Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 9 találat lapozás: 1-9
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Intézménymutató: ErMaCiSzA (Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány)

1999. november 10.

A kormány meghátrált, engedett a brassói autógyár tüntető munkásainak. A kormány engedélyezte, hogy a gyár, állami tartozásai fejében, autókat szállítson a védelmi és a belügyi tárcának. [BN, nov. 10.]

Másfél hónapos huzavona nyomán mégis Vasile Sălcudean lett az új Kolozs megyei prefektus (→ 1999.10.29). [Szabadság, nov. 10.]

Az EMT, a KMDSz és az RMKT megalapította az Erdélyi M. Civil Szervezetekért Alapítványt (ErMaCiSzA), melynek célja nonprofit szervezetek közösségének felkarolása, hatékonyságának és eredményességének növelése. [BN, nov. 10.]

Németh Zsolt elmondta: az erdélyi felsőoktatás támogatására elkülönített 2 milliárd Ft-ot az egyházi hátterű, alapítványi egyetem létrehozására fordítják, 2000-ben. [Szabadság, nov. 10.]

Tabajdi Csaba (MSzP) a MÁÉRT ülésére előkészített dokumentumokkal, a résztvevők szelektív megválasztásával kapcsolatos észrevételeit sorolta. Szerinte az is probléma, hogy a Fideszhez közálálló tb. elnökök (Duray Miklós, Tőkés László) játsszák a főszerepet, s megfigyelhető egy Markó kontra Tőkés megosztási törekvés is. [RMSz, nov. 12.]

2000. május 6.

Henri Pons, a párizsi Igazságügyi Palota gazdasági kérdésekben jártas elöljárója Bukarestbe érkezett, hogy egy nagyszabású pénzmosási ügyben adatokat gyűjtsön. Több nagy név forog közszájon ez ügyben, pl. Adrian Năstase, Viorel Hrebenciuc. [SzFÚ, máj. 6.]

Székelyudvarhelyen tartották az RMDSz orsz. kampánynyitóját. [Szabadság, máj. 6.]

Az ÚKKA által finanszírozott mikrohitel program célja, hogy a kisvállalkozóknak mintegy 1–4 ezer $-nyi hitelt nyújtson kedvezményes visszafizetési feltételek mellett. Az első lépcsőben Szatmár, Szilágy, Máramaros, Hargita és Kovászna megye vállalkozói pályázhatnak. [RMSz, máj. 6.]

Kolozsvárott befejeződött a 2. Civil Fórum, ahol az egyesületek és alapítványok mintegy 200 képviselője vett részt. Az ErMaCiSzA rendezte konferencián előadásokat hallgattak meg és szekcióüléseken beszélték meg a civil szervezetek sajátos gondjait. Új információs folyóirat – a Civil Fórum – kiadásáról döntöttek. [BN, máj. 8.; Szabadság, máj. 8.] – A fórumon Eckstein-Kovács Péter, a Kisebbségvédelmi Hivatal vezetője ismertette a hivatal működését. Különös jelentőséggel bír a cigányság helyzetének javítását célzó programcsomag. A népszámlálási adatok szerint csak 400 ezer cigány él az országban, de a reális szám az 1–1,5 milliót is eléri. [BN, máj. 9.]

Az RMDSz OT meghallgatta az Orsz. Kampánystáb jelentését és elemezte a Marosvásárhelyen kialakult helyzetet. Megállapították, hogy Kincses Előd, a Maros megyei RMDSz elnöke sorozatosan megszegte az SzKT, az Orsz. Kampánystáb és a TKT döntéseit és nem tartotta be a választási előkészületek szabályszerűségére, tisztaságára és hatékonyságára vonatkozó rendelkezéseket. Mivel az így kialakult helyzet veszélyezteti a megyei választások sikerét, Kincsest felfüggesztik tisztségéből, helyette Kelemen Atillát nevezik ki ideiglenes megyei elnöknek. A TKT szerepe lesz új tisztújítást tartani. [Táj., máj. 8.; RMSz, máj. 9.] – Az RT állásfoglalása szerint a Kincses elleni eljárás nem egyéb, mint a „szövetséget egyre inkább centralizált pártként működtető csúcsvezetés végleges leszámolási kísérlete a fősodortól eltérő véleményt és politikai gyakorlatot képviselő tisztségviselőjétől”. [Szabadság, máj. 11.] (→ 2000.05.12, 2000.05.15, 2000.05.25, 2000.07.03)

2001. július 28.

A Hivatalos Közlönyben közzétették az országos területrendezési tervet. Kolozs megye sajátságos helyzetben van, ui. 1966 után itt olyan méretű volt a lakosság városba költözése, hogy 30 település lakossága 30–50%-kal csökkent, 18 községnél pedig meghaladta az 50%-ot. [Szabadság, júl. 28.]

1999-ben alakult meg az ErMaCiSzA (→ 1999.11.10), de még nem jutottak székházhoz. Adatbázisukban 1100 m. civil szervezet adatait összesítették, de a lista még nem teljes. [Szabadság, júl. 28.]

Orbán Viktor Tusnádra menet megállt Marosvásárhelyen és Adrian Năstaseval találkozott. A megbeszélés nem hozott áttörést, sem a státustörvény, sem a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése tekintetében. Orbán 5 pontból álló javaslatcsomagot nyújtott át ro. partnerének, ebben tk. azt ajánlotta, hogy Ro. hasonló kedvezményeket adjon a Mo. területén élő románoknak, mint Mo. az erdélyieknek; m. segítséget ajánlott az Erdélyen keresztül vezető autópálya építéséhez; fölajánlotta egy európai integrációs szakcsoport ingyenes konzultációját is. [Szabadság, júl. 30.] (→ 2001.08.04, 2001.08.17, 2001.09.04)

2002. május 7.

Az ErMaCiSzA Civil Fórumot szervezett Kolozsvárott, ahol közel 250 résztvevő az önépítkező intézményfejlesztésre összpontosított; egyházi, gazdasági, ifjúsági, műemlékvédelmi, művelődési, oktatási és szociális szekciókban folyt a vita. Somai József elmondta: kb. 1450 m. civil szervezet nyert jogi személyiséget, felénél több a művelődési egyesület. [Szabadság, máj. 7.; RMSz, máj. 7.; Krónika, máj. 10.] (→ 2002.05.17)

Kónya-Hamar Sándor elmondta: a Kolozs megyei pártközi protokollumot 2 újabb kéréssel egészítik ki: hozzanak létre m. ny. osztályt a dési Andrei Mureşanu Líceumban és Kolozsvárott állítsanak szobrot Márton Áronnak (→ 2002.02.16). [Szabadság, máj. 7.]

Az RMEEÁÉ nyilatkozatban rögzítette: a kormány nem az egyházak által benyújtott törvénytervezetet, hanem egy másik változatot továbbított a parlamentnek; az egyházak kérik az eredeti elképzelés szerinti tervezet tárgyalását és a restitúció felgyorsítását. [Szabadság, máj. 9.]

2002. október 25.

A bukaresti 2. kerületi törvényszék tárgyalta a Tőkés László kontra RMDSz pert (→ 2002.10.09, 2002.10.12, 2002.10.17). [Szabadság, okt. 25.] – Alaptalannak tartják a keresetet, ezért elutasítják azt. [Szabadság, okt. 25.; RMSz, okt. 26.; Népújság, okt. 29.] (→ 2002.10.26, 2002.11.12)

A magát Romániai Magyar Polgári Szövetségnek nevező csoportosulás új erdélyi m. pol. párt megalakítására szólítja föl az embereket. A felszólítást röpcédulákon terjesztik. Kelemen Kálmán (RMKdM) szerint csakis egy olyan diverzióról lehet szó, amelynek egyetlen célja az RMDSz szétverése. [Krónika, okt. 25.] (→ 2002.11.05)

Az ErMaCiSzA a Szent Kamill Otthonban jutott irodához; Civil Fórum nevű kiadványukat ingyenesen küldik az erdélyi alapítványoknak. [Szabadság, okt. 25.]

2003. május 3.

Az ErMaCiSzA 5. alkalommal rendezte meg a m. civil szervezetek fórumát Kolozsvárott, Együttműködés, érdekvédelem és szakmaiság a civil szférában címmel. Első nap plenáris volt, másnap szekciókban üléseztek; este közös kiértékelőt tartottak. Megalakították a Gazdasági Civil Parlamentet (GCP). [RMSz, máj. 6.] – Kolumbán Gábor előadásában a kommunikációhiányra panaszkodott és azt állította, hogy az RMDSz megpróbál szigorú ellenőrzést gyakorolni a civil társadalomra. [Szabadság, máj. 8.] (→ 2003.05.09, 2003.10.01)

Markó Béla kijelentette: a Székelyudvarhelyi Fórum (→ 2003.04.26) véleménynyilvánítási gyakorlat volt, az ott kifejtett gondolatok nem újak. A tervezett új politikai alakulat nem képes alternatívát képviselni a szövetséggel szemben. [NyJ, máj. 3.]

A m. állam 2003-ra közel 6 milliárd Ft-ot különített el a h. t. m. nem-kormányzati szervek számára – mondta Bálint-Pataki József. [NyJ, máj. 3.]

2003. október 1.

Adrian Năstase, az ET ülésszakán mondott beszédében kijelentette: a kedvezménytörvényről született megállapodás fontos diplomáciai győzelem mind Ro., mind Mo. számára. Bukarest támogatja a közigazgatási autonómiát, de ellenzi a kollektív etnikai autonómiát. A kettős állampolgársággal az a gond, hogy egy egész kisebbségi közösségnek követelnek etnikai alapon állampolgárságot. [Népújság, okt. 1.; Szabadság, okt. 1.] (→ 2003.10.08)

Az idén először párhuzamos ünnepségeken emlékeznek az aradi vértanúkról. A KREK és az EMNT (→ 2003.09.30) nem egyeztetett az RMDSz-szel. A helyszínek azonosak: vesztőhely, Tűzoltó tér, minorita templom. [Szabadság, okt. 1.] – Az Aradi Szabadság-szobor Egyesület érthetetlennek tartja Tőkés Lászlónak ezt az akcióját. [NyJ, okt. 2.]

Marosvásárhelyen, 18 szervezet képviselőinek részvételével, megtartotta első közgyűlését az ErMaCiSzA által alapított GCP (→ 2003.05.03). A GCP önkéntességen alapuló szerveződés, amelynek tagja lehet a gazdasági élet bármely területén tevékenykedő civil szervezet, nonprofit közösség; székházuk Kolozsvárott van; évenként cserélik a GCP működtetőjét. Az első évben az RMKT vezeti a civil parlamentet. A közgyűlésen 3 bizottság (1. mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, vidékfejlesztés; 2. gazdasági stratégia; 3. kis- és középvállalatok) megalakításáról született döntés. [Népújság, okt. 1.]

2004. július 26.

Orbán Viktor hagyományosan nagy hallgatóságot vonz a tusványosi táborba; zárónapi beszédében arról beszélt, hogy a lelkekben már megtörtént a m. nemzet határokon átnyúló egyesítése. Az EU-s választások Fideszes sikerére (→ 2004.06.15) utalva a volt m. kormányfő kijelentette: megvan a remény arra, hogy ismét ’nemzeti kormánya’ legyen Mo.-nak, s erre csak másfél évet kell várni. [Másfél év után, 2006 áprilisában, az országgyűlési választásokon ismét az MSzP–SzDSz-páros győzött.] Nem takarékoskodott a kritikával sem: „Tutyimutyi, sodródó, határozatlan, a gazdasági döntések meghozatalában késlekedő és azokat következetesen végrehajtani nem tudó kormányaink vannak. Magyarország kétségtelenül ilyen ország.” Az autonómiát Ro.-ban soha nem fogja kiegyezéssel elérni az itteni magyarság, célját csak akkor éri el, ha erőt mutat. [Háromszék, júl. 26.] (→ 2004.07.27, 2004.07.30, 2004.08.16)

Az RMDSz-es konzultáció (→ 2004.03.26) újabb partnerei: az ErMaCiSzA, a KLMT és az RMKC. [Szabadság, júl. 26.]

2004. augusztus 4.

Tanárok tüntettek a bukaresti orosz nagykövetség előtt, kérve Moszkva közbenjárását a tiraszpoli iskolák ügyében. [Szabadság, aug. 4.]

Ratifikálták a román–orosz alapszerződést (→ 1940.02.11). Adrian Năstase Moszkvában kijelentette: új fejezet nyílt a két ország kapcsolatában. Kiegyensúlyozottabbá kell tenni a két ország kereskedelmi kapcsolatát; a jelenlegi mérleg (2 milliárd $ behozatal – 50 millió $ kivitel) nagyon hátrányos Ro.-ra nézve. [Háromszék, aug. 4.]

Az ErMaCiSzA által rendezett Civil Fórum 2002-es rendezvényének kötetbe szerkesztett anyagát mutatták be a kolozsvári Gaudeamus Könyvesboltban. [Szabadság, aug. 4.]

Frunda György szerint Wass Albertet csak akkor rehabilitálhatják, ha egy perújrafelvétel során a bíróság fölmenti az írót a háborús bűnösség vádja alól. [RMSz, aug. 4.]

Szatmárnémetiben, a 3. Partiumi M. Napok keretében Kisebbségi léthelyzetek és az európai integráció címmel rendeztek nemzetpolitikai tanácskozást. [RMSz, aug. 4.]

Homoródalmáson rendezik meg az ODFIE 8. színjátszó találkozóját. [UH, aug. 4.]lapozás: 1-9
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998