Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 8 találat lapozás: 1-8
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Intézménymutató: Wesselényi Kollégium / Gimnázium

2000. november 20.

Tőkés László – a KREK közgyűlésén – kijelentette: „Egyházunk mind országos, mind helyi szinten komoly ellentétbe került az RMDSz-szel. Ennek következtében aggályos, hogy egyházaink jó lelkiismerettel, teljes mellszélességgel melléálljanak az RMDSz választási kampányának.” [Szabadság, nov. 20.] – A tb. elnök két dolgot sérelmez: a zilahi iskola esete, ahol az RMDSz a hatalom oldalára állt, és Makay Botond esete, akit a KREK tilatkozása ellenére vettek föl a Krassó-Szörény megyei jelöltlistára. (→ 2000.10.19) [BN, nov. 20.; RMSz, nov. 24.]

Emil Constantinescu 4 éves elnökségének eredményei közül különösen a korrupció elleni harcot emelte ki; az RMDSz azonban láthatta: amikor a koalíciós partnerek lépten-nyomon megszegték a közös kormányprogramban foglaltakat, nem számíthatott az elnök segítségére. [Szabadság, nov. 20.]

Markó Béla kijelentette: ha az RMDSz bármely jelöltjéről kiderül, hogy együttműködött a Securitatéval, azt a szövetség valamilyen módon visszalépteti a közszerepléstől. [Krónika, nov. 20.]

2001. január 20.

Seres Magdolna [Seres Dénes szenátor felesége], a zilahi Wesselényi Koll. igazgatónője összefoglalta a gimnázium körül közel egy éve tartó nézeteltérések történetét. Az iskola egyházi (ref.) és világi vezetősége közötti vádaskodások akkor kezdődtek, amikor 1999 őszén az egyik titkárnőt pénzügyi vétség miatt elbocsátották. Új titkárnőt kellett fölvenni, az egyház egy olyan személyhez ragaszkodott, akit Seres nem tartott megfelelőnek. Végül versenyvizsgát tartottak, ahol az egyháziak jelöltje nem indult. Ezek után megjelent Tőkés László püspök, aki azt mondta: el kell fogadni mindazt, amit az igazgatónő eddig az iskola érdekében tett. Ezzel nem lett vége, két tanár megfellebbezte az iskolaszék döntését. Kérték a versenyvizsga megismétlését, de erre az igazgatónő nem volt hajlandó. Az egyház részéről felmentették Seres Magdolnát. Cikkek, közlemények, állásfoglalások, helyesbítések, vádak, ellenvádak, tiltakozások tucatjai jelentek meg az ügyről, az igazgatónő a helyén maradt. Ugyanabban a lapban Csűry István, a KREK generális direktora is nyilatkozott – az egyházi változatról. Fő vádjuk: a versenyvizsgát nem hirdették meg szabály szerint. Amikor az egyház ellenlépéseket hirdetett meg, akkor az igazgatóasszony elhidegült és egyházellenessé vált. Az egyház által hozott számítógépeket az igazgatónő az iskola leltárjába vétette és nem akarja elfogadni az egyház által delegált gondnokot sem. Ezért perre is sor került. Az egyetlen megoldás Seres Magdolna lemondása volna – véli Csűry. [Szabadság, jan. 20.] (→ 2001.01.26, 2001.02.24, 2001.02.26)

Marosvásárhelyen, az SzKT ülésén határozatot hoztak egy olyan bizottság létrehozásáról, amely kidolgozza az RMDSz négyéves stratégiáját és arról, hogy minden RMDSz-tisztségviselőről készüljön CNSAS-átvilágítás. A belső ellenzék (Borbély Zsolt Attila, Katona Ádám, Tőkés László) a választásokon elért eredményeket kicsinyelte, Eckstein-Kovács Péter erre azt mondta: örülni kell a választási sikernek, nem megkérdőjelezni azt. Vita kerekedett a MIT-frakció mandátumigazolása körül, ezután a MIT képviselői kivonultak a teremből. [Szabadság, jan. 22.]

2001. január 26.

Ion Iliescu bírálta a nemzetközi szervezeteket a ro. bankszektor és az agráripari kombinátok tervezett privatizációja miatt. Ro-nak úgy kell alkalmazkodnia a világgazdaság valóságához, hogy ne tekintsen el a nemzeti érdekektől. Kijelentései azonban ellentmondanak a kormányprogramnak. [Szabadság, jan. 26.]

Az SzKT-n (→ 2001.01.20) szóba került a Wesselényi Kollégium ügye is. A zilahi és szilágysomlyói egyházmegyék állásfoglalásban tiltakoztak a polgármesterei hivatal, a tanfelügyelőség, Seres Dénes és a Szilágy megyei RMDSz-szervezet ’egyházellenes’ tevékenysége miatt. Deák László megyei elnök kijelentette: a szervezet nem avatkozott be az iskola belügyeibe, a kollégium ’egyháztalanítását’ az egyházkerületi igazgatótanács hajtotta végre azzal, hogy visszahívta a két lelkésztanárt (Vicsay Ferencet és Tolnai Miklóst). Seres Dénes szerint az ügy hátterében Tőkés László áll. – Markó Béla elmondta: Tőkés püspök úr Seresnére vonatkozó szórólapot osztogatott a MÁÉRT ülésén. [RMSz, jan. 26., febr. 1.; Szabadság, febr. 6.] (→ 2001.02.24, 2001.02.26)

2001. február 24.

Németh Zsolt pozitívnak értékelte négynapos látogatását. Tk. részt vett a Sapientia Alapítvány kuratóriumi ülésén is, m. egyházi vezetőkkel és bukaresti kormánytagokkal tárgyalt. Az erdélyi m. egyetem részére a m. kormány évenként egymilliárd Ft támogatást különít el. [Szabadság, febr. 24.] (→ 2001.02.28, 2001.03.06)

Tonk Sándor elmondta: egy akkora kisebbséget, mint az erdélyi magyarság, csak akkor tudnak asszimilálni, ha felszámolják a középosztályt, valamint az értelmiséget. Ezt hivatott megakadályozni a m. egyetem. [RMSz, febr. 24.]

Újabb fejlemény a zilahi Wesselényi Gimnáziumban: bírósági végrehajtók szálltak ki az iskolába és László Kálmánt, az egyház részéről kinevezett gondnokot a kollégium raktárának és általános leltárának átadására kötelezték. A KREK tiltakozó közleményt adott ki. [Szabadság, febr. 24.] (→ 2001.01.20, 2001.01.26, 2001.02.26)

2000-ben 7923 külföldi személy kért m. állampolgárságot, közülük 7583 meg is kapta azt (ebből 5165 személy igazolni tudta m. származását is). A legtöbb teljesített kérést (4231) volt ro. állampolgárok adták be, a további sorrend: Délvidék (1623), Ukrajna (890). [RMSz, febr. 24.]

2001. február 26.

Tőkés László elmondta: 1998 óta egy obstrukciós módszerekkel dolgozó csoport sorra zátonyra futtatta a KREK közgyűléseit. A közgyűlés elfogadta, hogy teljes időközi választást tartsanak az új fegyelmi bizottság létrehozására. [BN, febr. 26.]

Zilahra hívta össze a KREK püspöke a zilahi és szilágysomlyói egyházmegye presbitereit. A jelenlevők tiltakoztak amiatt, hogy a Wesselényi Gimnáziumból visszahívott vallástanárok helyett esperesi jóváhagyás nélkül alkalmaztak két új tanárt. [Krónika, febr. 26.] – A közgyűlés Seres Magdolna leváltását és a kialakult helyzetért felelős személyek felelősségre vonását kérte. [Szabadság, febr. 27.] (→ 2001.01.20, 2001.01.26, 2001.02.24)

2001. szeptember 18.

A PNL üdvözölte Ion Iliescu javaslatát, hogy az országnak a terrorizmus elleni küzdelem során teljes jogú NATO-tagként kell viselkednie. [Szabadság, szept. 18.]

Iliescu és Năstase teljesen másként viszonyul a NATO-hoz, mint két évvel ezelőtt – emlékeztetett a Curentul. Akkor mindketten fölösleges szolgalelkűségnek értékelték Ro. szerepvállalását a balkáni béke megteremtésében. [Szabadság, szept. 18.]

Csíkszeredában tett látogatást Adrian Năstase, ahol tk. meglátogatta a Márton Áron Gimnáziumot is. – A kormányfő elmondta: a csángó-ügynek túl sok a fogadatlan prókátora, a m. oktatás kérdése a Csángóföldön pedig túlpolitizált. [HN, szept. 18.]

Kettős tanévnyitója volt a zilahi Wesselényi Gimnáziumnak. 15-én az állami ünnepségre, 16-án pedig az egyházira került sor. [RMSz, szept. 18.]

A képviselőház elfogadta Antal István előterjesztését és jóváhagyta a 16. sz. sürgősségi kormányrendeletet, amely kimondja az autópálya-építési prioritásokat: mindkét (északi és déli) változat egyaránt fontos. A rendeletet a szenátusnak is el kell fogadnia; az építés csak 3-4 év múlva kezdődhet el. [UH, szept. 18.]

2001. szeptember 24.

Adrian Năstase telekonferenciáján fölhívta a prefektusok figyelmét a m. sajtó veszélyeire. Kollektív módon bélyegezte meg a teljes m. sajtót – demokráciában, a pol. csúcsairól ez nem szokás. [Krónika, szept. 24.] – A MÚRE értetlenül fogadta a vádaskodást: a kormányfőnek el kell fogadnia, hogy léteznek az övétől eltérő szempontok is. [HN, szept. 24.] (→ 2001.09.26)

A SzET kolozsvári ülésén a szövetségi elnök beszámolója az RMDSz és a kormánypárt közötti együttműködésre helyezte a hangsúlyt. Markó kritizálta az RT-t: ahelyett, hogy ideológiai műhelyként működnének, puccsot terveznek. Csép Sándor a kormányfő nacionalista retorikája elleni fellépést sürgetett. Wanek Ferenc (Bolyai Társaság) szerint az RMDSz vezetőinek nem lenne szabad egyenlő mértékben kezelni a BBTE és az EMTE ügyét, nagyobb hangsúlyt kellene fektetni az önálló struktúra kialakítására az állami egyetemen. A SzET elnöke visszautasította Tőkés László vádjait, aki a Wesselényi Gimnázium ’újraállamosításával’ vádolta az RMDSz-t. [RMSz, szept. 24.; Szabadság, szept. 24.]

A Csíki Magánjavakat közel 10 ezer hektár erdős terület illeti meg, valamint több villa és épület. Az Igazgatótanács megválasztotta az új vezetőséget (Hajdú Gábor elnök; Garda Dezső alelnök; Ráduly Róbert jegyző), amely felszólította az érdekelteket, hogy akinek dokumentumai, információi vannak a visszaadandó vagyont illetően, azok forduljanak minél előbb a központi irodához. [RMSz, szept. 24.]

Hosszú adminisztrációs harc után sikerült fölavatni Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel király szilágysomlyói szobrát (Lőrincz Lehel alkotása). [Krónika, szept. 24.]

3. alkalommal rendezte meg a Homo Ludens Alapítvány a Ro. M. Bábostalálkozót; 12 társulat előadásait tekinthette meg a kolozsvári közönség. [Krónika, szept. 24.]

2002. augusztus 6.

Jonathan Scheele, az EB delegációjának vezetője, levelet írt a bukaresti kormánynak, hogy kiderítse, miért hallgatják le a telefonbeszélgetéseit itt tartózkodása idején. A hírszerző szolgálat cáfolja a lehallgatás tényét. [Szabadság, aug. 6.]

Tolnay István, egyházkerületi tanácsos a zilahi Wesselényi Koll. igazgatónőjének leváltását és az iskola egyházi jellegének visszaállítását szeretné elérni. A Koll. egyházi intézmény és a tanári kar végleges státusát az egyháznak is jóvá kell hagynia, mely eddig nem történt meg, a tanárok helyettesként állnak a posztjukon. [Krónika, aug. 6., aug. 7.]lapozás: 1-8
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998