük sem vette át az érdemrendet. [RMSz, dec. 22.]

2004. december 24.

Eldőlt a kormányalakítás egyik legfontosabb kérdése: Dan Voiculescu pártelnök bejelentette, hogy a PUR is támogatja a PNL–PD-koalíciót. Államminiszteri funkciót kap az új kormányban Markó Béla, aki az oktatási-, művelődésügyi- és európai csatlakozási tárcák működését fogja összehangolni. [Szabadság, dec. 24.]

A szenátus alelnökévé választották C. V. Tudort; titkári tisztséget kapott Puskás Bálint. A mezőgazdasági szakbizottságot Kelemen Atilla vezeti. [Szabadság, dec. 24.]lapozás: 1-20
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998