Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 21 találat lapozás: 1-20 | 21-21
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Földrajzi mutató:

1990. május 15.

Az Angelo Sodano bíborossal folytatott megbeszélések nyomán Ro. helyreállította a diplomáciai kapcsolatot a Szentszékkel.

A gyulafehérvári róm. kat. egyházmegye papsága állást foglalt a választások kérdésében: mindenki tekintse erkölcsi kötelességének a választás jogát, s mindenki döntsön a lelkiismerete szerint. A választás „nem népünk megosztását, hanem egységének megerősítését kell hogy szolgálja”.

Sajtótájékoztatót tartott Virgil Măgureanu, a SRI igazgatója. Kihangsúlyozta, hogy szervezetének nincs felhatalmazása őrizetbe vételre, házkutatásra, iratelkobzásra. A SRI garantálja, hogy ártatlan személyeknek nem lesz dossziéjuk. A SRI a Securitate volt alkalmazottai közül csak a kellően ellenőrzött és nem kompromittált személyeket vette át. (→ 1992.03.05)

1990. augusztus 18.

II. János Pál pápa John Bukowsky személyében kinevezte a Vatikán romániai apostoli nunciusát.

Szabadlábra helyezték Zoe Ceauşescut, a diktátor-házaspár lányát.

1991. március 21.

1948 óta először érkeztek a Vatikánba ad limina látogatásra Ro. róm. kat. püspökei és segédpüspökei. A koncelebrációs szentmise után a pápa egyenként fogadta Ioan Ploscaru lugosi püspököt; Bálint Lajos gyulafehérvári megyés püspököt és segédjét Jakubinyi Györgyöt; Tempfli József nagyváradi püspököt.

Az Okt. Min., a Vallásügyi Államtitkárság és a felekezetek képviselői tanácskozásukon elemezték a vallási nevelés bevezetését. Az új tanévtől kezdődően az erkölcsi-vallási nevelés az elemiben és a gimnáziumban heti egy órában tartható minden felekezet esetében. A Min. biztosítja a pedagógiai profilú teológiai fakultások létesítését a felekezetek egyetemi fokú intézményeiben.

1991. május 20.

Petre Mihai Băcanu, a România Liberă szerkesztője sajtóértekezleten számolt be a Securitate irattárának részleges megsemmisítéséről. 1990. jún. 22-én Berevoieşti falu határában mintegy 30 tonnányi iratot égettek és földeltek el. [Bővebben lásd: RMSz, máj. 23.; Valóság, 21., 22., 23. sz.]

Nicolae Raţiu, az UMLR angliai tagozatának elnöke megvonta a választások utáni esztendő mérlegét. Szerinte a FSN jórészt kommunistákból áll, akiktől nem várható el, hogy fellépjenek a Securitate ellen. [The Guardian, máj. 20.]

Iliescu a helyi pártok vezetőivel találkozott Marosvásárhelyen. Az összejövetelen többen tiltakoztak amiatt, hogy a városban lesz az RMDSz kongresszusa. Iliescu kifejtette, hogy az országnak nem áll érdekében megakadályozni a kongresszust. [MTI]

Teoctist pátriárka közleményben tiltakozott amiatt, hogy Alexandru Todea érsek vezetésével a gör. kat. (unitus) hívek visszafoglalták a balázsfalvi érseki székesegyházat, amelyet 1948-ban elvettek tőlük. Teoctist felszólította a világ ortodox egyházait, hogy szakítsák meg a teológiai párbeszédet a Vatikánnal, amíg II. János Pál pápa az unitusokat támogatja. – Teoctist nyilatkozatára (néhány nap múlva) Ioan Robu válaszolt, visszautasítva a közlemény hangnemét. A România Liberă cikke szintén elítélte Teoctist nyilatkozatát, kijelentve, hogy a „középkor óta nem volt ilyen csatakiáltás”. [MTI]

1991. augusztus 5.

II. János Pál az érsekség rangjára emelte és közvetlenül a Szentszéknek rendelte alá a Gyulafehérvári Egyházmegyét; érsekké az eddigi püspököt, Bálint Lajost nevezte ki, akit 1991. szept. 29-én iktattak be hivatalába. A SzER kommentárja megjegyezte: a vatikáni közlemény nem tért ki arra, hogy az egyházmegye hívei: magyarok. [Szabadság, aug. 7.]

1992. június 11.

Több erdélyi városban (Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen, Marosvásárhelyen) a magyarok tüntetéseken tiltakoztak az oktatásügyi törvénytervezet ellen. 10-én Gh. Funar betiltotta a kolozsvári tüntetést, de – miután az RMDSz küldöttsége tárgyalt vele – visszakozott; a Báthory Gimn. udvarán tartott nagygyűlésen a ro. ellenzék képviselői is felszólaltak. [Szabadság, jún. 12.]

Nagyváradon ülésezett az RMEEÁÉ. Az ország vezetőihez, a Vatikánhoz, az ENSz-hez, az ET-hez és az EBEÉ-hez intézett felhívásukban megállapították, hogy a tanügyi törvénytervezet kisebbség- és egyházellenes. Ugyanott fölsorolták az egyházakat ért atrocitásokat (házkutatások, rombolások) is. [RMSz, jún. 17.] (→ 1992.01.17)

Moldova parlamentje széleskörű autonómiát szavazott meg az orosz ajkú népességnek a Dnyeszter menti részen, továbbá kimondta, hogy az orosz hivatalos nyelvnek számít. [RMSz, jún. 13.]

1992. szeptember 14.

Iliescu elnököt a Vatikánban fogadta II. János Pál. A pápa hangot annak az óhajának, hogy Ro.-ban teljes mértékben helyreálljon a demokrácia és érvényesüljön a vallásszabadság. Emlékeztetett arra, hogy még nem történt meg a múltban elszenvedett méltánytalanságok és igazságtalanságok jóvátétele. [MN, szept. 15.]

1995. március 28.

Albániából a Vatikánba érkezett Iliescu elnök, ahol a pápával áttekintették a görög kat. egyház javainak helyzetét. Iliescu megújította a pápa Ro.-i látogatására szóló meghívását. [RMSz, márc. 30.]

A szenátus megszavazta a Btk. módosításáról szóló törvényjavaslat keretében azt, hogy idegen állam zászlajának kitűzése, jelvényeinek használata vagy himnuszának nyilvános helyen való eléneklése 3–24 hónapig tartó elzárással büntethető. [RMSz, márc. 30.]

A képviselőház – noha két héttel korábban elvetették (→ 1995.03.14) – mégis beiktatta a szociális segélyről szóló törvénytervezetbe a határátlépési illetéket. [RMSz, márc. 30.] – Az RMDSz képviselőházi csoportja sajtóértekezleten tiltakozott a „kapupénz” újbóli bevezetése ellen. [Táj., márc. 30.] (→ 1995.05.18, 1995.07.31)

Gh. Funar az elnökhöz írt levelében azt követelte, hogy váltsák le a ro. külügyi tárgyalóbizottságot, az alapszerződést tárgyalják újra, s abban szerepeljen, hogy Mo. fizessen kártérítést a bécsi döntés után okozott károkért. [RMSz, márc. 30.]

1996. április 25.

Markó Béla – a La Sapienza Egyetem meghívására – négynapos látogatást tett Rómában és a Vatikánban, ahol találkozott azokkal a bíborosokkal, akik a kultúráért és oktatásért felelnek. Az erdélyi magyarság helyzetéről tájékoztatta partnereit és részletes dokumentációt adott át (tk. az elvett egyházi vagyonról és a csángókról). Találkozott II. János Pál pápával, akitől közösségünk támogatását kérte. [Táj., ápr. 29.; BL. máj. 3.]

Béres András Budapesten tárgyalt a HTMH illetékeseivel az erdélyi okt. kérdéseiről: a kihelyezett karok esetleges letelepítéséről és a székelyföldi egyetem létesítéséről. [Táj., ápr. 26.]

Kolozsvárott bejegyezték az Iskola Alapítványt; célja tanulmányi és szociális ösztöndíjrendszer, valamint továbbképzési lehetőségek biztosítása, okt. magánintézmények alapítása és a m. kormány által nyújtott okt. támogatás kezelése, szétosztása. [Táj., máj. 6.] (→ 1996.06.11)

A választások közeledtével ismét megjelent a porondon Kiss Kálmán (→ 1996.04.23) és az RMDSz-t minősíti, mert pártja semmilyen kézzelfogható eredményt nem tud felmutatni – írta Gyarmath János. [RMSz, ápr. 25.]

1997. január 10.

Tempfli József, egy interjúban elmondta: a róm. és gör. kat. püspökök decemberben ad limina látogatáson voltak a Vatikánban, mindegyik püspök írásbeli jelentés vitt magával, azon kívül magán-kihallgatáson fogadta őket a pápa. – A m. történelmi egyházakkal jó a kapcsolatuk, az ortodox és a gör. kat. egyházzal kevésbé. [BN, jan. 10.]

Letartóztatták Miron Cozmát, az 1991-es „bányászjárás” (→ 1991.09.25) vezérét. [Szabadság, jan. 11.]

1997. január 16.

Markó Béla, az Akadémia által szervezett konferencián az RMDSz autonómia-politikájáról értekezett. Szerinte a területi autonómiát országszerte meg kellene valósítani; az RMDSz által szorgalmazott autonómia fogalma feltételezi egyes etnikai vetületű jogoknak helyi szinten való gyakorlását. Bedros Horasangian, a konferencia moderátora úgy vélte, két komplexust kell legyőzni: a magyarok a felsőbbrendűségit, a románok az alsóbbrendűségit. [RMSz, jan. 16.]

Tőkés László Bécsben kijelentette: elsietett volt a ro.–m. alapszerződés megkötése a romániai választások előtt, mert ezzel a m. kormány Iliescut támogatta. Tőkés elvben támogatta az RMDSz részvételét a kormányzásban, de a belépés túlságosan könnyelműen történt, „mivel a feltételeket nem tisztázták, nem is igazán lehet tudni, hogy mit kérhet számon az RMDSz a kormánykoalíción”. [RMSz, jan. 16.] (→ 1997.01.25)

Ro. küldöttség járt a Vatikánban, de csak Angelo Sodano bíborossal tárgyaltak. Teoctist pátriárka továbbra is ellenzi II. János Pál pápa romániai látogatását. [RMSz, jan. 16.]

A HTMH-ból leköszönő Lábody László (→ 1996.12.13) elmondta: a hivatal nem politizál, feladata a közösségek önszerveződésének elősegítése, a gazdasági együttműködés támogatása. [MN, jan. 16.]

1997. április 17.

A parlament két háza elfogadta az 1997-es [!] költségvetést, amely a gazdasági tevékenység 3%-os visszaesésével számol. [Szabadság, ápr. 18.] – A kormány nyilvánosságra hozta a felszámolandó tíz nagyvállalat nevét (→ 1997.04.12), köztük két kőolaj-feldolgozó és egy hengermű van. [MH, ápr. 18.]

A Vatikánban II. János Pál fogadta Adrian Severint, aki romániai látogatásra hívta meg a pápát. [Szabadság, ápr. 19.]

Markó Béla beszámolt amerikai útjáról (→ 1997.04.07) és ismertette a látogatás eredményeit: vendéglátóinak ismertette az új kormánykoalíció terveit és a m. kisebbség ezzel kapcsolatos elképzeléseit és a felmerülő nehézségeket. A vendéglátók tk. a kárpótlás kérdésének megoldását és a közösségi javak visszajuttatását szorgalmazták. [Táj., ápr. 17.]

Markó Attila, a Kisebbségvédelmi Hivatal jogi osztályának igazgatója elmondta a Mediafax hírügynökségnek: végleges formát öltött a közösségi javak visszaszolgáltatását szabályozó törvénytervezet. Eddig csak a Ro. Zsidó Közösségek Szövetsége nyújtott be kárpótlási igényt. [Szabadság, ápr. 17.]

A brassói törvényszék kihirdette a Caritas pilótajáték csődjét. Ion Stoica elmondta: ő már 3 éve próbálta ezt elérni, de az előző hatalomnak ez nem állt érdekében, ui. A. Năstase, Gh. Funar és Gh. Tinca (volt védelmi min.) egyaránt nyertesei voltak a játéknak. [RMSz, ápr. 17.]

1998. július 7.

Római látogatásra indult Radu Vasile, aki fontosnak tartja az olasz kapcsolatok ápolását, tekintve, hogy Ro. első számú külföldi partnere éppen Olaszország. A pápának átadta Emil Constantinescu elnök meghívóját; Radu Vasile elismerte, hogy nem tudta megszerezni Teoctist pártriárka meghívóját is, ami a Vatikán szemében általában szükséges. A pápával folytatott megbeszélés egyik témája a katolikus vagyon restitúciója volt. [RMSz, júl. 8.]

Kerekes Károly törvénykezdeményezést nyújtott be a képviselőházban, melynek célja, hogy tegye lehetővé az anyakönyvvezető előtti házasságkötések lebonyolítását a nemzeti kisebbségek nyelvén. [Táj., júl. 7.]

1999. február 6.

Az ortodox egyház Szent Szinódusa arról döntött, hogy Teoctist pátriárka elküldheti a Vatikánba a pápa látogatásához szükséges meghívót. Emil Constantinescu már korábban meghívta a pápát, de a Szentszék jelezte, hogy a meghívást az ortodox egyház vezetőjének is meg kell erősítenie. [MN, febr. 6.]

Az RMDSz Kolozs megyei szervezetének elnökéül Kónya-Hamar Sándort választották meg, aki Boros Jánostól vette át a posztot. Kónya kifejtette: az egyetemmel kapcsolatos törekvéseinkről nem vagyunk hajlandók lemondani; az RMDSz csúcsvezetése a bűnös abban, hogy nem tudta megtalálni a megfelelő módozatokat a követelések kivívására. [EN, febr. 9.]

1999. május 7.

Háromnapos látogatása Bukarestbe érkezett II. János Pál, a kat. egyház feje. A látogatás műsora a korábbi egyeztetések szerint (→ 1999.03.16) folyt. A repülőgépből kiszálló pápát Emil Constantinescu és Teoctist pátriárka fogadta. A pápa rövid imát mondott az ortodox katedrálisban, majd megbeszélést folytatott Teoctist pátriárkával. A pápa ezután megbeszélést folytatott az ország elnökével, majd a parlament vezetőivel, politikusokkal találkozott. [Szabadság, máj. 8.] (→ 1999.05.09)

A vatikáni szóvivő burkoltan megerősítette, hogy a pápa az ortodoxok kérésére mondott le erdélyi látogatásáról. [MTI]

A BBTE 17.600 hallgatója közül mintegy 4000 m. diák van, azok közül 2500 tanul m. tannyelvű karokon. Ez fejlődést jelent az egyetemen, azonban jogon és közgazdaságon nincs m. ny. tanulmányi vonal, holott nagy igény volna rá. [RMSz, máj. 7.]

Újra kell definiálni a Bolyai Társaság célját és küldetését – mondta Horváth Andor, a társaság elnöke. Nem történt semmilyen haladás az önálló BTE ügyében, ezért jobb lenne, ha a társaság a jövőben a m. ny. felsőoktatással foglalkozna. Az újabb dokumentumokban az „önálló, kolozsvári központú, állami m. egyetemről” esik szó, hogy elkerüljék azt a bejáratott félreértést, miszerint a BBTE kettéosztását szorgalmazná a társaság. [Szabadság, máj. 7.]

Markó Béla elmondta: az RMDSz azért tudott egységben maradni, mert szövetség jellegű, sokszínű szervezet, amelyben minden tisztességes vélemény helyet kapott. „Amennyiben egységes szövetséget akarunk működtetni, az országos döntéshozatali fórumok döntéseinek a szervezet minden része alá kell hogy vesse magát.” [Szabadság, máj. 7.]

Szatmárnémetiben Muzsnay Árpád, az EMKE alelnöke nyitotta meg a Jakabffy Napok 5. alkalommal megrendezett tud. tanácskozását. [RMSz, máj. 10.]

2001. október 28.

II. János Pál megválasztásának 23. évfordulóján fogadást adott Jean-Claude Perriset érsek, a Vatikán apostoli nunciusa. A bukaresti nunciatúra épületét 1901-ben építették; Trianon után a ro. kormány kezdeményezte a diplomáciai kapcsolatfelvételt, 1920. okt. 17-én Ro.-ba érkezett Francesco Marmaggi akkori nuncius. Az 1927. máj. 17-én megkötött konkordátumot Ro. egyoldalúan felmondta 1948-ban, 1950. júl. 4-én 3 napot adtak a nunciusnak, hogy elhagyja az országot. 1990 után az épület visszakerült jogos tulajdonosához. Azóta a köv. nunciusok váltották egymást: John Bukowsky (1990. nov. 27.–1995. jan. 23.); Janusz Bolonek (1995. máj. 5.–1998. szept. 30.); Jean-Claude Perriset (1998. dec. 5.–) [Vasárnap, okt. 28.] (→ 1995.01.25; 1998.11.14)

2001. november 15.

Adrian Năstase az EB országjelentéséről: első ízben kezelik Ro.-t olyan hiteles vitapartnerként, amely teljesíti vállalt kötelezettségeit. A jelentés határozott fejlődésről számol be. [RMSz, nov. 15.]

Az ET miniszteri biz. a csángómagyar kisebbség kulturális hagyományainak védelméről adott ki állásfoglalást, mely szorgalmazza az anyanyelvű oktatás támogatását. Az ET-ben megfigyelői státussal rendelkező Vatikán konstruktívan együttműködött a döntés előkészítésében. (Ennek ellentmond a Mo. vatikáni nunciusával készült interjú, amelyben Karl Josef Rauber kijelentette: a Vatikán nem helyezhet m. papokat csángó területre. [RMSz, nov. 14.]) – A biz. felszólította Ro.-t, hogy ratifikálják és léptessék érvénybe az ET által elfogadott Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Chartáját. [Krónika, nov. 15.]

2001. december 18.

A pápa fogadta Ion Iliescut, aki Ro. ajándékát – egy hatalmas karácsonyfát – kísérte el a Vatikánba. [Szabadság, dec. 18.]

Temesváron ökumenikus istentisztelettel ért véget az 1989-re emlékező rendezvénysorozat, amelyen Günther Verheugen is részt vett. [Krónika, dec. 18.]

A MIT tagszervezetei (MISzSz, OMDSz, IKE, ODFIE, RoDoSz, MaKOSz stb.) küldöttgyűlésen nyilatkoztak arról, hogy továbbra is az RMDSz-en kívül határozzák meg a helyüket és az ifjúsági képviseletet öntörvényűen alakítják. [EN, dec. 18.]

A kolozsvári színházbarátok egy vitafórumot követően állásfoglalást adtak ki: a M. Színház nem magánintézmény, műsorpolitikáját nem egyetlen személy ízlése szerint kell megszabni. Tiltakoznak Tompa Gábor diktatórikus vezetői stílusa ellen. [Szabadság, dec. 18.] ● [A vita okt. 20-tól dúl a Szabadság hasábjain.]

2002. június 3.

Nagyváradon elvetették az RMDSz-frakció javaslatát: továbbra is megmarad az Antonescu utca neve. [RMSz, jún. 3.]

II. János Pál fogadta Mihai Dobrét, Vatikán új nagykövetét. A pápa szeretné, ha a hatóságok megtalálnák a megoldást az egyházi javak restitúciójára. [Szabadság, jún. 3.]

Indulatokat kavar a helyi ro. sajtó az Áprily Lajos Gimn. ügyében; a helyi protokoll szerint a ro. tanulóknak ki kell költözniük, de ez a helyiek ellenállásába ütközik. [RMSz, jún. 3.]

2003. március 2.

Véget ért a kat. egyházfők egyhetes vatikáni látogatása, melyen 7 latin és 5 görög rítusú Ro.-i püspök vett részt. Erdélyből Jakubinyi György és Tamás József, Nagyváradról Tempfli József, Temesvárról Martin Roos, Szatmárnémetiből Ardai Attila volt hivatalos a pápához. [Krónika, márc. 5.]


lapozás: 1-20 | 21-21
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998