Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 26 találat lapozás: 1-20 | 21-26
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 
I   II   III  IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII   

2003. március 1.

Az AEÁ márc. 10-től „működő piacgazdasággá” nyilvánítja Ro.-t – jelentette be Donald Evans kereskedelmi miniszter. A minősítés pol. gesztusnak számít, nincs különösebb jelentősége. [Szabadság, márc. 1.]

2003. március 2.

Véget ért a kat. egyházfők egyhetes vatikáni látogatása, melyen 7 latin és 5 görög rítusú Ro.-i püspök vett részt. Erdélyből Jakubinyi György és Tamás József, Nagyváradról Tempfli József, Temesvárról Martin Roos, Szatmárnémetiből Ardai Attila volt hivatalos a pápához. [Krónika, márc. 5.]

2003. március 3.

Puskás Attila szerint a tagság joggal követel határozottabb kiállást az RMDSz részéről, amely akár az egyezség felbontásáig is eljuthatna. A ro. társadalom ellenállása miatt messze állunk az autonómiától, viszont az önállóság az önkormányzatiság teljes megvalósításával is elérhető. [RMSz, márc. 3.]

Ismét Kuncze Gábort választották az SzDSz elnökévé. [Szabadság, márc. 3.]

Sike Lajos a „m. nyugdíj-bizniszről” cikkezett. A Partiumból egyre nagyobb számban települnek át Mo.-ra a nyugdíjasok, mert az ottani nyugdíj az itteninek a többszöröse; az érdekeltek bankszámlára utaltatják a nyugdíjat, s időnként átutaznak, hogy fölvegyék azt; a pénzből kényelmesen élnek – itthon. [RMSz, márc. 3.]

Balogh Barnabás (ReMeK) szerint törvénytelen volt a KREK Szatmárnémetibe összehívott közgyűlése (→ 2003.02.01), mert a meghívót a napirenddel együtt egy hónappal korábban ki kellett volna küldeni. [RMSz, márc. 3.]

2003. március 4.

A lej árfolyamának megállapításához az eddigi $ helyett az € lesz a vonatkoztatási pénznem. [Népújság, márc. 4.]

Markó Béla az egyre szaporodó lakossági fórumokról: sem az RMDSz-nek, sem az egyházaknak, sem az erdélyi magyarságnak nem érdeke a megosztottság. Úgy tűnik, a jóhiszeműség a provokációval keveredik. [Táj., márc. 4.]

2003. március 5.

Mégis Kolozsvárott lesz a Tőkés László által meghirdetett Márciusi Fórum (→ 2003.03.14), annak ellenére, hogy az érsekség nem engedélyezte annak a Szent Mihály-templomban való megtartását. A helyszín a Farkas utcai ref. templom lesz. [Krónika, márc. 5.] – Az Érseki Hivatal közleménye leszögezte: a kat. egyház óvja papjait a politikai szerepvállalástól; a templomok szakrális jellegével nem fér össze az, hogy helyet adjanak kimondottan világi rendezvényeknek. [Szabadság, márc. 8.]

Szili Katalin anyagi és szakmai támogatást ígért a Szabadság-szobor fölállításához. [Krónika, márc. 5.]

2003. március 6.

Tabajdi Csaba elmondta: a módosított Jürgens-jelentés (→ 2003.01.28) már nem marasztalja el Mo.-t érdemi kérdésekben. [Szabadság, márc. 6.]

Eddig 4000 restitúciós kérvény érkezett az egyházak részéről, a legtöbb a görög kat. egyháztól és a Zsidó Közösségek Szövetségétől. A gyulafehérvári róm. kat. egyházmegye 400 ingatlant kért vissza, a nagyváradi 141-et, Szatmár 150-et, Temesvár 134-et. A ref. egyházak igénye: 609 (EREK) és 205 (KREK). Az unitárius egyház 84 ingatlant kért vissza, az evangélikus-lutheránus egyház pedig 19-et. [Szabadság, márc. 6.]

A kolozsvári törvényszék közigazgatási osztálya Gh. Funar ellenfeleinek adott igazat: a városi tanács törvényesen működik, azaz nem oszlott fel hivatalból, ahogy Funar állítja – közel egy éve. [Szabadság, márc. 6.]

2003. március 7.

Székelyudvarhelyen 8000-nél több alíró kérte, hogy Szász Jenőt váltsák le a polgármesteri tisztségből, de több aláírás hamisnak bizonyult, a prefektus azonban nem igyekezett tisztázni azokat. [Krónika, márc. 7.; HN, márc. 7.] (→ 2003.05.29)

A felekezetek által indított alapfokú iskolák és óvodák a magánoktatás szférájába fognak tartozni, ui. az 84/1995. sz. tanügyi törvény előírja, hogy egyházi profilú iskolát az egyházak csak líceumi szinten indíthatnak. [Szabadság, márc. 7.]

2003. március 8.

A nemzetbiztonsági törvény tervezete veszélyforrásként nevezi meg a nacionalizmust és az autonómiatörekvéseket valamint intézkedik az államtitok védelméről. A tervezet szerint 7 intézmény lát el nemzetbiztonsággal kapcsolatos feladatokat: a SRI, SIE, SPP, a különleges távközlési szolgálat, valamint a védelmi, bel- és igazságügyi tárca. [Krónika, márc. 8.]

Marosvásárhelyen tartotta 6. kongresszusát az RT. Ennek során a platform feloszlatta önmagát, viszont megalakították a Reform Mozgalmat (elnökéül Szilágyi Zsoltot választották). Az RM célja az önálló érdekeken alapuló politizálás elősegítése a keresztény és nemzeti liberális értékrend mentén, az erdélyi m. nemzeti közösség autonóm státusának kialakítása és megerősítése. Az RM nem az RMDSz ellenében kíván működni, a helyhatósági választásokon nem kíván jelölteket állítani – szögezte le Toró T. Tibor. [Szabadság, márc. 10.; Népújság, márc. 10.] (→ 2003.02.17)

2003. március 10.

Nagyváradon, a MaKOSz 13. kongresszuán arról döntöttek, hogy egyesülnek a korábban kivált RMKSz-szel. Az egyesült szövetség elnöke Kasztl Helga (Kolozsvár) lett; a központi iroda Nagyváradon maradt, de terveik között szerepel egy kolozsvári és egy székelyudvarhelyi iroda megnyitása. [Krónika, márc. 10.]

2003. március 11.

Tőkés László sajtótájékoztatón ismertette a Márciusi Fórum terveit; a fórumon megalakítják az erdélyi önkormányzati testület létrehozását Kezdeményező Bizottságot. Az általuk kezdeményezett önkormányzati forma összhangban van az európai struktúrákkal, autonomista elképzelésekkel. [Szabadság, márc. 11.] (→ 2003.03.14)

Markó Béla szerint aki létrehoz egy alternatív pol. szervezetet és azt szembe akarja fordítani az RMDSz-szel, az egyértelműen megbontja a pol. egységet, ez pedig veszélybe sodorhatja a romániai magyarság pol. képviseletét. Ez olyan történelmi bűn, amelynek beláthatatlan következményei lehetnek. [Krónika, márc. 11.; Szabadság, márc. 12.]

A marosvásárhelyi Táblabíróság döntött a 7 éve tartó Cserehát-vitában: elvetették a konceszionálási szerződés valamint az ajándékozási okirat semmissé nyilvánítását. [Népújság, márc. 11.]

2003. március 12.

Az RMDE megosztási kísérletnek tartja a Márciusi Fórumot, ezért nem támogatja azt – hangzik az elnökség állásfoglalása. [Szabadság, márc. 12.]

Meggyilkolták Zoran Djindjics szerb kormányfőt. [Krónika, márc. 13.]

2003. március 13.

Nemkívánatos személyiségnek tartja a Maros megyei Polgári Mozgalom Kovács László m. külügyminisztert, aki a Március 15-i ünnepségek egyik szónoka lesz, ezért a polgári körök békés tüntetésre hívták föl tagjaikat. [Krónika, márc. 13.]

A brassói táblabíróság jogerős ítélete elutasította a Bákó megyei tanfelügyelőség kérését, amelyben az az MCsSz betiltását kérte. [Krónika, márc. 13.]

2003. március 14.

Ökumenikus istentisztelettel kezdődtek a kolozsvári Március 15-i ünnepségek. A Szent Mihály-templomból a résztvevők egy része a Farkas utcai templomba vonult, a Márciusi Fórum helyszínére. A mintegy 1000 személy közfelkiáltással megalakította az Erdélyi M. Nemzeti Tanács (EMNT) létrehozását Kezdeményező Testületet (KT). 19 tagot helyben megválasztottak, további 12-t utóbb nevesítenek. Csapó I. József a célkitűzések megvalósításához nélkülözhetetlen alkotmánymódosítási elképzeléseket ismertette. [Szabadság, márc. 15.] (→ 2003.03.11, 2003.03.29, 2003.04.26)

Kossuth-domborművet avattak az aradi Csíky Gergely Gimnáziumban (Dinyés László alkotása). [HN, márc. 14.]

Újabb aláírásgyűjtési akcióba kezdett az MCsSz, hogy Külsőrekecsinben is beindítsák a m. oktatást. Az akció a helyi hatóságok heves ellenkezését váltotta ki. [Krónika, márc. 14.]

Günter Verheugen csalódottságának adott hangot azzal kapcsolatban, hogy Ro. meg Bulgária az AEÁ-t támogatják az iraki kérdésben, s hangsúlyozta, hogy az EU-nak szüksége van ezekre az államokra. [Szabadság, márc. 15.]

2003. március 15.

A Március 15-i ünnepélyek központi helyszíne Marosvásárhely volt. Markó Béla hangsúlyozta: a leszegényedett Erdélyt föl kell emelni, ehhez pedig befolyásra kell szert tenni a ro. pol. életben; a magyarság kivívta a jogot, hogy a saját ünnepét méltó körülmények között ünnepelhesse. – Az ünnepség vendége Kovács László (MSzP) volt, akinek a beszédét helyiek kisebb csoportja próbálta megzavarni. – A mintegy 60 városban tartott ünnepségek mindegyikén fölolvasták Adrian Năstase és Medgyessy Péter üzenetét. – A marosvásárhelyi fogadáson részt vett Mircea Geoană is, aki előzőleg Kovács Lászlóval egyeztette a két ország időszerű kérdéseit. – A Fidesz politikusai a székelyföldi városok ünnepségein szónokoltak (pl. Kövér László Székelyudvarhelyen). Szász Jenő bejelentette a polgári mozgalom elindítását és felolvasta a Márcusi Fórum üzenetét. [Szabadság, márc. 17.; Népújság, márc. 17; Krónika, márc. 17.; HN, márc. 17.; SzFÚ, márc. 17.]

Temesvárott fölavatták a civil szervezetek székházát, a Kós Károly Közösségi Központot; de nem mondanak le a M. Ház visszaszerzéséről sem. [NyJ, márc. 18.] (→ 2003.02.20)

2003. március 18.

A ro. hadsereg közel 300 önkéntes katonát készített föl az Öböl-térségben esedékes konfliktusban való részvételre. [NyJ, márc. 18.]

Az IMF-vel kötött hitel-megállapodás egyik feltételeként Ro. vállalta, hogy szeptemberig 18 ezer embert bocsát el a ráfizetéses vállalatoktól (pl. a Tractorul cég napi vesztesége 70 ezer $), ez azonban szociális feszültségekhez fog vezetni. [Szabadság, márc. 18.] (→ 2003.03.25)

A ro. sajtó élénken reagált a Márciusi Fórumra: „Tőkés ezer híve hivatalosan területi autonómiát követelt” (Adevărul); „Tőkés hadat üzent az egységes nemzetállamnak” (Curentul); „a Tőkés-fórum az RMDSz politikai-vallási alternatívája” (Cotidianul). – Mircea Geoană marginális és javíthatatlen revizionisták csoportjának nevezte a fórum résztvevőit. – A Fórumon alkotmánymódosítási javaslatokat is megfogalmaztak, amelyek tk. azt tartalmazzák, hogy a közös történelmi, kult. és gazd. jelleget viselő, a többségi nemzettől eltérő önazonosságú közösség által lakott régiók saját önkormányzathoz juthatnak és autonóm közösségeket hozhatnak létre. [Szabadság, márc. 18.]

Borbély László szerint az alapítandó új szervezet nem tud olyan alternatívát a magyarság elé tárni, amellyel érdemben lehetne tárgyalni. Az EMNT alapítói közül sokan egyéni ambíciókat vagy csoportérdekeket képviselnek. [Népújság, márc. 18.]

Egy kezdeményező csoport az Aradi Szabadság-szobor Egyesület bejegyeztetését tűzte ki célul: anyagi támogatást kívánnak nyújtani a szobor újbóli fölállításához. [NyJ, márc. 18.]

2003. március 19.

A Maros megyei RMDSz operatív tanácsának a nyilatkozata – az 1990-es márciusi eseményekre emlékezve – leszögezte: „szilárdan meg van győződve arról, hogy a tizenhárom évvel ezelőtti események nem ismétlődhetnek meg.” [Népújság, márc. 19.]

Bitay Ödön 1990-ben Bukarestben dolgozott az államelnök sajtóosztályán, a most közzétett naplórészletekből érdekes fejleményeket lehet megtudni a márciusi eseményekről. [Háromszék, márc. 20.] (→ 2003.04.04)

2003. március 20.

Gabriel Andreescu szerint Ro. jól döntött, amikor az AEÁ mellé állt az iraki kérdésben. [Krónika, márc. 20.]

Kelemen Atilla a Márciusi Fórumról: kisebbségi létben bűn megosztani a magyarságot. [RMSz, márc. 20.] – Kötő József szerint a fórum által is vállalt, közjogilag szavatolt közösségi önrendelkezés és annak intézményrendszere valóban az önazonosság, az asszimilációmentes lét egyetlen lehetséges eszköze; ma az egyetlen járható út a parlamenti politizálás, a fórum a megosztásra alapoz. [Szabadság, márc. 20.]

Hunyad megyében mintegy ezer m. diák van, ennek fele Déván tanul. A Geszthy Ferenc Társaság egységes oktatási központ (iskola és kollégium) építéséről döntött. [NyJ, márc. 20.]

2003. március 21.

Erdélyben csak a csíki és a háromszéki szervezet döntött állóurnás belső választásról, másutt elektoros választás lesz. A választásokat május közepén tartják. [Szabadság, márc. 21.]

2003. március 22.

Eckstein-Kovács Péter a Márciusi Fórumról (→ 2003.03.14): egy új testületnek illik türelmi időt adni; amennyiben az új szerveződés párt lesz, akkor nyíltan konfliktusba kerülhet az RMDSz-szel és megoszthatja a m. szavazók opcióját – ez viszont az alapítás helytelenségét igazolja. [RMSz, márc. 24.]

Öt képviselő (Kovács Zoltán, Pécsi Ferenc, Szilágyi Zsolt, Toró T. Tibor, Vekov Károly) azt kérte a szövetségi elnöktől, hogy szerezzen érvényt a Márciusi Fórum által elfogadott alkotmánymódosító javaslatoknak. [Szabadság, márc. 22.] (→ 2003.04.02, 2003.04.19)

Alakuló ülésén 19 tagú vezetőtanácsot választott a Kolozsvár Társaság (elnök: Vetési László); céljuk: ösztönözni a város m. lakosságának megmaradását és sikeres jelenlétét. [Szabadság, márc. 24.]

2003. március 24.

Az RMDSz Nyílt fórum az önkormányzatokért c. rendezvényén mintegy 700 személy vett részt: önkormányzati képviselők, polgármesterek, tanácsosok. A marosvásárhelyi tanácskozás megnyitóján Markó Béla kijelentette: az elkövetkező időszak legfontosabb teendői közé tartozik az, hogy a közösséget felkészítsék az EU-csatlakozásra és folytassák az autonómia építését. A konferencia állásfoglásban rögzítette az önkormányzatiság jogszabályi hátterének megerősítését; a központi irányítás hatásának, a prefektus hatalmának csökkentését. [Szabadság, márc. 24.]


lapozás: 1-20 | 21-26
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998