Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 44 találat lapozás: 1-20 | 21-40 | 41-44
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Intézménymutató: EMNT (Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács)

2003. február 22.

Az AEÁ júniusig ratifikálja Ro. NATO-csatlakozását, ennek „előlegeként” a konstancai katonai repülőtérre amerikai repülők ideiglenes bázist alakítottak ki, az Irak elleni háború előkészületeként. [Népújság, febr. 22.] – Nem a legésszerűbb belerohanni egy olyan háborúba, amelynek Nyugaton sincs meg a teljes támogatottsága. [Krónika, febr. 22.]

A KREK Igazgatótanácsa széles képviseleti alapon nyugvó erdélyi fórum összehívásáról döntött, mely létrehozná a Romániai M. Nemzeti Közösség Önkormányzata kezdeményező bizottságát. A tervezett szövetség az SzKT szerepét töltené be. [Szabadság, febr. 22.] ● [Az utóbb létrejövő EMNT és SzNT kezdeményéről van szó. Utóbb a szatmárnémeti KREK-közgyűlést tekintették a mozgalom kiindulási pontjának. A fórum-mozgalom további állomásai: Kolozsvár, ]030314; Székelyudvarhely, ]030426; Sepsiszentgyörgy, ]030531; Szilágysomlyó, ]030922.]

A Communitas Alapítvány alapjaiból mintegy 3 milliárd lejt hívhat le a m. sajtó; nemcsak a folyóiratok, hanem a hírlapok is pályázhatnak. [Krónika, febr. 22.]

Április közepéig minden helyi szervezet megtartja tisztújító közgyűlését és képviselőket küld a megyei választmányba – ez az első lépés a „belső választások” felé. A megyék maguk döntenek a választás mikéntjéről (elektoros vagy közvetlen). [SzFÚ, febr. 22.]

2003. március 11.

Tőkés László sajtótájékoztatón ismertette a Márciusi Fórum terveit; a fórumon megalakítják az erdélyi önkormányzati testület létrehozását Kezdeményező Bizottságot. Az általuk kezdeményezett önkormányzati forma összhangban van az európai struktúrákkal, autonomista elképzelésekkel. [Szabadság, márc. 11.] (→ 2003.03.14)

Markó Béla szerint aki létrehoz egy alternatív pol. szervezetet és azt szembe akarja fordítani az RMDSz-szel, az egyértelműen megbontja a pol. egységet, ez pedig veszélybe sodorhatja a romániai magyarság pol. képviseletét. Ez olyan történelmi bűn, amelynek beláthatatlan következményei lehetnek. [Krónika, márc. 11.; Szabadság, márc. 12.]

A marosvásárhelyi Táblabíróság döntött a 7 éve tartó Cserehát-vitában: elvetették a konceszionálási szerződés valamint az ajándékozási okirat semmissé nyilvánítását. [Népújság, márc. 11.]

2003. március 14.

Ökumenikus istentisztelettel kezdődtek a kolozsvári Március 15-i ünnepségek. A Szent Mihály-templomból a résztvevők egy része a Farkas utcai templomba vonult, a Márciusi Fórum helyszínére. A mintegy 1000 személy közfelkiáltással megalakította az Erdélyi M. Nemzeti Tanács (EMNT) létrehozását Kezdeményező Testületet (KT). 19 tagot helyben megválasztottak, további 12-t utóbb nevesítenek. Csapó I. József a célkitűzések megvalósításához nélkülözhetetlen alkotmánymódosítási elképzeléseket ismertette. [Szabadság, márc. 15.] (→ 2003.03.11, 2003.03.29, 2003.04.26)

Kossuth-domborművet avattak az aradi Csíky Gergely Gimnáziumban (Dinyés László alkotása). [HN, márc. 14.]

Újabb aláírásgyűjtési akcióba kezdett az MCsSz, hogy Külsőrekecsinben is beindítsák a m. oktatást. Az akció a helyi hatóságok heves ellenkezését váltotta ki. [Krónika, márc. 14.]

Günter Verheugen csalódottságának adott hangot azzal kapcsolatban, hogy Ro. meg Bulgária az AEÁ-t támogatják az iraki kérdésben, s hangsúlyozta, hogy az EU-nak szüksége van ezekre az államokra. [Szabadság, márc. 15.]

2003. március 18.

A ro. hadsereg közel 300 önkéntes katonát készített föl az Öböl-térségben esedékes konfliktusban való részvételre. [NyJ, márc. 18.]

Az IMF-vel kötött hitel-megállapodás egyik feltételeként Ro. vállalta, hogy szeptemberig 18 ezer embert bocsát el a ráfizetéses vállalatoktól (pl. a Tractorul cég napi vesztesége 70 ezer $), ez azonban szociális feszültségekhez fog vezetni. [Szabadság, márc. 18.] (→ 2003.03.25)

A ro. sajtó élénken reagált a Márciusi Fórumra: „Tőkés ezer híve hivatalosan területi autonómiát követelt” (Adevărul); „Tőkés hadat üzent az egységes nemzetállamnak” (Curentul); „a Tőkés-fórum az RMDSz politikai-vallási alternatívája” (Cotidianul). – Mircea Geoană marginális és javíthatatlen revizionisták csoportjának nevezte a fórum résztvevőit. – A Fórumon alkotmánymódosítási javaslatokat is megfogalmaztak, amelyek tk. azt tartalmazzák, hogy a közös történelmi, kult. és gazd. jelleget viselő, a többségi nemzettől eltérő önazonosságú közösség által lakott régiók saját önkormányzathoz juthatnak és autonóm közösségeket hozhatnak létre. [Szabadság, márc. 18.]

Borbély László szerint az alapítandó új szervezet nem tud olyan alternatívát a magyarság elé tárni, amellyel érdemben lehetne tárgyalni. Az EMNT alapítói közül sokan egyéni ambíciókat vagy csoportérdekeket képviselnek. [Népújság, márc. 18.]

Egy kezdeményező csoport az Aradi Szabadság-szobor Egyesület bejegyeztetését tűzte ki célul: anyagi támogatást kívánnak nyújtani a szobor újbóli fölállításához. [NyJ, márc. 18.]

2003. március 29.

Sepsiszentgyörgyön száznál több résztvevője volt annak a fórumnak, ahol az RMDSz-szel elégedetlen polgárok a Sepsiszentgyörgyi Polgári Mozgalom létrehozásáról döntöttek. A fórumon Király Károly is részt vett, valamint az EMK, a Vitézi Rend, az MSzT vezetői. Bejelentették, hogy Székelyudvarhelyen fog megalakulni a Nemzeti Tanács. [Háromszék, márc. 29.] (→ 2003.04.26)

Markó Béla kijelentette: az RMDSz bojkottálására felhívó döntést (→ 2003.03.26) nem tekinti a KREK lelkészei egységes álláspontjának, mert nagyon sokan nem értenek egyet ezzel; „nekünk olyan egyházra van szükségünk, amely minden hívéhez egyforma szeretettel tud szólni”. [RMSz, márc. 29.]

2003. április 18.

A két állam külügyminisztere – Lamperth Mónika és Ioan Rus – megegyezett abban, hogy a befektetni kívánó m. vállalkozóknak ne kelljen tartózkodási vízumot kiváltaniuk. A tervet a kormánynak is jóvá kell hagynia. [Krónika, ápr. 18.]

A történelmi egyházak a könyvelés korszerűsítésével egyetértenek, a nyelvkorlátozással nem. A kormány – annak jogán, hogy támogatást nyújt az egyházaknak – ragaszkodik ahhoz, hogy a könyvelést ro. nyelven készítsék. [Krónika, ápr. 18.]

A Márciusi Fórum (→ 2003.03.14) folytatásaként Székelyudvarhelyre hirdették meg az újabb fórumot (→ 2003.04.26), ahol bemutatkozik az Önkormányzati Kezdeményező Testület, amelynek legfőbb feladata az EMNT létrehozása. [Szabadság, ápr. 18.]

2003. április 26.

A kormányfő a Székelyföldi Fejlesztési Régió (→ 2003.04.08) tervének kapcsán kijelentette: „Nem változtatunk a jelenleg létező nyolc gazdasági fejlesztési régión, mert a változtatások szülte bizonytalanság negatívan befolyásolhatja Ro. EU-csatlakozási tárgyalásait.” A jelenlegi struktúrát kell működőképessé tenni – tette hozzá Adrian Năstase. Markó Béla szerint a fejlesztési régiókat akár egy hónap alatt is újra lehet tervezni, ha van rá pol. akarat, s az átalakítás semmilyen bel- vagy külpolitikai nehézséget nem okozna. [Krónika, ápr. 26.]

Közel ezer személy vett részt a KREK és az UPE által rendezett Székelyudvarhelyi Fórumon. Állásfoglalásokat, felhívásokat fogadtak el, kifejezték nemtetszésüket az RMDSz-féle ’kis lépések politikájával’. Célkitűzéseik között szerepel az ’igazi önrendelkezés’ és a Székelyföld területi autonómiája. Tőkés László hangsúlyozta: kezdeményezésük nem irányul az RMDSz ellen, hiszen bármelyik RMDSz-tagot szívesen látják soraikban, bizonyíték erre az öt parlamenti képviselő (→ 2003.03.22) szerepvállalása. Tőkés Lászlót az ’erdélyi magyarok tb. elnökévé’ választották. A KT soros elnöke Toró T. Tibor lett. A következő fórum színhelye Sepsiszentgyörgy (→ 2003.05.31). – Adrian Năstase felkérte a főügyészt, hogy indítson vizsgálatot az EMNT ügyében. [UH, ápr. 28.; HN, ápr. 29.; Szabadság, ápr. 30.; Krónika, ápr. 30.] – Markó Béla kijelentette: „Nyilatkozatokat bárki tehet, programpontokat bárki megfogalmazhat, ez sem törvénybe, sem alkotmányba nem ütközik, éppen ezért visszautasítom azt, hogy a miniszterelnök az igazságszolgáltatással fenyegetőzik.” A Fórumról: „mi az autonómiáért dolgozunk, a fórum résztvevői pedig az autonómiáról nyilatkoznak”. [Népújság, ápr. 29.]

2003. május 31.

Toró T. Tibor az EMNT KT stratégiájáról nyilatkozott; szerinte két kerettörvényt kell elfogadtatni a parlamenttel: az egyik a nemzeti kulturális autonómia, a másik pedig a regionális autonómia. [Szabadság, máj. 31.]

Sepsiszentgyörgyön tartotta újabb fórumát az EMNT KT; mintegy 700-an vettek részt, Erdély minden részéből érkeztek érdeklődők. Ismertették az EMNT KT feladatait és prioritásait, határozatot fogadtak el a kedvezménytörvény és a székelyföldi autonómia ügyében. [Szabadság, jún. 2.; Háromszék, jún. 3.]

Székelyudvarhelyen új templomot szentelt föl Szabó Árpád unitárius püspök. [HN, jún. 2.]

Több érdekelt személy az aradi m. színház körüli nézeteltérésekről nyilatkozott. [Krónika, máj. 31.] – Böszörményi Zoltán, a színház mecénása és Nótáros Lajos, az ötletgazda tárgyalóasztalnál tisztázták a vitás kérdéseket. [NyJ, jún. 20.]

Egy bukaresti szakintézet felmérése szerint Ro. lakosságának 33%-a a létminimum alatt tengődik. [RMSz, máj. 31.]

2003. július 2.

Az EMK elnöksége szerint az RMDSz kolozsvári kongresszusán (→ 1995.05.28) elfogadott háromszintű autonómia kérdése – az RMDSz kormányzati szerepvállalása óta – megfeneklett, holott az EU regionalizálási igényei folytán ezt most lenne alkalmas napirendre tűzni. Nagy jelentőségűnek ítélik Tőkés László (és az EMNT) ez irányú kezdeményezését. A székelyföldi autonómia véget vethetne annak a folyamatnak, mellyel a bukaresti kormányzatok a központilag irányított, megtervezett betelepítés révén e régió etnikai képének megváltoztatására törekszik. [Szabadság, júl. 2.]

A szlovák kormányfő leszögezte: ha a m. kedvezménytörvényt a Felvidéken is alkalmazni akarják, akkor azt a pozsonyi vezetés meg fogja akadályozni. [Krónika, júl. 2.]

2003. július 14.

Adrian Năstase és Medgyessy Péter Londonban találkozott, egy nemzetközi konferencián. Rövid beszélgetésük egyik tárgya a csíkszeredai konzulátus volt. [Szabadság, júl. 14.]

Első kongresszusát tartotta a Népi Akció Pártja (AP). Programjának teljesítése érdekében kész együttműködni a többi párttal, kivéve a PRM-t és a PSD-t. A párt elnöke Emil Constantinescu, korábbi államelnök. [Krónika, júl. 14.]

Az EMNT keretén belül megalakult a Székely Nemzeti Tanács Kezdeményező Testülete (SzNT KT) is. Feladata a Székelyföld autonómia-statútumának véglegesítése és annak benyújtása Ro. parlamentjéhez. [Szabadság, júl. 14.]

2003. augusztus 9.

Vlad-Adrian Căşunean, a PSD Kovászna megyei elnöke szerint az EMNT tagjait át kell adni az igazságszolgáltatásnak, mert a tanács területi autonómiára irányuló kezdeményezése alkotmányellenes. [Szabadság, aug. 9.]

Az RMDSz tízpontos alkotmánymódosító javaslatai közül a szenátusi bizottságban sikerült átvinni azt a kettőt, amelyet a képviselőházban is megszavaztak: az igazságszolgáltatásban való anyanyelvhasználatról és a felekezeti oktatásról szóló paragrafust. [RMSz, aug. 9.]

Öt vajdasági párt és mozgalom a kettős állampolgárság bevezetésének támogatására kérte Mádl Ferenc államfőt és Szili Katalin házelnököt. A kárpátaljai m. szövetségek is úgy vélik: az ő kapcsolattartási gondjaikon is segít a kettős állampolgárság. [Krónika, aug. 9.] – Mádl Ferenc szerint bonyolult kérdés a kettős állampolgárság bevezetése, ezért úgy ítéli meg, alapos megfontolás tárgyává kell tenni azt; nem lehet semmilyen irányú döntést megelőlegezni. [Szabadság, aug. 11.]

2003. szeptember 1.

Szatmárnémetiben polgári fórumot rendezett a megyei M. Polgári Egyesület, ahol tk. Szűrös Mátyás, Surján László, Ágoston András valamint Tőkés László tartott előadást. A fórumon szorgalmazták, hogy a MÁÉRT üléseire az EMNT képviselőit is hívják meg. [Szabadság, szept. 1.; Krónika, szept. 1.]

Mivel az engedélyek rendben vannak és nem vonták vissza azokat, tovább folynak a Szabadság-szobor felállításának munkálatai – mondta Király András. [NyJ, szept. 1.]

2003. szeptember 11.

Kétórás tárgyalás zajlott le Markó Béla és Adrian Năstase között az aradi szobor ügyében. Năstase egy tervvel, a megbékélési parkkal állt elő, amelyet – állítása szerint – még a hónap folyamán föl lehetne állítani. [Krónika, szept. 11.]

Temesvári sajtótájékoztatóján tk. az EMNT létrehozását célzó folyamatról beszélt Toró T. Tibor. Eszerint a szórványmagyarság számára az elérendő cél a kulturális autonómia, a tömbmagyarság számára pedig a regionális autonómia lenne. [RMSz, szept. 11.]

2003. szeptember 22.

Kolozsvárott a regionalizáció témájával foglalkozott a kétnapos Közép-Európa Fórum; a rendezvény ötletgazdája Sabin Gherman volt. [Szabadság, szept. 22.]

Aradra látogatott Răzvan Theodorescu és kísérete, hogy a helyszínen tárgyaljon a Szabadság-szobor ügyében. A miniszter a megbékélési szoborpark változatához ragaszkodik, de az csak 2004-re készülhet el. [NyJ, szept. 22.; Szabadság, szept. 23.]

Kolozsvárott az MKT tagjai ellenzik a kormánypárt által javasolt megbékélési emlékpark gondolatát. [Szabadság, szept. 22.]

Szilágysomlyón tartotta 5. fórumát az EMNT KT (→ 2003.02.01, 2003.02.22, 2003.03.14, 2003.04.26, 2003.05.31), ahol a résztvevők azt javasolták a Ro.-i m.-oknak, hogy az alkotmánymódosításra nemmel szavazzanak. Tőkés László szerint azért voltak kevesebben (200-an), mint a korábbi rendezvényeken (500–700), mert az RMDSz megfélemlítette [?!] a mozgalommal szimpatizálókat. [Szabadság, szept. 22., szept. 23.; Krónika, szept. 22.] – Makkai János kommentárja egy sorba állítja az EMNT KT vezetőjét a PRM-vel, mert mindketten ellenzik az új alkotmányt. [Népújság, szept. 23.]

2003. szeptember 30.

Tőkés László bejelentette: a KREK, az EMNT és a polgári mozgalmak októberben nagyszabású rendezvénysorozatot szerveznek az aradi tábornokok emlékére. Szerinte azért van szükség a vértanúk emlékének méltó megünneplésére, mert az RMDSz vezetősége meghátrált és meghajolt azon mértéktelen megaláztatás előtt, amely történelmünket és nemzeti közösségünket érte a Szabadság-szobor újraállítási időpontjának elhalasztásával; szerinte szükségtelen a megbékélési park. [Szabadság, szept. 30.; Krónika, szept. 30.]

2003. október 1.

Adrian Năstase, az ET ülésszakán mondott beszédében kijelentette: a kedvezménytörvényről született megállapodás fontos diplomáciai győzelem mind Ro., mind Mo. számára. Bukarest támogatja a közigazgatási autonómiát, de ellenzi a kollektív etnikai autonómiát. A kettős állampolgársággal az a gond, hogy egy egész kisebbségi közösségnek követelnek etnikai alapon állampolgárságot. [Népújság, okt. 1.; Szabadság, okt. 1.] (→ 2003.10.08)

Az idén először párhuzamos ünnepségeken emlékeznek az aradi vértanúkról. A KREK és az EMNT (→ 2003.09.30) nem egyeztetett az RMDSz-szel. A helyszínek azonosak: vesztőhely, Tűzoltó tér, minorita templom. [Szabadság, okt. 1.] – Az Aradi Szabadság-szobor Egyesület érthetetlennek tartja Tőkés Lászlónak ezt az akcióját. [NyJ, okt. 2.]

Marosvásárhelyen, 18 szervezet képviselőinek részvételével, megtartotta első közgyűlését az ErMaCiSzA által alapított GCP (→ 2003.05.03). A GCP önkéntességen alapuló szerveződés, amelynek tagja lehet a gazdasági élet bármely területén tevékenykedő civil szervezet, nonprofit közösség; székházuk Kolozsvárott van; évenként cserélik a GCP működtetőjét. Az első évben az RMKT vezeti a civil parlamentet. A közgyűlésen 3 bizottság (1. mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, vidékfejlesztés; 2. gazdasági stratégia; 3. kis- és középvállalatok) megalakításáról született döntés. [Népújság, okt. 1.]

2003. október 2.

A kormányfőt is felelősség terheli azért, mert a PSD beleavatkozott az aradi helyi önkormányzat által hozott döntésbe – jelentette ki Markó Béla; a szobor-ügynek ez a fejleménye megrontotta a két párt viszonyát. [Szabadság, okt. 2.]

Fontos kérdés, hogy az ’ellenzéki blokk’ (értsd: EMNT és SzNT) meg tud-e fogalmazni olyan világos, az RMDSz-ével szembeállítható politikai stratégiát, amellyel tényleg nyújt valamit az RMDSz-ből kiábrándult választóknak – véli Bakk Miklós kommentárja. [Krónika, okt. 2.]

Az MPSz valamennyi székelyföldi településen jelölteket állít a helyhatósági választásokon. – Szőcs Géza központi fekvésű marosvásárhelyi ingatlanját ajánlotta föl az MPSz megyei székháza számára. – Tőkés Lászlót az „erdélyi m. nemzeti közösség tb. elnökévé nyilvánították”. [Krónika, okt. 2.]

2003. október 4.

Nem kegyelmezünk meg azoknak, akik az RMDSz ellenében m. ellenjelölteket állítanak a helyhatósági választásokon – mondta Eckstein-Kovács Péter. A szenátor élesen támadta az EMNT és Tőkés László álláspontját, amely arra buzdítja a m. szavazókat, hogy mondjanak nemet a módosított alkotmányra, holott csak az új alaptörvény teszi lehetővé az egyházi oktatást. [Szabadság, okt. 4.]

Plágium vádjával menesztette állásából a bukaresti orvosi egyetem Mircea Beuran egészségügyi minisztert. [Népújság, okt. 4.] (→ 2003.09.27, 2003.10.21)

A vasúttársaság elkezdte a kétnyelvű állomásnevek felszerelését. [Népújság, okt. 4.; SzFÚ, okt. 4.] (→ 2003.09.18)

2003. november 8.

Gyurcsány Ferenc miniszter, kolozsvári látogatásán kijelentette: a jövő évi költségvetésben az EMTE csak 1,8 milliárd Ft támogatással szerepel; Szilágyi Pál rektor szerint ez az összeg nem fedezi a valós szükségletet. [Krónika, nov. 8.]

Temesvárott tanácskozott Markó Béla, Borbély László és Nagy Zsolt az RMDSz helyi és megyei vezetőségével, valamint a civil szervezetek képviselőivel. A szövetségi elnök kifejtette: valóban léteznek nézetkülönbségek az erdélyi m. politikusok között: egyesek úgy vélik, autonómia nélkül nem erősödhet meg a romániai magyarság, mások azon a véleményen vannak, hogy az autonómia csak akkor valósítható meg, ha elég erősek leszünk hozzá. Nem jobb- és baloldal között húzódik a törésvonal, hanem azok között, akik modernizációt akarnak és akik a fundamentalizmus jegyeit felmutató elszigetelődést. A temesvári találkozó azt mutatta – jegyezte meg Halász Ferenc, megyei elnök –, hogy a vitát folytatni kell, de csakis az RMDSz-en belül. [RMSz, nov. 8.]

A székelyudvarhelyi RMDSz vezetősége levélben fordult Mádl Ferenchez, amelyben közölték, hogy a polgármesteri hivatal, a tanács döntése nélkül – tehát törvénytelenül – nevezte el a tanácstermet Szent Istvánról (→ 2003.10.27); egyúttal azt is szóvá tették, hogy a látogatáskor a városháza nem hívta meg a tanácsosokat a találkozóra. [Krónika, nov. 8.] (→ 2003.12.03)

A Polgári Egyesület meghívására Nagyváradon rendezték meg a Történelem főutca c. rendezvényt, mely a november végén esedékes erdélyi nemzeti tanácsi választások sikerét volt hivatva támogatni. [Krónika, nov. 8.; RMSz, nov. 10.] (→ 2004.05.09)

2003. november 20.

Egy új kormányhatározat értelmében a szállításügyi tárca 2,5 milliárd eurós hitelre köthet szerződést az Ártánd–Kolozsvár–Brassó autópálya kivitelezésére. A Nagylak–Déva–Bukarest útvonalat az EBRD finanszírozná. [Szabadság, nov. 20.]

Újabb székelyföldi autonómia-tervezetet mutatott be Bakk Miklós politológus a sajtónak. A tervezetet egy jogászokból és politológusokból álló szakértői csoport dolgozta ki. Csapó I. József szerint ez csak egy magánkezdeményezés, amelyet nem ismer el sem az SzNT, sem az EMNT. [Szabadság, nov. 20.]

Kovászna megyében megkezdték a kétnyelvű helynévtáblák fölszerelését a vasúti indóházakra.lapozás: 1-20 | 21-40 | 41-44
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998