Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 22 találat lapozás: 1-20 | 21-22
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Névmutató: Pleşu, Andrei

1989. december 26.

A CFSN határozata értelmében Petre Romant kormányfővé nevezték ki. Nicolae Militaru, az új védelmi min., a Hadsereg hatáskörébe utalta a korábbi Belügymin. fegyveres alakulatait is (Milícia, Securitate). Mivel a kormány ideiglenes jelleggel bírt, a minisztereket egyenként nevezték ki. Néhány fontosabb név: V. A. Stănculescu (nemzetgazdasági min.), Sergiu Celac (külügy), Andrei Pleşu (művelődésügy), Mihai Şora (tanügy). Az RTV elnöke Aurel Dragoş Munteanu lett.

Marosvásárhelyen ro. és m. értelmiségiek aláírták a Barátság platform megbékélést hirdető kiáltványát. Az aláírók között szerepelt Radu Ceontea és Grigore Ploeşteanu, akik egy nappal később részt vettek a Vatra Românească (VR) megalakításában is. [Kincses 1: 21.]

Szűrös Mátyás és Németh Miklós táviratban köszöntötte az új román vezetőket, akik ismételten megköszönték Magyarország segítségét és szolidaritását.

1990. december 31.

A Rompres híre: Andrei Pleşu műv. min. bejelentette lemondását. (→ 1991.01.07)

1991. január 7.

Parlamenti bizottság alakult, mely megkezdte a Hargita és Kovászna megyéből 1989. dec. 22. után elvándorolt románok kihallgatását. [Az ún. Har–Kov-ügy.] (→ 1990.11.02)

Andrei Pleşu műv. min. ismertette lemondásának okát (→ 1990.12.31). Szerinte Mihály, volt királynak vissza kell kapnia ro. állampolgárságát. Utóbb Pleşu visszavonta a lemondását. [Szabadság, jan. 8.]

Tőkés László Temesvár ostroma 1989 c. könyvét a ro. vámhatóságok ismételten nem engedték be az országba. Közölték, hogy 1991. jan. 1-jével életbe lépett az a kormányhatározat, mely szerint könyvsegélyeket csak akkor lehet behozni, ha előzőleg azt a Vallásügyi Államtitkárság engedélyezi. (→ 1991.01.09)

1991. július 5.

Rómában II. János Pál fogadta Tőkés Lászlót. A ref. püspök átadta Tempfli József püspök levelét és beszámolt a m. kisebbségek helyzetéről, a gör. kat. egyház üldöztetéséről és a pápa támogatását kérte a csángók ügyében (akik nem hallgathatnak m. ny. misét).

A NewYork Times és a Washington Post egy-egy cikket szentelt a romániai helyzet ismertetésére. Tk. szót ejtettek a nacionalista és antiszemita uszításról, Antonescu feléledő kultuszáról, a visszarendeződésről.

Bukarestben a két művelődési min. (Andrásfalvy Bertalan és Andrei Pleşu) aláírta a m.–ro. kulturális egyezményt.

Az AC nyilatkozatot adott ki a nemzeti, nyelvi és vallási kisebbségek jogairól. Elismerik a kisebbségek jogát a szövetkezésre, a határon túliakkal való kapcsolattartásra; anyanyelvüket szabadon használhatják, s ahol a kisebbségek aránya bizonyos értéket meghalad, ott a közigazgatásban és igazságszolgáltatásban is; anyanyelven tanulhatnak minden szinten. Kötelezettségük, hogy lojálisak legyenek, kötelesek elsajátítani a többség nyelvét és jogaik gyakorlása közben ne sértsék az ország integritását. [RMSz, júl. 12.] – Az RMDSz udvarhelyszéki választmánya örömmel üdvözölte az AC állásfoglalását: első alkalom, hogy egy ro. tagságú politikai csoportosulás egyértelműen kiáll a kisebbségek kollektív jogai mellett. [RMSz, júl. 19.] (→ 1991.07.26)

1997. december 29.

A két ház együttes ülésén 225:40 arányban elfogadták Andrei Pleşu külügymin. kinevezését. Lemondott Traian Băsescu közlekedési miniszter. Ciorbea kormányfő bejelentette: elfogadja a lemondást és várja a PD-től az utódra vonatkozó javaslatot. [Háromszék, dec. 30.] (→ 1998.01.08)

1998. január 1.

Kovács László külügymin. levélben üdvözölte ro. kollégáját, Andrei Pleşut, kinevezése alkalmából és kifejezte meggyőződését, hogy Ro. továbbhalad az európai integráció útján. [Szabadság, jan. 5.]

1998. január 11.

Emil Constantinescu találkozott a PNTCD és a PNL vezetőivel, majd négypárti koalíciós egyeztetés volt Snagovon. Az eszmecserék elvi kérdésről zajlottak, nem született megoldás a válság megszüntetésére. [RMSz, jan. 13.]

Andrei Pleşu Oslóba látogatott, hogy megszerezze Norvégia támogatását Ro. NATO- és EU-integrációs lépéseihez. [Háromszék, jan. 13.]

1998. január 25.

Hivatalos látogatásra Budapestre érkezett Emil Constantinescu elnök. Az elnököt elkísérte: Victor Babiuc (védelmi min.), Mircea Ciumara (ipari és keresk. min.), Andrei Pleşu (külügymin.), Andrei Marga (oktatásügyi min.), Ion Caramitru (műv. min.), Tokay György (kisebbségügyi min.). Emil Constantinescu tárgyalt Göncz Árpáddal, Horn Gyula kormányfővel és Demszky Gábor főpolgármesterrel. [RMSz, jan. 27.]

1998. április 7.

Radu Vasile ismertette a kormánylistát: Andrei Pleşu (külügy); Daniel Dăianu (pénzügy); Victor Babiuc (védelem); Gavril Dejeu (belügy); Radu Berceanu (ipar és kereskedelem); Alexandru Bogdan (mezőgazdaság); Traian Băsescu (közlekedés); Sorin Pantiş (távközlés); Bárányi Ferenc (egészségügy); Andrei Marga (oktatásügy); Horea Ene (tudományos kutatás); Nicolae Noica (közmunkaügy és területrendezés); Sorin Frunzăverde (idegenforgalom); Alexandru Athanasiu (munkaügy és szociális védelem); Ioan Mureşan (reformügy); Valeriu Stoica (igazságügy); Crin Antonescu (ifjúság és sportügy); Alexandru Sassu (parlamenti kapcsolatok); Romica Tomescu (környezetvédelem); Ion Caramitru (művelődés); Alexandru Herlea (európai integráció); Tokay György (kisebbségvédelem). A kormány főtitkára: Radu Stroe, a helyi közigazgatás vezetője: Vlad Roşca; védelmi titkár: Constantin Dudu Ionescu. [RMSz, ápr. 9.]

1998. április 25.

Éves kiértékelő közgyűlését tartotta az EME. A tisztújítás során a jelenlegi vezetők a helyükön maradtak: Benkő Samu (eln.); Tonk Sándor, Kiss András (aleln.); Müller Ádám (főtitkár); Sipos Gábor (titkár). [RMSz, ápr. 29.]

Kolozsváron tartotta alapító kongresszusát Gh. Funar új pártja, a PAUR (Partidul Alianţei pt. Unitatea Românilor; a Román Egység Szövetségének Pártja). Az új párt főtikára Liviu Medrea lett. [RMSz, ápr. 27.] (→ 1998.06.19)

Andrei Pleşu Washingtonban tárgyalt a ro.–amerikai stratégiai partnerségről és Ro. NATO-belépési terveiről. Madeleine Albright külügymin. megelégedéssel fogadta azt, hogy Ro. folytatni kívánja a reformokat és szilárd kapcsolatokat kíván kiépíteni az AEÁ-val. [Szabadság, ápr. 25.]

1998. május 6.

Az államtitkárok száma: PNTCD = 20; PD = 13; PNL = 10; RMDSz = 10; PSD = 3; PAR = 1. Az RMDSz OpT hat államtitkári javaslatot véglegesített: Bara Gyula (munkaügy); Birtalan József (szállításügy); Borbély László (területrendezés); Erős Viktor (privatizáció); Kelemen Hunor (műv. min.); Lányi Szabolcs (ipar és keresk.). [Táj., máj. 6.] (→ 1998.05.07, 1998.11.20)

Kormányhatározat rögzíti a Vallásügyi Államtitkárság feladatkörét és működését. [RMSz, máj. 6.]

A PDSR parlamenti vitát kezdeményezett az RMDSz politikájáról. Neculai Popa képviselő elmondta: sohase hitte volna, hogy az RMDSz olyan arcátlan lesz, hogy etnikai alapú autonómiát követeljen. A PDSR meg akarja ingatni a parasztpárt eddigi bizalmát, s az RMDSz helyét a ’megújult’ PUNR-vel akarják betölteni. [Szabadság, máj. 6.]

Andrei Pleşu köszönetet mondott Kovács Lászlónak azért, mert a m. külügymin. elvetette azt az osztrák javaslatot, amely vízumkényszert kért Ro. állampolgárai számára. [Szabadság, máj. 6.]

Moldovában a márc. 22-i választások óta húzódott a vita a kormányalakításról. A választásokat a kommunisták nyerték meg a szavazatok közel ⅓-ának megszerzésével. Végül Petre Lucinschi államfő Ion Ciubuc távozó miniszterelnököt bízta meg új kormány alakításával. [MTI]

1998. május 26.

Andrei Pleşu külügymin. kijelentette: még ha lesznek hangsúlybeli eltolódások, a dolgok lényegét tekintve nem lesz rossz irányú változás a ro.–m. kapcsolatokban, mivel „Magyarországgal együtt valamennyien olyan verseny részesei vagyunk, amely nem tesz lehetővé semmiféle kisiklást. Ismerik, hogy van ez: ellenzékben tele vagyunk eredetiséggel, de aztán fölötte gyors az alkalmazkodás.” – Ovidiu Şincai (PDSR) kifejtette: „A Fidesz felhagyott a liberális irányzattal és konzervatív vonalat követett, populista és nacionalista hangsúlyokkal. Ha szövetséget kötnek Torgyán kisgazdáival, akkor a h. t. m. kisebbséggel való kapcsolat új dimenziókat ölthet és feszültségek alakulhatnak ki Mo. és szomszédai között.” [MTI]

Markó Béla – Orbán Viktor sokat kommentált kijelentésére utalva (→ 1998.05.24) – kijelentette: Ro. és Mo. tekintetében egyaránt érvényes, hogy az állam határai nem esnek egybe a nemzet határaival. A helyzetünk ugyanaz, az a kötelességünk, hogy fokozott figyelmet fordítsunk a szomszéd országokban élő testvéreinkre – magyarokra, románokra egyaránt. [MTI]

Tőkés László a párt székházában fölkereste Orbán Viktort és gratulált a választási győzelemhez. A püspök szerint a Fidesz győzelme az igazi rendszerváltozás folytatását jelenti. [MTI]

1998. október 31.

Mo. támogatja azt a bukaresti igényt, hogy az EU tagállamai töröljék el a Ro.-val szembeni vízumkötelességet – jelentette ki Martonyi János, azután, hogy megbeszélést folytatott Andrei Pleşuval. [Szabadság, okt. 31.]

A parlament külügyi bizottsága Smaranda Enache, nemrég (→ 1998.07.11) kinevezett finn nagykövet visszahívását kérte Emil Constantinescutól, hivatkozva Enache asszony politikai nyilatkozatára (→ 1998.10.03), mely – a bizottság szerint – alkotmányellenes és ellenkezik a diplomáciai testület szabályaival. [Szabadság, okt. 31.]

1999. március 29.

Ro. sajnálatosnak tartja, hogy a koszovói válság ügyében fegyverhez kellett nyúlni (→ 1999.03.24); az optimális megoldást a politikai rendezés jelenti – fejtette ki Andrei Pleşu. [RMSz, márc. 29.]

1999. április 5.

Strobe Talbott külügymin.-helyettes Andrei Pleşuval tárgyalt a jugoszláv válságról. Ro. mintegy 6000 menekült elhelyezését vállalja, de ehhez naponként és fejenként 15 $ támogatást kér. [Szabadság, ápr. 7.]

1999. április 27.

Luxembourgban tartották az EU társulási tanácsának újabb ülésszakát. Andrei Pleşu a tanács támogatását kérte ahhoz, hogy Ro. lekerüljön a vízumkötelezettek listájáról. [Népújság, ápr. 29.]

Az RMDSz vezetősége fontosabbnak tartja saját pozícióinak megőrzését, mint az RMDSz programjának képviseletét, ezért – véli Borbély Zsolt Attila – Markó Bélának mennie kell az elnöki tisztségből. [EN, ápr. 27.]

1999. április 28.

Andrei Pleşu Javier Solana NATO-főtitkárral találkozott, aki biztosította a külügyminisztert: a NATO igyekszik minél szorosabban és hathatósabban együttműködni Ro.-val. [Szabadság, ápr. 29.]

1999. június 22.

Néhány órás látogatásra Bukarestbe érkezett Madeleine Albright amerikai külügymin., aki Emil Constantinescu államfővel és Andrei Pleşu külügyminiszterrel folytatott rövid eszmecserét. Az AEÁ nagyra értékeli Ro. magatartását a délszláv válsággal kapcsolatban és kész segíteni a ro. gazdaságot; támogatják Ro. NATO-csatlakozását is. [Szabadság, jún. 23.]

Radu Vasile Bukarestben fogadta az egyházak vezetőit. A megbeszélés középpontjában a lelkészek állami költségvetésből való javadalmazására vonatkozó törvénytervezet állt. Anghelescu államtitkár szerint nemsokára a parlament elé kerül a kultusztörvény. [BN, jún. 23.] Tőkés László szerint a találkozóra konjunkturális körülmények került sor (a kormányfő az AEÁ-ba készül, látogatásra). A megbeszélésen szó esett arról, hogy újabb épületeket szolgáltatnak vissza a m. egyházaknak. Az ígéret szépséghibája: az eddigi épületeket csak de jure adták vissza, de facto még egyetlen épületet sem kaptak meg. [RMSz, jún. 25.]

1999. szeptember 24.

Fölmentették tisztségéből Alexandru Fărcaş Kolozs megyei prefektust. A helyét ideiglenesen Buchwald Péter vette át, aki meghosszabbítja a prefektus korábbi rendeletét az utcai tüntetések betiltására. (Ti. Funar arra tett ígéretet, hogy Alföldi László főkonzul beiktatása ellen utcai tüntetéséket szervez; ]990917). [Szabadság, szept. 24.]

Az ENSz ülésszakán a tagországok diplomatái kétoldalú eszmecseréket folytattak; Andrei Pleşu és Martonyi János a délkelet-európai stabilitásról értekezett. Martonyi köszönetet mondott azért, hogy a ro. tárca következetesen lépett föl Gh. Funar hecckampánya ellen. [BN, szept. 24.]

1999. december 21.

A parlament együttes ülésén Mugur Isărescu ismertette kormányának programját és beiktatták a kabinetet. A kormány célja: a gazdasági reform felgyorsítása, az infláció visszaszorítása, a költségvetési hiány csökkentése. – Petre Roman az európai integrációt jelölte meg legfőbb cselekvési iránynak és bejelentette: tanácskozni fog a korábbi külügyminiszterekkel (Sergiu Celac, Adrian Năstase, T. Meleşcanu, Adrian Severin, Andrei Pleşu). [Szabadság, dec. 22.]


lapozás: 1-20 | 21-22
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998