Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 9 találat lapozás: 1-9
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Névmutató: Pap Géza

2000. november 16.

Ion Iliescu bejelentette: elképzelhetőnek tartja az RMDSz-szel való koalíciót, de ez nem azt jelenti, hogy teljesíteni kívánja a magyarok minden követelését (pl. m. egyetem, anyanyelv használata a közigazgatásban). [Szabadság, nov. 16.]

Csiha Kálmán bejelentette, hogy nem indul az EREK püspöki helyéért, mert ő sem akar kivétel lenni, a lelkipásztorok ui. 70 éves korban nyugdíjba vonulnak. A decemberben esedékes püspökválasztáson két jelölt fog megméretkezni: Pap Géza és Molnár János. [RMSz, nov. 16.; Szabadság, nov. 17.]

Gyergyóremetén – 5 évvel egy Cseres Tibor-szobor állítása után – emlékszobát avattak az író tiszteletére. [RMSz, nov. 16.]

2000. december 6.

Fugyivásárhelyen, a KREK 30 világi és egyházi tisztségviselője megalakította a Ref. Megújulási Közösséget (ReMeK). Az alakuló gyűlés leszögezte: „a krisztusi örömüzenet helyét átvette a nemzetieskedő populista politizálás, a törvényesség helyét a centralista önkény.” [Szabadság, dec. 6.; Krónika, dec. 7.] (→ 2000.12.30)

Pap Géza, Kató Béla és Ötvös József (az EREK lelkészei) bemutatták közös megújulási programjukat. Nem hatalmas püspökre és elhanyagolható közösségre, hanem kicsi püspökre és erős testületre van szükség. A püspök hatáskörét korlátozni kell, feladatai egy részét a munkatársaival kell megosztania. [Krónika, dec. 7.]

2000. december 13.

Pap Géza lett Erdély új ref. püspöke, 148:58 arányban győzött kihívója, Molnár János ellenében. A Kolozsvárott megejtett választáson megújították az EREK egész vezetőségét: főjegyző (püspökhelyettes): Kató Béla; generális direktor: Ötvös József; üv. főgondnok: Tonk Sándor; főgondnok: Nagy Ákos és Tonk István; világi főjegyző: Őri Lázár László. [Szabadság, dec. 13.] (→ 2001.01.31)

A MÁÉRT budapesti ülésén a státustörvény tervezetét vitatták meg a h. t. m. szervezetek vezetői. [Krónika, dec. 13.]

Pénzalapok híján megszűnik a LADO, jelentette be sajtótájékoztatón a szervezet elnöke; a központi költségvetésből egyetlen lejt sem kapott az emberjogi védelmi liga. [Szabadság, dec. 13.]

2001. január 31.

Markó Béla elmondta: az RMDSz-nek mindig azzal a párttal kell partneri kapcsolatot kiépítenie, amely hajlandó jobbítani az erdélyi magyarság sorsán. [Szabadság, jan. 31.]

Stúdiók létesítését tervezi a Duna Tévé a Kárpát-medence több városában, pl. Székelyudvarhelyen. [Szabadság, jan. 31.]

Kolozsvárott, a Farkas utcai teplomban beiktatták Pap Gézát, az EREK 45. püspökét. [Szabadság, febr. 1.] (→ 2000.12.13)

2001. április 4.

Ro.-nak idén 1,123 milliárd $ adósságot kell törlesztenie külföldi államadóssága után – jelentette a BNR; a tavalyi törlesztés mértéke 1,31 milliárd $ volt. A központi arany- és devizatartalék 3,7 millárd $-t tett ki. [Szabadság, ápr. 4.]

A tiszántúli és az erdélyi ref. egyházkerületek hagyományosan jó kapcsolatainak további ápolásáról egyeztetett Debrecenben a két püspök: Bölcskei Gusztáv és Pap Géza. Pap Géza kifejtette: nem kíván politizáló püspök lenni, „engem Erdély püspökévé választottak, s az ott élő 400 ezres reformátusság lelki gondozója kívánok lenni.” [Szabadság, ápr. 4.]

2001. november 13.

A BNR árfolyamai: 1 Ft = 111 lej; 1 euró = 27.903 lej; 1 $ = 31.252 lej. [RMSz, nov. 13.]

Pap Géza, Erdély ref. püspöke folytatja elődje – Csiha Kálmán – építkezési politikáját. Ennek hagyományai 1920-ra nyúlnak vissza, amikor – az impériumváltást követően – 500 iskolájától fosztották meg a ref. egyházat; 1936-ban Makkai Sándor püspök már 300 működő felekezeti iskoláról tájékoztatott. 1989 óta mintegy 25 diakóniai központ épült. – Az átvilágítás kérdése már korábban is felvetődött a ref. egyház kebelében: jó lenne végre tiszta vizet önteni a pohárba. Nem biztos azonban, hogy az elmúlt 10 év alatt érintetlenek maradtak ezek a dossziék: könnyen előfordulhat, hogy néhány személynek meghamisították a múltját. Az ortodox egyház levette napirendről a papok átvilágítását. [EN, nov. 13.]

Bethlenben, a vers- és prózamondó találkozón mintegy 150 kisdiák gyűlt össze Beszterce-Naszód megye minden sarkából. [Szabadság, nov. 13.]

2002. augusztus 24.

A rendőrök státusáról szóló törvény értelmében a rendőrök egy hányada a polgármesteri hivataloknak alárendelt közhivatalnokká válnak. [Szabadság, aug. 24.]

Pap Géza, az EREK püspöke elutasította az RVSz nagygyűlésén (→ 2002.08.20) külföldi egyházak által hangoztatott álláspontot, miszerint a ref. egyház mondjon le az egyházi vagyon restitúciójáról. – Az RVSz európai küldöttei megválasztották a vezetőséget, a 12 tagú végrehajtó biz. elnöke a svájci Gottfried Locher lett. [Szabadság, aug. 26.]

2002. augusztus 27.

Pap Géza elmondta: visszakapják a ref. teol. melletti ingatlant, amely egykor az egyház tulajdona volt; az ingatlanban lévő hivatalok számára a prefektúra fog új székhelyet kijelölni. [Szabadság, aug. 27.]

Az RMSz szept. 2-tól sorozatban közli Nagy István hátrahagyott emlékiratainak részleteit, és az író fia (Nagy Károly) emlékezését. [RMSz, aug. 27.]

2002. november 9.

Pap Géza, az EREK püspöke elmondta: a zsinat úgy döntött, hogy nem veszik igénybe a titkosszolgálati irattárakat (mert a dokumentumokat időközben manipulálhatták), hanem majd ’családon belül mossák ki a szennyest’; egyházmegyei átvilágító bizottságok hatáskörébe utalják a tisztségviselők meghallgatását. [Szabadság, nov. 9.]


lapozás: 1-9
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998