Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 13 találat lapozás: 1-13
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Névmutató: Pomogáts Béla

1993. november 6.

Kolozsvárott tanácskoztak az oktatással, ifjúságneveléssel foglalkozók. A megbeszélés célja: az oktatásügyi szervezetek és alapítványok tevékenységének összehangolása és egy oktatási kuratórium létrehozása. [RMSz, nov. 10.]

Pomogáts Béla Kolozsvárott tartott előadást. A kisebbségi magyarságnak nincsenek megalapozottan működő gazdasági intézményei, kulturális intézményrendszerét a maga erejéből képtelen fenntartani. A kisebbség sorsa azon múlik, hogy sikerül-e polgárosodni és kiépíteni az önkormányzatokat. A m. állam és társadalom segítsége nélkül kilátástalan a küzdelem. [Szabadság, nov. 9.]

1995. december 1.

Sepsiszentgyörgyön a széki területi szervezet úgy döntött, hogy bírósági eljárást kezdeményeznek, ui. a rendőrség büntetést szabott ki két iskolaigazgatóra a múlt heti tüntetés (→ 1995.11.25) kapcsán. [ÚM, dec. 1.]

A szenátus jogi bizottsága felületesnek ítélte C. V. Tudor mentelmi jogának felfüggesztését kérő ügyészségi iratot és visszaküldte azt a tárcának. [RMSz, dec. 1.] (→ 1995.12.04)

Mo. elfogadja a két vh. után kialakult státust, ugyanakkor jogos igénye, hogy a h. t. nemzeti közösségek autonómiát kapjanak. A megoldás a dél-tiroli példa – mondta Tabajdi Csaba pol. államtitkár. [MH, dec. 1.]

Az Ausztriai Népcsoportok Központja által szervezett 3. Bécsi Találkozó résztvevőinek nyilatkozata azt tartja a m.–szlovák alapszerződés egyik legnagyobb hiányosságának, hogy nem a kisebbségek kollektív jogairól szól, hanem az egyedi jogokról. [RMSz, dec. 5.]

A M. Írószövetség választmánya új elnököt választott, Pomogáts Béla személyében. [RMSz, dec. 4.]

1995. december 2.

Illyefalván tanácskoztak az alapítványok képviselői. A 6. alkalommal megrendezett fórumon megjelent az erdélyi körúton lévő Lábody László, a HTMH elnöke, aki elmondta, hogy 1996-ra a m. költségvetés a korábbinál nagyobb összegeket szavazott meg az IKA és az ÚKKA számára (340, ill. 200 millió Ft). [RMSz, dec. 5.] (→ 1995.12.03, 1995.12.14)

Pomogáts Béla Iliescu elnök megbékélési ajánlatát elemezte, amelyet hibásnak és alkalmatlannak tart, mert nem a ro. és m. történelmi stratégiák kompromisszumát javasolta, hanem beérte retorikai fordulatokkal. 1918 után a ro. stratégia a m. kisebbség beolvasztása volt. Iliescu elnöknek el kell fogadnia a Gyulafehérvári Nyilatkozatot. [Szabadság, dec. 2.] (→ 1995.12.08)

1995. december 8.

Traian Chebeleu sajtóértekezletén tk. Pomogáts Béla cikkére (→ 1995.12.02) is reagált, szélsőségességgel és sovinizmussal támadva a M. Írószövetség elnökét. [Szabadság, dec. 9.]

A ro.–m. megbékéléshez a m. kisebbség helyzetének a rendezése szükséges – hangsúlyozta Markó Béla, Békéscsabán tartott előadásában. – Az erdélyi magyarság valóságos erejét az önkormányzatok jelentik: az RMDSz-nek 200-nál több polgármestere és 2000-nél több tanácsosa van. [RMSz, dec. 11.]

1998. november 19.

Az IKA az első 9 hónapban a köv. összegeket fordította a h. t. m. kulturális és tudom. intézmények támogatására (millió Ft): 42,3 (Erdély); 21 (Felvidék); 9,9 (Vajdaság); 9,9 (Horvátország); 8,2 (Szlovénia); 2,2 (Kárpátalja). [MN, nov. 19.]

Az ezernyi tagot számláló M. Írószövetség 71 tagú választmányába a köv. erdélyi (származású) írók kerültek be: Csiki László, Kántor Lajos, Szilágyi István, Szőcs Géza, Gálfalvi György, Bálint Tibor, Farkas Árpád, Beke György, Kocsis István. A szövetség elnöke Pomogáts Béla lett. [RMSz, nov. 19.]

1999. július 31.

Fehéregyházán – nagyszabású ünnepség keretében –, a múzeum kertjében, egész alakos Petőfi-szobrot avattak (→ 1999.07.21). [RMSz, aug. 2.]

Petőfi halálának 150. évfordulóján a PEN-központok irod. estet szerveztek Székelykeresztúron. A népes hallgatóság előtt megtartott ülésen Gálfalvi Zsolt, Ana Blandiana, Hubay Miklós, Pomogáts Béla mondott beszédet. [HN, aug. 3.]

A Petőfi-ünnepség után fórumot tartottak Marosvásárhelyen, ahol Hámori József és Martonyi János helyi üzletemberekkel és a közélet képviselőivel találkozott. Martonyi a m. kormány nemzetpolitikájáról, a m.–m. párbeszédről, a koszovói válság rendezéséről és bukaresti tárgyalásairól beszélt. [RMSz, aug. 3.]

2000. augusztus 14.

Marosvásárhelyen aug. 11.–14. között tartották a 9. Anyanyelvi Konferencia munkálatait. Pomogáts Béla üdvözölte az egybegyűlteket, majd Markó Béla beszéde után Sütő András nyitotta meg a konferencia munkálatait. – Az utolsó nap volt a tisztújítás. Pomogáts Bélát ismét elnökké választották, az üv. elnök (Komlós Attila) is megmaradt. Heves vita támadt a 4 társelnök személye körül, Kántor Lajos helyére Péntek János került, a többi 3: Nagy Károly (AEÁ), Fazekas Tiborc (Németo.), Gál Sándor (Felvidék). Az elnökség további tagjai: Balázs Géza (Mo.), Dupka György (Kárpátalja), Gömöri György (Anglia). [RMSz, aug. 14., aug. 16.]

2001. június 13.

Adrian Năstase szerint új elemek bukkantak föl a státustörvény valódi, eddig leplezett céljairól. Az EU észrevételei nyomán Ausztria kikerült a törvény hatálya alól, ez azt jelenti, hogy a törvény nem felel meg az európai elvárásoknak. Megítélése szerint Orbán Vikor kijelentése (→ 2001.06.11) azt igazolja, hogy a törvény gazdasági célokat követ. Markó Béla elvetette a PDSR azon nézetét, hogy a törvény „jóvátétéli aktus” lenne a trianoni szerződéssel szemben. – Németh Zsolt ellenvéleménye: nem trianoni jóvátételről van szó, hanem arról, hogy az anyaország gondoskodik a határon túli m. közösségekről. [Szabadság, jún. 13., jún. 14.] (→ 2001.06.19)

Törvénytervezet készül a rendőrség átszervezéséről; az RMDSz módosító javaslatai az anyanyelvhasználatra vonatkoznak: elvárható lenne, hogy a kisebbségi zónákban a rendőrök ismerjék a kisebbség nyelvét. [Szabadság, jún. 13.]

A hargitafürdői írótáborban a m. írók egy csoportja bejelentette, hogy Erdélyi M. Írók Ligája (EMIL) néven új tömörülést szándékoznak létrehozni. Pomogáts Béla, a M. Írószöv. elnöke bejelentette: társas viszonyt kívánnak kiépíteni az új magyar íróközösséggel. [Krónika, jún. 13.; EN, jún. 19.] (→ 2002.02.09)

Szászrégenben tartották az erdélyi m. kórusok 10. találkozóját. Nagy Ferenc, a Seprődi János Kórusszöv. elnöke elmondta: a kezdeményezés évekkel ezelőtt egy Nyárád menti kis faluból indult, a szövetség ma nemzetközi tekintélynek örvend. [Népújság, jún. 13.]

2002. június 28.

Pomogáts Bélát jelölték az IKA új kuratóriumának elnökségi posztjára, aki jelezte: elfogadja a jelölést. [Szabadság, jún. 28.]

Gyergyócsomafalván Borsos Miklós emlékházat avattak. [RMSz, júl. 3.]

2002. október 2.

Közös megegyezéssel leköszön az IKA kuratóriuma, jelentették be Budapesten. Az új testület elnöke Pomogáts Béla lesz. [RMSz, okt. 2.; Szabadság, okt. 3.] – Az új és a régi kuratórium együttes ülésén ismertették a működtetés új szempontjait. [RMSz, okt. 9.]

Sepsiszentgyörgyön 6. évnyitóját tartotta a BBTE közgazdasági főiskolája; 150 diák kezdi az első évet, az összlétszám 380. [RMSz, okt. 2.]

Megszűnt a Csíki Tévé, a helyi kábeltévés csatorna ezentúl Astral TV néven sugároz. [Krónika, okt. 2.]

Nemzetközi rangú előadók részvételével tartott tudományos értekezletet a BBTE, Bolyai János születésének 200. évfordulója alkalmából. [Szabadság, okt. 3.]

2003. június 11.

A HTMH székházában Bálint-Pataki József és Pomogáts Béla (IKA) aláírta az utódállamoknak szánt oktatási támogatás (1,2 milliárd Ft) folyósításáról szóló megállapodást. [Szabadság, jún. 11.]

Szabó Vilmos elmondta: a két kormányfő tk. az Erdélyen átvonuló autópálya ügyében is egyeztetett. Két autópályát terveznek, az egyik nyomvonal az Arad–Déva irányt, a másik a Nagyvárad–Zilah–Kolozsvár–Brassó irányt követi. [HN, jún. 11.]

Az RMDSz kezdeményezésére a szállítási minisztérium a nemzeti kisebbségek nevén is feltünteti a vasúti állomások nevét. A szövetség összeállította az érintett állomások listáját. [Krónika, jún. 11.] (→ 2003.09.18)

Az akkreditációs bizottság elfogadta az EMTE javaslatát; új szakot indítanak a Sapientián: Fotográfia–Filmművészet–Média. [Szabadság, jún. 11.]

Az egyetemi szenátus határozatát elküldik az oktatási tárcához, amely remélhetőleg hozzájárul majd a kormányhatározat meghozásához – mondta Kása Zoltán. A továbbiakban a BBTE-n létrehozandó m. karok ügye a politikusok kezében van. [Krónika, jún. 11.]

2004. február 9.

A SzET ülésén részt vett Pomogáts Béla is, az IKA elnöke, aki arra kérte az RMDSz-t, vesse latba politikai befolyását a m. kormányfőnél, hogy ne csökkenjen a h. t. m. számára folyósítandó támogatások összege. [Szabadság, febr. 9.] (→ 2004.03.02)

2004. május 8.

Nagyváradon tartotta az RMDSz az országos kampánynyitót; a szövetség a helyhatósági választásokon növelni szeretné mostani részesedését a helyi önkormányzatokban. [Szabadság, máj. 8.]

A KREK a választásokon azokat az erőket támogatja, amelyek a m. önrendelkezés ügye mellett állnak – olvasható Tőkés László nyilatkozatában. A dokumentum elítéli „az RMDSz autonómia-ellenes politikáját, az utódkommunista többségi hatalommal való elvtelen megalkuvását és a romániai m. nemzeti közösség elárulását” [?!]. [Szabadság, máj. 8.]

Az RMDSz és a civil szervezetek közötti konzultáció-sorozat (→ 2004.03.26) keretében az ÜE tagjai az RMGE küldöttségével tárgyaltak. [RMSz, máj. 8.] (→ 2004.05.15)

Irodalom – a határok lebontása c. viseli az idei Szabédi-napok rendezvénysorozata. Az előadásokat követően EMKE-díszoklevelet adományoztak Pomogáts Bélának és Ilia Mihálynak. [Szabadság, máj. 8.; Népújság, máj. 11.]lapozás: 1-13
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998