Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 11 találat lapozás: 1-11
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Földrajzi mutató:

1990. november 6.

Magyarország ünnepélyes keretek között csatlakozott az Európa Tanácshoz, mint a szervezet első kelet-európai tagja. Jeszenszky Géza Rómában, 23 külügyminiszter előtt írta alá az ET alapokmányát. Ez a tagság, emelte ki a Liberation, kiváló szószéket nyújt arra, hogy Mo. védelmet kérjen az utódállamok magyarsága számára.

1991. július 5.

Rómában II. János Pál fogadta Tőkés Lászlót. A ref. püspök átadta Tempfli József püspök levelét és beszámolt a m. kisebbségek helyzetéről, a gör. kat. egyház üldöztetéséről és a pápa támogatását kérte a csángók ügyében (akik nem hallgathatnak m. ny. misét).

A NewYork Times és a Washington Post egy-egy cikket szentelt a romániai helyzet ismertetésére. Tk. szót ejtettek a nacionalista és antiszemita uszításról, Antonescu feléledő kultuszáról, a visszarendeződésről.

Bukarestben a két művelődési min. (Andrásfalvy Bertalan és Andrei Pleşu) aláírta a m.–ro. kulturális egyezményt.

Az AC nyilatkozatot adott ki a nemzeti, nyelvi és vallási kisebbségek jogairól. Elismerik a kisebbségek jogát a szövetkezésre, a határon túliakkal való kapcsolattartásra; anyanyelvüket szabadon használhatják, s ahol a kisebbségek aránya bizonyos értéket meghalad, ott a közigazgatásban és igazságszolgáltatásban is; anyanyelven tanulhatnak minden szinten. Kötelezettségük, hogy lojálisak legyenek, kötelesek elsajátítani a többség nyelvét és jogaik gyakorlása közben ne sértsék az ország integritását. [RMSz, júl. 12.] – Az RMDSz udvarhelyszéki választmánya örömmel üdvözölte az AC állásfoglalását: első alkalom, hogy egy ro. tagságú politikai csoportosulás egyértelműen kiáll a kisebbségek kollektív jogai mellett. [RMSz, júl. 19.] (→ 1991.07.26)

1993. december 3.

Az EDU vezetőtanácsi ülése elfogadta az ún. Bécsi Nyilatkozatot; ebbe – az RMDSz javaslatára – bevették a kisebbségek szabadságjogait tartalmazó nemzetközi dokumentumok előírásait. [RMSz, dec. 3.]

Rómában az EBEÉ külügyminiszteri tanácskozásán Jeszenszky Géza Mo. támogatásáról biztosította a Balladur-tervet (→ 1993.09.10), amely a legtöbb konfliktust képező okok (pl. az agresszív nacionalizmus, a kisebbségek jogainak megtagadása) ellen irányul.

1994. november 10.

A képviselőház elfogadta a PUNR által beterjesztett Btk.-változtatást. 6–36 hónap közötti börtönbüntetéssel sújtható az, aki nem a törvényes előírásoknak megfelelően tűzi ki idegen nemzetek zászlaját vagy elénekli más nemzetek himnuszát. Székely Ervin elmondta, hogy ha a szenátus is elfogadja ezt a korlátozó paragrafust, akkor az RMDSz az alkotmánybírósághoz fordul. – Tokay György aggasztónak nevezte a másik (szintén megszavazott) módosítást is, amely szabadságvesztést ír elő a „nemzet és az ország nyilvános gyalázásáért”. A ködös megfogalmazás a Ceauşescu-idők törvényeit idézi. [MH, nov. 11.]

Az ET legfőbb döntéshozó szerve, a külügyminiszterek bizottsága, Strasbourgban elfogadta a kisebbségvédelmi keretegyezmény tervezetét. Daniel Tarschys főtitkár elmondta, hogy az ET folyamatosan figyelemmel kíséri a kisebbségek jogait illető vállalások teljesítését. [RMSz, nov. 12.] (→ 1994.11.16)

Valentin Gabrielescu, parasztpárti szenátor, az 1989-es eseményeket vizsgáló bizottság elnöke a forradalom 5. évfordulójára ígérte a jelentés elkészítését. A véglegesítés előtt még meghallgatják Tőkés László püspököt is. [ÚM, nov. 10.]

Frunda György Rómában részt vett az ET jogi bizottsága ülésén. A napirendi pontok között szerepelt König és Jansson raportőrök jelentése, akik megállapították, hogy Ro. még nem teljesítette a vállalásokat. [RMSz, nov. 10.]

1996. április 25.

Markó Béla – a La Sapienza Egyetem meghívására – négynapos látogatást tett Rómában és a Vatikánban, ahol találkozott azokkal a bíborosokkal, akik a kultúráért és oktatásért felelnek. Az erdélyi magyarság helyzetéről tájékoztatta partnereit és részletes dokumentációt adott át (tk. az elvett egyházi vagyonról és a csángókról). Találkozott II. János Pál pápával, akitől közösségünk támogatását kérte. [Táj., ápr. 29.; BL. máj. 3.]

Béres András Budapesten tárgyalt a HTMH illetékeseivel az erdélyi okt. kérdéseiről: a kihelyezett karok esetleges letelepítéséről és a székelyföldi egyetem létesítéséről. [Táj., ápr. 26.]

Kolozsvárott bejegyezték az Iskola Alapítványt; célja tanulmányi és szociális ösztöndíjrendszer, valamint továbbképzési lehetőségek biztosítása, okt. magánintézmények alapítása és a m. kormány által nyújtott okt. támogatás kezelése, szétosztása. [Táj., máj. 6.] (→ 1996.06.11)

A választások közeledtével ismét megjelent a porondon Kiss Kálmán (→ 1996.04.23) és az RMDSz-t minősíti, mert pártja semmilyen kézzelfogható eredményt nem tud felmutatni – írta Gyarmath János. [RMSz, ápr. 25.]

1998. július 7.

Római látogatásra indult Radu Vasile, aki fontosnak tartja az olasz kapcsolatok ápolását, tekintve, hogy Ro. első számú külföldi partnere éppen Olaszország. A pápának átadta Emil Constantinescu elnök meghívóját; Radu Vasile elismerte, hogy nem tudta megszerezni Teoctist pártriárka meghívóját is, ami a Vatikán szemében általában szükséges. A pápával folytatott megbeszélés egyik témája a katolikus vagyon restitúciója volt. [RMSz, júl. 8.]

Kerekes Károly törvénykezdeményezést nyújtott be a képviselőházban, melynek célja, hogy tegye lehetővé az anyakönyvvezető előtti házasságkötések lebonyolítását a nemzeti kisebbségek nyelvén. [Táj., júl. 7.]

1999. március 16.

Módosította korábbi döntését a CNA (→ 1999.02.24), nem kell románra fordítani (feliratozással vagy tolmácsolással) a nem ro. ny. helyszíni közvetítéseket, csak akkor, ha megismétlik azokat. A felvételről sugárzott adásokat korábban is feliratozni vagy szinkronizálni kellett. [RMSz, márc. 16.]

A Szentszék sajtóosztálya hivatalosan is megerősítette, hogy megegyezés született a pápa látogatásáról. A látogatás időpontja: máj. 7-9. Az 1054-es egyházszakadás után római pápa még nem tette a lábát többségében ortodoxok által lakott földre. Érkezés után a Szentatya a kat. püspökökkel találkozik, majd az államfőnél tesz látogatást. Másnap látogatást tesz a fővárosi kat. temetőben, utána a székesegyházban misézik, majd találkozik Teoctist pátriárkával. Május 9-én, vasárnap délelőtt a Szentatya ortodox misén asszisztál, délután pedig Teoctist vesz részt a pápa által celebrált misén. Este a pápa visszautazik Rómába. Látva Bukarest ellenkezését, a Szentszék lemondott arról, hogy elvi kérdést csináljon az erdélyi látogatásból. [RMSz, márc. 18.] (→ 1999.05.07)

2001. május 8.

Az akkreditációs biz. döntése nyomán ősztől beindulhat az EMTE csíkszeredai részlege. Az első szakok: vidékfejlesztés, könyvelés, gazdasági informatika. [Szabadság, máj. 8.; Krónika, máj. 8.]

A ro. pártok (PDSR, PD, PSDR) is részt vettek az európai szocdem pártok berlini kongresszusán. Az, hogy a PSDR mellett a PDSR is részt vett a kongresszuson, mintegy előrevetíti az esedékes fúziót. [Szabadság, máj. 8.] (→ 2001.06.16)

Világszerte 19 m. kulturális központ működik, a legfontosabb intézmények a Collegium Hungaricum nevet viselik, s 1920-ban vagy röviddel azután alakultak Európa nagyvárosaiban (pl. Bécs, Róma). Az 1990 után megnyílt bukaresti központ igen népszerű, a ro. sajtó gyakran ír a rendezvényekről. [UH, máj. 8.]

2002. október 10.

Az RMDSz OT ülése közleményben utasította el Tőkés László támadását. – Ágoston András (VMDP), nyílt levélben, rokonszenvéről biztosította Tőkést. – Patrubány Miklós elhibázott lépésnek minősítette Tőkés tettét. [Szabadság, okt. 10., okt. 11.; Népújság, okt. 10.; RMSz, okt. 11.]

A Teleki Téka alapításának 200 éves évfordulóján kiállításokkal, előadásokkal, ülésszakokkal emlékeznek az eseményre. [Népújság, okt. 10.]

Teoctist pátriárka Rómába látogatott, hogy folytassa a pápa látogatásával megkezdett egyházak közötti párbeszédet. [Népújság, okt. 10.; Vasárnap, okt. 27.] (→ 2002.11.06)

2003. január 22.

A Szocialista Internacionálé Tanácsa Rómában jóváhagyta a PSD teljes jogú tagságára vonatkozó javaslatot. [Szabadság, jan. 22.]

A kedvezménytörvény első esztendejében a vártnál kevesebben igényelték a m. igazolványt, eddig mintegy 345 ezer kérelem érkezett. [Népújság, jan. 22.]

Vekov Károly (NÉP) azt sérelmezte, hogy az SzKT-n (→ 2003.01.18) nem esett szó arról, hogy az új protokollumba bekerül az állami m. egyetem létrehozása. [Szabadság, jan. 22.]

Agache fia a Legfelsőbb Bíróságon is elvesztette azt a pert, amelyen a volt megyei főügyészt perelte (→ 2002.11.19). [Háromszék, jan. 22.]

2003. november 27.

A nemzeti kisebbségek jogainak védelme bekerül az EU alkotmány-tervezetébe – jelentették be Rómában. [Szabadság, nov. 27.]

A kormánypárt és az RMDSz megromlott viszonyának egyik jele: a kormány az RMDSz megkérdezése nélkül nevezett ki kisebbségügyi államtitkárt. [Krónika, nov. 27.]

Az erdélyi m. televízió beindítása (→ 2003.11.15) ellen tiltakozott a Bocskai Szövetség. A szervezet attól fél, hogy a televíziót az RMDSz önös pol. céljainak megvalósítására használná. [Szabadság, nov. 27.]

A parlament épületében tartott európai uniós csatlakozási fórumon Markó Béla tüntetően elhagyta a termet; tettét azzal indokolta, hogy C. V. Tudornak félórányi időt adtak soviniszta nézetei kifejtésére. [Krónika, nov. 27.; Szabadság, nov. 27.]lapozás: 1-11
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998