Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 26 találat lapozás: 1-20 | 21-26
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 
I   II   III  IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII   

1992. május 2.

Székelyudvarhelyi ülésén arról döntött a KOT, hogy a rendkívüli kongresszust csak a parlamenti választások után tartják; Domokos Géza (aki fölajánlotta lemondását) őrizze meg tisztségét a kongresszusig. A parlamenti jelöltek állítását a megyei (Hargita megyében: a széki) szervezetek hatáskörébe utalták. A KOT tiltakozott a helyhatósági választások után hatalomra került nacionalista erők törvény- és alkotmányellenes intézkedései ellen: Marosvásárhelyen és Szatmárnémetiben megakadályozták a megyei tanács megalakulását; Kolozsvárott a polgármester kötelezővé tette a rendezvények előzetes engedélyezését. [RMSz, máj. 6.]

1992. május 3.

Az RMDSz fellebbezése miatt elhalasztották a marosvásárhelyi polgármester-választást. (→ 1992.04.05, 1992.05.11, 1992.05.13, 1992.05.24)

1992. május 4.

Sok huzavona után sikerült bejegyezni a cserkészszövetséget (RMCsSz). A pereskedésnek (→ 1991.03.28) Hajdú Gábor, valamint a Cserkész Világiroda elnökének közbenjárása vetett véget. A szervezet Sepsiszentgyörgyön tartotta tisztújító ülését; eln.: Schmidt Péter; aleln.: Kovács Lajos; főtitkár: Orendi Éva. [PH, máj. 4.; OrEx, 1993. jan. 29.]

1992. május 5.

Domokos Géza – bukaresti sajtóértekezletén – bejelentette, hogy nem jelöli magát a szövetségi elnöki tisztségbe és parlamenti mandátumért sem indul, hanem korábbi döntésének megfelelően befejezi politikai tevékenységét. Visszavonulásának egészségügyi és politikai okai vannak. Mivel 1984-ig az RKP KB póttagja volt, visszavonulásával hozzá kíván járulni ahhoz, hogy az RMDSz ettől a tehertől megszabaduljon. [Utalás a Temesvári Kiáltvány 8. pontjára; ]900311]

1992. május 6.

Strasbourgban úgy döntöttek, hogy Ro. – bizonytalan belpolitikai helyzete miatt – nem válhat az ET teljes jogú tagjává. [RMSz, máj. 7.]

Bukarestben sajtóértekezletet tartott az RNDF. Panaszaikat (pl. a földtörvény alkalmazásánál diszkrimináció érvényesül a németekkel szemben; zaklatások, sírgyalázások) ápr. 4-én, a kormányhoz címzett beadványban rögzítették, de választ még nem kaptak. [MTI]

1992. május 7.

A szenátusban felolvasták az 1989. dec. eseményekről készült parlamenti jelentést, amely nem tisztázott semmit, csak ködösített, és a korábbi parlamenti jelentésekhez híven most is csak politikai érdekeket szolgált. [RMSz, máj. 9.]

1992. május 8.

Csíkszereda főterén ökumenikus istentiszteletet és nagyszabású ro.–m. megbékélési nagygyűlést tartottak, melyet Tőkés László kezdeményezett és a Csíki RMDSz szervezett. Ro. részről beszédet mondott Smaranda Enache; Nicolae Ştefan Drăgăneşti, a ro. emberjogi liga elnöke; Ilie Maier, bánsági ortodox vikárius. Ünnepélyes kiáltványban fordultak Ro. lakóihoz, békejobbot nyújtva minden nemzet képviselőinek, kihangsúlyozva az egymásrautaltságot és kifejtve azt, hogy a m. nemzetiségnek szüksége van a teljes körű anyanyelvű oktatásra, önszervező intézményeire. [EN, máj. 14.]

1992. május 10.

Marosfőn véget ért a MISzSz 3. kongresszusa. A háromnapos rendezvény elnöki beszámolóját Toró T. Tibor olvasta föl. A MISzSz csak akkor kíván az RMDSz-szel együttműködni, ha érvényesül a politikai sokszínűség, a platformosodás elve. Az új elnökség: Kis Konrád (eln.); Veres Valér (főtitkár); Füstös István, Nagy István, Szabó Botond, Ungureanu László, Ungvári Imre (elnökségi tagok). [Szabadság, máj. 13.]

Nagyváradon megkezdődött a Varadinum egyhetes ünnepségsorozata, Tőkés László ref. és Tempfli József kat. püspök védnöksége alatt, az RMDSz szervezésében. A város alapításának 900., az alapító Szent László király szentté avatásának 800. évfordulójának tiszteletére rendezett Varadinum gazdag programot kínált: egyházi és tudományos előadások, képzőművészeti kiállítások, koncertek, könyvbemutatók, ifjúsági vetélkedők mellett egyháztörténeti múzeumot avattak. (→ 1992.05.17)

1992. május 11.

A legfelsőbb törvényszék elfogadta a marosvásárhelyi RMDSz, a főügyész és a központi választási iroda fellebbezését a helyi bíróság kirekesztő ítéletével szemben. Eszerint: új polgármester-választást írnak ki, amelyen az RMDSz is indíthat jelölteket. (→ 1992.03.7, 1992.04.05, 1992.05.13, 1992.05.24)

1992. május 12.

Mircea Snegur táviratban követelte Jelcin elnöktől a Dnyeszter mentén állomásozó 14. hadsereg kivonását Moldovából. [MTI] (→ 1992.05.20)

1992. május 13.

A kormány döntött a marosvásárhelyi polgármester-választás időpontjáról. Az RMDSz jelöltje: Nagy Győző. [Népújság, máj. 14.] (→ 1992.05.24)

1992. május 14.

Horváth Andor államtitkár bíróság elé állítását követelte Diodor Nicoară képviselő, a Renaşterea Bănăţeană c. lapban közölt nyilatkozat miatt. A képviselő fellépése jogtalan, ui. Horváth Andor nem nyilatkozott a lapnak, az újság hamisan informált. [MN, máj. 16.]

1992. május 15.

Marosvásárhelyen befejeződött az RMKgP 2. kongresszusa, mely a m. kisebbség egységes fellépése mellett tette le a garast. A párt Csíkszeredából Marosvásárhelyre tette át a székhelyét. Az új vezérkar: eln.: Mihály József; főtitkár: Lukácsy Szilamér; aleln.: Ferenczi Zoltán, Molnár Péter, Sikó Antal, Fábián Levente, Virág Sándor, Kacsó Albert, Hermány Antal. [Népújság, máj. 16.]

1992. május 17.

Ünnepi szentmisével ért véget a Varadinum, melyen beszédet mondott Paskai László bíboros, esztergomi érsek és John Bukowsky, pápai nuncius. Az ünnepséget ellenrendezvény próbálta megzavarni. A sajtó a nemzet szolgálatában címmel a VR rendezett szimpóziumot, ahol a szélsőséges lapok szerkesztői, volt szekusok, aktív SRI-tisztek szólaltak föl, magyarellenes kirohanásokkal tarkítva beszédüket. [Népújság, jún. 2.] (→ 1992.05.10)

1992. május 18.

Hivatalos látogatásra Chişinăuba érkezett Iliescu elnök, hogy lefektessék Moldova integrációjának jogi kereteit, de a tervezett együttműködési szerződést végül is nem írták alá. Közben kiújultak az összecsapások a Dnyeszter mentén. [PH, máj. 19.]

Budapesten elkezdődött a m.–ro. külügyi konzultáció, Katona Tamás és Teodor Meleşcanu külügyi államtitkár között. [MN, máj. 19.]

1992. május 19.

Szőcs Géza, az RMDSz nevében (még 1992 áprilisában), levélben arra kérte a m. és ro. külügyminisztert, hogy a kölcsönös tárgyalásokon a romániai magyarság legitim képviselőit is hallgassák meg a kisebbségek sorsát érintő kérdésekben. Jeszenszky Géza kedvezően válaszolt a levélre, Adrian Năstase viszont elutasította: „A ro. kormány sohasem fog beleegyezni abba, hogy mással ossza meg a felelősséget állampolgárai sorsáról.” [RMSz, máj. 19.]

Újabb 14 parlamenti képviselő vált ki a Petre Roman vezette FSN-ből, köztük Dan Marţian, a képviselőház elnöke is, aki az Iliescu-féle FSN-frakcióhoz csatlakozott (→ 1992.03.29). Az átlépések eredményeképpen a képviselőházban még többségben maradt a FSN, de a szenátusban az Iliescu-frakció már számosabb lett.

Iliescu elnök két éves országlásának eredményeiről szónokolt a tévében és súlyos vádakkal illette az ellenzéket. [RMSz, máj. 22.]

1992. május 20.

Mircea Snegur újabb táviratot küldött Jelcin elnöknek, azt nehezményezve, hogy a 14. hadsereg a Dnyeszter menti szakadárok oldalára állt. [RMSz, máj. 22.] (→ 1992.05.12)

1992. május 21.

Az AEÁ Képviselőházának 415. sz. határozata felszólította Ro.-t, hogy tartsa tiszteletben a kisebbségek jogait és biztonságát, valamint kérje fel az elnököt és a külügyminisztert, hogy vitassák meg az erdélyi magyarok emberi, kulturális és önrendelkezési jogaival kapcsolatos kérdéseket Ro. kormányával és az EBEÉ-vel. [EN, máj. 21.]

Marosvásárhelyen az utolsó tanút is kihallgatták Cseresznyés Pál perében. A ro. tanú elmondta, hogy a márciusi események (→ 1990.03.19) során a magyarok nem voltak fölfegyverkezve. [Népújság, máj. 23.] (→ 1992.04.03)

1992. május 22.

Kolozsvárott tartotta soros ülését az RMDSz OE. Létrehozták a parlamenti választás kampánystábját, Szőcs Géza vezetésével. A tanügyi törvénytervezet antidemokratikus, a kisebbségi okt. elsorvasztására törekszik, ezért arra szólították föl az ország demokratikus erőit, hogy vegyenek részt a törvénytervezet ellen tiltakozó jún. 11-i orsz. tüntetésen. [RMSz, máj. 27.]

1992. május 23.

Az AZR Virgil Măgureanu menesztését kérte, mert bebizonyosodott, hogy a SRI vezetője a hatalom érdekeit képviselő titkosszolgálatot szervezett és irányít. [Népújság, máj. 23.]


lapozás: 1-20 | 21-26
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998