Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 15 találat lapozás: 1-15
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Intézménymutató: EDU (Európai Demokrata Unió)

1992. március 17.

Rendkívüli ülést tartott az Unitárius Egyházi Képviselők Tanácsa, a felekezetközi m. egyetem (→ 1992.01.16) ügyében. A tanács támogatásáról biztosította az ötletet, hangsúlyozva azonban, hogy ezt az egyetemet az állami intézményként létrejövő BTE alapjának tekintik.

Szőcs Géza elmondta: a közelmúltban az EDU (a konzervatív pártok uniója) pozitívan reagált az RMDSz felvételi kérelmére (→ 1993.09.01). – Legutóbbi strasbourgi felszólalása után a ro. parlament külügyi bizottsága azt indítványozta, hogy vonják meg Szőcstől a küldötti jogot, sőt a szenátori mandátumot is. [Ring, márc. 17.]

Moldovában élesedett a polgárháború: szükségállapotot vezettek be a Dnyeszter Menti Köztársaságban, azt követően, hogy Chişinău ultimátumot hirdetett ki a fegyverek beszolgáltatására.

1993. április 10.

Gh. Funar a Helikon szerkesztőségét is felszólította, hogy hagyják el eddigi székhelyüket. Szilágyi István főszerkesztő Bukarestbe utazott, hogy az Írószövetség segítségét kérje. [RMSz, ápr. 10.] (→ 1992.06.12, 1993.04.17)

Wilfried Martens, az EDU küldöttségének vezetője szerint Ro.-ban a demokrácia csak papíron fest jól, a gyakorlatban rosszabb a helyzet; elégedetlenek a kisebbségi helyzettel is. [MH, ápr. 10.]

1993. május 11.

Patrubány Miklós és Szőcs Géza [noha a költő megígérte, hogy visszavonul a politikai élettől (→ 1992.03.24; 1993.06.04)] az RMDSz képviseletében, Varsóban részt vett az EDU ülésén, ahol a szövetség csatlakozási kérelmét bírálták el (→ 1992.03.17; 1993.09.01). [PH, máj. 11.]

Az RMDSz ÜE kolozsvári ülésén az illetékes alelnökök bemutatták a kulturális, oktatásügyi és önkormányzati memorandum tervezetét, és a hetvenéves kisebbségi létet ismertető Fehér Könyv tervezetével foglalkoztak. [RMSz, máj. 14.]

Marian Munteanu, volt diákvezér (→ 1990.05.01) a Vasgárdát kívánta újjáéleszteni, amikor legionárius eszméket hirdetett a Romániáért Mozgalom gyűlésén. [RMSz, máj. 11.]

1993. június 7.

A Legfelsőbb Törvényszék megerősítette Cseresznyés Pál tízéves ítéletét. Frunda György, a vádlott védője elmondta, hogy az ítélet tkp. a magyarokat büntette. [RMSz, jún. 9.; EN, jún. 17.]

Markó Béla kijelentette: az RMDSz-nek fenntartásai vannak a CMN-vel kapcsolatban. Módosító javaslatokat nyújtottak be, ezek egy részét a kormány elfogadta; részt vesznek a tanács munkájában, amíg nem tapasztalnak visszahúzó jeleket. Az EDU-ba való belépés révén több alkalma lesz a szövetségnek Európa-szerte fellépni a m. kisebbség érdekében. [ÚM, jún. 7.]

1993. augusztus 27.

Antall József – mint az EDU alelnöke – fogadta Markó Bélát és Bugár Bélát a felvidéki Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom (MKdM) elnökét. (→ 1993.09.01)

Kolozsvárott szakértői tanácskozás kezdődött, amelyen az RMDSz kisebbségi törvénytervezetének néhány fejezetét véglegesítették. A tervezett fejezetek: nemzeti kisebbségek és közösségek ált. jogai; egyéni és közösségi jogok; a nemzeti közösségek sajátos jogai; közösségek személyi, helyi és területi autonómiája. [RMSz, szept. 1.] (→ 1993.11.15)

1993. szeptember 1.

Az EDU budapesti értekezletén az RMDSz elnyerte a teljes jogú tagságot, az MKdM pedig a megfigyelői státust. A konferencián a szövetséget Markó Béla és Bodó Barna képviselte, szakértői minőségben Szőcs Géza és Patrubány Miklós volt jelen. [RMSz, szept. 8.] (→ 1992.03.17, 1993.05.11, 1993.08.27)

Bihar megyében fölmentették a megye mind a 4 m. tanfelügyelőjét és leváltottak 20 iskolaigazgatót. [BN, szept. 7.] (→ 1993.09.22)

1993. december 3.

Az EDU vezetőtanácsi ülése elfogadta az ún. Bécsi Nyilatkozatot; ebbe – az RMDSz javaslatára – bevették a kisebbségek szabadságjogait tartalmazó nemzetközi dokumentumok előírásait. [RMSz, dec. 3.]

Rómában az EBEÉ külügyminiszteri tanácskozásán Jeszenszky Géza Mo. támogatásáról biztosította a Balladur-tervet (→ 1993.09.10), amely a legtöbb konfliktust képező okok (pl. az agresszív nacionalizmus, a kisebbségek jogainak megtagadása) ellen irányul.

1995. november 23.

Az EDU Bécsben tartott ülésén nyilatkozatban tiltakozott a ro. oktatási törvény megszorító intézkedései ellen. Az állásfoglalást az EDU elnöke, Alois Mock írta alá és eljuttatta Daniel Tarschyshoz, az ET főtitkárához is. [Táj., nov. 23.]

1996. március 27.

Markó Bélának – az RMDSz-küldöttség párizsi útján, ahol az EDU konferenciáján vettek részt – alkalma nyílt tájékoztatni Alain Juppé francia miniszterelnököt a romániai magyarság helyzetéről. Az elfogadott zárónyilatkozatba, az RMDSz kezdeményezésére, külön szakasz került a nemzeti kisebbségek jogainak védelméről. [Szabadság, márc. 28.]

Valentin Gabrielescu parasztpárti szenátor igen sötéten látja Ro. belépését az EU-ba és a NATO-ba. A Strasbourgban Ro.-t képviselő tíztagú delegációból csak hárman tudtak beilleszkedni az EP valamelyik pártfrakciójába (Adrian Severint a szocdemek, Frunda Györgyöt és őt a kereszténydemokraták fogadták be), a PUNR, PRM és PSM képviselői csak „ődöngenek”, már csak azért is, mert nem beszélnek nyelveket. [Szabadság, márc. 27.]

1996. augusztus 28.

Márton Áron szülőfalujában, Csíkszentdomokoson, többezres tömeg emlékezett a hajdani püspökre, annak 100. születésnapján; fölavatták Szervátiusz Tibor szobrát és koncelebrációs szentmisét mutattak be. [RMSz, aug. 30.]

Lezsák Sándor az EDU-nak címzett levelében azt írta: a romániai kisebbségek fenyegetettsége és bizonytalansága miatt Mo.-nak és számos más európai államnak újabb menekülthullámmal kell szembenéznie. [MH, aug. 28.] – Bauer Tamás (SzDSz) ezt cáfolta, mondván: az alapszerződés jogokat biztosít és kimondja az asszimiláció tilalmát, érthetetlen tehát, hogy miért menekülnének a magyarok Erdélyből. [MH, szept. 17.]

Bíró Béla értelmezése szerint a kollektív jogok mindent felölelhetnek az anyanyelvű oktatástól a kétnyelvű feliratokig. [MH, aug. 28.]

A PDSR közleménye kiállt az alapszerződés mellett és elítélte Gh. Funart, aki a külügymin. menesztését és Iliescu elnök felfüggesztését követelte. [MH, aug. 29.] (→ 1996.09.02)

1997. április 21.

Lakiteleken, az MDF kezdeményezésére – 16 ország 34 pártja részvételével – megalakították a Közép-európai Demokrata Fórumot (KDF). A térség keresztény–konzervatív pártjainak találkozóján az RMDSz, a PNTCD és a PL’93 képviseltette magát. A KDF szoros együttműködést akar kialakítani az EDU-val és az EUCD-vel. [Táj., ápr. 21.]

Marosfőre, ápr. 24-re hívták össze a romániai m. ifj. szervezetek első találkozóját. Az ötnapos program keretében tk. előadások hangzanak el, bemutatják a kormányzati szervek ifj.-politikai tényezőit és a MIT tisztújítására is sor kerül. [Táj., ápr. 21.]

1998. március 12.

Brüsszelben az Európai Néppárt (EPP) politikai bizottsága megszavazta, hogy az RMDSz megfigyelői státust kaphasson az EPP-ben. Az EU kereszténydemokrata és konzervatív pártjait tömörítő EPP frakciója a második legnagyobb pol. erő az EP-ben, csakúgy mint az ET-ben. Az RMDSz 1993-tól tagja az EDU-nak és megfigyelői státust élvez az EUCD-ben. [Táj., márc. 13.]

A PD beismerte, hogy hátrányosan érintette a pártot a kormányból való kihátrálás, ezért szeretnének visszatérni a kabinetbe. Visszatérésüket viszont pontokba szedett feltételekhez kötik. [BN, márc. 13.]

Emil Constantinescu azt kérte a londoni EU-konferencián, hogy Bulgáriával együtt vegyék le Ro.-t is az EU „feketelistájáról”. [Szabadság, márc. 12.]

1998. április 21.

Radu Vasile beszédet mondott az ET parlamenti közgyűlésén, Strasbourgban. Utazásának egyik célja: végérvényesen megszüntetni Ro. monitorizálását. Elmondta, hogy a ro. kormány visszaszolgáltatja az elkobzott javakat és kárpótlást nyújt. A helyhatósági és oktatási sürgősségi kormányrendelet kérdésére is kitért, mondván, előnyben részesíti a kormány változatát. [RMSz, ápr. 23.]

Markó Béla és Nagy Zsolt üv. alelnök Salzburgba utazott, hogy részt vegyen az EDU (→ 1993.09.01) pártvezetőinek konferenciáján. A konferencia célja, hogy eldöntse, részt fog-e venni az EDU az európai keresztény-konzervatív mozgalom egységesítésében. (Az EPP és az EUCD – melyben az RMDSz megfigyelői státussal rendelkezik – közel áll az egyesüléshez.) [Táj., ápr. 21.]

Budapesten megkezdődött a M. Professzorok Első Világtalálkozója. Mo.-n 1250, a világban szétszórtan 600 m. professzor él, közülük 200-an az utódállamokban. A világtalálkozó résztvevői által megbízott szerkesztőbizottság ajánlásokat dolgoz ki, amelyeket eljuttatnak minden professzorhoz. A javaslatok főként a felsőoktatás és kutatás finanszírozását, minőségét, a különböző országok intézményei közötti együttműködési formákat érintik. [MTI]

2001. január 12.

Kinevezték 36 megye új prefektusát, de ezek között egyetlen m. személy sincs. [RMSz, jan. 12.]

James Rosapepe, az AEÁ bukaresti nagykövete bejelentette: újabb 14 települést jelöltek ki arra, hogy új munkahelyek teremtése érdekében amerikai segélyt kapjanak. A 14-ből 6 Erdélyben van: Petrilla, Karánsebes, Óradna, Borsabánya, Kézdivásárhely, Kudzsir. [Szabadság, jan. 12.]

Markó Béla, Nagy Zsolt (üv. alelnök) és Kelemen Kálmán (RMKdM) Berlinben részt vett az EDU és az EPP munkálatain. A pártelnökök nyilatkozata külön kitér az EU bővítésére. Berlinben arról is döntöttek, hogy a Fidesz és az MKP az EDU tagjaivá váltak. Markó Béla tájékoztatta az ülést arról, hogy az RMDSz maradt az egyetlen jobboldali, konzervatív, keresztény-demokrata orientáltságú politikai alakulat a ro. parlamentben. [Táj., jan. 12.]

2001. február 22.

A helyi közigazgatás törvénye az egyeztető bizottság előtt van – mondta Seres Dénes szenátor. A képviselőházi változatot fogadták el, amely kimondja, hogy ott, ahol az önkormányzati képviselők harmada egy kisebbséghez tartozik, ott biztosítani kell az anyanyelv-használatot (a fordításról a polgármesternek kell majd gondoskodnia); ahol a kisebbség aránya eléri a 20%-ot, ott a dokumentumokat az illető nyelven is közzé kell tenni. A testület úgy döntött, hogy egy polgármester csak akkor függeszthető fel, ha előzetes letartóztatásban van. [Szabadság, febr. 22.]

Kelemen Kálmán a Bécsi Politikai Akadémia szemináriumán elmondta: az RMKdM az egyetlen kereszténydemokrata erő a ro. parlamentben; a ro. konzervatív pártoknak legalább egy évig kell bizonyítaniuk ahhoz, hogy visszakapják az EDU és az EPP rokonszenvét és támogatását. [Népújság, febr. 22.]lapozás: 1-15
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998