Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 24 találat lapozás: 1-20 | 21-24
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 
I   II   III  IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII   

2003. április 1.

A PSD–RMDSz-protokollum értelmében a szenátus jogi bizottságához került az egyesületek és szervezetek vagyonának restitúciójáról szóló törvénytervezet. [Krónika, ápr. 1.]

Mircea Duşa, Hargita megyei prefektus – arra hivatkozva, hogy Wass Albert háborús bűnös volt – elrendelte, hogy a bögözi Wass Albert általános iskola nevét változtassák meg. [Népújság, ápr. 1.]

A Márciusi Fórumon (→ 2003.03.14) Kiss Kálmán is felszólalt. Fodor Imre úgy tudta, hogy senki sem hívta meg oda az RMSzdP elnökét; Kiss Kálmán cáfolta a híresztelést, azt állította, hogy írásos meghívót kapott Tőkés Lászlótól. [Népújság, ápr. 1., ápr. 3.; EN, ápr. 15.]

2003. április 2.

A ro. kormány általában tiszteletben tartja az emberi jogokat, azonban még mindig léteznek bizonyos problémák, többek között a rendőri erőszak túlzott alkalmazásával, a korrupcióval és a tulajdon visszaszolgáltatásával kapcsolatban – áll az AEÁ külügyminisztériumi jelentésében. [Szabadság, ápr. 2.]

Februárban 4,451.835 lej (135 $) volt az országos nettó átlagbér. A legmagasabb fizetéseket a pénzügyi és bankszektorban kapják. [Szabadság, ápr. 2.]

Az alkotmánymódosító javaslatokat tevő 5 képviselő (→ 2003.03.22) nyilatkozata sajnálattal állapította meg, hogy javaslataiknak csak töredékét fogadták el a pol. pártok; ugyanakkor az RMDSz vezetőségét is támadták (→ 2003.04.12). [Szabadság, ápr. 2.] (→ 2003.04.19)

Orbán Viktor azt kérte Günter Verheugen bővítési biztostól, hogy Mo. EU-csatlakozása után is maradjon meg a vízummentesség Ro.-val, Szerbia felé találjanak egy rugalmas megoldást. [Szabadság, ápr. 2.]

Fölavatták az EMTE csíkszeredai könyvtárát; számos hagyaték gyarapította a 25.000 tételes állományt. [Népújság, ápr. 2.]

2003. április 3.

Bársony András államtitkár szerint a kedvezménytörvény jelenlegi szövege elfogadható mind az RMDSz, mind a ro. kormány számára. Markó Béla azt kérte, hogy az oktatási támogatást ne intézmények, hanem családok, magánszemélyek kaphassák. [Szabadság, ápr. 3.]

A ro. külügymin. arról biztosította a chişinăui kormányt, hogy nem vezetnek be vízumkötelezettséget a moldovaiakkal szemben, amíg Ro. az EU tagja nem lesz. [Szabadság, ápr. 3.]

2003. április 4.

Romano Prodi, az EB elnöke az előcsatlakozási folyamat finanszírozásáról tárgyalt Adrian Năstaseval; az EU Ro. számára a legnagyobb összegű támogatást ajánlotta föl: 2006-ig 3 milliárd €-t kap az ország. [Háromszék, ápr. 4.]

Nagyváradon vallásos fiatalok kis csoportja gyertyagyújtással emlékezett meg az iraki háború első áldozatairól. Nem szimpatizálnak Szaddám Huszeinnel, csupán a békéért szállnak síkra. [Krónika, ápr. 4.] (→ 2003.04.10)

A nagyváradi tanács elfogadta a város magyarságának régóta dédelgetett tervét: szobrot állítanak Bethlen Gábornak (Kós András munkája). [RMSz, ápr. 4.] (→ 2003.05.11)

Király Károly cikke részben cáfolja Bitay Ödön (→ 2003.03.19) állításait. [Háromszék, ápr. 4.]

2003. április 5.

Újabb ro. vegyvédelmi alakulat indult Irakba; a csapat nem vesz részt a harcokban. [Szabadság, ápr. 5.]

Sepsiszentgyörgyön tartották az Önkormányzatok a Székelyföldért c. konferenciát. Demeter János, a megyei tanács elnöke, hangsúlyozta: a konferencia célja a 3 székely megye közös érdekeinek megfogalmazása. A zárónyilatkozat fontosnak tartja az önkormányzati intézményhálózat kiépítését; halaszthatatlan feladat az EU-szabványok és módszerek átvétele. [HN, ápr. 5.] – Vlad-Adrian Căşunean, Kovászna megyei képviselő elfogadhatatlannak tartja egy „nemzetiségi alapon létrehozott régió megalakítását”. [Krónika, ápr. 5.] – Dorin Florea szerint Maros megyének nem a fejletlen székely megyékkel, hanem az erősebb Kolozzsal vagy Szebennel kellene társulnia. [Népújság, ápr. 8.] (→ 2003.04.08)

2003. április 7.

Az SzKT és a SzET közös ülésén Markó Béla elítélően szólt arról, hogy az MVSz ellenzi Mo. EU-csatlakozását (→ 2003.02.24). – Az IKA újjáalakult kuratóriuma folyamatosan fizeti ki a tavalyról elmaradt támogatásokat; 2002-ben 36 ezer családtámogatási pályázat érkezett, de ebből csak 2000-t fizettek, 1,8 milliárd forintnak ezután lesz gazdája. – Az SzKT országos választási bizottságot hozott létre, amely a belső választások folyamatát irányítja és ellenőrzi. [Szabadság, ápr. 7.]

2003. április 8.

A Székelyföldi Fejlesztési Régió létrehozásának szándéka által kiváltott reagálások azt bizonyítják, hogy van még bőven tennivaló a mentalitásváltás érdekében – fejtette ki Markó Béla egy interjúban –, maga az illetékes miniszter is ellenzi a kezdeményezést. [Krónika, ápr. 8.] (→ 2003.04.26)

Tempfli József elmondta: valóban megromlott a viszonya Tőkés Lászlóval, ez az érmindszenti ügynek tulajdonítható (→ 2003.02.10, 2003.02.12). [EN, ápr. 8.]

2003. április 9.

Újabb vita alakult ki a MIT és MIÉRT között, a MIT azt sérelmezi, hogy egyetlen tagja sem kapott helyet a Communitas és az IKA ifjúsági szaktestületében. [Krónika, ápr. 9.]

Kormányhatározattal csökkentették az elméleti képzést nyújtó középiskolai osztályok arányát; a 2003/04 tanévben ez az arány az induló 9. osztályoknak csak 59%-a lehet; tovább rontja a helyzetet, hogy az osztályok létszámát 25-ről 30 növelték, e két intézkedés hatására csökkenni fog az elméleti oktatást nyújtó osztályok száma. Emiatt Maros megyében 4 magyar osztállyal kevesebb indul az új iskolai évben.

2003. április 10.

Bagdadiak ezrei vonultak az utcára, hogy köszöntsék a szabadságot, a harcok nyomán a diktátor elmenekült, a tömeg ledöntötte Szaddám Huszein szobrát. [Krónika, ápr. 10.]

Ro. hétéves átmeneti időszakot kapott a külföldiek földvásárlási tilalmának megszüntetésére az EU-val folytatott csatlakozási tárgyaláson. [Krónika, ápr. 10.]

Nem 100 ezer, csupán 70 ezer euróval kell rendelkezniük a vállalkozni akaró külföldieknek, de ez is túl magas összeg ahhoz, hogy ösztönzőleg hasson a külföldi tőkére. A Financial Times szerint az intézkedés rontja a ro. állam tekintélyét is. [BN, ápr. 10.]

Felújították és az EU-s követelményekhez igazították az 1967-ben megkötött m.–ro. vízumegyezményt: egy félévben 3 hónapig lehet Mo.-n tartózkodni, vízummentesen. [Háromszék, ápr. 10.]

Az EREK megtiltotta lelkipásztorainak, hogy pol. pártok jelöltjeiként, választott vagy fizetett tisztségviselőként tevékenykedjenek. A pártoskodás megrontaná a hívőkkel való viszonyt, megosztaná a gyülekezetet; ez nem lehet célja az egyháznak. [Krónika, ápr. 10.]

Kállay László, a ReMeK elnöke sérelmezi a KREK vezetési gyakorlatát. Kérik annak a határozatnak a visszavonását, amelyben a közgyűlés átfogó felmérést ír elő a lelkipásztorok és presbiterek számára azok RMDSz-beli szerepvállalásáról. [ER, ápr. 10.]

2003. április 12.

Az RMDSz képviselőházi frakciója állásfoglalásban mutatott rá az 5 képviselő nyilatkozatának (→ 2003.03.22, 2003.04.02) rosszhiszeműségére és pontatlanságára. Az alkotmánymódosítás vitája 2001. szept.-ben indult be az RMDSz-en belül, mindenkinek lett volna ideje, hogy határidőn belül megtegye a javaslatait; az 5 képviselő által benyújtott javaslatok későn érkeztek, ráadásul azok megfogalmazása felületes; ennek köszönhető, hogy felvetéseik válasz nélkül maradtak. [Szabadság, ápr. 12.] (→ 2003.04.19)

A restitúciós ügyekben az egyházak tk. azt nehezményezik, hogy körülményes a polgármesteri hivatalok által kiállított bizonylatok megszerzése, ráadásul azokban sok a pontatlanság. Markó Attila fölajánlotta a restitúciós biz. segítségét. [Szabadság, ápr. 12.]

Minden megyében csökkentik a kórházi ágyak számát, Hargita megyében közel 15%-kal; a legnagyobb leépítés a csíkszeredai megyei kórházat érinti. [Krónika, ápr. 12.]

A Székelyföld régiósítási tervei ellen kívánnak fellépni Maros, Hargita és Kovászna megye ro. közösségének képviselői; 18 szervezet képviselői nyilatkozatban kérték a régió létrehozásának meggátolását (mondván, hogy az nem más, mint az állam nemzeti egysége elleni támadás) és azt, hogy a m. nyelvet ne ismerjék el a közigazgatás és az igazságszolgáltatás hivatalos nyelveként. [Háromszék, ápr. 12.] – Teljességgel kizárt, hogy nemzetiségi alapon szerveződő tartományok jöjjenek létre Ro.-ban, mondta Octav Cozmâncă közigazgatási miniszter. [Krónika, ápr. 14.]

A ro.–m. államközi megállapodás értelmében az aradi Szabadság-szobor fölállításának költségeit Magyarországnak kell állnia. [Krónika, ápr. 12.]

2003. április 13.

Ro. vallási megoszlása az 2002-es népszámlálás előzetes adatai szerint: a 21,698.181 lakosból 18,806.428 (86,7%) ortodox; 1,028.401 (4,7%) róm. kat.; 698.550 (3,2%) református; 195.481 (0,9%) gör. kat.; 66.846 unitárius; 11.203 ágostai evangélikus; 26.194 zsinatpresbiteri evangélikus. A neoprotestáns egyházak hívei (tk.): 330.486 pünkösdista; 129.937 baptista; 97.041 adventista; 46.029 evangélumi keresztény; 18.758 evangélista. Az egyéb vallásúak, a vallástalanok, ateisták és a nem nyilatkozók száma nem éri el a százezret. [Vasárnap, ápr. 13.]

2003. április 14.

Mo.-n népszavazás döntött az EU-csatlakozásról. 45,65%-os részvétel mellett a szavazók 83%-a voksolt igennel (ez a választásra jogosult polgárok 38%-a). [Szabadság, ápr. 14.]

Egy közvélemény-kutatás szerint a PSD 45%-kal vezeti a népszerűségi listát. A pártoknál a PRM és a PNL (16–16%) majd a PD (10%), RMDSz (5%) és a PUR (4%) következik, sereghajtó a PNTCD (3%). [Szabadság, ápr. 14.]

Együttműködési egyezményt írt alá az RMDSz és a MIÉRT. Közösen próbálnak választ találni a fiatal generáció szociális problémáira. [Szabadság, ápr. 14.]

A KLMT tisztújító gyűlésén Gaal Györgyöt választották elnökké. [Szabadság, ápr. 14.]

2003. április 15.

Ion Iliescu Szófiában Georgij Parvanov bolgár államfővel találkozott; a megbeszélések témája a két ország kapcsolatainak fejlesztése volt. [Szabadság, ápr. 15.]

A mintegy 600 ezer, Nyugaton dolgozó ro. állampolgár által hazaküldött pénz 2002-ben 1,3 milliárd $ volt, 200 millióval több, mint a közvetlen külföldi befektetések. A munkacélú kiutazások miatt néha egész kisvárosok néptelenednek el. [Szabadság, ápr. 15.]

Sylvester Lajos szerint a Székelyföldön tapasztalható általános elégedetlenség az országos RMDSz-vezetéssel önmaga ellen fordul és kifullad; a székelyföldi fórumokon nem ritkán frusztrált, anarchista, idegbeteg emberek is szóhoz jutnak. Ez eltávolítja a polgári mozgalomtól az érdemi változtatásokra alkalmas embereket. [Háromszék, ápr. 15.]

2003. április 16.

Az ortodox egyház zsinati rendelkezéssel megtiltotta papjainak, hogy valamely pártba belépjenek vagy tisztséget vállaljanak politikai szervezetekben, ennek ellenére igen nagy azon papok száma, akik politikai pályára léptek. [Szabadság, ápr. 16.]

A 10 új tagország (→ 2002.10.11) képviselői Athénban aláírta az EU-hoz való csatlakozási szerződést. [Táj., ápr. 17.]

2003. április 17.

Athénban megkezdődött az az Európa Konferencia, amelyen – az új tagok bevonásával – az EU jövőjéről tanácskoztak. Medgyessy Péter megbeszélést folytatott Adrian Năstaseval, akivel tk. a kedvezménytörvény módosítására tett javaslatokat elemezték, a ro. fél elégedett az új változattal. [Szabadság, ápr. 18.]

A kedvezménytörvény módosítása során elfogadták az RMDSz javaslatait: egy gyermek után is jár majd az oktatási támogatás és évi négy menettérti utazásra vonatkozik majd a 90%-os kedvezmény. [Krónika, ápr. 18.] – A törvényből viszont várhatóan kikerül a munkavállalási kedvezmény – mondta Bálint-Pataki József. [Népújság, ápr. 19.]

2003. április 18.

A két állam külügyminisztere – Lamperth Mónika és Ioan Rus – megegyezett abban, hogy a befektetni kívánó m. vállalkozóknak ne kelljen tartózkodási vízumot kiváltaniuk. A tervet a kormánynak is jóvá kell hagynia. [Krónika, ápr. 18.]

A történelmi egyházak a könyvelés korszerűsítésével egyetértenek, a nyelvkorlátozással nem. A kormány – annak jogán, hogy támogatást nyújt az egyházaknak – ragaszkodik ahhoz, hogy a könyvelést ro. nyelven készítsék. [Krónika, ápr. 18.]

A Márciusi Fórum (→ 2003.03.14) folytatásaként Székelyudvarhelyre hirdették meg az újabb fórumot (→ 2003.04.26), ahol bemutatkozik az Önkormányzati Kezdeményező Testület, amelynek legfőbb feladata az EMNT létrehozása. [Szabadság, ápr. 18.]

2003. április 19.

Az 5 parlamenti képviselő (→ 2003.03.22, 2003.04.02, 2003.04.12) válaszolt az RMDSz replikájára; az elmarasztalás helyett közösen kellene keresni annak a módját, hogy ezeket a javaslatokat utólagosan elfogadtassák. [Szabadság, ápr. 19.]

2003. április 22.

Răzvan Theodorescu kulturális miniszter – azok után, hogy az érsekség minden szinten megnyerte a visszaszolgáltatási pert – kijelentette, hogy Ro. számára elfogadhatatlan lenne, hogy egy kisebbségi magyar egyházé legyen a Batthyaneum. [Népújság, ápr. 22.] ● [Furcsa érvelés, ui. a dolog lényegét tekintve nem „egy kisebbségi magyar egyházról” van szó, hanem a korábbi tulajdonosról.]

2003. április 23.

Sepsiszentgyörgyön kettévált a városi tanács RMDSz-frakciója, a képviselők fele megalakította a M. Polgári Frakciót. A kezdeményező Tulit Attila és Gazda Zoltán volt. Az érintettek még nem döntöttek arról, hogy kilépnek-e az RMDSz-ből. [Krónika, ápr. 23.]

2003. április 24.

Miközben Horvátország nemzeti összterméke (GDP) is meghaladta tavaly az egy főre jutó 5000 $-t, Ro. csak 2101 $-nál tart. További országok és számok: Szlovénia 10.026 $; Csehország 6751 $; Mo. 6336 $; Lengyelország 4896 $; Szlovákia 4440 $; Bulgária 2025 $. [Szabadság, ápr. 24.]

Az EREK, a 83/1999. sz. sürgősségi kormányrendelettel visszakapta a kolozsvári Ref. Koll. mindkét épületét, de a megyei tanügy bíróságra vitte az ügyet. A bíróság a tanügynek adott igazat, csak egy épületet kaptak vissza, a másik birtoklásáért fellebbezniük kell. (→ 2003.01.07) [Szabadság, ápr. 24.]

Négy cég maradt versenyben az EMTE marosvásárhelyi campusának felépítésére. A város melletti telken 2004 októberéig kell felépíteni az egyetem főépületét; a m. kormány 600 millió Ft-tal támogatja az építést. [Krónika, ápr. 24.]lapozás: 1-20 | 21-24
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998