Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 22 találat lapozás: 1-20 | 21-22
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Intézménymutató: Varadinum

1992. május 10.

Marosfőn véget ért a MISzSz 3. kongresszusa. A háromnapos rendezvény elnöki beszámolóját Toró T. Tibor olvasta föl. A MISzSz csak akkor kíván az RMDSz-szel együttműködni, ha érvényesül a politikai sokszínűség, a platformosodás elve. Az új elnökség: Kis Konrád (eln.); Veres Valér (főtitkár); Füstös István, Nagy István, Szabó Botond, Ungureanu László, Ungvári Imre (elnökségi tagok). [Szabadság, máj. 13.]

Nagyváradon megkezdődött a Varadinum egyhetes ünnepségsorozata, Tőkés László ref. és Tempfli József kat. püspök védnöksége alatt, az RMDSz szervezésében. A város alapításának 900., az alapító Szent László király szentté avatásának 800. évfordulójának tiszteletére rendezett Varadinum gazdag programot kínált: egyházi és tudományos előadások, képzőművészeti kiállítások, koncertek, könyvbemutatók, ifjúsági vetélkedők mellett egyháztörténeti múzeumot avattak. (→ 1992.05.17)

1992. május 17.

Ünnepi szentmisével ért véget a Varadinum, melyen beszédet mondott Paskai László bíboros, esztergomi érsek és John Bukowsky, pápai nuncius. Az ünnepséget ellenrendezvény próbálta megzavarni. A sajtó a nemzet szolgálatában címmel a VR rendezett szimpóziumot, ahol a szélsőséges lapok szerkesztői, volt szekusok, aktív SRI-tisztek szólaltak föl, magyarellenes kirohanásokkal tarkítva beszédüket. [Népújság, jún. 2.] (→ 1992.05.10)

1993. május 9.

Nagyváradon megkezdődtek a 2. Varadinum egyhetes ünnepségei [bővebben lásd: EN, máj. 20.]. A díszvendég Habsburg Ottó személye kiváló alkalmat szolgáltatott a Dimineaţa c. kormányhű lapnak, hogy az Osztrák–Magyar Monarchia restaurációjával riogasson. [MH, máj. 12.]

1994. április 24.

Nagyváradon megkezdődött a hagyománnyá vált egyhetes ünnepségsorozat, a Varadinum. Kiállításokat, találkozókat rendeznek, könyvbemutatókat, előadásokat szerveznek. Május 1-jén Szent László körmenettel és operagálával zárják az ünnepségeket. [PK, ápr. 24.]

1995. május 7.

Nagyváradon az újvárosi templomban tartott ökumenikus istentisztelettel megkezdődött a 4. alkalommal megrendezett Varadinum ünnepségsorozat. A díszvendégek között volt Csoóri Sándor, az MVSz elnöke is. [RMSz, máj. 9., máj. 24.]

1996. április 24.

Az 1996-os Varadinum-napokat (máj. 6.–12.) az MVSz kiemelt jelentőségűnek minősítette és besorolta a millecentenáriumi rendezvények közé – mondta el előzetesként Varga Gábor, az RMDSz Bihar megyei elnöke. [EN, ápr. 24.]

A Kovászna megyei AFDPR közgyűlése megállapította, hogy azok az eszmék, amelyekért a tagok börtönt viseltek, nem valósultak meg. Orsz. összefogásra van szükség, mert a szövetséget egyre vehemensebben támadják a volt legionáriusok. [RMSz, ápr. 24.]

1996. május 12.

Nagyváradon ünnepi istentisztelettel és Sulyok István-emléktába avatásával zárult a Varadinum ünnepségsorozat. Az igehirdetés után Tőkés László, Tempfli József, Csoóri Sándor (MVSz), Markó Béla és Csapó I. József szólt a hallgatósághoz. [Táj., máj. 14.] – Ezt követően Varga Gábor nyitotta meg az Otthont a hazában c. közéleti fórumot. Markó Béla leszögezte: az autonómia óvhatja meg a kisebbségeket az asszimilációtól. Tőkés László utalt arra: senki ne áltassa magát, hogy a szórványvilágot meg lehet menteni, azonban a Székelyföld autonómiájának még lehet jövője; bírálta a m. kormányt, mert az euroatlanti integráció kedvéért „hajlamos feláldozni” a m. kisebbség ügyét. [MN, máj. 13.]

1997. április 27.

A nagyváradi Bazilikában celebrált ünnepi szentmisével vette kezdetét a Varadinum ’97 rendezvénysorozat. [Táj., ápr. 29.]

Nagyvárad lakossága kábeltévén követhette az RMDSz vitafórumát. A beszélgetés a koalíció témája köré tömörült. Birtalan Ákos a leglényegesebbnek tartotta, hogy saját gondjainkról nem mások döntenek most, hiszen ott vagyunk a végrehajtásban, a törvényhozásban, az önkormányzatokban. Markó Béla elmondta: az anyanyelvű oktatás lesz a koalíció szakítópróbája: ezen mérhető le leginkább, hogy van-e reális akarat a partnerekben a kérdés megoldására. [Táj., ápr. 29.]

1998. május 3.

Nagyváradon 7. alkalommal rendezik meg a Varadinum ünnepségeit május 3.–10. között. Kiállítás-megnyitó, egyházi koncert, könyvbemutató, történeti szimpózium, történelmi vetélkedő, előadóest, hangverseny szerepel a műsoron; az ünnepség a hagyományos Szt. László-körmenettel zárul. [BN, máj. 3.; Táj., máj. 12.]

1998. május 4.

Patrubány Miklós, a VET elnöke közleményt adott ki a kettős állampolgárságról, melyet az egész m. nemzetet érintő kérdésnek tart. Az ET Parlamenti Közgyűlése múlt év szeptemberében kidolgozta a 166/1997. sz. Európai Egyezményt az Állampolgárságról, amelyet Mo. is aláírt. Az egyezmény kitér arra az esetre is, amikor egész közösségek kerülnek új államok fennhatósága alá. [RMSz, máj. 4.]

Befejeződtek a koalíciós egyeztetések az államtitkári tisztségek elosztására vonatkozóan. A kormányban 55 államtitkár lesz, a korábbi 70 helyett, ebből 10-et az RMDSz tölthet be. [Táj., máj. 5.] (→ 1998.05.14)

Bemutatták a 100.000 lejes bankjegyet. [EN, máj. 5.]

A Varadinum keretében megalakították a Bihari Sajtóklubot. [Szabadság, máj. 6.]

1999. április 21.

Nagyváradon 8. alkalommal rendezik meg a Festum Varadinum ünnepségeit; a megnyitó istentiszteletet ápr. 25-én tartják a váradréti ref. templomban. Diáknapok, tárlatmegnyitók, könyvbemutatók, történelmi tanácskozás szerepel a műsoron. Szokás szerint Szent László-körmenet zárja a rendezvénysorozatot. [RMSz, ápr. 21.]

2000. május 12.

A kormány módosította a lelkészek fizetését szabályozó törvényt. Ennek értelmében mindazok, akik 1999. dec. 31-én alkalmazásban voltak, fizetést kaphatnak. A korábbi szabályozás a hívek lélekszáma szerint állapította meg a lelkészek fizetését, a módosítással ez a méltánytalanság megszűnt. [Szabadság, máj. 12.]

A ro. és orosz külügymin. megállapodott arról, hogy szakértői szinten felújítják a két ország közötti alapszerződésről folytatott, korábban felfüggesztett vitát. Az alapszerződést a SzU felbomlása előtt, 1991-ben kötötték meg, s azt 1996-ban – Ro. visszalépése miatt – nem parafálták. A diplomáciai vita nyomán Ro. kiszorult az orosz piacról, s az energiaimport miatt kereskedelmi mérlege is negatív lett. A szerződés legkényesebb pontja a Molotov–Ribbentrop-paktum elítélése, amely lehetővé tenné a területi revízió kérdésének felvetését. [Szabadság, máj. 12.]

Magos Méta emlékeztetett: bármely tisztségviselőt csak az válthatja le, aki funkcióba helyezte. [Krónika, máj. 12.] – Az üggyel kapcsolatban (→ 2000.05.06) Markó Béla pontról pontra végigvezette a történteket. Az előválasztáson a szavazókkal nem közölték a szabályt: csak akkor érvényes az előválasztás, ha a szavazólapon (a nem kívántakat kihúzva) egy bizonyos számú név marad. Az érvénytelen előválasztás után dönteni kellett a jelöltlista felől, szabály szerint ezt már csak a TKT tehette meg. Hosszas viták után a TKT ezt meg is tette. A leadási határidő előtt néhány perccel Kincses egy olyan listát tett le a városi körzethez, amely különbözött a TKT-n elfogadott listától. Ezután vonták meg Kincsestől a delegáltság jogát. [RMSz, máj. 12.] – A Kincses Előddel való szolidaritás jegyében lemondott tisztségéről a Maros megyei üe. négy tagja: Magos György, Ölvedi Zsolt, Ráduly Levente, Vass Levente. [RMSz, máj. 15.] (→ 2000.05.15, 2000.05.25, 2000.07.03)

Nagyváradon ismertették a Varadinum ünnepségeinek idei rendezvényeit. A kezdőnap a ref. egyháznak jut, a zárónap a hagyományos Szent László-körmenettel zárul. A kat. egyházmegyék és a protestáns egyházkerületek egy-egy millenniumi zászlót vehetnek át a m. államiság ezredik évfordulója alkalmából. [BN, máj. 12.] (→ 2000.06.09)

2000. május 14.

36 programot ígér az egy hétig tartó Festum Varadinum ünnepségsorozat. Az első rendezvény helyszíne az olaszi ref. templom volt, ahol a himnusz hangjaira vonultak be a Lorántffy Zsuzsanna Gimnázium diákjai a millenniumi zászlóval. [BN, máj. 15.]

2000. május 16.

Kisebbség és integráció címmel politikai fórumot tartottak a Varadinum keretében, ahol 5 anyaországi párt képviselői fejtették ki a nézeteiket. [BN, máj. 16.]

Egyeztető gyűlést tartott Bukarestben a koalíciót alkotó pártok vezetősége. A parasztpárt gyorsítani szeretné a tulajdonjogi törvények elfogadását, az RMDSz a helyi közigazgatási törvényt szeretné elfogadtatni. [BN, máj. 16.] – Sajtótájékoztatóján Markó Béla elmondta: ha egy hónapon belül nem sikerül elfogadtatni az előkészített törvénytervezeteket, azért csakis a kormány tehető felelőssé. [Táj., máj. 17.]

2000. május 21.

A Varadinum zárónapján a róm. kat. bazilika kertjében fölszentelték Szent László restaurált kőszobrát. A barokk korból, 1738-ból fennmaradt szobor évtizedekig a régi múzeum kertjének földjében várta a jobb időket, 1999-ben ásták ki, Jakobovits Miklós irányításával. A szobrot Kőrösi Antal restaurátor állította helyre. [BN, máj. 22.]

Kolozsvárott tartotta tisztújító közgyűlését az RMDE. Jó a kapcsolatuk az RMDSz Szocdem Platformjával. Az egyesületnek nincs tömegbázisa, sem anyagi alapja, ezért tevékenységüknek alig van látszatja. Újraválasztották az elnököt, Miklós György kutató-geológust. [Szabadság, máj. 22.]

Szatmárnémetiben, halálának 5. évfordulóján, Páskándi Géza drámaíróra emlékeztek. [SzFÚ, máj. 22.]

Kiss Kálmán (RMSzdP) élesen bírálta az RMDSz „álegységre vonatkozó, megfélemlítő” politikáját. Állítása szerint 18 megyében 22 ezer tagjuk van. – A PUNR sajtótájékoztatóján elmondták, hogy együttműködésről tárgyalnak az RMSzdP-vel. [Krónika, máj. 22.]

Budapesten megnyílt a Magyarok 5. Világkongresszusa. Az MVSz akkor követne el igazi történelmi tettet, ha megszűnne a széthúzás és a parttalan viszálykodás – mondta Csoóri Sándor. Az MVSz legfőbb megvalósításai között emlegette a Duna Tévé létrehozásának szorgalmazását és támogatását. [RMSz, máj. 22.]

2000. június 9.

Az Adevărul pozitívan értékelte azt, hogy Nagyajtán az 1921-ben meggyilkolt ro. csendőr emlékére visszaállított szobrot leplezett le az orsz. csendőrparancsnok. „Tíz éve ez az első alkalom, hogy egy, többségében magyarlakta székely községben egy 1940–44 közt lerombolt ro. emlékművet visszaállítottak.” [Sajtóf., jún. 9.]

A millenniumi zászlót a nagyváradi m. püspökségek a Varadinum keretében vehették át (→ 2000.05.12). Torgyán József Csíksomlyón szándékozta átadni a m. kormány ajándékát Erdély érsekének, de Jakubinyi György kijelentette: a pünkösdi ünnep nem alkalmas erre, mert az 1567 óta megtartott körmenet fogadalmi róm. kat. búcsú, nem lehet kapcsolatba hozni a m. államisággal, nem szabad azt átpolitizálni. A zászló átvételére a gyulafehérvári székesegyház lenne a legalkalmasabb. [Krónika, jún. 9.]

Mérő Béla igazgató számolt be a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház megvalósításairól és terveiről. 100-nál több előadásuk volt az elmúlt évadban, két fesztiválon is szerepeltek. [HN, jún. 9.]

2001. május 17.

Tőkés László a Varadinum keretében rendezett fórumon bírálta az RMDSz-t, úgy vélte, elsősorban az egyházak hivatottak arra, hogy ajánlásokat bocsássanak ki a m. igazolványokat kérelmezők számára. [RMSz, máj. 17.]

Beszterce-Naszód megyében 7 község faluiban tehetik ki a kétnyelvű helynévtáblákat. Szántó Árpád, a megyei tanács alelnöke úgy ítéli meg, hogy nem lesz lakossági tiltakozás a törvény alkalmazása miatt. [RMSz, máj. 17.]

2001. május 21.

A 10. Festum Varadinum rendezvénysorozat utolsó napján ökumenikus istentiszteletet tartottak Nagyváradon. Az 50 év után feltámasztott ünnepségsorozat egyedülálló kulturális–egyházi megnyilvánulás: számtalan helyszínen tartanak tömegeket megmozgató, tartalmas rendezvényeket. A rendezvények egyik nagyhatású momentuma a Szent László-körmenet. Az ünnepen bejelentették, hogy a Tőkés Lászlóról elnevezett kisvárdai alapítvány kuratóriuma Tempfli József megyéspüspököt tüntette ki (→ 2001.05.16); a díjat a kisvárdai Szent László-napok keretében adják át, máj. 24-én. [BN, máj. 21.; RMSz, máj. 23., máj. 24.; NyJ, jún. 23.; SzFÚ, jún. 28.]

2002. május 1.

A Varadinum első rendezvénye egy Kárpát-medencei politikai kerekasztal volt, amely a Mo.-i, kormányváltás utáni helyzetre keresett válaszokat. [RMSz, máj. 3.] – A bazilikában Paskai László bíboros misézett, majd Szent László-körmenetet tartottak. [SzFÚ, máj. 7.]

2002. május 5.

A Festum Varadinum zárórendezvényét a színházban tartották, a budapesti Honvéd táncegyüttes műsorával. Tempfli József sajnálta, hogy nincs jelen püspöki szinten Nagyvárad mindkét nagy m. egyháza. [RMSz, máj. 7.]


lapozás: 1-20 | 21-22
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998