Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 14 találat lapozás: 1-14
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Névmutató: Opriş, Remus

1996. december 9.

Victor Ciorbea bemutatta kormányprogramját és ismertette a tárcavezetők listáját. A PNTCD 7 min. posztot kapott, az USD 6-ot. A kinevezettek között van: Adrian Severin külügy-, Victor Babiuc védelmi, Gavril Dejeu belügy-, Virgil Petrescu oktatási, Mircea Ciumara pénzügy-, Ion Caramitru műv. min. A kormány főtitkára Remus Opriş. [RMSz, dec. 11.]

Tokay György kisebbségügyi min. nem kirakatintézményre gondol; az alapoknál kell kezdeni, meg kell teremteni az intézményes kereteket a kisebbségvédelem számára; megfelelő törvényeket kell kidolgozni és ezek megvalósulását ellenőrizni. [BL, dec. 9.]

A RMEEÁÉ tisztségviselői bizalmukról biztosították Emil Constantinescut és hangsúlyozták, hogy az általános változások részeként egyházpol. téren is változásokra számítanak: szervezzék át az egyházügyi hatóságokat, a parlament fogadja el az egyházügyi törvényt, amelynek tervezetét már 1990-ben benyújtották az ismert felekezetek. Tegyék lehetővé a felekezeti oktatást, működésének anyagi fedezeteit is biztosítva és intézkedjenek az anyagi javak restitúciójáról. [BN, dec. 11.]

Az Országgyűlés megkezdte a m.–ro. alapszerződés ratifikációs vitáját. Kovács László expozéjában az alapszerződés elfogadását javasolta. Az elmúlt hetek történései azt igazolták, hogy az új ro. vezetés a megbékélésre, a kisebbségi jogok biztosítására törekszik. Az ellenzéki képviselők a szerződés ellen szólaltak föl, pl. az MDF továbbra is „Horn–Iliescu-paktumnak tekinti az alapszerződést” (Demeter Ervin). Horn Gyula hangsúlyozta: Nyugatról pozitív visszhangok érkeztek, vállalja az alapszerződést. [RMSz, dec. 11.] (→ 1996.12.10)

Székelyudvarhely önkormányzata nyilatkozatban tiltakozott a Văcăroiu-kormány 1346/1996. sz. határozata ellen: a határozat a csereháti kisegítő iskolához tartozó területet önkényesen átengedte a görög kat. érsekség használatába, figyelmen kívül hagyva a lakosság érdekeit. [Táj., dec. 10.]

1997. március 1.

Az RMDSz ÜE tagjai és a szövetség prefektusai és alprefektusai emlékeztetőt fogalmaztak meg Victor Ciorbea és Remus Opriş kormányfőtitkár számára, amelyben javaslatot tesznek a kormányprogram hatékonyabb végrehajtását szolgáló gyakorlati intézkedésekre. [Táj., márc. 3.]

Csíksomlyón Jakubinyi György szentelte föl Tamás József segédpüspököt. (→ 1996.12.17) [Szabadság, márc. 3.]

Adrian Severin fölhívta Gh. Funar figyelmét: hagyjon fel a főkonzulátus létesítése elleni aláírásgyűjtéssel, mert a kérdés megoldása a külügyminisztérium hatáskörébe tartozik. – Funar tagadta ezt és kijelentette: Severin a saját bőrén fogja tapasztalni a következményeket, amikor útlevéllel fog Kolozsvárra utazni [!]. [Sajtóf., márc. 3.]

1997. június 18.

A szovátai TOK épületében tartotta 5 napos konferenciáját az RMNKT. Társszervező: KLMT és a Rhododendron Környezetvédő Egyesület; a téma: Műemlékvédelem és természetvédelem. [Táj., jún. 19.]

A képviselőház emberjogi bizottsága meghallgatta Szász Jenőt, Dézsi Zoltán megyei prefektust és Egyed Árpád megyei főjegyzőt. Remus Opriş kormányfőtitkár szerint gyanús az adományozás, homály fedi a csereháti beruházás (→ 1997.06.05) hátterét. Szász Jenő bemutatta az igazoló dokumentumokat amely szerint a terület a város tulajdona. A bizottság nem foglalt állást. [UH, jún. 24.] – A kormány közvetítésével tovább folynak a tárgyalások. [RMSz, jún. 19.] (→ 1997.06.24)

1997. november 27.

A csereháti „kiköltöztetéssel” (→ 1997.05.28) kapcsolatban a rendőrség kihallgatta Szász Jenő polgármestert, Sófalvi László alpolgármestert és Bodnár László jegyzőt. [UH, dec. 2.] – A szenátus emberjogi bizottsága megállapodott abban, hogy a bizottság összes tagja részt vesz a csereháti ügy kivizsgálásában. Remus Opriş kormányfőtitkár megígérte az apácarend és az árvaház építését pénzelő Aris Industrie Rt. képviselőinek, hogy a „kormány mindent megtesz azért, hogy folytathassák az árvaház építését”. [Szabadság, nov. 27.]

A MaKOSz 9. kongresszusán bejelentették, hogy a szövetség teljes jogú tagja lett az európai középiskolások csúcsszervének, az OBESSU-nak. A MaKOSz elfogadta a Diákjogi Chartát és elhatárolta magát a MIVET-től (→ 1997.10.25). Az új elnök: Kovács Richárd, üv. eln.: Olti Ágoston lett. [Szabadság, nov. 27.]

1997. december 4.

A parlament plénuma 277:124 arányban elfogadta az új kormány összetételét. [Szabadság, dec. 5.]

Az RMDSz képviselőházi frakciója határozattervezetet nyújtott be a két ház állandó bizottságához, amely előírja, hogy a parlament szólítsa föl a kormányt: számoljon be a Mo.-val, Ukrajnával, Németországgal és Jugoszláviával kötött alapszerződések, valamint a nemzeti kisebbségekre vonatkozó EP-dokumentumok gyakorlati alkalmazására vonatkozó intézkedésekről; a Vallásügyi Államtitkárság terjessze elő a különféle egyházaknak nyújtott támogatás tételes listáját; a legrövidebb időn belül terjesszék elő a kisebbségekről szóló törvényt. A parlament foglaljon állást amellett, hogy az ország minden állampolgára számára biztosítsák a jogszabályok és az ország alkotmánya előírásainak megfelelően a diszkriminációmentes, egyforma elbánást az oktatás, a felekezeti és politikai élet minden területén. [Táj., dec. 5.]

Aktuális kérdésekről nyilatkozott Takács Csaba: a kormányátalakítás amolyan „káderrotáció” volt; a csereháti gyermekotthon kérdésében az RMDSz az ügy jogi rendezését szorgalmazza, ezért megengedhetetlen az a politikai nyomás, ami Opriş kormányfőtitkár részéről éri a székelyudvarhelyieket. Takács szerint a nyomás felerősödése azzal magyarázható, hogy egyre nyilvánvalóbb: „a Cserehát-ügyben a bizonyítékok egyértelműen a javunkra szólnak”. [Szabadság, dec. 4.] (→ 1997.12.08)

1997. december 8.

Remus Opriş kormányfőtitkár vezetésével népes küldöttség érkezett Székelyudvarhelyre; délelőtt az épületnél, délután a városházán tárgyalt a polgármesterrel. Opriş utasítására levették a jogvita tárgyát képező csereháti ingatlanról a pecsétet és az épületbe bútorokat, felszerelést, nagy mennyiségű élelmiszert hordtak be és beköltöztek az apácák is. Az estig tartó vita végén, amikor az önkormányzat már testületileg lemondott és Opriş a kormányfővel is tárgyalt, Szász Jenő bejelentette, hogy Victor Ciorbea utasítására az apácáknak el kell hagyniuk az épületet, de ők nem tettek eleget a felszólításnak. [UH, dec. 9.]

Markó Béla szerint nem véletlen a csereháti ügy újabb fejleménye, feltehető, hogy így akarják elérni a koalíció megbontását. [MTI]

A Pro Europa Liga levelet intézett a kormányfőhöz, amelyben elítélték azt, hogy a kormányfőtitkár az egyik fél mellett pártoskodott, ami azzal a veszéllyel járhat, hogy a jogi vita etnikumközi konfliktussá alakul. A kormány beavatkozása egy olyan ügybe, amelyben az igazságszolgáltatásnak kell kimondania a végső szót, sérti a hatalmi szférák szétválasztásának alkotmányos elvét. [Táj., dec. 9.]

1997. december 9.

Tovább éleződött a helyzet Cserehát-ügyben Székelyudvarhelyen: a kormányfőtitkár 50 rendőrt és 200 csendőrt vezényelt a városba. Az események körül zajló nacionalista hangulatkeltés nagy mértékben befolyásolta a szenátus munkáját is. Az Oprişt kísérő jogászok szerint az apácák rendelkeznek a tulajdonosi okmánnyal és amíg a bíróság nem dönt másként, addig az épületben kifejthetik az adományozási okmánynak megfelelő tevékenységüket. [MTI]

A szenátusban folytatódott az oktatási rendelet vitája. A koalíciós partnerek ismét felrúgták az egyezséget, nem szavazták meg a kisebbségeknek kedvező paragrafusokat, ezért az RMDSz szenátorai kivonultak az ülésről és Markó Béla rögtönzött sajtóértekezleten bejelentette, hogy konzultációra visszahívja a kormány üléséről az RMDSz minisztereit, akiknek a működését meghatározatlan időre felfüggesztik. A kérdés megoldása az SzKT hatáskörébe tartozik. [Táj., dec. 9.]

Szakáts Mara nagyváradi szociológus 10 erdélyi megyében végzett felmérést, melynek teljes feldolgozása előtt már levonható néhány konklúzió: az erdélyiek visszautasítják az anyaország beavatkozását a romániai magyarok politizálásába; tisztelik Tőkés László kitartását és bátorságát, de sokan károsnak tartják a püspök átgondolatlan megnyilvánulásait. [MH, dec. 9.]

1997. december 13.

Az EU luxembourgi csúcsértekezletén 15 állam- és kormányfő megegyezett abban, hogy újabb öt országgal (Cseh-, Lengyel-, Észt- és Magyarországgal, valamint Ciprussal) kezdik meg a csatlakozási tárgyalást, a további öt jelentkezőnek (Bulgária, Ro., Lettország, Litvánia, Szlovákia) várnia kell a csatlakozási tárgyalások megkezdéséig. [Háromszék, dec. 16.]

A Romániai Rektorok Egyesülete nyilatkozatban tiltakozott Constantinescu elnök azon döntése ellen, hogy támogatja az önálló m. egyetem létesítését. [Háromszék, dec. 15.]

Kolozsvárott véget ért az SzKT és a SzET együttes ülése, mely dönteni hivatott az RMDSz kormányzati részvételének jövőjéről. Markó Béla elemzéséből kiderült: a koalíció csúcsán egyetértenek az RMDSz-szel, ám a pártokban vannak olyan csoportosulások, amelyek meggyőződésük szerint magyarellenesek. Ugyanígy léteznek olyan erők, amelyek fékezni akarják a térség euroatlanti integrációját. A koalíciós időszak két része különböztethető meg, az elsőben sikerült előrelépni, utána felerősödtek a nacionalista hangok, ez lefékezte a fejlődést. A csereháti ügyről szólva, Markó politikai hibának nevezte Opriş kormányfőtitkár beavatkozását és különösen annak időzítését. A résztvevők közül többen is sürgették, hogy a további együttműködés kereteit, követelményeit világosan meg kell fogalmazni, tiszteletben kell tartani. Tőkés László szerint hiba lenne kilépni a kormányból, ez csak a szélsőséges nacionalistáknak kedvezne. A tb. eln. szerint gyakorlati lépésekkel kell szaván fogni a partnert, meg kellene kezdeni egy önálló m. egyetem szervezését. A gyűlés nagy többséggel határozatot fogadott el arról, hogy az RMDSz nem lép ki a kormányból és megfogalmazták a további koalíciós együttműködés feltételeit. Állásfoglalást fogadtak el tk. az anyanyelvű oktatásról, az egyházainkat ért jogsérelmekről, a kisebbségellenes megnyilvánulásokról. [Szabadság, dec. 15., dec. 16.; Táj., dec. 15.]

1997. december 14.

A kormány főtitkára tagadta, hogy hatásköri kihágást követett volna el vagy törvényt sértett volna a csereháti konfliktus ügyében. Ezzel szemben „intoleranciával” és a törvényes rendelkezések megszegésével vádolta meg a székelyudvarhelyi polgármestert, aki szerinte hibásan értelmezi a helyi közigazgatási autonómiát. [Szabadság, dec. 16.]

G. Pruteanu tévényilatkozatban „óriási botrányt” helyezett kilátásba arra az esetre, ha pártja leváltással büntetné meg a szenátusi bizottságban játszott szerepéért. [MTI]

1998. január 14.

A koalíciós partnerekkel támadt nézeteltérések miatt összehívták a PD orsz. tanácsát, amely úgy határozott, hogy megvonja pol. támogatását a miniszterelnöktől. A PD nem lép ki a kormánykoalícióból, de feltételeket szabott: más kormányfő, más kormány, más program. [RMSz, jan. 16.] – A PNTCD elítélte a PD magatartását, mondván, eddig soha nem fogalmazták meg azokat a vádakat, amelyekkel a miniszterelnököt illették. Új kormány alakítása végtelen tárgyalásokat jelentene, a reform szünetelne, a külföldi befektetők elriadnának. Ilyen körülmények között a válság egyértelműen a PD-t terheli. [Háromszék, jan. 15.]

A vallásügyi államtitkárság által kibocsátott dokumentumokból kiderül, hogy az ortodox egyház kapta meg a támogatások 93%-át, a görög kat. egyház többet kapott a tervezetnél, ám a róm. kat. és a ref. egyházak a tervezett támogatás negyedét sem kapták meg. Remus Opriş kormányfőtitkár ígérete szerint a vallásügyi törvény tervezete a tavasz folyamán a kormány elé kerül. [BN, jan. 14.]

A BBTE vezetősége sajtótájékoztatón jelentette be, hogy elfogadták a min. reformprogramját. A reform az egyetemisták létszámának növelését is tartalmazza, ugyanakkor az érettségit megszigorítják. Szilágyi Pál proprektor elmondta, hogy 1997-ben 1800 hallgató részesült m. ny. oktatásban, az új tanévben további 779, az állam által finaszírozott helyet kértek. [RMSz, jan. 14.]

Csortán Márton elmondta: Erdélyben csaknem 5000 olyan kultúrház van, amelyhez a magyarságnak valami köze van, ezek egyötöde romos állapotban található. Be kell látni – hangsúlyozta –, ha szükség van magyar kultúrára, akkor tenni is kell érte. Nagyrészt a mai m. közösségtől függ, hogy mikor ér véget Erdély története. [SzFÚ, jan. 14.]

1998. február 23.

Dézsi Zoltán, Hargita megye prefektusa felfüggesztette tisztségéből Bardóczy Csaba megyei tanácsost. Döntését a prefektus a Bardóczyra ittas vezetés miatt kirótt 1 év és 2 hónapi felfüggesztett börtönbüntetés tényével és azzal indokolta, hogy Bardóczyt – a csereháti „apáca-költöztetés” miatt – magánlaksértés vádjával is perbe fogták (→ 1997.06.05). Bár a jogvita azóta sem dőlt el, az apácákat – Remus Opriş kormányfőtitkár segédletével és karhatalmi védelem mellett – visszaköltöztették az épületbe. [RMSz, febr. 23.] (→ 1998.02.27)

1998. február 27.

Király Károly kiállt Bardóczy Csaba mellett (→ 1998.20.23), mondván, hogy az RMDSz vezetése elítéli Bardóczyt, ugyanakkor békülékeny hangot ütnek meg Remus Oprişsal szemben, aki a PNTCD erőszakos, homogenizáló politikáját képviseli. [RMSz, febr. 27.]

Sebestyén Csaba, az RMGE elnöke megjegyezte: úgy tűnik, nincs szükség a szervezetre, munkáját a gazdák nem igénylik. Ha nincs gazdasági háttere, az RMGE nem létezhet. [RMSz, febr. 27.]

1998. március 17.

A szenátus titkos szavazással (55:73 arányban) egészében elvetette a 22/1997. sz., a közigazgatással kapcsolatos sürgősségi kormányrendeletet (→ 1998.02.18, 1998.02.25). A szakaszonkénti megszavazás simán ment, a szenátorok nagy többsége támogatta a törvénymódosító kormányrendelet cikkelyeit, de a PUNR-szenátorok javaslatára a ház úgy határozott, hogy a tervezet egészéről titkos szavazással döntsenek. Ez a rendelet lehetővé tette a kisebbségi anyanyelvhasználatot a közigazgatásban. Remus Opriş szerint a rendelet mindaddig érvényben van, amíg a szenátus nem alkot törvényt az elutasításról. Markó Béla igen lesújtónak, reform- és Európa-ellenesnek nevezte a rendelet leszavazását. [RMSz, márc. 19.]

Ion Diaconescu elutasította a PD követelését, hogy váltsák le Victor Ciorbea kormányfőt. Nem tartja szerencsés ötletnek azt, hogy Ion Iliescu előrehozott választásokat sürget, de ha elkerülhetetlenné válik, pártja azt sem utasítja el. [Szabadság, márc. 17.]

Daniel Dăianu előterjesztette az 1998-as költségvetést, amely 45%-os inflációval és a GDP 3,6%-ának megfelelő hiánnyal számol. [Szabadság, márc. 17.]

1999. február 4.

A PNTCD részéről is felerősödtek a támadások, mióta Remus Opriş bekerült a párt csúcsvezetésébe. Markó Béla emlékeztetett: az RMDSz nem térhet el attól, hogy vállalta a kormányprogram végrehajtását, a reform bevezetését. [Szabadság, febr. 5.]

Miron Cozma a Zsil-völgy vezérének kiáltotta ki magát és újabb bányászjárással fenyeget, ha eljárást indítanak azok ellen, akik részt vettek a múltkori tüntetéseken. [Sajtóf., febr. 4.]

A nagyváradi püspöki palota visszaadási perét a róm. kat. püspök kérésére áthelyezték Buzăuba, de hónapok óta halogatják a per napirendre tűzését. Tempfli József püspök eltökélt szándéka, hogy visszaszerezze a palotát, ha kell, akkor Strasbourgig viszi a pert. [BN, febr. 4.]lapozás: 1-14
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998