Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 24 találat lapozás: 1-20 | 21-24
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 
I   II   III  IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII   

2003. augusztus 1.

Ion Iliescu Vladimir Voronin moldovai elnökkel találkozik, de a két ország alapszerződése nem kerül terítékre, mert a dokumentum tervezett szövege „idejét múlta”. [Krónika, aug. 1.]

Tk. a 2004-es helyhatósági választásokról is tárgyalt az RMDSz ÜE. Nagy Zsoltot nevezték ki kampányfőnöknek. Markó Béla – arra utalva, hogy Kiss Kálmán jelen volt a Márciusi Fórumon – furcsa és egyben rémes koalíciónak nevezte egy körvonalazodó Kiss Kálmán–Tőkés László együttműködés lehetőségét. Kijelentette: „nem tartunk a különböző fórumokon hangoztatott alternatív szervezetektől sem; ezek mind diverziós céllal jönnek létre.” [Krónika, aug. 1.]

2003. augusztus 2.

Bársony András államtitkár elmondta: az 1993-ban született törvény kimondja, hogy külföldiek m. állampolgárságot csak egyéni kérelem és elbírálás alapján szerezhetnek. A Vajdaság lakói csak úgy kaphatnak m. állampolgárságot, ha lemondanak a szerb állampolgárságról. Az állampolgárság megszerzése az uniós jogfelfogás szerint is egyéni jog. Bársony András emlékeztetett, hogy Orbán Viktor 2001-ben maga is „időszerűtlennek” nevezte a kettős állampolgárság kérdését. [Szabadság, aug. 2.]

A moldovai és a ro. államfő megbeszélésen is szóba került a kettős állampolgárság kérdése, s mindketten úgy vélték: alapos elemzésre van szükség ezzel kapcsolatban. A jövőben főleg a gazdasági kapcsolatok fejlesztésére fektetik a hangsúlyt. [Krónika, aug. 2.]

Nagyváradon elkezdték az Ady Endre Kulturális Központ és Termálszálló építését. [Krónika, aug. 2.] (→ 2003.02.10, 2003.05.17, 2004.01.24, 2004.06.01)

2003. augusztus 4.

Schöpflin György politológus leszögezte: az államok egyszerre akarják a stabilitást és a legitimitást; az autonómia akkor jó megoldás egy kisebbség számára, ha a kisebbség megelégszik vele. A ro. államot rá kell ébreszteni a saját felelősségére, hogy a kisebbségeket egyenlő félként kezelje. [Krónika, aug. 4.]

Titus Corlăţeanu államtitkár szerint megbomlott az egyensúly a határon belüli kisebbségek és a h. t. ro. ügyének kezelése között, az előbbiek javára. A Külügymin. nyilatkozata arra kérte föl a szomszédos országok kisebbségi intézményeit, hogy a kölcsönösség elve alapján biztosítsák a h. t. ro. közösségek számára azokat a jogokat, amelyeket a Ro.-i kisebbségek már élveznek. [Krónika, aug. 4.]

2003. augusztus 5.

Kovács László kijelentette: a m. kormány kész szakértői tárgyalásokat folytatni a kettős állampolgárság kiterjesztéséről a h. t. m. szervezetekkel, a szomszédos országok kormányaival és az EU-val. [Szabadság, aug. 5.]

Illyefalván a 2. Transsylvania Nyári Szabadegyetem munkálatain Adrian Niculescu történész kedvezően vélekedett egy m. autonóm régió létrehozásáról. Adrian Cioroianu viszont úgy vélekedett, hogy az erdélyi ro. közösség ezt nem fogadja el. Molnár Gusztáv az egykori történelmi tartományokra épülő alkotmányos régiók létrehozását javasolta. [Szabadság, aug. 5.]

2003. augusztus 6.

Markó Béla emlékeztetett: nem lenne új a ro. gyakorlatban a kettős állampolgárság megadása, hiszen pár évvel ezelőtt a Ro.-i horvátok is fölvehették anyaországuk állampolgárságát, Bukarest pedig állampolgárságot ajánlott föl a moldovai románoknak. 2000 őszén az RMDSz is aláírásokat gyűjtött a kettős állampolgárság ügyében, de az íveket nem továbbították Budapestre, mert az akkori m. kormány szerint a kérdés nem volt időszerű. Az RMDSz szívesen tárgyal a kérdésről, de a megoldás kulcsa nem Erdélyben, hanem a m. kormány kezében van. [Krónika, aug. 6.]

Patrubány Miklós szerint a külhoni m. állampolgárság olyan állampolgársági forma lenne, amely nem teszi lehetővé a Mo.-ra való áttelepedést és nem ad választói jogot a határon túli magyaroknak. [Krónika, aug. 6.]

A szenátusi szakbizottság megkezdte az alkotmánymódosítás érdemi munkáját, hogy előkészítse az alaptörvény felsőházi vitáját. [Krónika, aug. 6.]

A KT meghatározta az SzNT megalakulási folyamatát: okt. 12-én közgyűléseken megalakítják a helyi tanácsokat, 19-én küldöttgyűléseken pedig a 8 Széki Tanácsot (Kézdi, Orbai, Sepsi, Maros, Csík, Gyergyó, Udvarhely és Bardóc-Miklósvár). Ez utóbbiak küldöttei fogják megválasztani az SzNT tagjait. [Háromszék, aug. 6.] (→ 2003.10.27)

2003. augusztus 7.

Tavaly 4 hónap alatt 18 ezer moldovai állampolgár adta be a ro. állampolgárság megszerzését célzó kérvényét. A két hónappal ezelőtt rendeleti úton módosított törvény már a ro. ny. ismeretét is megköveteli az állampolgárságért folyamodóktól. Egészségügyi ellátásban és nyugdíjban csak azok részesülhetnek, akik áttelepdnek Ro.-ba. A ro. útlevél adta utazási lehetőség viszont elsősorban azok számára nyílik meg, akik megőrzik a külföldi állandó lakhelyüket. A moldovaiak úgy utazhatnak keresztül-kasul Európán a ro. útlevéllel, mint bármelyik ro. állampolgár. [Krónika, aug. 7.]

Korábban az Orbán-kormány ígéretet tett Szász Jenőnek, ha eléri, hogy a csereháti épület eladó legyen, a megvásárláshoz szükséges pénzt átutalják számára. Az apácarend hallani sem akart a vásárról. Előrelépés nem történt, csupán az építtető és a város közötti perekben érkeznek újabb és újabb fellebbezések. [Krónika, aug. 7.]

2003. augusztus 8.

Az RMDSz vezetői – tk. Verestóy Attila, Frunda György – egyetértenek az SzNT célkitűzéseivel, de csak abban az esetben, ha a Székelyföld autonómiája összhangban áll az érvényes jogi normákkal. [Krónika, aug. 8.]

Az RMDSz EU-integrációs főosztályának élére Niculescu Tóni ügyvezető elnököt nevezték ki, aki elmondta: EU-információs irodahálózatot alakítanának ki Erdélyben, ahol pályázatok megírásához szükséges szakembereket is kiképeznének. [Szabadság, aug. 8.]

2003. augusztus 9.

Vlad-Adrian Căşunean, a PSD Kovászna megyei elnöke szerint az EMNT tagjait át kell adni az igazságszolgáltatásnak, mert a tanács területi autonómiára irányuló kezdeményezése alkotmányellenes. [Szabadság, aug. 9.]

Az RMDSz tízpontos alkotmánymódosító javaslatai közül a szenátusi bizottságban sikerült átvinni azt a kettőt, amelyet a képviselőházban is megszavaztak: az igazságszolgáltatásban való anyanyelvhasználatról és a felekezeti oktatásról szóló paragrafust. [RMSz, aug. 9.]

Öt vajdasági párt és mozgalom a kettős állampolgárság bevezetésének támogatására kérte Mádl Ferenc államfőt és Szili Katalin házelnököt. A kárpátaljai m. szövetségek is úgy vélik: az ő kapcsolattartási gondjaikon is segít a kettős állampolgárság. [Krónika, aug. 9.] – Mádl Ferenc szerint bonyolult kérdés a kettős állampolgárság bevezetése, ezért úgy ítéli meg, alapos megfontolás tárgyává kell tenni azt; nem lehet semmilyen irányú döntést megelőlegezni. [Szabadság, aug. 11.]

2003. augusztus 11.

Adrian Năstase bejelentette: Ro. saját kedvezménytörvény megalkotását szorgalmazza. [RMSz, aug. 11.]

Szászrégenben fölavatták II. Rákóczi Ferenc és Mikes Kelemen mellszobrát (Jorga Ferenc alkotása). [Népújság, aug. 11.]

2003. augusztus 12.

Kolozsvárott ismét megnyitották az ásatási munkaterületet a főtéren, mert a tárca nagyobb összeget utalt ki a kutatás folytatására. Kónya-Hamar Sándor elmondta: minden párt – kivéve: PRM, PUNR – a gödrök betömése mellett van. [Szabadság, aug. 12.]

Ro.-ban 100 élve születésre 170 terhesség-megszakítás jut, Mo.-n 58, Svédországban 35, Hollandiában 12. [Szabadság, aug. 12.]

Szabó Vilmos a politikusok fokozott felelősségére figyelmeztetett a kettős állampolgárság kérdésében: „ne ígérjünk olyat, amiről tudjuk, hogy nem teljesíthető” – mondta. Nem szabad illúziót kelteni azzal, hogy a schengeni határok ezáltal átjárhatóak lesznek.

2003. augusztus 14.

Kovács László szerint a kettős állampolgárságot egyéneknek meg lehet adni, ha a törvényes formáknak megfelelnek, de gyermeteg dolog azt remélni, hogy százezres közösségek alanyi jogon kapnak majd állampolgárságot. Visszautasította azokat a vádakat, amellyel a Medgyessy-kormányt illetik, ti., hogy lemondtak a h. t. magyarokról. [SzFÚ, aug. 14.]

Niculescu Tóni, integrációs alelnök és Szatmári Tibor, elnöki tanácsos Budapesten tanácskozott a Külügymin. és a HTMH szakértőivel az EU-csatlakozásról, a m. hivatalok tapasztalatairól. [Népújság, aug. 14.]

A szlovák kormány törvény-előkészítő tanácsa azt ajánlja a kabinetnek, hogy fogadják el a Selye János Egyetem létrehozásáról szóló törvénytervezetet (→ 2003.01.09). Az egyetemnek várhatóan gazdasági, teológiai és pedagógia karai lesznek. [Szabadság, aug. 14.] (→ 2004.01.16, 2004.09.15)

Egy budapesti kórházban váratlanul elhunyt Tonk Sándor, a Sapientia – EMTE 56 éves rektora. Halálát tüdőembólia okozta. Aug. 23-án temetik a Házsongárdi temetőbe. [Szabadság, aug. 16.; Krónika, aug. 16., aug. 18.] (→ 2003.09.05)

2003. augusztus 15.

Markó Béla az önkormányzati választásokra való felkészülésről nyilatkozott. Elsősorban a szélsőséges ro. nacionalizmust kell ellenségnek tekinteni és nem ok az örömre, hogy egyesek azt a látszatot keltik, hogy az erdélyi magyarságon belül különböző táborok léteznek. Markó furcsállja, hogy a nemzeti tanácsok egyszerre igénylik a kettős állampolgárságot és az autonómiát. Az új mozgalmak nem tudnak újat mondani; megítélése szerint az RMDSz támogatottsága nem változott. [Népújság, aug. 15.]

2003. augusztus 16.

Puskás Bálint szenátor bejelentette: az RMKdM közvetíteni kíván az RMDSz és az SzNT között. „A romániai m. közösséget érintő fő kérdésekben egységesnek kell maradnunk, másképp nem érhetünk el eredményeket.” [Krónika, aug. 16.]

Az idén is megtartja szokásos találkozóját a Castellum Alapítvány, amelyet az erdélyi történelmi családok leszármazottai hoztak létre. A találkozó helyszíne Gernyeszeg. [RMSz, aug. 16.; Népújság, aug. 19.]

65 évvel ezelőtt alakult meg az MVSz; 1990 előtt csak két világtalálkozójuk volt, majd 1992-ben és 1996-ban tartottak újabbakat. Patrubány Miklós 3 éve áll a szövetség élén (→ 2000.05.26), de az általa irányított munkát személyi ellentétek nehezítik. [SzFÚ, aug. 16.]

2003. augusztus 18.

Kolozsvárott népviseleti felvonulással és a Diákművelődési Házban megtartott ünnepi zárógálával ért véget az 5. Szent István-napi Néptánctalálkozó. [Szabadság, aug. 18.]

Jól haladnak az aradi Szabadság-szobor restaurálási munkái, a Tűzoltó-téren már túl vannak az alapozáson, a teret rendezik. [Krónika, aug. 18.] (→ 2003.08.21)

A Szeben megyei Bólyán – Bolyai János szülőfalujában – szobrot avattak a nagy matematikusnak (Ioan Cândea alkotása). [Krónika, aug. 18.; RMSz, aug. 19.]

2003. augusztus 19.

Az MVSz aláírásgyűjtést kezdeményezett egy olyan népszavazás kiírásához, amely arról döntene, hogy a külhoni állampolgárok m. állampolgárságot nyerjenek. – Frunda György irreálisnak nevezte az MVSz elképzelését a kettős állampolgárságról. „Tudtommal az ötletet Orbán Viktor volt miniszterelnök indította el, még a Fidesz hatalomra kerülése előtt. Most, hogy a párt ellenzékbe szorult, újból előkerült a téma, mely sokakban szimpátiát vált ki, de nehezen valósítható meg.” Patrubány Miklós aláírásgyűjtési akciója „olyan kártya, amellyel politikailag csak nyerni lehet”. [Krónika, aug. 19.] (→ 2003.09.20, 2004.06.29)

Alexandru Athanasiu, okt. min. felkérte a BBTE szenátusát, hogy vitassa meg a két m. kar létesítésére vonatkozó kérést. A PD Kolozs megyei szervezete ellenzi azt, hogy a BBTE-n létrehozzák a két önálló m. kart, mert az „megengedhetetlen etnikai elkülönüléshez vezet”. – A min. az új karok működéséhez szükséges költségtöbbletet is hajlandó biztosítani, ennek ellenére a BBTE hivatalos álláspontja az, hogy a m. oktatók kérése csak kormányrendelet vagy a parlament által megszavazott törvény által jöhet létre. [Szabadság, aug. 19., aug. 21.]

2003. augusztus 20.

A washingtoni külügymin. elítéli a ro. kormányt az ortodox egyházzal szemben alkalmazott kivételező politikája miatt – jelentette a BBC. Az állam 2002-ben 6,5 millió $-ral támogatta az ortodoxokat, a többi egyház ennek csak a töredékét kapta. [Krónika, aug. 20.]

2003. augusztus 21.

Elmaradhat a Szabadság-szobor köztéri felállítása, mert a művelődési tárca nem hagyta jóvá az RMDSz kezdeményezését. Răzvan Theodorescu min. szerint a szobor esztétikailag nem felel meg a mai követelményeknek, másrészt a szaktárca csak a ro. történelem jeles mozzanataiból ihletődött alkotásokat pártolja, támogatja és védi. – Ezek nevetséges indokok: az 1848-as tábornokok egyike sem harcolt a románok ellen, a szobor pedig a brüsszeli világkiállításon díjat nyert – mondotta Vekov Károly képviselő. – Bognár Levente, aradi alpolgármester kijelentette: a városházához semmilyen tiltó irat nem érkezett, folytatják a munkát. [Szabadság, aug. 21., aug. 22.; RMSz, aug. 21.] – A kérdés 3 éve van napirenden, 1999-ben még Radu Vasile kormányfő tette az első ígéretet a szoborállításra. A lap időrendben felsorolta az engedélyeztetés fontosabb állomásait. [Krónika, aug. 21.] (→ 2003.08.26) – Dávid Ibolya reményét fejezte ki, hogy a művelődési szaktárca rövidesen felülbírálja azt a bizottsági véleményt, amely ellenzi a szoborállítást. [Szabadság, aug. 23.]

Ismét hallat magáról Kiss Kálmán: R. M. Szabadelvű Szövetség néven kívánja bejegyeztetni fantompártját, állítása szerint a támogató aláírások száma eléri a 20 ezret. [Népújság, aug. 21.]

2003. augusztus 23.

Kovács László elmondta: a kettős állampolgárság egyéni elbírálás alapján adható; tömeges állampolgárságot csak olyan államok adhatnak, amelyek nem írták alá az ET vonatkozó egyezményét, amely tiltja az állampolgárság megadásánál az etnikai alapú megkülönböztetést. [Szabadság, aug. 23.]

2003. augusztus 25.

Közel 2 milliárd $-t küldenek haza évenként a külföldön dolgozó vendégmunkások – áll a BNR jelentésében –, mely összeg meghaladja a külföldi befektetések és a világbanki támogatások teljes évi összegét. Mintegy 900 ezer háztartás valamely tagja dolgozik törvényesen vagy illegálisan külföldön. [NyJ, aug. 25.]

Tíz éves évfordulóját ünnepli a nyárádszeredai kertészmérnöki oktatás. A Szent László Egyetem kihelyezett szaka eddig 203 diáknak adott diplomát, ebből 184-en Erdélyben maradtak (144-en a szakmában dolgoznak), csak 18-an telepedtek ki Mo.-ra – mondta el Jakab Sámuel tagozatvezető. [Népújság, aug. 25., aug. 27.]

Széken minden év aug. 24-én hármas istentisztelettel és böjttel emlékeznek az 1717-es tatárdúlásra, amikor mindössze száz helyi lakos menekült meg. [Szabadság, aug. 25.]

Kemény János születésének 100. évfordulóján népes közönség emlékezett a marosvécsi találkozók vendéglátójára. [Népújság, aug. 25.]

Galócásnak mintegy 3000 lakosa van; 700 róm. kat. híve templomot emelt a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére. „Ez a közösség bebizonyította, hogy életképes. Élni akar, tehát élni fog!” 225 személy dolgozott az építkezésen 3500 napot, díjtalanul. [RMSz, aug. 25.]

2003. augusztus 26.

Ro. a legjobb európai célország, mert innen könnyen elérik az európai piacot – állította Ion Iliescu, pekingi látogatása során. [Szabadság, aug. 26.]

Verestóy Attila elmondta: a PSD és az RMDSz vegyes bizottsága egyetértett abban, hogy a szoborállítást akadályozó adminisztratív döntést (→ 2003.08.21) felül kell vizsgálni. [Krónika, aug. 26.]

A szenátus – a nyári szünet és a képviselőházi döntés után – megkezdte az alkotmány módosításának vitáját. Az RMDSz több javaslatot terjesztett be, pl. azt, hogy a nemzeti kisebbségeket nemzeti közösségekként ismerjék el. [NyJ, aug. 26.] – Az első ülésen elvetették az RMDSz azon javaslatát, hogy iktassák ki az első cikkelyből a nemzetállam fogalmát. [Krónika, aug. 27.] – Markó Béla elmondta: a jelenlegi tervezet jobbítja az alkotmányt, de látványos áttörést nehéz elérni, nem lehet igazi reformról beszélni. Semmi sem indokolja, hogy Európában Ro. maradjon az egyetlen állam, amely ilyen maradi alkotmány-koncepcióval rendelkezzék. [RMSz, aug. 27.]lapozás: 1-20 | 21-24
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998