Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 12 találat lapozás: 1-12
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Intézménymutató: IKE (Ifjúsági Keresztyén Egyesület)

1990. január 28.

Bukarestben a történelmi ro. pártok (PNTCD, PNL, PSDR) szimpatizánsai kommunistaellenes jelszavakkal tüntettek a kormány épülete előtt. Az erős visszarendeződési tendenciák és a FSN azon terve ellen tüntettek, hogy a FSN indulni kíván a választásokon (→ 1990.01.23). Követelték a kormány lemondását. A FSN hívei (gyári munkások és a Zsil-völgyéből érkezett bányászok) ellentüntetést szerveztek és szétszórták őket. A téren megjelent és rövid beszédet mondott Ion Iliescu és Petre Roman, a tömeg megtapsolta őket. (→ 1990.01.12, 1990.02.01, 1990.02.18)

Megjelent az Okt. Min. közleménye, mellyel a FSN Maros megyei Tanácsának jan. 18-i határozatára reagált. A helyi döntés arra vonatkozott, hogy helyreállítják a Bolyai Gimn. 1960 előtti státusát, amikor a Papiu Líceum ro., a Bolyai Líc. pedig m. volt. A közlemény kimondta: „A nemzeti kisebbségek anyanyelvű oktatásának jelenlegi szervezeti struktúrája az egész 1989/90 tanévre változatlan marad.” [RMSz, jan. 28.]

Kolozsvárott ismét megalakult a jelentős múlttal büszkélkedő protestáns Ifjúsági Keresztyén Egyesület (IKE), soraiba várva más felekezetek istenhívő tagjait is.

A LEMP utolsó, 11. kongresszusán feloszlatta önmagát. A reformszárny új pártot hozott létre Lengyel Köztársaság Szociáldemokratái néven, elnöke Aleksander Kwasniewski lett.

1991. július 25.

Szászrégenben – 220 fiatal részvételével – négynapos tanácskozást rendezett az IKE.

1995. április 22.

Kolozsvárott megalakult a Magyar Ifjúsági Tanács (MIT). Alapító tagjai: Állampolgár Menedzser Egylet (ÁME), a MISzSz, a református Ifjúsági Keresztyén Egyesület (IKE), az unitárius Orsz. Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE), az Orsz. M. Diákszövetség (OMDSz) és a MaKOSz. Megfigyelőként részt vett az RMCsSz és a DUMA. A MIT a romániai m. ifjúság érdekegyeztető és képviseleti fóruma; kapcsolatot tart a kormánnyal, az ifjúságot támogató intézményekkel és az európai nemzeti kisebbségek tanácsaival. [Táj., ápr. 25.]

Roland Vasilievici, a temesvári Securitate volt egyházügyi szakértője, nyugdíjas ezredes, aki már több leleplező írást közölt a szekuról, bebizonyította, hogy még mindig működik a levélcenzúra. 3, kellemetlen igazságokat tartalmazó levelet küldött 3 városból a saját címére. A leveleket nem kapta meg. [RMSz, ápr. 22.] (→ 1995.06.07)

Budakeszin tartotta közgyűlését az Erdélyi Világszövetség Magyarországi Szervezete. A szervezet új nevet vett föl: Bocskai Szövetség. Az újraválasztott Kreczinger István elnök elmondta, hogy legfőbb feladatuknak az Erdélyből áttelepült magyarok támogatását tekintik. Üv. eln.: Czire Dénes; az elnökség tagjai: Halász István, Okos Márton és Lázár István. [ÚM, ápr. 24.; RMSz, júl. 27.]

1996. március 2.

A SzET ülésén a gazdasági stratégia kidolgozásának fontosságáról és a személyi elvű autonómia koncepciójáról értekeztek az RMDSz és a civil szféra képviselői. [RMSz, márc. 5.]

Székelyudvarhelyen ülésezett a MIT. Az ülésen a köv. egyesületek képviseltették magukat: ÁME, MISzSz, OMDSz, MaKOSz, IKE. A résztvevők eldöntötték, hogy a MIT sem a M. Ifj. Világszövetségnek, sem a M. Ifj. Hálónak nem kíván tagja lenni. [Táj., márc. 5.]

A szövetségi elnök sajtótájékoztatóján Madaras Lázár elmondta: ezután – a helyi közigazgatási törvény módosítása nyomán – a helyi tanácsosokat és polgármestereket csak végleges törvényszéki döntés alapján függeszthetik föl tisztségükből. [Szabadság, márc. 2.] (→ 1995.05.17, 1995.07.13, 1995.11.11)

Öregszik és apad a h. t. magyarság – ez derül ki a Magyarság a határokon túl c. cikk számadataiból. Az 1,6 millós romániai magyarság átlagos életkora 37 év (a románoké: 34,5). Ezer aktív korú ro. lakosra 372 gyermek és 266 öreg (60 év fölötti) jut, a m. kisebbség esetében ezek a számok: 313 gyermek, 321 öreg. A kinevezett állami tisztviselők közt a m. anyanyelvűek aránya 2,7% (azaz nem éri el a népességen belüli 7,1%-os arány felét sem). [HVG, márc. 2.]

1996. augusztus 9.

Nagybányán fölavatták az új ref. templomot. [Táj., aug. 12.] – A ref. világtalálkozó rendezvényeivel egyidőben (aug. 4–9. között), az EREK védnöksége alatt, az IKE szervezésében Homoródfürdőn tartották a M. Ref. Ifj. Világtalálkozót. [RMSz, aug. 12.]

Sugásfürdőn az RMCsSz másodszor rendezte meg a Moldvai M. Ifjúsági Tábort. [RMSz, aug. 9.]

Az AEÁ képviselőháza megszavazta azt a törvényt, amely a kormányzat és a szövetségi közigazgatás hivatalos nyelvévé nyilvánítja az angolt (az 53 államból 23-ban az angol a hivatalos). Ha az új törvény jogerőre emelkedik, hatálytalanítja a korábbi jogszabályt, amely szerint a kisebbségek által lakott területeken a kisebbségek nyelvén is közzéteszik a hivatalos iratokat. Az utóbbi időben több más kisebbségvédelmi jogszabály is megszűnt. [Népszabadság, aug. 9.]

1997. szeptember 7.

Kolozsvárott tartották a MIT küldöttgyűlését, melyen az OMDSz, a MISzSz, az IKE, a MaKOSz, az ODFIE és az ÁME képviselői vettek részt. Megválasztották a MIT küldötteit az RMDSz kongresszusára és azt a bizottságot, amelynek az a feladata, hogy a kongresszuson felmerülő kérdésekre vonatkozó álláspontot rögzíti. [Népújság, szept. 9.]

Marosvásárhelyen ünnepséggel emlékeztek meg a városban folyó 440 éves ref. oktatás kezdeteire. Az ünneplők nyilatkozatban kérték, hogy szerezzenek érvényt az 1990 februárjában hozott tanügyminiszteri döntésnek, amelynek értelmében a Bolyai Gimnázium m. tannyelvű lehessen. [Népújság, szept. 9.]

Felsővisó alig 70 tagú gyülekezete új ref. templomot avatott. [PK, okt. 15.]

1997. október 25.

Kolozsvárott tartották az MVSz ifjúsági szárnya, a M. Ifjak Világfóruma Erdélyi Társaságának (MIVET) alakuló ülését, melyen 15 ifj. szervezet képviselői vettek részt (pl. KMDSz, IKE, ODFIE). Elfogadták az alapszabályzatot és megválasztották a vezetőséget. A MIVET feladatai között van a határon túl élő fiatalok nyelvi, kulturális és nemzeti öntudatának erősítése. [Szabadság, nov. 7.]

1999. június 12.

Frunda György levélben válaszolt a SRI-nek a jelentésével (→ 1999.06.03) kapcsolatos ellenérvekre. Leszögezte, hogy előterjesztését a ro. delegáció tagjai is egyhangúan megszavazták. Tk. azt is megírta, hogy még nem látott olyan jelentést, amelyben valamelyik titkosszolgálat elszámolt volna a költségvetésből kiutalt pénzzel. [Népújság, jún. 12.]

M. ifj. konferenciát rendeznek ősszel Budapesten, melyre az erdélyi ifj. szervezetek (MISzSz, OMDSz, MaKOSz, DUMA, IKE, ODFIE) képviselőit is meghívják. A budapesti Márton Áron Kollégiumot szeretnék kiépíteni a h. t. m. fiatalok intézményévé. [Népújság, jún. 12.]

2000. május 2.

Kolozsvárott bemutatták az etnikumok közötti civil kultúra megteremtését szorgalmazó Provincia c. új havi folyóiratot; a ro.–m. párbeszéd új fórumát. [RMSz, máj. 2.; BL, máj. 3.]

Az IKE pályázatot hirdetett egyházi ifjúsági munkára való vezetőképzésre. Mindössze 18-an jelentkeztek, a Torockón tartott első szemináriumra pedig csak 14-en mentek el. [Üzenet, máj. 2.]

2001. augusztus 24.

Ioan Olteanu bizottsági elnök szerint a szenátus és a képviselőház akkor is kialakítja az álláspontját a státustörvényről, ha az RMDSz tagjai nem vesznek részt az ülésen. A bizottság véleménye konzultatív jellegű; a nézetkülönbségek megoldása a két kormányra hárul. [Szabadság, aug. 24.; Népújság, aug. 24.]

Tőkés László, az Agache-per elítéltjeinek sorsát ecsetelve rámutatott: kísértenek a pol. perek; Héjja Dezső amnesztiáját sürgeti. [Szabadság, aug. 24.]

80 évvel ezelőtt Csernátonban tartották az IKE első konferenciáját; erre emlékezve – 250 ref. fiatal részvételével – tábort szerveztek ugyanott. [Háromszék, aug. 24.]

2001. október 2.

Sikeres volt az AESz árkosi találkozója. A résztvevők a nyelvművelés, oktatás, tankönyvírás napirenden lévő kérdéseit tárgyalták meg. [HN, okt. 2.]

Kelemen Kálmán (RMKdM) levelet kapott Wilfried Martenstől, az EPP elnökétől, aki a státustörvény támogatottságát hangsúlyozta és bizalmáról biztosította a hazai m. kereszténydemokrata mozgalmat. [Népújság, okt. 2.]

A kolozsvári monostori ref. templom mellett fölavatták az IKE új székházát. [Szabadság, okt. 2.]

2001. december 18.

A pápa fogadta Ion Iliescut, aki Ro. ajándékát – egy hatalmas karácsonyfát – kísérte el a Vatikánba. [Szabadság, dec. 18.]

Temesváron ökumenikus istentisztelettel ért véget az 1989-re emlékező rendezvénysorozat, amelyen Günther Verheugen is részt vett. [Krónika, dec. 18.]

A MIT tagszervezetei (MISzSz, OMDSz, IKE, ODFIE, RoDoSz, MaKOSz stb.) küldöttgyűlésen nyilatkoztak arról, hogy továbbra is az RMDSz-en kívül határozzák meg a helyüket és az ifjúsági képviseletet öntörvényűen alakítják. [EN, dec. 18.]

A kolozsvári színházbarátok egy vitafórumot követően állásfoglalást adtak ki: a M. Színház nem magánintézmény, műsorpolitikáját nem egyetlen személy ízlése szerint kell megszabni. Tiltakoznak Tompa Gábor diktatórikus vezetői stílusa ellen. [Szabadság, dec. 18.] ● [A vita okt. 20-tól dúl a Szabadság hasábjain.]lapozás: 1-12
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998