Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 28 találat lapozás: 1-20 | 21-28
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 
I   II   III  IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII   

2003. május 2.

II. János Pál Schönberger Jenő máramarosi esperest nevezte ki a Szatmári Egyházmegye püspökéül, az elhunyt Reizer Pál (→ 2002.04.18) helyett. [SzFÚ, máj. 2.] – A beiktatásig Ardai Attila marad az egyházmegye ideiglenes vezetője. (→ 2003.06.23)

Erdőcsinádon tartották a 10., jubileumi kárpát-medencei Gyöngykoszorú-találkozót. [Népújság, máj. 2.]

2003. május 3.

Az ErMaCiSzA 5. alkalommal rendezte meg a m. civil szervezetek fórumát Kolozsvárott, Együttműködés, érdekvédelem és szakmaiság a civil szférában címmel. Első nap plenáris volt, másnap szekciókban üléseztek; este közös kiértékelőt tartottak. Megalakították a Gazdasági Civil Parlamentet (GCP). [RMSz, máj. 6.] – Kolumbán Gábor előadásában a kommunikációhiányra panaszkodott és azt állította, hogy az RMDSz megpróbál szigorú ellenőrzést gyakorolni a civil társadalomra. [Szabadság, máj. 8.] (→ 2003.05.09, 2003.10.01)

Markó Béla kijelentette: a Székelyudvarhelyi Fórum (→ 2003.04.26) véleménynyilvánítási gyakorlat volt, az ott kifejtett gondolatok nem újak. A tervezett új politikai alakulat nem képes alternatívát képviselni a szövetséggel szemben. [NyJ, máj. 3.]

A m. állam 2003-ra közel 6 milliárd Ft-ot különített el a h. t. m. nem-kormányzati szervek számára – mondta Bálint-Pataki József. [NyJ, máj. 3.]

2003. május 4.

Marosvásárhelyen leleplezték Izsák Márton bronzszobrát, amely a holokauszt helybeli áldozatainak állít emléket. [Népújság, máj. 5.; Szabadság, máj. 5.; Háromszék, máj. 8.]

2003. május 5.

Szabó Vilmos államtitkár – annak kapcsán, hogy a KREK püspöke bírálta a m. kormányt, mert szerinte az akadályozni akarja a fórummozgalmat – kijelentette: a m. kormány nem kíván beleszólni a h. t. m. közösségek és szervezetek belső vitáiba. Az anyaország szempontjából az összefogás és a szolidaritás kecsegtet. [Szabadság, máj. 5.]

2003. május 6.

Mircea Geoană és Igor Ivanov, orosz külügymin. Bukarestben parafálta a két ország készülő alapszerződésének véglegesített szövegét. A kérdés kb. tíz éve nyitott, ui. Ro. azt szerette volna, ha az alapszerződésben szó esik az első világháborúban Oroszországba vitt ro. kincstár sorsának tisztázásáról és a dokumentum elítéli a II. világháború előtt megkötött Molotov–Ribbentrop-paktumot. Orosz részről mindkét kérést elutasították. A megoldás: függelékként csatolnak egy politikai nyilatkozatot a szerződéshez, amely tartalmazni fogja a kényes kérdéseket. [Szabadság, máj. 6.] (→ 2003.07.04)

A korrupcióellenes törvénycsomag értelmében több parlamenti tagnak választania kell: politikusok maradnak vagy inkább visszatérnek a vállalkozói szférába. Az RMDSz 4 képviselője és 5 szenátora inkább lemond a különféle cégek vezetőségében betöltött funkciójáról és a politikai pályát választja. [Krónika, máj. 6.; HN, máj. 7.; RMSz, máj. 8.]

Az RMDSz-en belül működő Demokratikus Újbaloldali Fórum (DÚF) Kovászna megyei tagjai felhívásban szólították föl az erdélyi magyarságot, hogy az együttműködésen munkálkodjon, de ne tévessze össze az RMDSz jelenlegi vezetését a szövetséggel. – A kolozsvári vezetőség szerint a háromszékiek illetéktelenek voltak a DÚF nevében bármit is nyilatkozni. [Szabadság, máj. 6., máj. 12.]

2003. május 7.

A nemzetbiztonsági törvénytervezet vitáján, a szenátusban Szabó Károly, a képviselőházban pedig Toró T. Tibor arra kérte a bizottságot, hogy töröljék a nemzetbiztonságot veszélyeztető tényezők közül az autonómia-törekvéseket, mert számtalan európai modell cáfolja ezt a besorolást. – Eckstein-Kovács Péter szerint a véleménynyilvánítás szabadságát nem lehet rendőri eszközökkel korlátozni. [Szabadság, máj. 7.]

A PSD–RMDSz-protokollum keretében a MOGyE beiskolázási számairól tárgyaltak. Ioan Nicolaescu szenátor méltányosnak tartja a fele-fele arányt. [Krónika, máj. 7.] (→ 2003.05.21)

2003. május 8.

Sajtóértekezletén Tőkés László kifejtette: az erdélyi m. önkormányzati kezdeményezés egyszerre találja magát szembe a többségi igazságszolgáltatással és saját kirekesztő érdekszövetségével. Véleménye szerint az RMDSz következetesen elszabotálta nemzeti közösségünk autonómiáját. [RMSz, máj. 8.] – Mondanivalóját Nyilatkozatban is közzétette. [EN, máj. 14.]

Aradon bemutatkozott a Szabadság-szobor fölállítására létrehozott alapítvány, melyet az RMDSz kezdeményezésére hoztak létre, azzal a céllal, hogy erkölcsi és anyagi támogatást szerezzen. A restaurálás és újbóli felállítás kb. 300 ezer euróba kerül. [Népújság, máj. 8.]

2003. május 9.

Az 5. Civil Fórum ülésén (→ 2003.05.03) gazdasági civil parlamentet hoztak létre; a létrehozott testület nem kap jogi személyiséget, csupán az érdeklődő civil szervezetek tevékenységének kíván szervezeti keretet biztosítani. Somai József szerint a hazai m. civil társadalom nincs felkészülve az önkormányzatiságra. [Szabadság, máj. 9.]

2003. május 10.

13. alkalommal rendezték meg a Szabédi-napokat Kolozsvárott. Előadások hangzottak el, majd megkoszorúzták az író sírját. [Szabadság, máj. 10., máj. 12., máj. 14.]

Bemutatkozott a Kolozsvári Közszolgálati Televízió m. szerkesztősége (vezetője Bardócz Sándor). A m. adás heti 225 percet tesz ki és 12 megye életéről ad képet. [Szabadság, máj. 10.; RMSz, máj. 13.]

A ’végeken’, a Beszterce-Naszód megyei Radnaborbereken is kitették a kétnyelvű helységnév-táblát. [RMSz, máj. 10.]

2003. május 11.

Nagyváradon ünnepi istentisztelettel és Bethlen Gábor szobrának (→ 2003.04.04) leleplezésével kezdődött a Varadinum idei rendezvénye. [Szabadság, máj. 12.] (→ 2003.05.26)

2003. május 12.

A Civitas Alapítvány Szovátán rendezett konferenciát a regionalizációról. [Krónika, máj. 12.]

2003. május 13.

Nemzeti tragédiát jelent az abortuszok magas száma – jelentette ki Teoctist pátriárka; az elmúlt 12 évben 12 millió művi terhesség-megszakítást hajtottak végre, ez a társadalom súlyos erkölcsi válságára figyelmeztet. [Szabadság, máj. 13.]

Az RMDSz Csík Területi Szervezete által lebonyolított választáson közel 55%-os volt a részvétel. Megtisztelő a figyelem, amelyet az emberek a belső választásokra fordítottak – mondta Ráduly Róbert, újraválasztott elnök. [HN, máj. 13.]

2003. május 14.

Răzvan Theodorescu tk. a Gozsdu-hagyatékról és a Szabadság-szobor felállításáról tárgyalt Budapesten. Elvi egyezség nem született, de a résztvevők kiemelték a tárgyaló felek nézetazonosságát. [Szabadság, máj. 14.; Krónika, máj. 14.]

A nemzetbiztonsági törvény vitáján Frunda György javasolni fogja a titkosszolgálatokat felügyelő szaktárca létrehozását és a belföldi titkosszolgálatok számának csökkentését. [Népújság, máj. 14.]

Kovászna megyében állóurnás szavazáson döntöttek az SzKT megyei képviselőinek személyéről. Felső-Háromszéken csak 40%-os volt a részvétel, Alsó-Háromszéken pedig mindössze 12%-os (az alsó határ 30%, tehát itt megismétlik a választást). [Szabadság, máj. 14.; EN, máj. 14.]

Marius Diaconescu, a kolozsvári csángó-konferencián megdöntötte a csángók ro. származásának mítoszát: eredeti dokumentumokkal igazolta, hogy azt a moldvai kat. egyház találta ki annak idején, hogy megvédje híveit az Antonescu-rezsim atrocitásaitól; a ro. tudósok egy része már az eredetmítosz megalkotásakor tudta, hogy az koholmány. [Háromszék, máj. 14.]

2003. május 15.

Asztalos Ferenc, az oktatási szakbizottság alelnöke a tanügyminiszterrel a felekezeti oktatás kérdésében egyeztetett. Az állam azt szeretné, hogy a felekezetek kizárólag teológiai képzést biztosítsanak a középiskolákban, a m. történelmi egyházak viszont – régi szerepükhöz híven – reál és humán profilú oktatást is szeretnének. [Krónika, máj. 15.]

A Prosperitas Egyesület meghívására Sepsiszentgyörgyön tanácskoztak azok a székelyföldi kutatók és szakemberek, akik közösen szándékoznak dolgozni a Székelyföldi Fejlesztési és Kutatási Intézet létrehozásán. Tervezik a Székelyföldi fehér könyv összeállítását, amely a teljes képet nyújtana a régióról. [Krónika, máj. 15.] (→ 2003.07.17)

2003. május 16.

Brassópolyánán tanácskoztak az RMDSz és a PSD monitorizáló bizottságának tagjai a pártközi egyezményről és annak megyei szintig való lebontásáról. [Szabadság, máj. 16.; Krónika, máj. 16.] – Megegyeztek abban, hogy két héten belül véglegesítik a helyi protokollumokat. [Krónika, máj. 17.]

Az RMDSz szavazóbázisának egy részét próbálja átcsalni a tavaly megalakult új politikai párt, a Szövetség Románia Újjápítéséért (URR). A párt vezetői kijelentették: fontos célkitűzésük az etnikumközi feszültségek feloldása; készek megoldásokat keresni a kisebbségek gondjainak orvoslására. [Krónika, máj. 16.]

2003. május 17.

Az oktatási szakbiz. május végén érkezik Kolozsvárra, hogy a helyszíni szemle alapján az EMTE előzetes működési engedélyéről döntsön – mondta Tonk Sándor rektor. [Krónika, máj. 17.]

Nagyváradon elhelyezték a m. kormány támogatásával épülő Ady-központ alapkövét (→ 2003.02.10). Tőkés László sajtótájékoztatót tartott, s „az Ady emléke ellen elkövetett szentséggyalázás miatt” tiltakozott, mivel ennek a központnak nem Nagyváradon, hanem Érmindszenten kellett volna felépülnie. [Népújság, máj. 17.] (→ 2003.08.02)

Nagyenyeden a tanítóképzés beindításának 150. évfordulójára emlékeznek a Bethlen Gábor Kollégiumban. [Krónika, máj. 17.]

2003. május 19.

Szabó Vilmos kisebbségügyi államtitkár az RMDSz üv. elnökével, valamint a m. egyházak vezetőivel tárgyalt Kolozsvárott. [Szabadság, máj. 19.]

A ro. kormány rendelettel mentesítette a m. állampolgárságú vállalkozókat a Ro.-ban folytatott üzleti és kereskedelmi tevékenységhez szükséges tartós vízum megadásának korlátozásai alól. A mentesség az EU-hoz csatlakozó 10 állam (→ 2002.10.11) polgáraira érvényes. [Szabadság, máj. 19.]

Nevet változtatott a Fidesz a 17. kongresszuson; a pol. alakulat az eddigi Fidesz – M. Polgári Párt helyett Fidesz – M. Polgári Szövetség lesz ezentúl. Eln.: Orbán Viktor; aleln.: Pokorni Zoltán és Schmitt Pál. [Szabadság, máj. 19.]

Az RMDSz Temes megyei szervezete megválasztotta az SzKT-ba küldendő képviselőket: Bodó Barna megyei tanácsost és Kaba Gábor zsombolyai polgármestert. Hivatalból tagja az SzKT-nak Toró T. Tibor képviselő és Halász Ferenc megyei elnök; [NyJ, máj. 19.]

Ro.-ban 2001-ben 3127, 2002-ben pedig 3486 ember lett öngyilkos. Az öngyilkossági listát – sajnos – a m. megyék vezetik: Hargita, Kovászna, Szatmár, Maros. Ezekben a megyékben az országos átlag két-háromszorosát regisztrálják. [BN, máj. 19.; EN, jún. 4.]

Kolozsvárott jubileumi ülésen emlékeztek meg a Gábor Dénes Főiskola erdélyi tagozatának 10 éves évfordulójáról. [Szabadság, máj. 19.]

2003. május 20.

Günter Verheugen bővítési biztos szerint Ro.-nak nagy esélye van, hogy 2007-ben csatlakozzék az EU-hoz. A tennivalók között szerepel: a közszolgálat, az igazságszolgálat reformja, a gazdaság szerkezeti átalakítása. [Krónika, máj. 20.]

Negyedik alkalommal halasztotta el a döntést a Legfelsőbb Bíróság a temesvári tűzparancs (1989. dec.) kiadóinak fellebbviteli perében. Mihai Chiţacot és V. A. Stănculescut 1999-ben 15–15 évi szabadságvesztésre és anyagi kártérítésre ítélték, de a vádlottak fellebbeztek. [Krónika, máj. 20.]

Markó Béla a Fidesz kongresszusán (→ 2003.04.19) tk. azt hangsúlyozta: más az erdélyi és más a Mo.-i politika, de azonos a nemzeti cél. Elítélte az erdélyi magyarság egységének megosztási kísérleteit: „Nekünk Erdélyben elsősorban nem egymással kell vitáznunk, és minden módon el kell kerülnünk azt, hogy a többség karba tett kézzel nézze végig, amíg mi tönkretesszük legfőbb közéleti értékünket, a pol. egységet. Nekünk nem egymással kell perlekednünk, mert még bőven van visszaperelni valónk a románoktól.” [Krónika, máj. 20.]

Demeter János, Kovászna megyei tanácselnök átadta a Székelyföldi Fejlesztési Régió tervezetét Jonathan Scheelenek, az EB Ro.-i delegációja vezetőjének. A tervezet célja nem a különválás, hanem a térség fejlesztése – hangsúlyozta Demeter. [Népújság, máj. 20.] (→ 2003.05.23)

A hivatalos közlönyben megjelent az az okirat, amely a sepsiszentgyörgyi Lábas Házat visszaadja a városnak. Korábban az épületet a Keleti-Kárpátok Múzeumnak akarták juttatni, amelyet a PRM nyomására hoztak létre 1990 után. A magyarság ellenállása miatt az épület ismét városi tulajdonba ment át, cserében a múzeum részére a művelődési felügyelőség székházában biztosítanak helyiségeket. [Krónika, máj. 20.] (→ 1999.10.29, 1999.12.08, 2003.11.14)

2003. május 21.

Takács Csaba a belső választásokról: minden egyes platform számára biztosított az esélyegyenlőség; a belső választások kérdése tkp. álvita volt. Az RMDSz vezetősége a választásokat mindig tisztújításnak, a belső ellenzék pedig a hatalomátvételhez vezető egyik útnak tekintette. Az eddigi választásokon az RMDSz-t bíráló platformok és személyek kisebbségben maradtak. [Szabadság, máj. 21.]

A MOGyE beiskolázási számai ügyében (→ 2003.05.07) eredményes volt a pol. alku, de a számokat még az egyetemi szenátusnak is jóvá kell hagynia. A bábaképző főiskola esetében a ro. fél nem kíván osztozni a helyeken. [Krónika, máj. 21.]

Nyilvánosságra hozták az RMDSz képviselőinek és szenátorainak vagyonbevallását. [Krónika, máj. 21.]

2003. május 22.

Beke Mihály Andrást nevezték ki a bukaresti M. Kulturális Központ vezetőjének. [Szabadság, máj. 22.]

A PUR helyi képviselői szerint az aradi Szabadság-szobor újbóli fölállítása nem javítja a ro.–m. kapcsolatokat és nincs köze a két nép jövőjéhez. [Szabadság, máj. 22.]lapozás: 1-20 | 21-28
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998