Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 24 találat lapozás: 1-20 | 21-24
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 
I   II   III  IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII   

2003. december 1.

Katonai parádéval, szoboravatással, előadásokkal és tűzijátékkal ünnepelték Ro. nemzeti ünnepét Gyulafehérváron. A tévé által is közvetített műsorban Florin Constantiniu történész kifejtette: 1918-ban Ro. ígéretet tett az országrész nemzetiségei (akkoriban a lakosság mintegy 30%-a) jogainak tiszteletben tartására, de ezt az ígéretet azóta sem teljesítette. [Szabadság, dec. 2.]

Szatmárnémetiben az RMPSz megyei szervezete a m. oktatás helyzetéről tanácskozott. A csökkenő szaporulat miatt 2006-ig 40%-kal kevesebb gyermek iratkozik majd be az elemibe, mint a 2002/2003-as tanévben. [SzFÚ, dec. 1.]

2003. december 2.

Adrian Năstase az EMNT-ről: Ro.-ban csak az alkotmánynak megfelelő struktúrákat lehet létrehozni. [Szabadság, dec. 2.]

Év végén megszüntetik a Szabad Európa Rádió ro. adását (a m. adást már a kilenvenes években felszámolták). Az indoklás szerint oly mértékben előrehaladt a demokratizálási folyamat, hogy már nincs szükség erre az adásra. [Szabadság, dec. 2.] (→ 2004.01.10)

A ro. kormány jóváhagyta a módosított kedvezménytörvény alkalmazásáról szóló kétoldalú megállapodást. [SzFÚ, dec. 2.]

Ion Iliescu jelenlétében letették az aradi Nagy Egyesülés Emlékműve alapkövét. [NyJ, dec. 2.]

2007-re 75 ezer katonára és 15 ezer civil alkalmazottra csökkentik a hadsereg állományát – közölte a hadsereg vezérkari főnöke. Jelenleg a hadsereg 130 ezer katonát és alkalmazottat számlál. [UH, dec. 2.]

Varga Attila sajnálatosnak tartja, hogy az új alkotmánnyal nem sikerült bevezetni az RMDSz javaslatát – miszerint megszüntették volna a prefektusi státust –, de mégis történt egy apró lépés: pontosítják a funkció hatáskörét, az alaptörvény kimondja, hogy nincs alá- és fölérendeltségi viszony a prefektus és az önkormányzatok között. [Szabadság, dec. 2.]

Gyér részvétel mellett választották meg az EMNT alakuló ülésére delegált Kolozs megyei küldötteket. Az ülést vezető Mátis Jenő elmondta: a kezdeti szakaszban az EMNT hatásköre lesz megjeleníteni és képviselni a m. nemzeti közösség autonómiatörekvéseit, közvitára bocsátani, véglegesíteni és elfogadni a személyi elvű regionális autonómia hatásköreit, jogköreit és intézményeit. [Szabadság, dec. 2.]

Miskolcon tartották a Kárpát-medencei m. professzorok újabb találkozóját. [Népújság, dec. 2.]

2003. december 3.

Válaszában Mádl Ferenc konszenzusra inti a székelyudvarhelyieket; a szoboravatás körüli vitát (→ 2003.11.08) helyben kell megoldaniuk. [Krónika, dec. 3.]

2003. december 4.

Markó Béla, heti sajtótájékoztatóján beszámolt arról, hogy a m. kormány erőfeszítéseinek köszönhetően az EU alkotmány-tervezetébe bekerül a kisebbségek jogainak elismerésére vonatkozó szövegrész, amely eredetileg nem szerepelt. [SzFÚ, dec. 4.]

A kolozsvári Etnikumközi Viszonyok Kutatóközpontja felmérése szerint a m. választóknak elsősorban gazdasági-szociális elvárásai vannak a politikummal szemben. Az RMDSz támogatottsága 88%-os. A szövetség mellett a legtöbben az egyházakban bíznak; a m. politikusok támogatottsága: Frunda György (57%), Markó Béla (53%), Tőkés László (40%). A megkérdezettek 77%-a nem kíván kitelepedni, 18% várakozó állásponton van, 2,7% a lehetőségeket keresi. [Szabadság, dec. 4.; RMSz, dec. 5.]

2003. december 5.

Ro. az első helyen áll az EU-s támogatások elsikkasztását illetően; az esetek száma meghaladta a 60-at. Litvániában 16, Lengyelországban 10 és Bulgáriában 9 esetre derült fény. [SzFÚ, dec. 5.]

Nicolae Văcăroiu – azok után, hogy a sajtó egy lehetséges együttműködésről cikkezett – bejelentette: a PRM az egyetlen olyan alakulat, amellyel a PSD nem hajlandó koalícióra lépni, ui. Európában nagyon kedvezőtlen a párt megítélése. [Krónika, dec. 5.]

Gh. Funart bírósági határozattal kötelezik arra, hogy elismerje a városi tanácsot. A polgármester mintegy másfél éve bojkottálja a tanács munkáját. [Szabadság, dec. 5.]

2003. december 6.

Budapesten kétnapos konferenciát tartottak a kisebbségi autonómia esélyeiről, ahol a kérdés több európai szakértője is részt vett, tk. Christoph Pan és Andreas Gross. Orbán Viktor szerint a kisebbségek kell hogy megfogalmazzák a tennivalóikat, mert „az autonómia nem kívülről jövő segítség, hanem belülről való építkezés.” [Szabadság, dec. 6.; Krónika, dec. 6.]

2003. december 8.

A romániai magyarság 20%-a él szórványban, de távlatilag a m. közösség köze fele áll a fokozatos beolvadás előtt. A legsúlyosabb gondokkal Fehér, Hunyad és Szeben megye küszködnek, ezeket követi Beszterce-Naszód, meg a Mezőség, de hasonló veszély leselkedik Krassó-Szörény, a Bánság és Máramaros m. lakóira is. [RMSz, dec. 8.]

Szatmári Tibor, külügyi tanácsos adta át a pápának Markó Béla levelét (→ 2003.11.13). A csángó-kérdésben áttörést jelent az ET 1521. sz. ajánlása, amely kifejezetten szorgalmazta a m. anyanyelv oktatását az iskolákban és használatát a templomokban. [RMSz, dec. 8.]

2003. december 9.

Mo. támogatja, hogy Ro. és Bulgária 2007. jan. 1-jén az EU tagjává válhasson, ha teljesíti az ehhez szükséges feltételeket – mondta Kovács László Brüsszelben. [Krónika, dec. 9.]

Moldovában már 1989 óta téma a föderalizció, mióta a gagauzok kikiáltották az autonómiát; ám ezt a 300 ezer lakosú miniköztársaságot sem Moszkva, sem Chişinău nem ismerte el akkor. A Gagauz Autonóm Tartomány végül 1996 januárjában jött létre, Moldova területének 5,4%-án. A Dnyeszter Menti Köztársaság 1992-ben vált ki Moldovából; az ő harcukat a 7 ezres orosz hadtest támogatta. Egy hónapja Oroszország tervezettel állt elő, melynek lényege, hogy Gagauzia és Transznisztria egyenrangú státust kapjon Moldovával. Az elképzelés nem nyerte el sem a nép, sem a moldovai kormány támogatását. [Krónika, dec. 9.]

Az RMDSz ÜE hatástanulmánya szerint határozottan tetten érhető a kitelepedési szándék a kettős állampolgárság biztosítása esetén. [Szabadság, dec. 9.]

2003. december 10.

A szenátus megszavazta a bíróságok szervezésének törvényét. Az RMDSz által szorgalmazott módosítás értelmében a kisebbségekhez tartozó állampolgárok anyanyelvükön fejezhetik ki magukat a bíróságok előtt. Igény esetén a bíróságoknak ingyenes tolmácsolást kell biztosítaniuk. [RMSz, dec. 10.]

Kovács László elmondta: az utódállamokban más-más elbírálás alá esik a kettős állampolgárság intézménye, pl. Ukrajna nem ismeri el, tehát ha egy kárpátaljai m. ember megkapná a m. állampolgárságot, elvesztené az ukránt. A kérdés alapos elemzése előtt tehát ismernünk kell, mit is várnak azok, akik a kettős állampolgárság kiterjesztését kérik. [Szabadság, dec. 10.]

Nagy Benedek, a tárcaközi restitúciós biz. elnöke szerint az egyházi ingatlanokra vonatkozó kérések ügycsomói nagyon hiányosak, ez is hátráltatja a munkát. [HN, dec. 10.]

Pál Antal szóvá tette az erdők törvénytelen (és mértéktelen) kitermelését, magyarán a falopást; hiába küzdenek néhányan az erdőmaffia ellen, a felelősek továbbra is állásban maradnak. [Krónika, dec. 10.]

Megkapta működési engedélyét a Prosperitas Egyesület (→ 2003.05.15, 2003.09.24), nyitva áll az út a Székelyföldi Fejlesztési és Kutatási Központ létrehozása felé. [Krónika, dec. 10.] (→ 2004.02.18)

Egyre halványabban él a temesvári lakosság emlékezetében 1989 decemberének emléke, egyre kevesebben vesznek részt az évenkénti megemlékezésen. Az ünnepségek szervezői az idén meghívták Ion Iliescut is, akitől arra kérnek választ, miért volt több áldozata az eseményeknek december 22. után, mint 16. és 22. között. [RMSz, dec. 10.]

2003. december 12.

A NÉP valamennyi szervezethez intézett felhívásában leszögezte, hogy a m. nemzeti közösség legfontosabb politikai célja a teljes parlamenti képviselet biztosítása Ro. parlamentjében, ezért tárgyalásra van szükség az RMDSz-en belüli és kívüli csoportok között. [Szabadság, dec. 12.]

2003. december 13.

Alakuló ülésére készül az EMNT. Sem az RMDSz, sem a m. kormányoldal pártjai nem vesznek részt az ülésen. Gh. Funar a prefektushoz intézett levelében rendőrségi beavatkozást sürgetett. [Krónika, dec. 13.] – Frunda György az EMNT politikájáról: az RMDSz nem etnikai, hanem regionális alapú autonómiáért száll síkra, s eredményeket is fel tud mutatni; az ellenzék tevékenysége eddig nacionalista diskurzusra korlátozódott. [Népújság, dec. 13.] – Borbély László szerint az EMNT csak a kinyilatkoztatás szintjén tárgyal az autonómiáról. A nemzeti tanácsoknak nincs legitimitásuk, közfelkiáltással döntenek minden kérdésben. [RMSz, dec. 13.]

Az adótörvénybe bekerült az RMDSz javaslata, hogy mindenki diszponálhasson jövedelmi adója 1%-áról; ez jó esély lenne a civil szervezetek, egyházak támogatására. [RMSz, dec. 13.]

2003. december 14.

Marosvásárhelyen, a Kultúrpalotában ülésezett az SzKT. A szövetségi és az üv. elnök helyzetelemzése után Nagy Zsolt a jövő évi választások előkészítésére vonatkozó határozattervezetet ismertette. Markó Béla hangoztatta, hogy amit az erdélyi magyarság elért, az mind a Deák Ferenc-i önmérsékletnek tulajdonítható. Két fontos dolgot nem sikerült megvalósítani a kormánypárttal kötött egyezményből: a Szabadság-szobor felállítását és a m. egyetemi karok létrehozását. [Szabadság, dec. 15.; Népújság, dec. 15.]

A kolozsvári M. Színház épületében került sor az EMNT alakuló ülésére; a 400 küldöttből 373-an vettek részt. Tb. elnökké Tőkés Lászlót választották, nevesítették az állandó bizottságok összetételét, véglegesítették az alelnökök, jegyzők listáját. Az ülést Szilágyi Zsolt üv. elnök vezette, ismertette a fórummozgalom eddigi útját, a Szatmárnémetiben tartott első fórumtól (→ 2003.02.01) egészen az SzNT megalakulásáig (→ 2003.10.27). Tőkés László szerint az RMDSz elárulta az autonómia eszméjét. [Szabadság, dec. 15.]

2003. december 15.

Az EMTE a 2004-es m. költségvetési tervben 1,85 milliárd Ft-tal szerepel – közölte Kató Béla. [Szabadság, dec. 15.]

2003. december 16.

Ro. egységére és stabilitására tör a hét végén megalakult EMNT, amely programjával fegyverhasználatra buzdít – tolmácsolta a kormánypárt álláspontját Bogdan Niculescu-Duvăz, a PSD alelnöke. „Az EMNT vezetői által tett nyilatkozatok rendkívül agresszív és veszélyes megnyilvánulásai a m. irredentizmusnak.” [Krónika, dec. 16.]

Takács Csaba szerint az EMNT bölcsője Budapesten van; ezek a pol. erők megosztják az erdélyi magyarságot és az RMDSz felosztását célozzák. [Szabadság, dec. 16.]

A hónap végére tolták ki a Szabadság-szobor helyzetének rendezésére kiszabott határidőt – nyilatkozta Király András, Aradon. [Krónika, dec. 16.]

A 2004-es helyhatósági választások előkészítésénél az RMDSz az egységes képviseletet, a nyitottságot, a szakmaiságot és a fiatalítást tekinti fontosnak. [Szabadság, dec. 16.]

Bilibók Jenő szerint csángó ügyben még nem történt meg az áttörés, csupán annyi, hogy sikerült elfogadtatni: Moldvában is léteznek magyarok. Hivatalosan már nem tagadják: jogosak az itt élők oktatási igényei. [EN, dec. 16.]

2003. december 17.

A pol. pártok Kolozs megyei szervezetei nyilatkozatban tiltakoznak az EMNT alakuló ülése ellen. „A m. radikálisok a politikumból átléptek a büntetőjog területére” – jelentette ki Emil Boc (PD); a PSD nyilatkozata elveti az etnikai alapú enklávék létrehozásának ötletét. A PNL az autonómiáról szóló megbeszélések beszüntetését kérte. [Szabadság, dec. 17.]

2003. december 18.

A kormányfő kijelentette: a ro. állami intézmények közbelépnek, ha kiderül, hogy az EMNT államellenes cselekedetet latolgat. [Háromszék, dec. 18.] – A Legfőbb Ügyészség hivatalból vizsgálatot indít az EMNT ellen – közölte a vádhatóság sajtóirodája. [Krónika, dec. 18.]

Az EMNT az RMDSz ellenében próbál minél demagógabb üzenetet megfogalmazni a magyarság felé. Ennek ellenére, ha valaki hatalmi szóval próbálja elhallgattatni őket, azt nem fogjuk szó nélkül hagyni – mondta Markó Béla. [Szabadság, dec. 18.]

A délvidéki m. pártok képviselői – Ágoston András (VMDP) és Kasza József (VMSz) – átadták a HTMH vezetőinek a kettős állampolgárság megítélését támogató 50 ezer aláírást. Megítélésük szerint Mo. uniós csatlakozása előtt vagy közvetlenül utána meglesz az alkalmas pillanat a kérés teljesítésére. [Krónika, dec. 18.]

Közzétették azt a kormányhatározatot, amely – az RMDSz–PSD-protokollum szerint – a MOGyE m. hallgatói számára külön beiskolázási számokat állapít meg. [Népújság, dec. 18.]

2003. december 19.

Az Academia Caţavencu folytatásokban közli a volt szekustisztek névsorát. Esetenként arra is kitér, hogy egy-egy személy milyen karriert futott be 1990 után; jelentős gazdasági és pol. érdekösszefonódásokra derítettek fényt. [Szabadság, dec. 19.]

Felháborodást keltett a hír, hogy az antiszemita megnyilvánulásairól elhíresült PRM-vezér, C. V. Tudor egy izraeli céget kért fel elnökválasztási kampányának menedzselésére. [Szabadság, dec. 19.]

A parlament megemlékezett a temesvári forradalom évfordulójáról. Az ellenzéki pártok képviselői a forradalom kisajátításával, az igazság elhallgatásával, a 14 év előtti álmok elárulásával vádolták az átmeneti időszak főszereplőit, a mai ’szocdem’ politikusgárdát. [Szabadság, dec. 19.]

Markó Béla – az Adrian Năstaseval folytatott megbeszélése után – úgy nyilatkozott, hogy 2004-re megegyezés körvonalazódik a Szabadság-szobor ügyében. [Népújság, dec. 19.] (→ 2003.12.24)

Mádl Ferenc fogadta a h. t. m. egyházak vezetőit; a megbeszélésen aktuális pol. kérdések is terítékre kerültek. [SzFÚ, dec. 19.]

2003. december 20.

A kormány aláírta a Bechtel International céggel az észak-erdélyi autópálya építésére vonatkozó szerződést; a beruházás értéke 2,5 milliárd $, amelyet külföldi hitelekből biztosítanának. A törlesztésre a kormány vállalt garanciát. [Krónika, dec. 20.]

Kövér László – az EMNT alakuló gyűlésén, a Rompres tudósítása szerint – a következőket mondta: „Megpróbáltunk alkotmányos eszközöket használva küzdeni. Azok azonban, akik valódi fegyverekkel harcoltak, hamarabb érték el céljukat.” – Kovács László erre reagálva azt mondta: „Ha ez az állítás igaz, akkor az egy nagyon súlyos, szinte jóvátehetetlen hiba volt.” [Krónika, dec. 20.; Szabadság, dec. 24.; RMSz, dec. 24.]

Kelemen Atilla lesz az RMDSz marosvásárhelyi polgármester-jelöltje. [Népújság, dec. 20.]

Az RMDSz megalakulásának 14. évfordulós ünnepségén 25-en kapták meg a szövetség által 2002 végén létrehozott Ezüstfenyő-díjakat. A díjat azoknak a személyeknek adományozzák, akik munkájuk révén jeletősen hozzájárultak az államosított föld-, erdő- és ingatlantulajdon visszaszolgáltatásához, valamint az RMDSz-program megvalósításához. [Szabadság, dec. 22.]

2003. december 22.

Iliescu elnök és Tőkés László egy városban, de nem azonos helyszínen emlékezett a temesvári forradalom 14. évfordulójára. [NyJ, dec. 22.]

2003. december 23.

2004 januárjától 2,5 millióról 2,8 millió lejre (75/85 $) emelik a minimálbért. A béremelés mintegy 1,3 millió embert érint. [Szabadság, dec. 23.]

Orbán Viktor a Duna TV adásában bizakodva beszélt az erdélyi autonómiáról. Beszédében Tőkés Lászlót az ’egész kárpát-medencei magyarság tb. köztársasági elnökének’ nevezte. [Szabadság, dec. 23.]

A Szatmár megyei EKE leltárba vette a környék turisztikai látványosságait, a szálláshelyeket stb., hogy ezzel is segítse a távlati tervezést. [SzFÚ, dec. 23.]

A szenátus is megszavazta: Gyergyószentmiklós municípiumi (megyei jogú város) rangott kapott. [RMSz, dec. 23.]lapozás: 1-20 | 21-24
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998