Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 21 találat lapozás: 1-20 | 21-21
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Intézménymutató: EMT (Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság)

1990. január 10.

Az Okt. Min. nemzeti kisebbségi ügyosztálya állásfoglalásban foglalta össze a kisebbségi oktatást érintő javaslatokat (pl. anyanyelvű oktatás, a BTE visszaállítása). – Pálfalvi Attila az okt. min. helyettese a tennivalókról nyilatkozott az RMSz-nek.

Kolozsvár székhellyel megalakult az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT). Céljai között szerepel a m. műszakiak szaktudásának gyarapítása, m. műszaki könyvek kiadásának támogatása, önálló folyóirat kiadása, szakmai találkozók és előadások szervezése.

Csernátonban újjáalakult a Bod Péter Közművelődési Egyesület. Az egyesület tisztikara: Salamon Ferenc (eln.), Haszmann Pál (aleln.), Jakab István (titkár). Az egyesületet és a néprajzi múzeumot eredetileg 1973 februárjában alapította id. Haszmann Pál, de tevékenységüket a Ceauşescu-korszakban nem tudták felvirágoztatni.

1990. március 10.

Az RMDSz OIB elnöksége – a kölcsönös megismerés jegyében – megalakulása óta párbeszédet folytat a különböző pártok, szövetségek (pl. PNTCD, PNL) vezetőivel. Az RMDSz nyílt találkozót javasolt a VR vezetőivel, március 17-re, Bukarestben.

Moszkvában a magyar és a szovjet külügyminiszter (Horn Gyula, ill. Eduard Sevardnadze) aláírta a szovjet csapatok teljes kivonását szentesítő okmányt. (→ 1991.06.19)

Kolozsvárott választmányi ülést tartott az EMT.

A KMDSz néma tüntetéssel fejezte ki egyetértését a marosvásárhelyi diáksztrájkkal. (→ 1990.03.07)

1990. október 28.

Az EMT Gyergyószentmiklóson tartotta 2. orsz. választmányi ülését. A beszámolót Selinger Sándor orsz. eln. tartotta, szervezési kérdésekről Hoch Sándor titkár beszélt.

1990. december 13.

Székelyudvarhelyen tartotta első orsz. találkozóját az EMT gépészeti szakosztálya. Megerősítették elnöki tisztségében a korábban megválasztott Csibi Vencelt, helyettesévé Kerekes Lászlót választották.

1993. április 7.

Az Országgyűlés külügyi bizottsága levélben fordult a ro. parlament külügyi bizottságához, Hargita és Kovászna megye prefektusai kinevezése ügyében. A kinevezés jogszerűsége nem kétséges, azonban a döntés körültekintőbb mérlegelést tett volna szükségessé a két megye etnikai összetétele miatt. „E tény figyelmen kívül hagyása feszültségeket keltett az érintett térségben és általában a Ro.-ban élő m. nemzeti kisebbség körében.” Kérik, hogy a jövőben a ro. kormány tanúsítson nagyobb figyelmet a hasonló kérdések rendezése terén. [ÚM, ápr. 9.]

Nagy F. István, az RMPSz Bihar megyei vezetője nyilatkozott az oktatási helyzetről. A m. oktatási szaktestületek (RMPSz, Bolyai Társaság, EMT, RMDSz) még csak a sérelmek és panaszok megfogalmazásáig jutottak el; a helyzet sürgős orvoslást kíván: egyre csökken a magyarul tanuló diákok száma, mert a szülők, a könnyebb érvényesülés reményében, ro. iskolába adják a gyermekeket. [BN, ápr. 7.]

Az RMDSz vezetői (Markó Béla, Takács Csaba, Verestóy Attila, Tokay György) megbeszélést folytattak Meleşcanu külügyminiszterrel. Az ET-csatlakozás küszöbén meg kell alkotni a nemzetiségi törvényt és egy megfelelő oktatási törvényt; megengedhetetlen a prefektus-ügyhöz hasonló intézkedés. Kérik, hogy a de facto elismerés után de jure is ismerjék el az RMDSz-t a romániai magyarság törvényes képviselőjének. [MH, ápr. 9.]

1993. június 10.

Király Károly figyelmeztetett: a PUNR meg akarja szerezni a hatalmat Ro.-ban. A gazdasági háttér megteremtését célozza a Dacia Felix Bank (fő menedzsere I. C. Drăgan, volt legionárius vezető), amely egyre-másra vásárolja föl a székely megyékben az eladó birtokokat. [PH, jún. 10.]

Fülöp-Fischer Ildikó elmondta: az RMDSz ÜE oktatási alelnökének szerepe: a Bolyai Társaság, az RMPSz, az EMT oktatási osztálya, a diák- és ifjúsági szövetségek közötti információcsere biztosítása, tevékenységük összehangolása. Az összes szervezet fő célja az oktatási autonómia-modell. [Szabadság, jún. 10.]

1993. július 18.

Szentegyházán megnyílt a BoNyA, a Kárpát-medencei m. pedagógusok szakmai továbbképzője. A nyár folyamán mintegy 1000 m. tanár gyarapítja szakmai tudását, Erdély 7 városában tartott tanfolyamokon. Szervezők: RMPSz, EMT. [Háromszék, júl. 27.]

Katona Ádám, az OBKE elnöke bejelentette, hogy Székelyudvarhelyen rövidesen fölállítják Orbán Balázs szobrát, Szervátiusz Tibor alkotását. [RMSz, júl. 24.] (→ 1993.08.17, 1993.09.22, 1993.12.15)

1994. március 26.

Az EMT tisztújító közgyűlésén Selinger Sándor helyett Fodor Alpárt választották elnökké. Alelnökök: Csibi Vencel, Székely Zsuzsa, Kovács István, FurdekTamás. [Szabadság, márc. 29.]

Az EME Orvostudományi Szakosztálya élére dr. Pap Zoltánt választották. Titkár: Benedek István. [Népújság, márc. 26.]

1998. január 10.

Az EMT keretében megkezdte működését a Civil Szervezetek Információs Irodája, mely feladatának tekinti a civil szervezetek adattárának és katalógusának kiadását. [BN, jan. 10.]

1998. október 18.

Nyolc éve jegyezték be és már 800 tagja van az EMT-nek; 10 szakosztállyal és 7 fiókszervezettel működik. [Szabadság, okt. 14.] – Okt. 16-18. között Orsz. Szakmai Napokat tartottak Kolozsváron. [RMSz, okt. 21.]

1999. augusztus 20.

Az EMT felhívja a figyelmet az új tanügyi törvény azon cikkelyeire, amely szerint az egyetemek keretében, kérésre, m. csoportokat lehet létrehozni. A m. ny. műszaki oktatás újdonságnak számít Ro.-ban, de hogy beinduljon, azért tenni is kell valamit. [Szabadság, aug. 20.]

1999. november 6.

Temesvárott emléktáblát avattak Klapka György honvédtábornok szülőházán. [RMSz, nov. 6.] (→ 1999.11.11)

Kolozsvárott tartotta küldöttgyűlését az EMT [Szabadság, nov. 8.] és tisztújító közgyűlését az RMKT. A tényleges tisztújítás elmaradt, sikerült meggyőzni Kerekes Jenőt, hogy még egy évre vállalja el az elnöki teendőket. [RMSz, nov. 16.]

1999. november 10.

A kormány meghátrált, engedett a brassói autógyár tüntető munkásainak. A kormány engedélyezte, hogy a gyár, állami tartozásai fejében, autókat szállítson a védelmi és a belügyi tárcának. [BN, nov. 10.]

Másfél hónapos huzavona nyomán mégis Vasile Sălcudean lett az új Kolozs megyei prefektus (→ 1999.10.29). [Szabadság, nov. 10.]

Az EMT, a KMDSz és az RMKT megalapította az Erdélyi M. Civil Szervezetekért Alapítványt (ErMaCiSzA), melynek célja nonprofit szervezetek közösségének felkarolása, hatékonyságának és eredményességének növelése. [BN, nov. 10.]

Németh Zsolt elmondta: az erdélyi felsőoktatás támogatására elkülönített 2 milliárd Ft-ot az egyházi hátterű, alapítványi egyetem létrehozására fordítják, 2000-ben. [Szabadság, nov. 10.]

Tabajdi Csaba (MSzP) a MÁÉRT ülésére előkészített dokumentumokkal, a résztvevők szelektív megválasztásával kapcsolatos észrevételeit sorolta. Szerinte az is probléma, hogy a Fideszhez közálálló tb. elnökök (Duray Miklós, Tőkés László) játsszák a főszerepet, s megfigyelhető egy Markó kontra Tőkés megosztási törekvés is. [RMSz, nov. 12.]

2000. május 13.

Mircea Ciumara államminiszter Kolozsvárott találkozott a m. egyházak vezetőivel. A miniszter a püspökök támogatását kérte Ro. középtávú gazdaságfejlesztési stratégiájához. A püspökök máj. 4-én úgy döntöttek, hogy noha támogatják az integrációt, nem jelennek meg a snagovi ünnepségen (ahol nyilatkozatot írnának alá az európai integrációról). Öt pontba foglalták a kormány iránti elvárásaikat (vagyoni restitúció, a felekezeti oktatás állami szubvencionálása, a lelkészek fizetésének rendezése, a felekezetek karitatív és szociális tevékenységeinek támogatása, minden felekezet számára elfogadható kultusztörvény elfogadása). A kabinet nem nyugodott bele az elutasításába és Kolozsvárra küldte államtitkárát, aki kifejtette: a nyilatkozat aláírása feljogosítja az egyházakat, hogy részt vegyenek a stratégia kidolgozásában, azokon a területeketen, amelyeken érintettek. [Szabadság, máj. 13.] – Végül megegyeztek abban, hogy a snagovi nyilatkozatba belefoglalják a m. egyházi vezetők álláspontját is (lásd fentebb). [RMSz, máj. 15.]

A BBTE aulájában tartott Orsz. Szakmai Napok egyúttal az EMT tízéves születésnapjának megünneplését is jelentették. [Szabadság, máj. 15.]

Nagykárolyban tartotta 5. kongresszusát az RMGE. A tisztújítás eredménye: Sebestyén Csaba eln.; Csávossy György tb. elnök. [RMSz, máj. 18.]

Székelyudvarhelyen, az EME orvostud. szakosztályának ülésén 175 előadás hangzott el a különböző szekciókban. Kiosztották a Pápai Páriz Ferenc-díjakat. [HN, máj. 15.]

2000. július 15.

Andrei Marga kijelentette: az elkövetkező években az ország valamennyi iskolájának internet-hozzáférést biztosítanak. [Szabadság, júl. 15.]

Az RMDSz Művelődés- és Egyházügyi Főosztálya az EMKÉ-vel közösen beindított egy olyan folyamatot, amely a civil társadalom intézményesülését szolgálja. Főleg azokat az intézményeket kell megerősíteni, amelyek az egyetem hátterét képezik (EME, EMT, KJNT). [Szabadság, júl. 15.]

Buchwald Péter szerint az RMDSz-ben első perctől kezdve létezett a belső ellenzék, kezdetben Domokos Géza és Szőcs Géza között voltak ellentétek, most a radikális–mérsékelt vonal között vannak feloldhatatlan nézetkülönbségek. Ezek mögött személyes politikai ambíciók is jelentkeztek. [Szabadság, júl. 15.]

Hatályossá vált az egyházi vagyon visszaadására vonatkozó törvény. A történelmi egyházak központonként (érsekség) és kerületenként (püspökség) legfennebb 10-10 ingatlant kaphatnak vissza. A központi ro. lapok ezt is túlzásnak tartják, elfeledvén, hogy az ET 1123/1997. sz. határozata egyik pontja előírja az egyházak tulajdonjogának rendezését, enélkül nem nyílik meg Ro. előtt az EU kapuja. [HN, júl. 15.]

Budapesten istentisztelettel egybekötött ünnepséggel zárult a Magyar Reformátusok 4. Világtalálkozójának magyarországi rendezvénysorozata. A záróünnepségen Tőkés László az egyház pol. szerepvállalása mellett érvelt. [Szabadság, júl. 17.]

2001. január 15.

Beiktatták Hargita és Kovászna megye új prefektusát: Mircea Duşa, ill. Horia Grama személyében. [RMSz, jan. 15.]

Csíkszeredában az akkreditáló biz. találkozott a Sapientia Alapítvány vezetőivel. A biz. vezetője kijelentette, a tervezett m. egyetem csak akkor kap alapítási engedélyt, amennyiben az indítandó szakok közül legalább egy ro. ny. lesz. [RMSz, jan. 15.] – Ez az intézkedés a törvény téves értelmezésén alapszik, mutatott rá Tonk Sándor. György Antal dr. közölte, hogy a csíkszeredai tagozat keretében ro. ny. és irod. szakot kívánnak létrehozni. [HN, jan. 16.; Szabadság, jan. 19.]

Sikeresnek mutatkozik a BBTE keretén belül, az EMT segítségével szervezett terminológiai kurzus, amelyen a műszaki tudományok diákjaival ismertetik meg a m. műszaki nyelvet. [Krónika, jan. 15.]

Gyergyószentmiklós vasútállomás kétnyelvű helynévtábláját György Sándor állomásfőnök tétette ki 10 évvel ezelőtt, és semmilyen nyomásnak nem engedve, azóta sem vétette le. [RMSz, jan. 15.]

2001. április 19.

A m. történelmi egyházak püspökei a m. miniszterelnökkel találkoztak, hogy segítségét kérjék az erdélyi magánegyetem ügyében. Tonk Sándor elmondta: a találkozó lezárta az egyetemalapítás első, bizonytalanság jellemezte szakaszát. Véglegesítették, hogy az egyetemnek négy városban (Kolozsvár, Nagyvárad, Marosvásárhely, Csíkszereda) lesznek fakultásai; megindultak az ingatlan-beruházások. [Krónika, ápr. 19.; Szabadság, ápr. 20.]

Jóváhagyta a kormány a ro.–m. munkáscsere-egyezményt. Ennek értelmében évente 8000 idénymunkás és 700 szakmai gyakornok vállalhat munkát a másik országban. A megállapodás 3 évre szól, de meghosszabbítható. [Szabadság, ápr. 19.]

Ro. kétoldalú egyezmény-tervezetet terjesztett Moldova kormánya elé, amelyben útlevél bevezetését kezdeményezi a szomszédos ország polgárai számára; ugyanakkor javasolja a kettős állampolgárság bevezetését is. Székely Ervin szerint meglepő fejleménnyel állunk szemben, ui. a kormány eddig elvetette az ilyen irányú kezdeményezéseket. [Szabadság, ápr. 19.]

Emlékülést terveznek az EMT megalakulásának 10. évfordulójára. [Szabadság, ápr. 19.]

Magyarországi segítséggel vezetik be a földgázt a Székelyföldre. A Hargita Gaz Rt. az ABN AMRO Bank 25 millió $-os kedvezményes hitelű kölcsönével fog neki a munkálatoknak. [Szabadság, ápr. 19.]

2002. január 12.

Az OFT ülésén nevesítették azokat a civil szervezeteket, amelyeknek joguk van tagságot igazoló bizonylatot kiadni (amely a m. igazolvány megszerzéséhez szükséges); tk.: EMKE, RMKT, RMGE, RMPSz, MCsSz, EMT, MÚRE. [Szabadság, jan. 12.]

A városok vezetősége maga dönt a helyi adók mértékéről; Székelyudvarhelyen ezt kirívóan alacsony szinten állapították meg (5%), ezért nem jut pénz tk. a Tomcsa Sándor Színtársulat, az Udvarhelyi Táncműhely és a városi könyvtár fenntartására. [HN, jan. 12., jan. 15., jan. 17.; UH, jan. 14.] (→ 2002.02.20)

2002. április 29.

A Bolyai Gimnázium diáksztrájkja mögött a helyi PRM vezetői állnak, derült ki az események utólagos elemzéséből. [RMSz, ápr. 29.] (→ 2002.04.11, 2002.04.12, 2002.04.13, 2002.04.17, 2002.04.24, 2002.04.25)

Székelyudvarhelyen 10. alkalommal rendezte meg az EMT az Orsz. Gépész Találkozót. [HN, ápr. 29.]

Bukarestben a moldvai katolikus csángók identitásáról rendezett konferenciát az Akadémia és a Köztájékoztatási Min., melyen nem engedélyezték a Pro Europa Liga és a Ro. Helsinki Bizottság képviselőinek részvételét. Az eljárás nemcsak az Akadémia, hanem a Minisztérium nevén is csorbát ejt, tekintve, hogy egy közpénzen rendezett szemináriumról nem lehet kitiltani senkit, még az adott témáról másként gondolkodókat sem. [Népújság, ápr. 30.] – A konferencián csak ro. kutatók felszólalását tervezték, s csupán az RMDSz erélyes fellépése nyomán vált lehetővé, hogy Demény Lajos történész és az MCsSz elnöke is felszólalhasson. Vasile Dancu miniszter szerint az ET ajánlása és jelentése (1521/2001. sz.) nem veszi figyelembe a ’realitást’, ti., hogy a csángók ’román eredetűek’. [Szabadság, máj. 3.]

2004. március 13.

A m. költségvetési megszorítások (→ 2004.03.02) veszélyeztetik az EMTE hosszútávú fejlesztését – állapították meg az erdélyi m. egyházak vezetői, kolozsvári ülésükön. A találkozón részt vett Bálint-Pataki József is, aki felhívta a figyelmet arra, hogy az egyetem rendelkezésére 500 milliós nagyságrendű maradványösszegek állnak, amelyek ésszerű felhasználása biztosítja az idei működést. A továbbiakban új forrásokat kell keresni. [Szabadság, márc. 13.]

Az EMT tisztújító közgyűlésén Köllő Gábor prof. (építész) kapta meg a közösség bizalmát, a két elnökhelyettes Nagy László prof. (a BBTE rektorhelyettese, fizikus) és Csibi Vencel prof. (gépész). [RMSz, márc. 13.]lapozás: 1-20 | 21-21
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998