Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 24 találat lapozás: 1-20 | 21-24
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 
I   II   III  IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII   

2003. november 1.

A PRM bűnvádi feljelentést tett az SzNT tagjai ellen és „nemzet elleni támadás” miatt kéri Szilágyi Zsolt képviselő kizárását a parlamentből. [Szabadság, nov. 1.] (→ 2003.11.04)

A prefektúrának kötelessége feljelenteni az SzNT létrehozóit – jelentette ki Vlad-Adrian Căşunean (PSD). A nemzeti tanácsot nem kell törvényen kívül helyezni, mert eleve törvénytelen, és úgy értékelte, hogy „1990 óta ez az alkotmányos rend ellen elkövetett legsúlyosabb merénylet”. [Krónika, nov. 1.]

Az RMDSz nem támogatja a személyre szóló szavazat bevezetését, ui. ennek egyetlen nyertese a PSD lenne, mivel így 80%-os többséghez jutna, ami már egyenértékű a diktatúrával. Markó Béla szerint az SzNT iránt a magyarság nem tanúsít különösebb érdeklődést. Az autonómia továbbra is szerepel az RMDSz programjában, de más jellegű megoldást kell találni a kérdés megoldására, nem az SzNT által javasolt módszert. [Krónika, nov. 1.]

2003. november 3.

Megállíthatatlannak látszik a határon túli magyarok elvándorlása. Az elmúlt 13 évben kb. félmillió h. t. m. hagyta el a szülőföldjét és települt az anyaországba vagy távozott Nyugatra. A m. kormányok képtelenek kidolgozni olyan stratégiát, amely elérte volna a meghirdetett célt, a szülőföldön tartást. Csak részeredményt hoztak az olyan jogszabályok, mint például a státustörvény. Nem változtattak gyökeresen a tendencián a kétoldalú kisebbségvédelmi megállapodások és a milliárdos nagyságrendű (részben vállalkozási) támogatási programok, és az sem, hogy m. (felső)oktatási és kulturális központok kezdték meg működésüket a szomszédos országokban. [RMSz, nov. 3.]

A Marosvásárhelyi Rádió újabb frekvenciasávot kapott, így Hargita megyében is hallgatható az URH-sávban. A m. szerkesztőségnek 16 alkalmazottja van és 10 külső munkatársa; ez kevés lefedni a heti 50, napi 7 órás m. műsort – mondotta Borbély Melinda, aligazgató. [HN, nov. 3.]

Ökumenikus istentisztelettel emlékeztek a haláltábor áldozataira a Brassó megyei Földváron, majd megkoszorúzták az emlékművet. [Krónika, nov. 3.]

2003. november 4.

A képviselőház állandó bizottsága elutasította a Szilágyi Zsolt parlamenti mandátumának megvonásával kapcsolatos kérelmet, melyet a PRM nyújtott be (→ 2003.11.01). „Úgy döntöttünk, hogy megvárjuk az SzNT megalakulási körülményeinek kivizsgálására felkért intézmények álláspontját” – mondta Tudor Mohora, a képviselőház főjegyzője. [Szabadság, nov. 4.]

2003. november 5.

Király Károlynak azt válaszolta a CNSAS, hogy semmilyen anyaggal nem rendelkeznek róla, ami azért tűnik hihetetlennek, mert köztudott dolog Király Károly ellenzéki múltja. [Népújság, nov. 5.]

A SRI mindmáig nem szolgáltatta ki a C. V. Tudor pártelnök múltjára vonatkozó iratokat, noha a sajtó konkrét bizonyítékokat tárt fel az ellenzéki pártelnök hajdani besúgói tevékenységéről. Az eset beszédes példája a CNSAS és a hajdani Securitate archívumát napjainkban birtokló intézmény [SRI] kapcsolatának – mondta Horia Roman Patapievici. [Krónika, nov. 5.]

Gazdasági elemzések szerint Ro.-nak kétszer kellett szembesülnie a szegénység sokkoló megnövekedésével: először 1991–92, majd 1997–99 között, noha a Năstase-kormánynak elsődleges célja volt a szegénység leküzdése – nyilatkozta a kormányfő. 2000-ben 8 millió volt a szegények száma, ez 2002-ben 6,5 millióra csökkent, az előrejelzések szerint ez a szám 2007-re 3 millióra csökkenhet. [HN, nov. 5.]

2003. november 6.

Az EB országjelentése megállapította, hogy Ro. működő piacgazdaságnak tekinthető, ha „döntő jelentőségű intézkedések történnek az eddigi jó haladás folytatására”. Akadályozó tényező lehet a közigazgatási és igazságügyi reformok elmaradása. A jelentés elismerte a korrupcióellenes intézkedéseket, de figyelmeztetett: a jogszabályokat alkalmazni is kellene. Ro.-nak még egy éve van arra, hogy lezárja a csatlakozási tárgyalásokat, ha 2007-re szeretne tag lenni. A kritériumok teljesítése drasztikus intézkedésekkel, társadalmi feszültségekkel jár, amit egyetlen, a választások megnyerésére aspiráló párt sem vállal fel a kampányok évében. [Szabadság, nov. 6.]

Az RMDSz 6 képviselője törvényt kezdeményezett, amely az alternatív katonai szolgálat bevezetését javasolta és kilátásba helyezte azt, hogy 2006 júliusától szűnjenek meg a behívások és 2007 közepétől szűnjön meg a kötelező katonai szolgálat. [RMSz, nov. 15.]

Az Országgyűlés külügyi bizottsága elfogadta a Fidesz javaslatát, hogy a Sapientia támogatását 2-ről 3 milliárd Ft-ra emeljék. A finanszírozás növelésére csak akkor van esély, ha a képviselőház vitája során a kormánypárti politikusok is támogatják az indítványt. [Krónika, nov. 6.] (→ 2003.11.08)

A helyszínen tájékozódott az Országos Diszkriminációellenes Tanács bizottsága az SzNT tagjait ért zaklatás (→ 2003.10.09) ügyében. A Maros megyei főügyész szerint a 3 személy ellen nem folyik semmiféle vizsgálat. [Krónika, nov. 6.]

A Sapientia csíkszeredai karain a jelenlegi létszám 800. Az egyetem csak ideiglenes engedéllyel rendelkezik, a végzősök az államvizsgát akkreditált egyetemen teszik le. [RMSz, nov. 6.]

2003. november 7.

A kedvezménytörvény Ro.-i alkalmazásáról, kisebbségvédelmi kérdésekről és az aradi Szabadság-szoborról folytatott megbeszélést Budapesten Kovács László és Markó Béla. Eddig 4 millió eurónak megfelelő összeget utaltak át – erdélyi iskolások családjának – oktatási támogatásként. Mo. fontosnak ítéli és a maga eszközeivel támogatja is az észak-erdélyi autópálya építését. [Szabadság, nov. 7.]

A PSD–RMDSz közötti újabb együttműködési megállapodást csak a korábbi egyezmény kiértékelése után kötik meg. Az RMDSz az oktatási minisztérium részéről érkező javaslat révén próbálja „kikényszeríteni” a BBTE szenátusából az állásfoglalást a karok létesítése ügyében. A kormánypárt a Szabadság-szobor felállítását is halogatja. [Krónika, nov. 7.]

Sepsiszentgyörgyön bemutatták az Erdély közigazgatás-története c. kötetet, 4 fiatal kutató munkáját. A könyvbemutatón elhangott: „A transzilvanizmus lényege az erős önkormányzatiságban keresendő, az erdélyi identitás kialakulása ennek köszönhető.” [Krónika, nov. 7.]

2003. november 8.

Gyurcsány Ferenc miniszter, kolozsvári látogatásán kijelentette: a jövő évi költségvetésben az EMTE csak 1,8 milliárd Ft támogatással szerepel; Szilágyi Pál rektor szerint ez az összeg nem fedezi a valós szükségletet. [Krónika, nov. 8.]

Temesvárott tanácskozott Markó Béla, Borbély László és Nagy Zsolt az RMDSz helyi és megyei vezetőségével, valamint a civil szervezetek képviselőivel. A szövetségi elnök kifejtette: valóban léteznek nézetkülönbségek az erdélyi m. politikusok között: egyesek úgy vélik, autonómia nélkül nem erősödhet meg a romániai magyarság, mások azon a véleményen vannak, hogy az autonómia csak akkor valósítható meg, ha elég erősek leszünk hozzá. Nem jobb- és baloldal között húzódik a törésvonal, hanem azok között, akik modernizációt akarnak és akik a fundamentalizmus jegyeit felmutató elszigetelődést. A temesvári találkozó azt mutatta – jegyezte meg Halász Ferenc, megyei elnök –, hogy a vitát folytatni kell, de csakis az RMDSz-en belül. [RMSz, nov. 8.]

A székelyudvarhelyi RMDSz vezetősége levélben fordult Mádl Ferenchez, amelyben közölték, hogy a polgármesteri hivatal, a tanács döntése nélkül – tehát törvénytelenül – nevezte el a tanácstermet Szent Istvánról (→ 2003.10.27); egyúttal azt is szóvá tették, hogy a látogatáskor a városháza nem hívta meg a tanácsosokat a találkozóra. [Krónika, nov. 8.] (→ 2003.12.03)

A Polgári Egyesület meghívására Nagyváradon rendezték meg a Történelem főutca c. rendezvényt, mely a november végén esedékes erdélyi nemzeti tanácsi választások sikerét volt hivatva támogatni. [Krónika, nov. 8.; RMSz, nov. 10.] (→ 2004.05.09)

2003. november 10.

Az 1992/93-as tanévben 209 ezer m. óvodás, ált. és középfokú iskolás diák járt Ro.-ban m. tannyelvű intézménybe, tíz év múlva ez a szám 33 ezerrel kevesebb volt; a lemorzsolódás egyik oka a kivándorlás. Ebből az következik, hogy az erdélyi iskola- és egyetemfejlesztésre nyújtott Mo.-i támogatás nem elegendő az itthon maradáshoz, mindennek óhatatlanul gazdasági-szociális fellendüléssel is párosulnia kell. [Krónika, nov. 10.]

Markó Béla elmondta: a m. polgári körök megalakulása után várható volt, hogy a mozgalom Erdélyben is híveket toboroz és megindul a körök itteni szervezése is. Az RMDSz a ro. pol. életen belüli együttműködést keresi, ennek nincs igazi alternatívája. Az RMDSz ellenzékében a szövetségből kikopott politikusok a hangadók, ez is érthető, az viszont nem, hogy miért kellene ezekkel a személyekkel egyezkedni. [RMSz, nov. 10.]

Nyárádszereda – négy évszázad után – ismét városi rangot kapott; az eseményt kétnapos rendezvénnyel ünnepelték. [Krónika, nov. 10.]

2003. november 11.

A HVIM elnöke közleményben üdvözölte az SzNT létrejöttét és kilátásba helyezte, hogy ha folytatódik az SzNT aktivistái elleni vizsgálódás (→ 2003.10.09), akkor nemzetközi szervezetek támogatását fogják kérni. [Szabadság, nov. 11.]

Növekszik Chişinău és Bukarest ellentéte. A moldovaiak beszüntették az RTV adásának sugárzását és felmondták az a kétoldalú egyezményt, amely lehetővé tette, hogy évente kétezer moldovai fiatal tanulhasson ösztöndíjjal Ro.-i egyetemeken. A Tarlev-kormány megtagadta a kétoldalú határegyezmény aláírását. [Krónika, nov. 11.]

2003. november 12.

A kormány módosította a közutak korszerűsítéséről szóló törvényt, ennek nyomán kimaradt a megépítendő autópályák közül a Kolozsvár–Marosvásárhely–Brassó szakasz. A politikusok úgy tudják, ez a szakasz is megépül majd, de nem uniós forrásokból. [Krónika, nov. 12.]

Csapó I. József elmondta: az SzNT nem politizál és nem állít jelölteket a helyhatósági választásokon. A közképviseletet ellátó civil szerveződés nem válik jogi személlyé és nem alternatívája az RMDSz-nek. Az RMDSz „lassú lépések”-taktikája az önkormányzás törvény általi szavatolását beláthatatlan ideig elodázhatja – ezért van szükség egy olyan szervezetre, amely ezt állandóan sürgeti. A székelység a parlamenti demokrácia eszközével élve óhajtja elérni Székelyföld autonómiáját. [Szabadság, nov. 12.]

Az amerikaiak által kiadott legújabb országjelentés szerint Ro.-ban az ortodox egyház jelentős térvesztést könyvelhet el – noha ezt az egyház vezetői ugyancsak tagadják –, melynek értéke közel 17%-nyi. [NyJ, nov. 12.]

A leggazdagabb 300 személy vagyona eléri a 12 milliárd $-t; a listán a magyarok közül Teszári Zoltán az első; 80 milliós vagyonát kábeltévéhálózatok telepítésével és működtetésével szerezte. [Népújság, nov. 12.]

2003. november 13.

Markó Béla az RMDSz-en belül bármely csoporttal vagy irányzat képviselőivel hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni, megbeszélni a teendőket; azt viszont nem tudja elfogadni, hogy bárki is az RMDSz-en kívüli pol. erőként tüntesse fel önmagát és megkísérelje ily módon kettészakítani a m. közösséget. [Népújság, nov. 13.]

A parlamenti szakbizottságok együttes ülésén befejeződött a 2004. évi költségvetési törvénytervezet vitája. Az RMDSz több úton igyekezett érvényesíteni az erdélyi megyékből összesített igénycsomagot. Az elfogadott módosítások közel 50 milliárd lej többletfinaszírozást jelentenek a magyarlakta megyék részére. [Népújság, nov. 13.]

Kovács László szerint „Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a m. költségvetés teherbíró képességét. Elfogadhatatlan az, ha Mo.-i ellenzéki politikusok ebből felelőtlen módon belpolitikai kampányt csinálnak, és az is, ha a m. állampolgárság megadását valaki nem kéri, hanem egyenesen követeli.” A m. kormánytól csak azok követelhetnek, akik Mo.-n élnek és adóznak; mások csak kérhetnek. [RMSz, nov. 13.]

Levélben fordult a csángók egyházi anyanyelv-használatának kérdésében II. János Pál pápához Markó Béla. A Szentszék figyelmébe ajánlotta a Vatikánban tett látogatása óta a csángók nemzetközi és hazai megítélésében bekövetkezett kedvező fejleményeket, valamint az ET 1521/2001. sz. ajánlását, amely külön megemlíti azt, hogy a m. ny. oktatásának két faluban való bevezetésével a ro. állam elismerte a csángók világi szintű anyanyelv-használatát. [Népújság, nov. 13.; Szabadság, nov. 22.]

2003. november 14.

Vlagyimir Litvin, a kijevi parlament felsőházának elnöke Nicolae Văcăroiuval folytatott megbeszélése során elégedetlenségének adott hangot a Ro.-i ukrán kisebbség helyzetével kapcsolatban. Ukrajnában a ro. kisebbség sokkal több jogot élvez (elsősorban az oktatás területén), mint az itteni ruszinok. [Szabadság, nov. 14.]

Nyilvános vitára bocsátják a Csapó I. József-féle autonómia-statútumot, határozta el az SzNT állandó bizottsága. A vita után véglegesített szöveget januárban szándékoznak a parlament elé terjeszteni. [Krónika, nov. 14.]

A székelyudvarhelyi városi tanács Hajdú Gábort bízta meg a csereháti per további képviseletével. A város az Aris Industrie Rt.-vel kötött koncessziós szerződés semmissé nyilvánítását szeretné elérni, mindeddig eredménytelenül. A korábbi pert elvesztették és fennáll a veszélye egy nagy összegű perköltség kifizetésének. [Krónika, nov. 14.]

A sepsiszentgyörgyi polgármesteri hivatal székházat juttatott az AESz-nek, ui. az eddigi székház épületét a Keleti-Kárpátok Múzeuma kapta meg a Lábas Házért cserébe. [Krónika, nov. 14.] (→ 1999.10.29, 1999.12.08, 2003.05.20)

2003. november 15.

Medgyessy Péter – az RMDSz elnökével folyatott megbeszélés során – kilátásba helyezte, hogy Mo. anyagi segítséget nyújt egy önálló erdélyi magyar tévécsatorna létrehozásához. [Krónika, nov. 15.; Szabadság, nov. 19.; Háromszék, nov. 19., nov. 28.] (→ 2004.04.01)

Tom Gallagher, Ro.-szakértő nem örül az SzNT létrehozásának, mert ez gyengíti a magyarság összetartását és könnyű célpontjává válik a ro. nacionalistáknak. Gallagher szerint Tőkés László elnyerte a helyét Európa történelmében az 1989-es eseményeknek köszönhetően, de akárcsak Lech Walesában, benne sincs meg az a gyakorlati szellem, amely tartós politikai szerepvállalásra predesztinálná a püspököt. [Szabadság, nov. 15.]

Lendván kétnapos értekezletet tartott a MIK. A h. t. m. ifj. szervezeteket tömörítő fórumon Erdélyt a MIT küldöttei tagként, a MIÉRT küldöttei megfigyelőként vettek részt.

2003. november 17.

Alkotmánymódosítás után címmel konferenciát tartottak Kolozsvárott. A népszavazás alkalmával a magyarság 58%-a jelent meg az urnáknál és 95%-uk igennel szavazott; ez az RMDSz politikájának támogatását jelenti, s az egységes fellépés erejét bizonyítja. A Ro.-i magyaroknak arra kell törekedniük, hogy részt vehessenek az őket érintő döntések meghozatalában, a kizárólagosan rájuk vonatkozó ügyekben viszont csak nekik legyen joguk határozni – ez jelenti az autonómiát, mondotta Markó Béla. Nem sikerült az új alkotmányból törölni a nemzetállam kifejezést, de ez a tény elhalványul a pozitívumok mellett: a felekezeti oktatás és a magántulajdon garantálása, anyanyelvhasználat stb. – A szövetségi elnök három cselekvési irányt jelölt meg: jogérvényesítés, intézményépítés, új jogok kivívása. – Varga Attila képviselő a jogügyi tennivalókról értekezett; az autonómiáról szólva elvetette a Csapó-féle statútum-tervezetet, mondván, hogy az ’székely nemzetállamot’ tervez, amely éppolyan elfogadhatatlan, mint az alkotmányban rögzített román nemzetállamiság. Értelmezése szerint az autonómia a „nemzeti közösségre átruházott, intézményesített hatásköröket jelenti, amelyekben az állam elismeri a közösség döntéseit és biztosítja ezek végrehajtását. Az autonómia egyezség a kisebbség és a többség között. Ezt elérni csak tárgyalásos úton lehet.” [Szabadság, nov. 17.]

2003. november 18.

Jonathan Scheele a BBTE-n tartott előadásában kitért a székelyföldi fejlesztési régió kérdésére is. Megítélése szerint az etnikai alapon létrehozott régiók nem jelentenek megoldást Ro. számára. Szerinte az országnak nem érdeke, hogy megváltoztassa a kijelölt 8 régió határait. [Szabadság, nov. 18.]

Nagy port kavart a ro. pol. életben Vlagyimir Bukovszkij orosz író kijelentése, aki a Disszidens tevékenységek és mozgalmak a kései kommunizmusban c. brassói tanácskozáson azt állította, hogy „Moszkva már 1988-ban elrendelte a bukaresti hatalom megdöntését, majd tervet is kidolgozott erre. A kelet-európai államokban végbement forradalmak tkp. a KGB kezdeményezésére kezdődtek meg.” [Krónika, nov. 18.]

2003. november 19.

Több mint 1,7 millió ro. állampolgár dolgozik külföldön, főleg Olaszországban, Spanyolországban és Németországban. A munkavállalóknak csak kb. kétharmad része rendelkezik munkaszerződéssel, derül ki a Nemzetközi Migrációs Szervezet jelentéséből. [Szabadság, nov. 19.]

Nem lesznek nyilvánosak a parlamenti szakbiz. ülések – döntöttek a szenátorok az új házszabály vitáján. [Krónika, nov. 19.] – Az újságírók csak szenátori meghívóval léphetnek be a központi épületbe. [Szabadság, dec. 5.]

Szász Jenő megismételte korábbi ígéretét (→ 2003.08.29, 2003.10.02): 2004-ben minden lehetséges településen helyi és megyei tanácsosi, valamint polgármester-jelölteket állít az MPSz, de az orsz. választásokon nem kívánnak indulni. [Krónika, nov. 19.]

Szentágotán fölavatták a település első ref. templomát. [Szabadság, nov. 19.]

2003. november 20.

Egy új kormányhatározat értelmében a szállításügyi tárca 2,5 milliárd eurós hitelre köthet szerződést az Ártánd–Kolozsvár–Brassó autópálya kivitelezésére. A Nagylak–Déva–Bukarest útvonalat az EBRD finanszírozná. [Szabadság, nov. 20.]

Újabb székelyföldi autonómia-tervezetet mutatott be Bakk Miklós politológus a sajtónak. A tervezetet egy jogászokból és politológusokból álló szakértői csoport dolgozta ki. Csapó I. József szerint ez csak egy magánkezdeményezés, amelyet nem ismer el sem az SzNT, sem az EMNT. [Szabadság, nov. 20.]

Kovászna megyében megkezdték a kétnyelvű helynévtáblák fölszerelését a vasúti indóházakra.

2003. november 22.

A parlament – eltekintve az ellenzék kifogásaitól – megszavazta a 2004-es költségvetést. 5,5%-os gazdasági növekedést, 3%-os költségvetési hiányt és 8,2%-os exportnövekedést terveztek. [HN, nov. 22.]

Adrian Năstase – Temes megyei látogatásán – kijelentette: bízik abban, hogy a Szabadság-szobor ügyében „sikerül civilizált módon, mindkét félnek megfelelő, senkinek az önérzetét nem sértő megoldást találnunk december 15-ig”. [NyJ, nov. 22.]

2003. november 24.

Európa-szerte Ro.-ban, Bulgáriában és Mo.-n a legmagasabb az általános halálozási ráta. – Az utóbbi 12 év adatai szerint 2002-ben született a legkevesebb gyermek Ro.-ban: 210 ezer (1990-ben 314 ezer), ezzel az eredménnyel Ro. Európa legalacsonyabb születési rátájával bíró országa lett. [Krónika, nov. 24.]

Érmindszenten 14. alkalommal rendezték meg a hagyományos Ady-zarándoklatot. A szervezéssel kapcsolatban nyilvános vita alakult ki Muzsnay Árpád, az EMKE alelnöke és Tőkés László között, ui. a KREK saját programokat hirdetett meg erre a napra, amelyen a szervezők nem kívántak részt venni. [SzFÚ, nov. 24.] – Tőkés elmondta: elkészült a perirat, de még indítanak pert az érmindszenti Ady-központ finanszírozása ügyében (→ 2003.02.10, 2003.05.17, 2003.08.02). [RMSz, nov. 24.]

2003. november 25.

Továbbra sincs előrelépés a BBTE m. oktatói által kért önálló m. karok létrehozásának ügyében. Andrei Marga rektor mindkét tábor képviselőivel tárgyalt, azonban egyik megbeszélés sem mozdította el az ügyet a holtpontról. [Szabadság, nov. 25.]

Felszólították a szamosújvári polgármesteri hivatalt, hogy állítsa le a katolikus templom elé emelt obeliszk további építését, mert az emlékműnek semmilyen hatósági engedélye nincs és műemléki környezetben épül. [Krónika, nov. 25.]

Ma már 7 moldvai település állami iskolájában tanítják fakultatív tárgyként a m. nyelvet. További 11, csángók által (is) lakott településen iskolán kívüli tevékenység keretében lehet m. nyelvet tanulni. [Népújság, nov. 25.]lapozás: 1-20 | 21-24
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998