Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 12 találat lapozás: 1-12
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Intézménymutató: Velencei Bizottság (az ET Joggal a Demokráciáért Európai Bizottsága)

1996. június 28.

Az ET parlamenti közgyűlése megvitatta Bindig német képviselő jelentését a kisebbségi jogok védelméről. A jelentés támogatja az eddig elfogadott kisebbségvédelmi dokumentumokat, köztük a sokat vitatott 1201-es ajánlást is. Felszólalásában Frunda György hangsúlyozta, hogy az új értelmezés, amelyet a Velencei Bizottság adott az ajánlásnak, elhárít minden kétértelműséget a vitatott 11. szakaszt illetően. A Bindig-jelentés felhívta a figyelmet arra, hogy a tagállamok szerezzenek érvényt a kisebbségvédelmi keretegyezménynek, s a Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának. A közgyűlés elfogadta az új kisebbségvédelmi ajánlást, gyakorlatba ültetése azonban kétséges – vélte a Curentul c. lap –, mert maximalista követelményeket támaszt. [RMSz, jún. 28.]

Brassóban a megyei tanács alelnökévé választották Madaras Lázárt, ezért lemondott parlamenti képviselői mandátumáról. A helyét Török Ernő foglalta el. Neményi József Nándor is lemondott képviselői mandátumáról, mert őt a Versenytanács tagjává választották. [Táj., jún. 28.]

2001. július 10.

A ro. kormány a Velencei Bizottsághoz (az ET Joggal a Demokráciáért Európai Bizottsága) fordult a státustörvény ügyében. [Szabadság, júl. 10.; Népújság, okt. 9.] (→ 2001.10.19, 2001.10.22)

A szlovák kormány már 3 évvel ezelőtt kibocsátott egy igazolványtípust a h. t. élő szlovákok számára, amely szinte állampolgári jogokat biztosít a külföldön élők számára. A pozsonyi kormány kezdeti heves reakcióját, amellyel a m. státustörvényt fogadta, sikerült diplomáciai úton lefékezni. [SzFÚ, júl. 10.]

Kónya-Hamar Sándor szerint Szlovákia félszájjal, Ro. teljes hangerővel tiltakozik a státustörvény bevezetése ellen. A m. kormány törekvését üdvözölte a horvát kormány és parlament, az ukrán és a szerb vezetés, tehát a törvény elfogadható. [EN, júl. 10.]

Kása Zoltán, a BBTE prorektora elmondta: a jelenlegi 17 karból 15-ön folyik m. ny. oktatás is. Tavaly a közgazdaságin 3 szakon beindult a m. ny. oktatás, az első 2 évben mindent magyarul tanulnak. A meglévő 2 m. kar (ref. és kat. teológia) mellé további 3-at kérvényeztek, de még nem született döntés. [RMSz, júl. 10.]

2001. október 19.

A Velencei Bizottság szakértői jelentést írt a státustörvényről (→ 2001.07.10). A jelentés konkluzióit a ro. és m. kormány illetékesei ellentétesen értelmezik. [Szabadság, okt. 19.] (→ 2001.10.22)

Vasile Puşcaş, Ro. EU-s főtárgyalója pontosított a Duna Tévében közreadott csíkszeredai konferencián (→ 2001.10.11) elhangzott anyaggal kapcsolatban – miszerint a székelyek lakta régió minden feltételnek megfelel ahhoz, hogy önálló európai régióként határozhassa meg magát –: „Nem engedhetjük meg, hogy etnikai alapon enklávék jöjjenek létre a ro. állam területén. Ezeket a szeparatista tendenciákat maga az EU is elutasítja.” [Szabadság, okt. 19.] (→ 2001.11.16)

Önkormányzati képviseletet kérnek a nem m. nemzeti kisebbségek. A 18 tagú frakció törvénytervezetet terjesztett elő, amely úgy módosítaná a helyhatósági választásokat szabályozó törvényt, hogy a választási küszöböt el nem érő kisebbségi szervezetek közül azok jutnának önkormányzati képviselethez, amelyek elérik az egy mandátum megszerzéséhez szükséges szavazatszám 20%-át. [Szabadság, okt. 19.]

A temesvári Táblabíróság ítélete szerint nem kell elköltöznie a Heti Új Szó szerkesztőségének a M. Házból. [Krónika, okt. 19.] (→ 2001.02.15, 2001.05.10, 2001.06.29)

2001. október 22.

Markó Béla megerősítette az RMDSz álláspontját: Ro.-ban a státustörvénnyel kapcsolatos igények összegyűjtését a szövetség apparátusának kell elvégeznie, s ezt a tevékenységet egy – az RMDSz, az egyházak és a civil szervezetek képviselőiből álló – védnöki testületnek kell felügyelnie. [Szabadság, okt. 22.]

Sólyom László m. alkotmánybíró, a Velencei Bizottság tagja elmondta: a biz. ro. tagja, Valeriu Stoica rendkívül korrekt álláspontot képviselt a státustörvény vitáján. Az 5 raportőr főleg a francia iskolát képviselte, szemléletmódjukra rányomta bélyegét a nemzetállam-központúság. [Szabadság, okt. 22.] (→ 2001.07.10, 2001.10.19)

Az EMTE beindulása utáni helyzetről és az új okt. stratégiáról tanácskozott Kolozsvárott a SzET okt. szakbizottsága. A gyűlésen képviseltette magát tk. az RMPSz, Bolyai Társaság, EMTE, RoDoSz, OMDSz, IKA, EMKE. [Krónika, okt. 22.]

Nem tudják beindítani a Szent Kamill Otthont (→ 2001.10.08), mert a hatóságok nehezítik a hivatalos engedélyek kiadását. [Szabadság, okt. 22.]

Csíkszeredában tartotta közgyűlését a R. M. Népművészeti Szövetség. A tisztújítás eredményeként Szakál Gizellát választották elnökké. [HN, okt. 22.]

2001. október 30.

Népes küldöttség élén hosszabb tengerentúli útra indult Adrian Năstase. Sajtóvélemények szerint a látogatás során sikerül újabb hitelt kicsikarni az IMF-től. [Szabadság, okt. 30.] (→ 2001.11.05)

A ro. kormány közleményben rögzítette: Bukarest tartja magát a Velencei Biz. ajánlásaihoz, s fenntartja az álláspontját, hogy a státustörvényt módosítani kell. [Népújság, okt. 30.]

Gh. Funar ro. igazolványt akar adni Kolozsvár magyarjainak, hogy ne felejtsék el, hol élnek. [HN, okt. 30.]

2002. június 14.

Az utóbi időben növekedtek az anyaországi támogatások, de nem biztos, hogy ezzel arányosan a támogatás hatékonysága is javult – mondta Markó Béla, ezért újra kell gondolni a h. t. magyarságnak szánt támogatási rendszert. [Szabadság, jún. 14.]

Eric Jürgens holland képviselő, aki az ET megbízásából készített jelentést, igen negatív álláspontot alakított ki a kedvezménytörvényről, s messze meghaladta a Velencei Biz. és az EBESz korábbi jelentéseit. Az ET jogi biz. elnapolta az erről szóló vitát. [Krónika, jún. 14.] (→ 2002.06.18, 2002.06.26)

Az RMDSz és a kormányképviselet tavaszi látogatása (→ 2002.05.03) után a Bákó megyei tanfelügyelőség jóváhagyta a csángó szülők kérését, hogy gyermekeik számára hivatalosan is induljon anyanyelvű képzés az iskolákban. Asztalos Ferenc elmondta, hogy nemrég a tanfelügyelőség ellenpropangandába kezdett, de ezt az akciót sikerült egy minisztériumi telefonbeszélgetéssel leszerelni. [HN, jún. 14.; Krónika, jún. 14.]

Felavatták a temesvári Bartók Béla Líceum felújított és kibővített bentlakását. [RMSz, jún. 14.]

Parajdon megnyílt a sóbányászat történetét bemutató múzeum. [RMSz, jún. 18.]

2002. június 18.

Tabajdi Csaba (MSzP) szerint minél előbb meg kell ejteni a Velencei Biz. által ajánlott módosítást a kedvezménytörvényen. [RMSz, jún. 18.] (→ 2002.06.14)

A kedvezménytörvény iránti, a vártnál kisebb érdeklődés miatt Maros megyében bezártak 6 státusirodát; a munkát a többi 10 iroda is el tudja látni. A megye mintegy 260 ezer lakosából eddig csak 35 ezer nyújtott be kérést m. igazolványra. [Szabadság, jún. 18.]

2002. szeptember 4.

Az RMDSz vezetői a PSD képviselőivel konzultáltak a parlamenti együttműködésről. Markó Béla elmondta: továbbra is vannak nézeteltérések az alkotmány módosításáról, de ezt a kérdést a két szervezet parlamenti együttműködésétől külön kezelik. [Szabadság, szept. 4.]

Eric Jürgens, a kedvezménytörvényt elemző jelentés szerzője esélyt lát arra, hogy a m. fél az ET januári üléséig meghozza a kívánt módosításokat. Tabajdi Csaba arról tájékoztatta a raportőrt, hogy a m. kormány kész változtatni a törvényen a Velencei Biz. megállapításai és a különböző kétoldalú memorandumok szellemében. [Szabadság, szept. 4.]

2002. december 18.

Günter Verheugen, az EU bővítési biztosa még a koppenhágai csúcsértekezlet (→ 2002.12.14) előtti napokban levelet intézett a m., szlovák és ro. miniszterelnökhöz a kedvezménytörvény tervezett módosításával kapcsolatban. Az EB arra az álláspontra helyezkedett, hogy a törvény nem ütközik a m.–EU társulási szerződéssel. A Velencei Biz. nem kifogásolta a törvény célját és lényeges elemeit, csupán kisebb módosításokat tartott szükségesnek. [Krónika, dec. 18.] – Az EU kifogásait Frunda György magyarázta meg és utasította vissza. [Krónika, dec. 21.]

A bíróság elutasította azt a keresetet, amelyet Ölvedi Zsolt (korábban az RMDSz megyei alelnöke) nyújtott be az RMDSz ellen. Ölvedi az SzKT határozatainak semmisségét akarta elérni, mondván, hogy az SzKT-nak nincs meg a szükséges legitimitása. [Szabadság, dec. 18.]

2003. június 24.

Az Országgyűlés 195:173 arányban elfogadta a kedvezménytörvény módosításait. A 2001-ben megalkotott törvényt az ET Velencei Biz. ajánlása alapján módosították; a szöveget előbb a MÁÉRT ülésén véglegesítették (→ 2003.05.23). A preambulumból „az egységes m. nemzethez tartozás” formulát a „m. kulturális örökséghez való kötődés” kifejezés váltja föl. A törvény az utódállamokban élő, nem m. állampolgárságú, de magukat magyarnak valló személyekre terjed ki. A kedvezmények egy része csorbítatlanul megmaradt, pl. a m. igazolvánnyal rendelkező személyek évi négy utazás alkalmával vehetnek igénybe 90%-os utazási kedvezményt, Mo. területén. [Szabadság, jún. 24.; Népújság, jún. 25.; Háromszék, jún. 25.] – Megszüntetik az ajánló szervezetek tevékenységét, a kéréseket ezentúl a diplomáciai képviseletekhez kell benyújtani. [Szabadság, jún. 26.]

2004. június 23.

Frunda György szerint a választási törvény nem tartalmaz a kisebbégekre vonatkozó hátrányos intézkedéseket, ezért egy olyan határozattervezetet nyújtott be a Velencei Bizottsághoz, amelynek célja, hogy összehasonlítsák a vonatkozó jogszabályokat. A dokumentumot aláírásával támogatta 15 EU-s képviselő, köztük Eric Jürgens és Andreas Gross (akik korábban a Ro.-i törvény bírálatát is aláírták). [Krónika, jún. 23.]

Kolozsvárott egyik pártnak sincs többsége – sem a városi, sem a megyei tanácsban –, ezért az RMDSz lesz a mérleg nyelve. A PSD és a PA egyaránt megkereste a megyei RMDSz-t. [Szabadság, jún. 23.]

Eckstein-Kovács Péter szerint ideje volna felülvizsgálni a PSD-vel való közreműködést, mert a DA-szövetség sikere a PSD hanyatlásával egyenértékű: „ne legyünk egy – talán – visszavonulóban levő párt utolsó csatlósai.” [HN, jún. 23.]

Kerekes Károly az alkotmánybírósághoz fordult, mert indítványát (→ 2004.04.21) a szenátus nem tárgyalta meg az előírt 45 napon belül. [Szabadság, jún. 23.]

A Szatmár megyei tanácsban az RMDSz 13 helyet szerzett, a PSD 10-et. A Megyei Tanács elnöki tisztségébe ismét Szabó Istvánt választották meg. [NyJ, jún. 23.]

2004. október 25.

Elkészült a ro. ’státustörvény’, mely kizárólag oktatási és kulturális téren nyújt támogatást a h. t. ro. számára. Titus Corlăţeanu elmondta: az eurokonform dokumentumra a Velencei Bizottság és az EBESz egyaránt rábólintott. A törvény értelmében a h. t. ro. bármilyen szinten, korlátozás nélkül tanulhatnak Ro.-ban és oktatási ösztöndíjban részesülhetnek. [Krónika, okt. 25.]


lapozás: 1-12
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998