Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 8 találat lapozás: 1-8
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Névmutató: Perisset, Jean-Claude

1998. november 14.

Sepsiszentgyörgy központi parkjában fölavatták gróf Mikó Imre bronzszobrát (Bocskai Vince alkotása). [RMSz, nov. 16.]

Ioan Gavra (PUNR) kijelentette: parlamenti sztrájkot hirdetnek meg az ellenzéki pártok, amennyiben az alsóház jóváhagyja a tanügyi törvényt módosító sürgősségi kormányrendeletet. [BN, nov. 17.]

II. János Pál Jean-Claude Perisset-t nevezte ki pápai nunciusnak Ro.-ba, aki Janusz Bolonek (→ 1995.01.25) helyét veszi át. [RMSz, nov. 14.]

Az RMDSz Brassó megyei tisztújításán Kovács Csaba Tibor vette át a leköszönő Nedeczky László helyét. [BL, nov. 20.]

1999. május 22.

Emil Constantinescu Ro. Csillaga érdemrenddel tüntette ki Teoctist pátriárkát és Alexandru Todea gör. kat. érseket. [RMSz, máj. 22.]

Németh Zsolt törvénymódosítást javasol, aminek elfogadása esetén Mo. EU-s csatlakozása után javítani lehetne a h. t. m.-okkal való kapcsolattartást. A tervek szerint Mo.-ra vízum nélkül lehetne belépni és a munkavállalási engedélyt is könnyebben adnák meg. [RMSz, máj. 22.]

A KREK nyilatkozata leszögezte: tekintve, hogy a KREK korábban felfüggesztette a részvételét a Zsinatban (→ 1999.05.10, 1999.05.12), teljesen szabályellenes Csernák Béla és Balogh Barnabás önkéntes részvétele a május 11-i tanácskozáson. [Népújság, máj. 22.]

1999. augusztus 28.

Temesvárott, a róm. kat. dómban Jean-Claude Pérriset pápai nuncius püspökké szentelte Szent Gellért – az első csanádi püspök – 94. utódát, Martin Roost, aki Sebastian Kräuter örökébe lépett. [RMSz, szept. 1.]

1999. október 14.

„Mo. megszakítja kapcsolatait Ro.-val, válságot robbant ki Erdélyben, majd nemzetközi beavatkozást kér” – azt az állítólagos ’titkos tervet’ hozta a sajtó tudomására Ion Mircea Pascu, a PDSR alelnöke, a Képviselőház védelmi biz. vezetője. A történet nagyon hasonlít az Adrian Năstase által korábban vázolt figyelmeztetéshez (→ 1999.07.14), de egyiknek sincs valós alapja. [Népújság, okt. 14.] (→ 1999.11.03)

Nistor Bădiceanu (PNTCD) ismét kezdeményezte, hogy vonják meg C. V. Tudor mentelmi jogát, mert a korábbi megvonás (→ 1999.03.23, 1999.05.28) még mindig nem vált hatályossá. [BN, okt. 14.]

A képviselőházban elkezdődött az állampolgárok törvénykezdeményezési jogának a szabályozásáról szóló törvénytervezet vitája. Székely Ervin azt javasolta, hogy törvénykezdeményezés lehessen bármilyen javaslat, amelyet 250 ezer állampolgár támogat az aláírásával. [Táj., okt. 14.]

Jean-Claude Perriset, pápai nuncius befejezte látogatását a szatmári egyházmegyében. Az ’államvallás’ kérdéséről azt mondta: „Egy jogállamban egyik egyház sem lehet kivételezett helyzetben! Minden vallás egyforma kell hogy legyen az állam előtt, különben nem tudja megfelelően ellátni feladatait!” A csángók m. ny. miséjéről nem nyilatkozott, mondván, hogy még nem tudott tapasztalatokat szerezni a csángó falvakról, de előbb-utóbb ellátogat hozzájuk. [RMSz, okt. 14.]

1999. december 6.

Meghatározatlan ideig tartó vasutas-sztrájk kezdődött, melynek első két órájában teljesen leállt a vasúti közlekedés. Az alkalmazottak 70%-os fizetésemelést és 1,5 millió lejes (82 $) karácsonyi prémiumot követelnek, a minisztérium képviselői csak 20%-ost béremelést tartanak elfogadhatónak. [Szabadság, dec. 7.]

Az RMKdM közleményben hangoztatta: elfogadja az SzKT–SzET döntését, hogy a forradalom évfordulója nem alkalmas pillanat polémiát folytani a tb. elnökkel, de „meglepetéssel tapasztaltuk, hogy a téma naprirendről való levétele után Tőkés László folytatta tb. elnökhöz méltatlan vádaskodásait. Az RMKdM határozottan visszautasítja azt, hogy Tőkés László megkérdőjelezte Varga Lászlónak, az RMKdM köztiszteletben álló vezetőjének kommunistaellenes múltját”, holott Varga László tiszteletest 1958-ban életfogytiglani börtönre ítélték; ezért „felhívjuk a püspök úr figyelmét arra, hogy a temesvári népfelkelésben betöltött szerepe nem hatalmazza fel sem arra, hogy volt pol. foglyok tevékenységét minősítse, sem arra, hogy az RMDSz egészét rágalmazza.” [RMSz, dec. 6.]

Jean-Claude Perriset Bákóba látogatott és a helyi esperességen találkozott az MCsSz vezetőivel és a csángó falvak küldöttségével. A megbeszélésen Perriset fölajánlotta, hogy közvetít a csángók és a jászvásári püspökség közötti konfliktusban. [Háromszék, dec. 7.]

2001. május 25.

Budapesten ro.–m. szakértői konzultációt tartottak a státustörvényről. A ro. fél gyakorlati kérdésekre kért választ. Ro. felkérte az EU-t és az ET-t, hogy véleményezzék a tervezetet, hogy a törvénynek ne legyen etnikai megkülönböztetés az eredménye. [Szabadság, máj. 25.]

A SRI-ben sokan ellenzik Ro. EU-s és NATO-csatlakozását, de a szervezet ezektől az emberektől meg fog szabadulni, mondta a SRI igazgatója, aki azt is közölte, a SRI mai alkalmazottai közül csak 15% volt a régi Securitaténak is tagja. [Szabadság, máj. 25.]

Az Európa Tanács Állandó Biz. asztalára Tytti Isohookona-Asunmaa finn képviselő asszony a 9078. sz. jelentést tette le a csángó identitás megőrzésével kapcsolatban, amelynek nyomán kötelező ajánlásokat (1521/2001. sz.) fogalmaztak meg Ro. számára – közölte Szilágyi Zsolt. [RMSz, máj. 25., jún. 9.; Háromszék, máj. 25.] – Az irodalmi m. ny. oktatása nem lesz ártalmas a csángó nyelvjárásra, ahogy a németek dialektusait sem befolyásolja az általánosan használt hochdeutsch. [Krónika, máj. 26.] – Jean-Claude Perriset pápai nuncius nem kívánta kommentálni az ET ajánlását. [Krónika, máj. 28.]

Tizenegyedik alkalommal rendezik meg Kolozsvárott az Apáczai-napokat, az Apáczai Csere János Gimnáziumban. [Szabadság, máj. 25.]

2001. október 28.

II. János Pál megválasztásának 23. évfordulóján fogadást adott Jean-Claude Perriset érsek, a Vatikán apostoli nunciusa. A bukaresti nunciatúra épületét 1901-ben építették; Trianon után a ro. kormány kezdeményezte a diplomáciai kapcsolatfelvételt, 1920. okt. 17-én Ro.-ba érkezett Francesco Marmaggi akkori nuncius. Az 1927. máj. 17-én megkötött konkordátumot Ro. egyoldalúan felmondta 1948-ban, 1950. júl. 4-én 3 napot adtak a nunciusnak, hogy elhagyja az országot. 1990 után az épület visszakerült jogos tulajdonosához. Azóta a köv. nunciusok váltották egymást: John Bukowsky (1990. nov. 27.–1995. jan. 23.); Janusz Bolonek (1995. máj. 5.–1998. szept. 30.); Jean-Claude Perriset (1998. dec. 5.–) [Vasárnap, okt. 28.] (→ 1995.01.25; 1998.11.14)

2003. november 26.

A szenátus elfogadta a Pénzügyi Törvénykönyvet, amely nemcsak a meglévő törvényeket gyűjti össze, hanem néhány módosítást is tartalmaz, pl. a gyógyszerek csupán 9% ÁFÁ-t tartalmaznak – mondta Puskás Bálint szenátor. Két RMDSz-javaslatot nem fogadtak el: az egyik az egységes adókulcsra vonatkozott, a másik pedig azt célozta meg, hogy az adófizetők meghatározott célra utaltathassák át jövedelmi adójuk 1%-át. [Szabadság, nov. 26.]

Áttörésként érzékelték a bukaresti nunciatúrán tett látogatásukat az anyanyelvi misézés bevezetését régóta kérő moldavi csángók. A Szentszék képviselőjétől Nyisztor Tinka, a pusztinai Szent István Egyesület elnöke kért kihallgatást; kérelméhez a korábbi folyamodványok másolatát is csatolta. Jean-Claude Perriset első alkalommal ígért segítséget ahhoz, hogy bevezessék a m. misézést a csángó falvak templomaiban. [Krónika, nov. 26.]lapozás: 1-8
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998