Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 29 találat lapozás: 1-20 | 21-29
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 
I   II   III  IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII   

2003. július 1.

Tíz év alatt 190 ezerrel fogyott Ro. m. lakossága; ez a csökkenés 11,7%-os, a ro. lakosságé csak 4,9%-os. Ma a magyarok száma 1,434.377 (1992-ben: 1,620.000 volt). Arad megyében 49.379 m. él (1992: 60.946), a megye lakóinak 10%-a. Arad városában 22.466 a magyarok száma (7331-el kevesebb, mint 1992-ben). – Temes megyében a közel 678 ezerből 50,5 ezer a magyarok száma. [NyJ, júl. 1, júl. 2.]

Az amerikai magyarság által összegyűjtött összegből 9 évig folyósít havi járulékot Reiner Antal és Héjja Dezső számára a HHRF. [RMSz, júl. 1.]

2003. július 2.

Az EMK elnöksége szerint az RMDSz kolozsvári kongresszusán (→ 1995.05.28) elfogadott háromszintű autonómia kérdése – az RMDSz kormányzati szerepvállalása óta – megfeneklett, holott az EU regionalizálási igényei folytán ezt most lenne alkalmas napirendre tűzni. Nagy jelentőségűnek ítélik Tőkés László (és az EMNT) ez irányú kezdeményezését. A székelyföldi autonómia véget vethetne annak a folyamatnak, mellyel a bukaresti kormányzatok a központilag irányított, megtervezett betelepítés révén e régió etnikai képének megváltoztatására törekszik. [Szabadság, júl. 2.]

A szlovák kormányfő leszögezte: ha a m. kedvezménytörvényt a Felvidéken is alkalmazni akarják, akkor azt a pozsonyi vezetés meg fogja akadályozni. [Krónika, júl. 2.]

2003. július 3.

A száraz nyár miatt 1,5 millió tonna étkezési búza behozatalára kényszerül Ro. – vélik a szakmai elemzők. [Szabadság, júl. 3.]

Medgyessy Péter és Adrian Năstase egyetért abban, hogy olyan kétoldalú megállapodásra van szükség, amely megteremti a kedvezménytörvény alkalmazásának a feltételeit Ro.-ban. [RMSz, júl. 3.; Szabadság, júl. 3., júl. 4.]

Szász Jenő jelezte: a székelyföldi polgári körök egy ernyőszervezetbe tömörülnek; a szervezési keretet az UPE adja. A Magyar Polgári Szövetség (MPSz) operatív vezető testületében minden széknek (Udvarhely-, Csík-, Maros-, Gyergyó-, Sepsi- és Kézdiszék) lesz egy-két képviselője. [Krónika, júl. 3.] (→ 2003.07.12)

A Hargita és Kovászna megyei ro. szervezetek sérelmesnek tartják, hogy a kormány engedett az RMDSz nyomásának és az új alkotmány megengedi az anyanyelv használatát az igazságszolgáltatásban. [Népújság, júl. 3.]

Birtokba vette a nagyváradi róm. kat. püspökség a barokk palota néhány szobáját. [Krónika, júl. 5.; RMSz, júl. 21.]

2003. július 4.

Ion Iliescu moszkvai látogatása során kétoldalú barátsági szerződést ír alá Vlagyimir Putyin orosz elnökkel (→ 2003.05.06). A Molotov–Ribbentrop-paktumot kivették a végleges szövegből, de a két ország egyeztetni fog a megoldásról. Ion Iliescu szerint megérett a Moldovával való egyesülés gondolata, de Ro. megérti azt a valóságot, hogy Moldova önálló államként létezik. [Krónika, júl. 4., júl. 5.; Szabadság, júl. 5.; Háromszék, júl. 5.]

Vekov Károly törvénytervezet nyújtott be, amely a műemlék-templomok környékén rendezett zajos ünnepségek korlátozását írná elő. A tervezet átment a szenátuson, ősszel kerül a képviselőház elé. [Szabadság, júl. 4.] – Ugyanő azt javasolta, hogy 20%-ról 10%-ra csökkentsék az anyanyelvhasználatot lehetővé tevő kisebbségi arányt; Markó Béla szerint az ötletet támogatni kell, de nem látja az eszközöket, amelyekkel a jelen pilanatban el lehetne érni ezt a célt. [Krónika, júl. 4.]

Megtartotta első ülését az RMDSz ÜE, megválasztották a főosztályok vezetőit, megtárgyalták a prioritásokat. [Krónika, júl. 4.]

Az eddig összegyűlt összegből meg lehet kezdeni a szobor restaurálását (→ 2003.06.30), a fölállításhoz további 70 millió Ft-ot a m. kormánytól várja az aradi egyesület. [Krónika, júl. 4.]

2003. július 5.

A kormány az amerikai Bechtel-céggel aláírta a Nagyvárad–Brassó autópálya építési szerződését. [Szabadság, júl. 5.]

Ion Iliescu moszkvai könyvbemutatóján Jevgenyij Primakov elárulta, hogy 1989 decemberében Ceauşescu támogatást kért a szovjet csapatoktól, de azt nem kapta meg. [RMSz, júl. 5.]

A Capital adatai szerint az államgépezet a költségvetés ⅓ részét emészti föl. [Szabadság, júl. 5.]

Csíksomlyón, az Ezer Székely Leány rendezvénysorozat utolsó momentumaként mintegy 300 ezer néző előtt bemutatták az István, a király c. rockoperát. [Krónika, júl. 7.]

2003. július 6.

Június végén ballagott a BBTE Róm. Kat. teol. karának 41 végzőse. [Vasárnap, júl. 6.]

2003. július 7.

Ion Iliescu fölavatta Ro. szentpétervári főkonzulátusát. [Szabadság, júl. 7.] – A ro. földgázgondok enyhítésére egy ro.–orosz vegyesválallat létrehozásáról is tárgyaltak. [Krónika, júl. 7.]

William Hill (EBESz) bejelentette: Moldova és a Transznisztriai terület új alkotmány kidolgozását határozta el. Az elképzelés megfelel a korábbi (→ 2003.02.17) terveknek. [Krónika, júl. 7.]

2003. július 8.

A kormánypárt fúziós megállapodást írt alá a PSM-vel és egy másik, kisebb párttal, a PSRN-vel. Tiltakozásképpen Cosmin Guşă, a PSD főtitkára, lemondott minden funkciójáról és kilépett a pártból. [NyJ, júl. 8.; SzFÚ, júl. 8.]

2003. július 9.

Szatmár megyei népszámlálási adatok: a 367.275 lakosból 216.077 ro. és 129.234 m. (a többi cigány, német, ukrán). [SzFÚ, júl. 7., júl. 8.] – Szilágy megyében a 248.015 főből magyarként jegyeztek be 57.246 személyt. [RMSz, júl. 10.]

Két kispap m. nyelven misézett Magyarfaluban és Lujzikalagorban. Magyarfaluban nem emlékeznek arra, hogy valaha is m. nyelven miséztek volna. A misék incidensek nélkül zajlottak. [Krónika, júl. 9.]

2003. július 10.

Reiner Antal perújrafelvételt kért, mert az egyik tanú új vallomást tett – e szerint nem látta Reinert a lincselés helyszínén. [Krónika, júl. 10.]

Az RMGE Maros megyei székházában a népfőiskolai tevékenység fölelevenítéséről tárgyaltak a szakemberek; a gazdák többsége nem igényli ezt az oktatási formát. [Népújság, júl. 10.]

2003. július 11.

Takács Csaba úgy látta, a restitúció volt az egyik legnagyobb eredmény, amit üv. elnökként megélt. A közbirtokosságok vagyonának visszaadását törvény szavatolja és mintegy 80%-ban megtörtént a restitúció; így kb. 380 ezer hektárnyi terület jutott vissza magyar tulajdonba. Az erdélyi magyarság egy része nem vette figyelembe a valóságot és irreális célokat tűzött ki maga elé. Nem mindig tudunk élni a lehetőségekkel, nemrég 500 helyet hirdettek meg fiataloknak, EU-s állásokra, de 4 hónap alatt csak 20 magyar jelentkező felelt meg a követelményeknek. Az RMDSz-nek a Székelyföldön elsősorban a demagógia a legnagyobb ellenfele, amivel megpróbálják elhitetni az emberekkel, hogy az RMDSz nem tett semmit értük. Nem lehet településfejlesztési stratégiákat kiépíteni ott, ahol patikamérlegen állapítják meg, hogy ki mennyire jó magyar. Az udvarhelyszéki polgároknak fűt-fát megígértek Budapesten, de elfelejtették megmondani, hogy a Székelyföld Ro.-ban van és nem lesz légifolyosó Budapest és Székelyudvarhely között. [Szabadság, júl. 11.]

2003. július 12.

Szász Jenő kijelentette: a polgári körök tevékenységének összehangolásával próbál megfelelő szervezeti keretet biztosítani az MPSz számára (→ 2003.07.03); év végéig elkészül a Székelyföld fehér könyve – erre épül majd a régió fejlesztési stratégiája. [Szabadság, júl. 12.] (→ 2003.08.29)

Marosvásárhelyen rendez újabb ifj. és diákfesztivált a MIÉRT. A ’Félsziget’ elsősorban zenekarok fesztiválja lesz; a szórakozás mellett a pol. is helyet kap. A Félszigetet ’Tusványossal’ azonos időben szervezik. [Szabadság, júl. 12.; ER, júl. 17.] (→ 2003.07.21)

Beregszászon megtartotta első kongresszusát az UMDSz. Gajdos István elnök kiemelte: a 12 éve ernyőszervezetként működő szövetség decemberben váltott, amikor az alapszabályt módosítva lehetővé tették az egyéni tagságot. 120 településen 135 tagszervezetük van, 15 ezer főt meghaladó tagsággal. Szerepüknek tartják, hogy közvetítsenek a m. és az ukrán kormány között. [RMSz, júl. 14.]

2003. július 14.

Adrian Năstase és Medgyessy Péter Londonban találkozott, egy nemzetközi konferencián. Rövid beszélgetésük egyik tárgya a csíkszeredai konzulátus volt. [Szabadság, júl. 14.]

Első kongresszusát tartotta a Népi Akció Pártja (AP). Programjának teljesítése érdekében kész együttműködni a többi párttal, kivéve a PRM-t és a PSD-t. A párt elnöke Emil Constantinescu, korábbi államelnök. [Krónika, júl. 14.]

Az EMNT keretén belül megalakult a Székely Nemzeti Tanács Kezdeményező Testülete (SzNT KT) is. Feladata a Székelyföld autonómia-statútumának véglegesítése és annak benyújtása Ro. parlamentjéhez. [Szabadság, júl. 14.]

2003. július 15.

A cikkíró arra volt kíváncsi: itthon maradtak-e vagy áttelepültek-e az erdélyi m. közélet vezetőinek gyermekei. Az ankét eredménye: akik tanulmányaik végzése miatt távoztak külföldre, azok visszatérnek és itthon helyezkednek el; a korosabb gyerekek már itthon dolgoznak, sok képviselőnek még iskoláskorú gyermekei vannak. [Szabadság, júl. 15.]

2003. július 16.

Kolozs megye népszámlálási adataiból: a 702.755 (1992-ben 736.301), lakosból 79,39% ro., 17,40% m. A városok közül csupán Bánffyhunyad m. lakossága haladja meg a 20%-ot (32,49%); Kolozsvár lakosságának 18,96%-a magyar. [Szabadság, júl. 16.]

Kormányhatározattal 2 milliárd lej támogatást utaltak ki Kovászna–Hargita Ortodox Püspökségnek, hogy befejezhesse a megkezdett kolostorokat és templomokat. [HN, júl. 16.]

Nagyszebenben – két évi utánajárás után – a m. közösség visszakapta a M. Házat, miután elismerték jogutódnak a Polgári M. Művelődési Egyesületet. [RMSz, júl. 16.]

Az SzNT KT nemzetközi autonómia-konferenciát tervez. [Szabadság, júl. 16.]

2003. július 17.

Az RMGE kolozsvári és marosvásárhelyi székházaiban Solymosi József min. főtanácsadó ismertette azt a dokumentumot, amelyet a m. földművelésügyi min. és az RMGE elnöke írt alá Budapesten. E szerint az elkövetkező években nagyobb súlyt fektetnének a mezőgazdaságban dolgozó erdélyi fiatalok szakmai ismereteinek bővítésére, támogatni szeretnék a szakági képzés minden formáját. [Szabadság, júl. 17.; Népújság, júl. 21.]

Sepsiszentgyörgyön – Mo.-i kutatók bevonásával – a Székelyföldi Kutatási és Fejlesztési Intézet létrehozásáról tanácskoztak. (→ 2003.05.15) [Krónika, júl. 17.]

Szünetel az A Hét c. hetilap, amelyet 1970-től kezdődően Bukarestben szerkesztettek. Ősztől, megújított szerkesztőséggel, Marosvásárhelyen jelenik meg. [Krónika, júl. 17.]

2003. július 18.

Bukarestben ülésezik a ro.–m. vegyesbizottság. [Szabadság, júl. 18.] – A megbeszélés eredményeként megegyeztek a kedvezménytörvény alkalmazásáról. A ro. fél kérte, hogy a m. igazolvány borítóján ne szerepeljen a M. Szent Korona, ezt a megújítandó igazolványok esetében fogják majd alkalmazni. [Krónika, júl. 19.; Népújság, júl. 19.] (→ 2003.07.21)

Valamennyi m. vezető egyetért abban, hogy a területi autonómia kis lépések sorával elérhető – idézte a nemzetiségi kérdésekért felelős minisztert a Frankfurter Allgemeine Zeitung. [Népújság, júl. 18.]

2003. július 19.

A ro. kormány jóváhagyta a Mo. és Ro. közötti vízummegállapodást, e szerint a két ország polgárai ezután 90 napig tartózkodhatnak vízum nélkül a másik állam területén. [Krónika, júl. 19.]

Andrei Marga szerint a m. karok létrehozásának elsősorban anyagi gondjai vannak, de technikai szempontból sem könnyű a kivitelezés. Állandóan fejlődik az egyetemi struktúra, egyre gyarapodik a diákok száma: 1993-ban 14,5 ezer diák volt a BBTE-n, 2002-ben 40 ezer. M. tagozatú főiskolákat nyitottak Szatmárnémetiben, Gyergyószentmiklóson, Székelyudvarhelyen, Kézdivásárhelyen, Nagyenyeden, Kolozsvárott és Marosvásárhelyen. A m. tagozat diákjainak száma (a főiskolákkal együtt) ma eléri a 9500-at. [Szabadság, júl. 19.]

2003. július 21.

A m. külügymin. közzétette a ro.–m. egyezmény szövegét (→ 2003.07.18). A m. igazolványok kiadásának teljes folyamata m. területen történik; igényt benyújtani a konzuli irodákban lehet. Az igazolványok csak Mo. területén jogosítanak kedvezményre. Az oktatási-nevelési támogatást az Iskola Alapítvány kapja, amely pályázati úton osztja el a pénzeket. – Szlovákia továbbra sem fogadja el, hogy Mo. a kedvezménytörvény alapján támogassa a felvidéki m. oktatást. Eduard Kukan külügymin. kijelentette: Szlovákia csakis a kétoldalú alapszerződés keretei között hajlandó a támogatások fogadására. [Szabadság, júl. 21.]

Marosvásárhelyen megkezdődtek a Félsziget koncertjei, Tusnádfürdőn pedig a nyári tábor (’Tusványos’) előadássorozata. [Népújság, júl. 21.; Szabadság, júl. 21.]

2003. július 22.

A Gold Corporation Társaság közölte abbeli szándékát, hogy megvásárolná a verespataki templomokat, hogy a falu alatti területen aranybányát nyisson; az érintett egyházak vezetői nyilatkozatban tudatták: minden kártérítés dacára csak végszükség esetén mondanak le a templomokról. [Szabadság, júl. 22.] (→ 2003.07.26)

Tusványosi beszédében Tőkés László kijelentette: a jelenlegi m. kormány az integráció nevében kész lemondani az erdélyi magyarságról. Ennek igazolását a kedvezménytörvény módosításában látta. [Szabadság, júl. 22.; RMSz, júl. 23.; Krónika, júl. 23.]

Bálint-Pataki József elmondta: a KREK véglegesítette az elszámolást (→ 2003.06.26), a HTMH elfogadja az utólag benyújtott iratokat. [Krónika, júl. 22.; RMSz, aug. 26.]lapozás: 1-20 | 21-29
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998