Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 12 találat lapozás: 1-12
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Intézménymutató: EB (Európai Bizottság)

1998. március 1.

Mo.-n és a kontinens több államában életbe lépett a Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája. Az ET-n belül született megállapodást 18 ország írta alá és 7 állam ratifikálta. Az egyezmény célja Európa történelmi, regionális és/vagy kisebbségi nyelveinek védelme. Az oltalom olyan, az állam egy adott területén hagyományosan használt nyelvekre vonatkozik, amelyeket az országban számszerűen kisebb csoportot alkotó személyek beszélnek, és amelyek nem élveznek hivatalos státust. A charta sem egyéni, sem kollektív jogokat nem fogalmaz meg, és rendelkezései nem terjednek ki az új bevándorlók nyelvének védelmére. Elsősorban azokat a célokat és elveket határozza meg, amelyek alapján az érintett államoknak a regionális vagy kisebbségi nyelvekkel kapcsolatos politikájukat alakítaniuk kell. A csatlakozott országoknak el kell ismerniük területükön az említett nyelvek létét, emellett tiszteletben kell tartaniuk a nyelv földrajzi körzetét oly módon, hogy a közigazgatási felosztás ne akadályozza a nyelv használatát. Az aláíró államok kormányainak elő kell segíteniük a nyelvhasználatot mind a köz-, mind a magánéletben. A charta – választhatóan – konkrét intézkedéseket is felsorol egyebek mellett az oktatás, az igazságszolgáltatás, a tömegtájékoztatás, a kulturális tevékenységek, a gazdasági és társadalmi élet, valamint a határokon túli cserekapcsolatok területén. Az államoknak az összesen 98 bekezdésből legalább 35-nek a teljesítésére kell kötelezniük magukat. A végrehajtást az EB Miniszteri Bizottsága felügyeli. A chartát 1992 júliusában fogadta el az ET miniszteri biz. és novemberben nyitották meg aláírásra. Ro. aláírta a chartát (→ 1995.07.17), de még nem ratifikálta. Mo. az elsők között írta alá (1992-ben), de csak 1995. ápr. 26-án ratifikálta. [MTI]

Fennállásának 40. évfordulóját ünnepelte a Marosvásárhelyi Rádió m. adása. A jubileum alkalmával emlékkönyvet adtak ki, Szól a rádió címmel. [RMSz, márc. 4.]

Markó Béla levélben üdvözölte az MDF országos gyűlését. [Táj., márc. 2.]

1999. október 15.

Az EB azt javasolta, hogy 2000-ben kezdjenek csatlakozási tárgyalásokat Ro.-val, Szlovákiával, Lettországgal, Litvániával, Bulgáriával és Máltával. A brüsszeli biz. azt javasolta Ro.-nak, hogy javítsa a makrogazdasági helyzetet. Constantinescu elnök azt ígérte, hogy az ország rövidesen teljesíteni fogja a tárgyalások megkezdéséhez szükséges feltételeket. [Népújság, okt. 15.]

2000. január 14.

Romano Prodi, az EB elnöke Ro.-ba érkezett és megkezdte tárgyalásait az ország vezetőivel. Verestóy Attila is részt vett az egyik találkozón, ahol hangsúlyozta: a m. közösség szülőföldjén kíván boldogulni, itt kívánja megőrizni hagyományait, kultúráját, nem akar asszimilálódni vagy elvándorolni. Az RMDSz részvétele a koalícióban a normalitás jele. [Népújság, jan. 14.]

Kolozsvárott vitaestet rendezett az RT, amelyen Szabó Tibor (HTMH) tartott előadást a m. kormány és a h. t. m. közötti együttműködésről. Létrejött a MÁÉRT, mint konzultációs szervezet, amely bevonja a h. t. m. legitim képviselőit is a fontos döntések meghozatalába; a MÁÉRT keretében 6 szakmai biz. működik. Szabó Tibor a sok vitát kiváltott kettős állampolgárság felvetését nem tartja szerencsésnek. A m. kormány őszig szeretné véglegesíteni az ún. státustörvényt, amelynek célja: megnyugtató megoldást keresni a h. t. m. identitásának megőrzésére, szülőföldjükön maradásukra. [Szabadság, jan. 17.]

Ro. a nyugati értékek mellett kötelezte el magát, jelentette ki Petre Roman külügymin., aki a ro. külpol. prioritásai között jelölte meg: megkezdeni a csatlakozási tárgyalásokat az EU-val, fenntartani a stratégiai partnerséget a NATO-val. [Népújság, jan. 14.]

2001. február 7.

Az EB vízumokról szóló jelentését eljuttatták a ro. hatóságokhoz. A jelentésben ismét felsorolták azokat a szabályozásokat, amelyeket Ro.-nak teljesítenie kell, de azt is bemutatták, hogy Bukarest mit ígért és mit tartott be eddig annak érdekében, hogy lekerülhessen a vízumkötelezett országok listájáról. [Népújság, febr. 7.]

Feszült légkörben zajlott le az Agache-ügy újabb tárgyalása a bukaresti Legfelsőbb Bíróságon. Frunda György fönntartotta védencei fellebbezési folyamodványát és felmentésüket kérte. Az ügyész a vád átminősítését kérte: különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosságra. A bíró elhalasztotta a döntést. [Krónika, febr. 7.] – Két hét múlva ismét elnapolták az ítélethirdetést. [Krónika, febr. 22.] (→ 2001.03.27)

2001. június 27.

Günter Verheugen szerint az EB még nem fejezte be a státustörvény tanulmányozását, de úgy tűnik, a jogszabály nem mond ellent az európai normáknak. [Szabadság, jún. 27.]

A nemzeti kisebbségek kulturális szervezeteinek támogatására 96 milliárd lejt szavazott meg a költségvetés, ebből a m. kisebbség 13 milliárdot kap 2001-ben az EMKE és a Communitas Alapítvány révén. [HN, jún. 27.]

2001. június 30.

Az EB azt az ajánlást tette az EU miniszteri tanácsának, hogy jövő évi hatállyal mentesítsék Ro. állampolgárait a vízumkötelezettség alól, ha az EU 15 országának valamelyikébe akarnak utazni. [Szabadság, jún. 30.]

A korábbi KREK-közgyűlés (→ 2001.06.09) folytatásán egy sereg újabb határozatot és állásfoglalást fogadtak el, pl. megalakult az egyházkerület új fegyelmi bizottsága és az MRVSz területi része. [RMSz, jún. 30.]

Külső tagjává választotta az MTA Kiss Elemér matematikust, a Bolyai-hagyaték kutatóját. [HN, jún. 30.]

2002. augusztus 4.

Az EMTE 15 szakára, a meghirdetett 675 helyre 879 felvételiző jelentkezett. Csíkszeredában pótfelvételit tartanak ősszel, mert ott nem teltek be a helyek; a PKE két szakán sem volt elég jelentkező. [Szabadság, aug. 5.]

Tonk Sándor az EMTE és a BBTE közötti együttműködés lehetőségeiről tárgyalt Andrei Marga rektorral. [Krónika, aug. 5.]

Az EB cáfolta a Le Monde híreszteléseit, miszerint Franciaország lépéseket tesz a ro. állampolgárok vízumkényszerének visszaállítása érdekében. Erre azért került volna sor, mert a francia közvéleményt irritálja az országot ellepő koldussereg – így a francia hírlap. [Szabadság, aug. 6.]

2002. augusztus 6.

Jonathan Scheele, az EB delegációjának vezetője, levelet írt a bukaresti kormánynak, hogy kiderítse, miért hallgatják le a telefonbeszélgetéseit itt tartózkodása idején. A hírszerző szolgálat cáfolja a lehallgatás tényét. [Szabadság, aug. 6.]

Tolnay István, egyházkerületi tanácsos a zilahi Wesselényi Koll. igazgatónőjének leváltását és az iskola egyházi jellegének visszaállítását szeretné elérni. A Koll. egyházi intézmény és a tanári kar végleges státusát az egyháznak is jóvá kell hagynia, mely eddig nem történt meg, a tanárok helyettesként állnak a posztjukon. [Krónika, aug. 6., aug. 7.]

2002. szeptember 27.

Adrian Năstase Brüsszelben tárgyalt arról, hogy Ro. megérdemelne egy kedvezőbb országjelentést. Romano Prodi, az EB elnöke elégedetten nyilatkozott a Ro. által elért eredményekről, de nem foglalt állást a csatlakozás időpontjáról. [Krónika, szept. 27.]

Patrubány Miklós arról beszélt, hogy bár négyszer keresték meg Orbán Viktort, egyszer sem kaptak választ a külhoni állampolgárság ügyében. [Krónika, szept. 27.] [vesd össze: 020926]

Veress László (IKA) kifejtette: nem a pénz hiánya, hanem a m. igazolványok kibocsátásának lassúsága fékezi az oktatási támogatások kifizetését. [Szabadság, szept. 27.]

2003. április 4.

Romano Prodi, az EB elnöke az előcsatlakozási folyamat finanszírozásáról tárgyalt Adrian Năstaseval; az EU Ro. számára a legnagyobb összegű támogatást ajánlotta föl: 2006-ig 3 milliárd €-t kap az ország. [Háromszék, ápr. 4.]

Nagyváradon vallásos fiatalok kis csoportja gyertyagyújtással emlékezett meg az iraki háború első áldozatairól. Nem szimpatizálnak Szaddám Huszeinnel, csupán a békéért szállnak síkra. [Krónika, ápr. 4.] (→ 2003.04.10)

A nagyváradi tanács elfogadta a város magyarságának régóta dédelgetett tervét: szobrot állítanak Bethlen Gábornak (Kós András munkája). [RMSz, ápr. 4.] (→ 2003.05.11)

Király Károly cikke részben cáfolja Bitay Ödön (→ 2003.03.19) állításait. [Háromszék, ápr. 4.]

2003. november 6.

Az EB országjelentése megállapította, hogy Ro. működő piacgazdaságnak tekinthető, ha „döntő jelentőségű intézkedések történnek az eddigi jó haladás folytatására”. Akadályozó tényező lehet a közigazgatási és igazságügyi reformok elmaradása. A jelentés elismerte a korrupcióellenes intézkedéseket, de figyelmeztetett: a jogszabályokat alkalmazni is kellene. Ro.-nak még egy éve van arra, hogy lezárja a csatlakozási tárgyalásokat, ha 2007-re szeretne tag lenni. A kritériumok teljesítése drasztikus intézkedésekkel, társadalmi feszültségekkel jár, amit egyetlen, a választások megnyerésére aspiráló párt sem vállal fel a kampányok évében. [Szabadság, nov. 6.]

Az RMDSz 6 képviselője törvényt kezdeményezett, amely az alternatív katonai szolgálat bevezetését javasolta és kilátásba helyezte azt, hogy 2006 júliusától szűnjenek meg a behívások és 2007 közepétől szűnjön meg a kötelező katonai szolgálat. [RMSz, nov. 15.]

Az Országgyűlés külügyi bizottsága elfogadta a Fidesz javaslatát, hogy a Sapientia támogatását 2-ről 3 milliárd Ft-ra emeljék. A finanszírozás növelésére csak akkor van esély, ha a képviselőház vitája során a kormánypárti politikusok is támogatják az indítványt. [Krónika, nov. 6.] (→ 2003.11.08)

A helyszínen tájékozódott az Országos Diszkriminációellenes Tanács bizottsága az SzNT tagjait ért zaklatás (→ 2003.10.09) ügyében. A Maros megyei főügyész szerint a 3 személy ellen nem folyik semmiféle vizsgálat. [Krónika, nov. 6.]

A Sapientia csíkszeredai karain a jelenlegi létszám 800. Az egyetem csak ideiglenes engedéllyel rendelkezik, a végzősök az államvizsgát akkreditált egyetemen teszik le. [RMSz, nov. 6.]

2004. október 7.

Az EB jelentése kimondja: Ro. és Bulgária 2007-ben csatlakozhat az EU-hoz, amennyiben végrehajtja az előirányzott reformokat. A záradék egy éves halasztást engedélyez arra az esetre, ha a reformok késnek. [Szabadság, okt. 7.]

Az aradi vértanúk emlékünnepségén Markó Béla és Tőkés László együttes részvételét tapssal honorálta a közönség. Az ünnepség két szabadtéri helyszínen folytatódott: a Vesztőhely mellett a Tűzoltó tér is hivatalos helyszínnek számít, ui. ott áll a Szabadság-szobor. – Emlékünnepségek voltak még tk. Kolozsvárott, a szamosfalvi síremléknél; Marosvásárhelyen, a Postaréten; Szatmárnémetiben, Csíkszeredában, Nagyváradon, Sepsiszentgyörgyön. [Szabadság, okt. 7.; Krónika, okt. 7.; NyJ, okt. 7.; Népújság, okt. 7.; SzFÚ, okt. 7.; Háromszék, okt. 7.]lapozás: 1-12
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998