Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 10 találat lapozás: 1-10
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Névmutató: Péntek János

1993. december 7.

Az RMDSz részt vett a CMN jogi bizottságának egyeztető vitáján, ahol bemutatták a kisebbségi törvény tervezetét. Elfogadták a személyi autonómiára vonatkozó RMDSz-javaslatokat, de a másik két autonómia-formáról úgy vélekedtek, hogy azt ellenzi a társadalom. [RMSz, dec. 11.]

Az RMDSz ÜE határozata szerint az RMDSz helyi önkormányzati tanácsosainak és polgármestereinek napirendre kell tűzniük a kétnyelvű feliratok kérdését és határozatot kell hozniuk az ügyben. Pozitív döntés esetén el kell helyezni a kétnyelvű feliratokat. [MH, dec. 7.]

Kézdivásárhelyen tartotta rendes évi közgyűlését az AESz. A korábbi elnököt (Zsigmond Győző) Tulit Ilona váltotta föl. A vezetőség tagjai: Ördögh-Gyárfás Lajos (főtitkár); Antal Sándor, Komoróczy György, Mészely József. Tb. eln.: Péntek János. [RMSz, dec. 7.]

1995. január 21.

Iosif Gavril Chiusbaian (PUNR) igazságügy-min. kifejtette: elegendő terhelő bizonyítékkal rendelkeznek ahhoz, hogy elindítsák az RMDSz betiltásának törvényszéki eljárását. [Szabadság, jan. 24.] (→ 1995.01.23)

Az AESz Árkoson az anyanyelvi mozgalom helyzetéről tartott megbeszélést. A tisztújítás eredménye: Zsigmond Győző (eln.), Péntek János (társeln.). [EN, febr. 1.]

1996. május 4.

Többség – kisebbség; európai modellek címmel nemzetközi szemináriumot rendeztek Marosvásárhelyen. A hazai m. kisebbség helyzetéről Frunda György beszélt, aki cáfolta a hivatalos jelentés túlzott optimizmusát; nincs pol. akarat a helyzet rendezésére – mondta. [Népújság, máj. 3.]

Kolozsvárott tartotta évi közgyűlését az EME. Benkő Samu elnök méltatta az újraindulás óta elért eredményeket. Megvitatták a jelentést, elfogadták a költségvetést. A lejárt megbízatású tagok helyébe újakat választottak a vezetőségbe: Péntek János, Kovács András, Balla Árpád, Brassai Zoltán, Bors József, Gyenge Csaba. [Szabadság, máj. 6.]

A parlament elvetette a bankprivatizációs törvényt. A volt keleti tömb országai közül egyedül Ro.-nak nincs bankprivatizációs törvénye, állapította meg a bukaresti sajtó. [Szabadság, máj. 4.]

Alsócsernátonban nyilvános fórumot szervezett Székelyföld autonómiájáról a Székelyföldi Civil Társadalomért Csoport. Csapó I. József ismertette autonómia-statútumának tervezetét. – Király Károly szerint az autonómiát a köv. tényezők gátolják: a ro. kormány és az alkotmány koncepciója; az anyaország lemondó magatartása; az RMDSz megalkuvó politikusai. Javasolta, hogy az RMDSz állítson köztársasági elnökjelöltet Tőkés László személyében. [RMSz, máj. 10.; Szabadság, máj. 14.] – A zárónyilatkozat szerint a fórum résztvevői „kifejezték a tömbben élő magyarság önkormányzati törekvéseit, Székelyföld polgárainak autonómia-igényét, mely nem irányul senki ellen, hiszen a székelység otthon akarja érezni magát az államban”. Ez a törekvés összhangban van a FSN 1990. januári nyilatkozatával. [UH, máj. 9.] (→ 1996.06.09; 1997.05.10)

1997. január 26.

Árkoson tartotta közgyűlését az AESz. Ördögh-Gyárfás Lajos főtitkár beszámolt a szövetség kapcsolatépítéséről. A két társelnök (Zsigmond Győző és Péntek János) beszámolót terjesztett elő. [UH, jan. 30.]

1997. október 19.

A balázsfalvi katedrálisban újratemették Samuil Micu Kleint, a ro. gör. kat. egyház alapítóját. Ebből az alkalomból a kormányfő üzenetet küldött, amelyben ígéretet tett a gör. katolikusoknak a közel 2000 templom visszaszerzésére. [RMSz, okt. 22.]

Sepsiszentgyörgyön tartotta tisztújító közgyűlését az AESz. Zsigmond Győző lemondott társelnöki tisztjéről és alelnök lett; eln.: Péntek János, üv. eln.: Ördögh-Gyárfás Lajos; aleln.: Zsigmond Emese, Török Katalin, Tapodi Zsuzsa, Mészely József. [BN, okt. 28.]

1998. augusztus 22.

Az RMDSz oktatási főosztálya javaslatokat dolgozott ki az egyetem létrehozását előkészítő kormánybizottság számára. [RMSz, aug. 22.]

Péntek János Mi mindent kell tudni a m. érettségin? c. cikkében elkeseredett hangon írt az anyanyelvű oktatás állapotáról. A tanítás folyamán nem helyeznek hangsúlyt a nyelvi, nyelvhelyességi, helyesírási követelményekre, mert az oktatásban csak az a szemlélet érvényesül, hogy magyarból csak a szépirodalmat kell ismerni. A prof. leszögezte: az oktatási folyamatban az anyanyelv nem lehet mellékes. [RMSz, aug. 22.]

1999. június 5.

Marosvásárhelyen befejeződött az RMKdP 4. kongresszusa, melyen arról döntöttek, hogy – az új párttörvény kívánalmai szerint – a párt mozgalommá változik: RMKdM (→ 1999.03.10). A beszámolókban hangot kapott a politikai-közéleti reményekben való csalódás is, annak a konstatálása, hogy nem sikerült érvényt szerezni számos követelésnek. Ismét Kelemen Kálmánt választották elnökké; tb. elnök: Varga László. [Népújság, jún. 7.]

Marosvásárhelyen folyik a kétnyelvű helynévtáblák lefestése. [RMSz, jún. 5.]

Kolozsvárott tartotta közgyűlését az EME. Az elnöki jelentésben Benkő Samu kifejtette, hogy az EME elkobzott ingatlanjainak visszaszerzésében csak a ro. politikai közszereplőkre és a m. diplomáciára számíthat. A m. ösztöndíjrendszer ’agyelszívást’ jelentett, ezt az új támogatási rendszer, az Apáczai Közalapítvány igyekszik ellensúlyozni. A közgyűlés által elfogadott új választmányi tagok: Pál-Antal Sándor, Péntek János, Balla Árpád, Bocskay István, Brassai Zoltán, Bors József. [Szabadság, jún. 7.]

Kolozsvárott tartotta közgyűlését a KJNT, Pozsony Ferenc elnöki beszámolója a sikereket és gondokat vette számba. [Szabadság, jún. 7.]

Zágonban fölavatták a Mikes Kelemen emlékére faragott térplasztikát, Mónus Béla budapesti művész alkotását. [Háromszék, jún. 7.]

Bukarestben a ro. labdarúgó-válogatott győzött a m. csapat ellen. A meccset megelőzően a nacionalista uszítástól visszhangzott a központi (sport)sajtó. A mérkőzés után Kolozsvárott hajnalig tartó örömünnepet tartottak a szurkolók, melynek során kővel dobálták meg a konzulátus épületét, több ablakát bezúzták és fölvágták egy közelben álló Hargita megyei autó kerekeit. [Szabadság, jún. 7.] – A Mátyás-szobron fürtökben lógtak a fiatalok, nacionalista jelszavakat skandálva; két hullámban támadták meg a M. Színház épületét, több ablakot betörtek és leverték a fényreklámot. Gh. Funar szerint a magyarok saját maguk törték be az ablakokat. [Szabadság, jún. 8.] (→ 1999.06.07)

2000. augusztus 14.

Marosvásárhelyen aug. 11.–14. között tartották a 9. Anyanyelvi Konferencia munkálatait. Pomogáts Béla üdvözölte az egybegyűlteket, majd Markó Béla beszéde után Sütő András nyitotta meg a konferencia munkálatait. – Az utolsó nap volt a tisztújítás. Pomogáts Bélát ismét elnökké választották, az üv. elnök (Komlós Attila) is megmaradt. Heves vita támadt a 4 társelnök személye körül, Kántor Lajos helyére Péntek János került, a többi 3: Nagy Károly (AEÁ), Fazekas Tiborc (Németo.), Gál Sándor (Felvidék). Az elnökség további tagjai: Balázs Géza (Mo.), Dupka György (Kárpátalja), Gömöri György (Anglia). [RMSz, aug. 14., aug. 16.]

2002. december 7.

Markó Béla Bukarestben konzultált Eric Jürgensszel, aki úgy véli: a kedvezménytörvénnyel kapcsolatos kérdések nagy részét megoldották a tervezett módosítások révén. [Népújság, dec. 7.]

A Bolyai Társaság közgyűlése arra a következtetésre jutott, hogy az EMTE sem oldja meg az erdélyi m. ny. felsőfokú oktatás gondját. A kilenc tagú új választmány elnöke továbbra is Wanek Ferenc, alelnökei: Jung János és Péntek János, titkára Vallasek István. [Szabadság, dec. 9.; Krónika, dec. 9.]

2002. december 14.

Koppenhágában – a jelölt 10 országgal (→ 2002.10.11) közösen – véglegesítették az EU bővítésének menetrendjét. A csatlakozás időpontja: 2004. máj. 1. [Krónika, dec. 14.]

Adrian Năstase kijelentette: a kedvezménytörvény ügyében nincs konfliktus Ro. és Mo. között, csupán a m. parlament által elfogadott jogszabály és a nemzeti kisebbségek jogaira vonatkozó európai standardok között van némi inkompatibilitás. [Krónika, dec. 14.]

Markó Béla Katona Ádámmal folytatott megbeszélést az RMDSz alapszabály-módosításáról; a javaslatok átvizsgálása után a szövetségi elnök januárban ad választ az EMK-nak. [BN, dec. 16.]

Marosvásárhelyen fölavatták a Bolyai-emlékművet (→ 2002.09.21) és ünnepélyesen bezárták a Bolyai-évet. [Népújság, dec. 16.]

Kolozsvárott tartotta évi közgyűlését a R. M. Dalosszövetség; tb. elnök Guttman Mihály, elnöke Tóth Guttman Emese. [RMSz, dec. 14.]

Péntek János professzor kapta idén a Kriterion-koszorút. [RMSz, dec. 14.]lapozás: 1-10
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998