Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 8 találat lapozás: 1-8
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Intézménymutató: Iskola Alapítvány

1996. április 25.

Markó Béla – a La Sapienza Egyetem meghívására – négynapos látogatást tett Rómában és a Vatikánban, ahol találkozott azokkal a bíborosokkal, akik a kultúráért és oktatásért felelnek. Az erdélyi magyarság helyzetéről tájékoztatta partnereit és részletes dokumentációt adott át (tk. az elvett egyházi vagyonról és a csángókról). Találkozott II. János Pál pápával, akitől közösségünk támogatását kérte. [Táj., ápr. 29.; BL. máj. 3.]

Béres András Budapesten tárgyalt a HTMH illetékeseivel az erdélyi okt. kérdéseiről: a kihelyezett karok esetleges letelepítéséről és a székelyföldi egyetem létesítéséről. [Táj., ápr. 26.]

Kolozsvárott bejegyezték az Iskola Alapítványt; célja tanulmányi és szociális ösztöndíjrendszer, valamint továbbképzési lehetőségek biztosítása, okt. magánintézmények alapítása és a m. kormány által nyújtott okt. támogatás kezelése, szétosztása. [Táj., máj. 6.] (→ 1996.06.11)

A választások közeledtével ismét megjelent a porondon Kiss Kálmán (→ 1996.04.23) és az RMDSz-t minősíti, mert pártja semmilyen kézzelfogható eredményt nem tud felmutatni – írta Gyarmath János. [RMSz, ápr. 25.]

1996. június 11.

Kolozsvárott üléseztek az RMDSz területi szervezeteinek művelődési és egyházügyi alelnökei, jogászok, gazdasági szakértők. Napirenden szerepelt a 136/1996. sz. kormányrendelet alkalmazásának megvitatása, amely lehetővé teszi a jogtalanul elkobzott közösségi javak tulajdonjogát bizonyító dokumentumok beszerzését. Megállapodtak abban, hogy létrehozzák a területi koordinációs bizottságokat, amelyek felkutatják és településenként listázzák az egykori közösségi javakat és év végig elkészítik a katasztereket. [Táj., jún. 14.]

Mózes Edit interjút kért Adrian Năstasetól. Arra a kérdésre, hogy miért nem szakítanak Gh. Funarral, a PDSR elnöke azt válaszolta, hogy a PUNR nem ellenzi az euroatlanti integrációt, az RMDSz soraiban viszont szélsőséges, románellenes csoportosulások is vannak: „nem én találtam ki Katona Ádámot és az EMK-t”; a PUNR-vel való kapcsolatot az érdekek mentén határozzák meg, nem az RMDSz kedve szerint. Nem látja az RMDSz-szel való együttműködés esélyét addig, amíg Csapó szenátor autonómia-programja a téma. Năstase szerint az RMDSz nem mutat perspektívát, elszigetelődött, mert etnikai politikát folytat. [RMSz, jún. 11.]

Első ülését tartotta meg az Iskola Alapítvány (→ 1996.04.25) kuratóriuma. Kinevezték az alapítvány ügyvezetőjét és titkárát Somai József, ill. Ferenczi Rita személyében. Az alapítvány elnöke Markó Béla, alelnöke Kelemen Árpád. [Szabadság, jún. 14.]

1997. április 18.

A BBTE- 3 m. dékán-helyettest neveztek ki: Cseke Péter, Gyémánt László, Szamosközi István. [Szabadság, ápr. 18.]

Az Iskola Alapítvány kuratóriuma jóváhagyta a szociális és tudom. ösztöndíjak rendszerét. 200 diáknak juttatnak 100.000 lej (kb. 15 $) értékű szociális ösztöndíjat. [Táj., ápr. 21.]

Heves támadások érték Fodor Imrét, mert a polgármesteri hivatalnál meghirdetett állások esetében megkövetelte a m. ny. ismeretét. Tamás Sándor képviselő az alkotmány és a nemzetközi jog előírásaival igazolta, hogy ez nem ütközik semmilyen törvénybe. [Szabadság, ápr. 18.] – Mivel az ügyben Lazăr Lădariu (PUNR) is fellépett, a képviselőházban Kerekes Károly válaszolt az uszító vádaskodásokra. [Táj., ápr. 23.]

A NATO-tagországok külügyminiszterei brüsszeli tanácskozásán a résztvevők Mo. tagságát támogatták. Az EvZ a m. diplomácia fényes sikerének tartotta a hírt és megemlítette, hogy Ro.-t és Szlovákiát esélytelennek minősítették. [Sajtóf., ápr. 18.]

Mivel nem történt előrelépés a csereháti ügyben, ezért a város mintegy 1500 lakója – Bardóczy Csaba szakszervezeti vezető kezdeményezésére – élő láncot vont az épület köré. Az épületet a Szeplőtelen Szív Kongregáció apácái igénylik, annak ellenére, hogy az a város tulajdona. [UH, ápr. 22.] (→ 1997.05.12)

2000. november 17.

Nagy előrelépés a kollektív jogok elismerése terén: a CMN javaslatára kormányrendeletet fogadtak el a diszkrimináció minden formájának a tiltására és büntetésére. A rendelet nemcsak a faji, nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozik, hanem tiltja a vallás, kor, nem, szociális helyzet, világnézet, valamint a szexuális irányultság szerinti hátrányos megkülönböztetés minden formáját. [RMSz, nov. 17.]

Iliescu – egy marosvásárhelyi választási gyűlésen – a m. kisebbségi politikát bírálta, s a Mo.-i ro. kisebbség nehéz helyzetét ecsetelte. [RMSz, nov. 17.]

Az oktatás támogatására létrehozott Iskola Alapítvány az elmúlt 4 év alatt 333 egyetemi hallgató számára nyújtott ösztöndíjat. [RMSz, nov. 17.]

Új igazgatója van a kolozsvári Báthory Gimnáziumnak, Tőkés Elek személyében, aki korábban a Vallásügyi Államtitkárság munkatársa volt.

2001. április 23.

Az Iskola Alapítvány létrehozásának 5. évfordulóján nagyszabású szórványoktatási konferenciát rendeztek Kolozsvárott. [Szabadság, ápr. 23.]

Tisztújító közgyűlést tartott az Armenia Örménymagyar Baráti Társaság. A hét, örményekkel kapcsolatos hazai civil szervezet létrehozta a Magyarörmények Romániai Szövetségét, amelynek Sebesi-Karen Attila lett az elnöke. [Szabadság, ápr. 23.; Krónika, szept. 17.] (→ 2001.11.14)

Sepsiszentgyörgyön gazdag programmal várták a Szent György-napok vendégeit. A polgármester fölavatta a sokat vitatott Szent György-szobrot (készítője Harmath István). [RMSz, ápr. 23.]

2002. február 12.

Markó Béla az Iskola Alapítvány és az IKA alkuratóriumának ülésén a felsőoktatásban létesítendő m. szakok és tanszékek ügyét boncolgatta; az egyezmény aláírása után megvan a pol. akarat, de az egyetemek szenátusai és a rektori hivatalok ellenzik a m. karokat. [Szabadság, febr. 12.]

A Rompres hírügynökség ellenőrzését a kormány hatásköréből át kell utalni a parlamentébe, így biztosítva annak pártatlanságát – erről döntött a képviselőház. [RMSz, febr. 12.]

Marosvásárhelyen egy hetes Bolyai-ünnepséget tartottak a Bolyai Farkas Gimnáziumban. [Népújság, febr. 12.]

2002. november 11.

A m. oktatás jövőképe volt a témája az Iskola Alapítvány által szervezett tanácskozásnak, amelyen 150 pedagógus vett részt. [Szabadság, nov. 11.]

Szovátán a moldvai csángók oktatásáról tanácskoztak az MCsSz és az RMPSz szakemberei; egységes rendszerbe kell foglalni a csángók anyanyelvű oktatását. Klézsén és Pusztinán már beindult az állami iskolákban a m. ny. oktatása, további tíz faluban kb. 500 tanuló vesz részt az anyanyelvi foglalkozásokon. [Krónika, nov. 11.]

2003. július 21.

A m. külügymin. közzétette a ro.–m. egyezmény szövegét (→ 2003.07.18). A m. igazolványok kiadásának teljes folyamata m. területen történik; igényt benyújtani a konzuli irodákban lehet. Az igazolványok csak Mo. területén jogosítanak kedvezményre. Az oktatási-nevelési támogatást az Iskola Alapítvány kapja, amely pályázati úton osztja el a pénzeket. – Szlovákia továbbra sem fogadja el, hogy Mo. a kedvezménytörvény alapján támogassa a felvidéki m. oktatást. Eduard Kukan külügymin. kijelentette: Szlovákia csakis a kétoldalú alapszerződés keretei között hajlandó a támogatások fogadására. [Szabadság, júl. 21.]

Marosvásárhelyen megkezdődtek a Félsziget koncertjei, Tusnádfürdőn pedig a nyári tábor (’Tusványos’) előadássorozata. [Népújság, júl. 21.; Szabadság, júl. 21.]lapozás: 1-8
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998