Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 13 találat lapozás: 1-13
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Földrajzi mutató:

1997. május 31.

Nyárádszeredában tartotta meg vándorgyűlését a KJNT Tavaszi népszokások címmel. [RMSz, jún. 6.]

Balázs Ferencre emlékeztek Mészkőn, halálának 60. évfordulóján. A templom cintermében fölavatták a fiatalon elhunyt unitárius pap mellszobrát (ifj. Starmüller Géza alkotása); másnap Kolozsvárott folytatódott a megemlékezés. [Szabadság, jún. 2.]

1997. július 12.

Nyárádszeredában a század folyamán kétszer is eltávolították Bocskai István mellszobrát, ezért azt a templomban őrizték. Most ünnepi külsőségek között újból fölállították a szobrot a városka főterén, ahol annak idején Bocskait fejedelemmé választották. [RMSz, júl. 14.]

Ion Mihai Pacepa, a Securitate hajdani igazgatója (aki 1978-ban az AEÁ-ba szökött) kifejtette: a ro. titkosszolgálatok apparátusában még mindig nagy számban vannak olyan emberek, akikre nem szabad NATO-titkokat rábízni. [RMSz, júl. 12.]

1999. január 17.

A kolozsvári Bethlen Kata Diakóniai Központban befejeződött a nem-kormányzati szervek 3 napos konferenciája. A megnyitó után párhuzamos kerekasztal-megbeszélések folytak a művelődés és oktatás, tudom. és környezetvédelem, gazdaság és szociális kérdések, műemlékvédelem és ifjúsági kérdések témakörben. [Szabadság, jan. 18.]

Az RMDSz ÜE kezdeményezésére Illyefalván tanácskoztak a szövetség vezető tisztségviselői és gazdasági szakemberei. A megbeszélés központi témája az 1999-es költségvetés volt. Takács Csaba szerint sürgős egyeztetésre van szükség a koalíciós partnerek között, tekintve a tervezett büdzsé aránytalanságait. [Szabadság, jan. 18.]

Tőkés László – az alsócsernátoni és az érmihályfalvi után – újabb fórumra hívta a tájegység polgárait, ezúttal Nyárádszeredába. [RMSz, jan. 16.] (→ 1999.02.13)

1999. február 13.

Nyárádszeredában, mintegy 300 résztvevő előtt tartották meg a Tőkés László által összehívott fórumot. A tb. elnök szerint fölöslegesek voltak az ellenérzések, a Fórum nem kívülállóként jelentkezett, hanem mindig ragaszkodott a szövetségi keretekhez. Az EMK nevében nyílt levelet olvastak föl, amelyben Eva Maria Barki kitiltása (→ 1998.10.27) ellen tiltakoztak. Katona Ádám levélben kérte Mo. kormányát, hogy biztosítson védőhatalmi státust a h. t. m. számára. Tőkés András kimondta: „nem lehetünk lojálisak a börtönünkhöz”[!]. Borbély Zsolt Attila az autonómiának akár konfliktusok árán való megteremtése mellett tette le a garast. [RMSz, febr. 17.; Udvarhelyszék, febr. 19.] Toró T. Tibor szerint az RMDSz kormányzati szerepvállalása zsákutcába vezet. „Élni kell a mást csinálás alternatívájával, nyilván másokkal, mint a jelenlegi vezetés.” (A cikkíró szerint nem hangzott el az, hogy mi is lenne az a ’mást csinálás’.) [Népújság, febr. 15.] – Pozitívnak ítélték a Fórum-mozgalom mérlegét, sikerként könyvelték el azt, hogy az utóbbi megyei választásokon a Fórum szónokai nyertek [Toró T. Tibor (→ 1998.11.21), Kincses Előd (→ 1999.02.08), Kónya-Hamar Sándor (→ 1999.02.06)]; a tisztességgel végzett munka örömével állapítható meg, hogy ma már az RMDSz legfelsőbb vezetése is a Szövetségen belüli változások szükségességéről beszél. A résztvevők Bocskai fejedelem végrendeletének részletét is bevették a Fórum határozatába: „… szeretettel intem mind az erdélyieket és magyarországi híveinket az egymás közt való szép egyezségre, atyafiúi szeretetre. Az erdélyieket, hogy Magyarországtól, ha más fejedelemség alatt lesznek is, el ne szakadjanak. A magyarországiakat, hogy az erdélyieket el ne taszítsák, tartsák ő atyafiainak és ő véreknek, tagjoknak.” [RMSz, febr. 16.]

Markó Béla szerint a fórumokra, a minél nagyobb nyilvánosság előtt zajló találkozásokra szükség van. Ám az kell, hogy ezeken a fórumokon „maga a m. közösség szólaljon meg és ne arra használjuk ezeket a találkozókat, hogy mi próbáljunk ott közfelkiáltással különféle programokat és elképzeléseket elfogadtatni. (…) Tőkés püspök úrnak nem kellene azt hinnie, hogy ha ő találkozik valahol az ottani közösség képviselőivel, akkor az egy Európára szóló esemény. Az egy ugyanolyan fontos esemény, mint azok a találkozók, amelyeken mi hétről-hétre rendszeresen jelen vagyunk.” [RMSz, febr. 15.]

1999. február 15.

Tőkés László Nyárádszeredában közölte az újságírókkal, hogy a két kormányfő találkozása előtt bizalmas tárgyalásra készült Orbán Viktorral, „de egészen szokatlan módon közbelépett a ro. diplomácia, kifejezvén a ro. fél visszautasító álláspontját.” Orbán Viktor „nagyon elvszerűen azt mondta, hogy ha már ez így történt, a bizalmas találkozásnak adjunk nyilvánosságot szerdán”. [RMSz, febr. 15.]

Frunda György ügyvédi közreműködése nem járt sikerrel: háromszori halasztás után ítéletet hirdetett a bukaresti táblabíróság az Agache-perben: Filip-Orbán Daniela 7 év börtön, Héjja Dezső és Paizs Ottó 4 év, Reiner Anton 3 év, plusz minden elítélt részéről anyagi kártérítés; Konrád Jánost felmentették. Nyilvánvaló, hogy az ítéletnek pol. és etnikai jellege is van. [BL, febr. 19.] (→ 1999.02.26)

Bűnügyi per tanújaként idézték meg az Alsócsernátoni Fórum főbb résztvevőit, tk.: Tőkés Lászlót, Király Károlyt, Kónya-Hamar Sándort, Borsos Gézát, Katona Ádámot, Bardóczy Csabát, Patrubány Miklóst, Toró T. Tibort. [Szabadság, febr. 15.] (→ 1999.02.23)

2000. február 24.

A m. fél magánjogi pert kezdeményez az Aurul és az ausztráliai Esmeralda cég ellen, a ciánszennyezés ügyében. [Szabadság, febr. 24.]

Megszüntették a vizsgálatot az emléknapi (→ 1999.10.06) rendbontás ügyében, az aradi ügyész szerint nem történt semmilyen törvénybe ütköző cselekmény. [Szabadság, febr. 24.]

Németh Zsolt egy Hatvanban tartott fórumon értékelte ki erdélyi látogatását. „Az EU-s csatlakozással Mo. nagyon veszélyes szívóhatást fog gyakorolni a romániai magyarságra. Nekünk olyan politikát kell folytatnunk, velük összhangban, ami a szülőföldön maradást szolgálja. Ha ők másképp döntenek, akkor mi is készen állunk felülvizsgálni az álláspontunkat.” [RMSz, febr. 24.]

Véget ért a tanügyi sztrájk, ui. az oktatók elfogadták a tárca feltételeit: ápr.-tól 66%-os fizetésemelés lesz. [SzFÚ, febr. 24.]

Nyárádszeredában egyhetes rendezvénysorozattal emlékeztek meg arról, hogy 395 évvel ezelőtt az erdélyi rendek a helybéli ref. templomban kiáltották ki Bocskai Istvánt Erdély fejedelmévé. [RMSz, febr. 24.]

2001. október 23.

A kolozsvári Heltai Klubban tartott emlékező ünnepséget az Erdélyi ’56-os Bajtársi Társaság és a VET helyi csoportja. Péter Miklós dr. mondott emlékbeszédet az idén elhunyt Gagyi Balla István történészről, 1956 kutatójáról. [Szabadság, okt. 25.]

Érezhetően nőtt a feszültség a kormánypárt és az RMDSz között. Helyi szinten még nehezebbé vált az együttműködés: pl. Kovászna megyében a kormánypárti politikusok minden megegyezést felrúgnak. [Szabadság, okt. 23.]

Az RMPSz sajtótájékoztatón ismertette a miniszteri tankönyv-brigádokkal kapcsolatos álláspontját. Kérik a minisztert, hogy vessen véget a komm. időket idéző ellenőrzéseknek. [Népújság, okt. 23.] – Ecaterina Andronescu a BBC-nek elmondta: Kovászna és Hargita megye területén mintegy 40 ezer olyan, m. kiadású tankönyvet találtak, amelyeket nem hagyott jóvá az oktatási tárca. Ezek a könyvek könyvtárakban találhatók, de mindenkinek tudnia kell, hogy nem jelentenek hivatalosan engedélyezett taneszközt. [Háromszék, okt. 23.] (→ 2001.10.25)

Ecaterina Andronescuval tárgyalt az RMDSz küldöttsége; közös biz. megalakítását határozták el: feladata a m. iskolák tankönyvellátását felmérni és javaslatot tenni a minisztériumnak a problémák megoldása érdekében. [Táj., okt. 23.; Szabadság, okt. 24.]

Évfordulós Gyöngykoszorú Találkozó volt Nyárádszeredában. Kezdeményezői – Szabó György Pál és Szabó Éva – tíz éve indították útjára a néptánc-mozgalom felvirágoztatását célzó találkozókat. Kezdetben 2-3 csoport volt Maros megyében, most kb. 120 csoport van Erdélyben. [Krónika, okt. 23.]

2002. június 26.

Emil Constantinescu kijelentette: az egykori ro. politikai rendőrség és a volt titkosszolgálatok egykor Nyugaton tevékenykedő tisztjei, akiket 1996–2000 között eltávolítottak a hírszerzésből, ma parlamenti képviselőként, tanácsosokként vagy államtitkárokként vannak jelen az államgépezetben. Hivatalos külföldi személyek értetlenül állnak az ilyen tények előtt. [SzFÚ, jún. 26.]

Az ET jogi biz. visszautasította a Jürgens-jelentést (→ 2002.06.14) és átdolgozásra visszaküldte. Jürgensnek el kell végeznie a nemzetközi gyakorlatban létező kisebbségvédelmi törvények összevetését és át kell tanulmányoznia még a státustörvényhez kapcsolódó kormányrendeleteket. [Szabadság, jún. 26.] (→ 2003.01.28)

Bársony András külügyi államtitkár a státustörvényre vonatkozó módosítási szándékokat közölte az ET elnökével és főtitkárával. A ro. kormány az európai normáknak ellentmondó részek kiiktatását várja. Markó Béla elmondta: az RMDSz nem tud egyetérteni olyan módosításokkal, amelyek a törvény lényegét érintik, vagy csonkítanák valamely kedvezményt. [Szabadság, jún. 26.]

Az EMTE karain 22 szakra lehet felvételizni: Csíkszeredában 6 szakra, Marosvásárhelyen és Kolozsvárott 8-8-ra; összesen 730 új hallgatót várnak. [NyJ, jún. 26.]

A Szent István Egyetem nyárádszeredai tagozatán 30 végzőse van a kertészeti szaknak. [Népújság, jún. 26.]

2002. július 19.

Sabin Gherman ellen bírósági eljárást kezdeményezett Iosif Constantin Drăgan, aki szerint az Erdély–Bánság Liga elnöke az alkotmányos rend megdöntését célozza. [Szabadság, júl. 19.]

Nyárádszeredában megalakult az egykori Hangya Szövetkezet jogutóda; az alapító okirat szerint a szövetkezet a kisgazdák által termelt javak értékesítésével kíván foglalkozni. [Népújság, júl. 19.]

Erdélyi m. elektronikus könyvtárat kíván létrehozni az EME, a hasonló profilú szervezetekkel karöltve. A Kolozsvári Virtuális Könyvtár és Információs Központ vezetője Újvári Mária főkönyvtáros lett. [Szabadság, júl. 19., júl. 24.]

2003. január 21.

Pert vesztett Tőkés László az RMDSz elleni per újabb fordulóján. [Krónika, jan. 21.; Szabadság, jan. 22.] (→ 2002.11.12)

Az EMTE és a PKE keretén belül 25 karon folyik a felsőfokú képzés; 1600 diákkal 160 oktató foglalkozik. Az elmúlt 3 év alatt a m. kormány összesen 5,43 milliárd Ft-tal támogatta a két erdélyi m. egyetemet. [Szabadság, jan. 21.]

Nyárádszeredában építene templomot az ortodox püspökség; a prefektus levélben szólította föl a várost, hogy biztosítson telket a templom számára. A városban mindössze 100 görögkeleti hívő van, ennek 60%-a árvaházi gyermek. [Krónika, jan. 21.]

2003. február 24.

Viharos TKT volt Marosvásárhelyen, a hozzászólók zöme a radikális irányzatot képviselte. A felvetésekre Markó Béla válaszolt, pl. azt, hogy az alkotmány 1. szakaszának módosítása nem lehetett tárgya a kétpárti protokollnak, mert ez négypárti kérdés. Megszületett a döntés: Maros megyében elektoros választás lesz. [Népújság, febr. 24.] – Minden jelöltnek 300 támogató aláírást kell összegyűjtenie. A jelöltekről a küldöttgyűlés szavaz, az első 12 helyezett bejut az SzKT-ba. [Népújság, febr. 26.]

Nyárádszeredában Bocskai-napokat tartottak, a fejedelem megválasztásának évfordulóján; különös hangsúlya van a hajdani országnagy végrendeletének: „meghagyom s írom, szeretettel intvén mind az Erdélyi és Magyarországi híveinket az egymás között való szép egyezségre. Atyafiúi szeretetre az Erdélyiekért, hogy Magyarországtól, ha más fejedelemség alatt lésznek is, el ne szakadjanak. A Magyarországiakat, hogy az erdélyieket tőllök el ne taszítsák, tartsák ő atyjokfiainak, és ő véreknek, tagoknak.” [Népújság, febr. 24.]

Az MVSz elnöksége arra szólította föl Mo. polgárait, hogy szavazzanak nemmel az EU-csatlakozásra. [Szabadság, febr. 24.] (→ 2003.04.07)

2003. augusztus 25.

Közel 2 milliárd $-t küldenek haza évenként a külföldön dolgozó vendégmunkások – áll a BNR jelentésében –, mely összeg meghaladja a külföldi befektetések és a világbanki támogatások teljes évi összegét. Mintegy 900 ezer háztartás valamely tagja dolgozik törvényesen vagy illegálisan külföldön. [NyJ, aug. 25.]

Tíz éves évfordulóját ünnepli a nyárádszeredai kertészmérnöki oktatás. A Szent László Egyetem kihelyezett szaka eddig 203 diáknak adott diplomát, ebből 184-en Erdélyben maradtak (144-en a szakmában dolgoznak), csak 18-an telepedtek ki Mo.-ra – mondta el Jakab Sámuel tagozatvezető. [Népújság, aug. 25., aug. 27.]

Széken minden év aug. 24-én hármas istentisztelettel és böjttel emlékeznek az 1717-es tatárdúlásra, amikor mindössze száz helyi lakos menekült meg. [Szabadság, aug. 25.]

Kemény János születésének 100. évfordulóján népes közönség emlékezett a marosvécsi találkozók vendéglátójára. [Népújság, aug. 25.]

Galócásnak mintegy 3000 lakosa van; 700 róm. kat. híve templomot emelt a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére. „Ez a közösség bebizonyította, hogy életképes. Élni akar, tehát élni fog!” 225 személy dolgozott az építkezésen 3500 napot, díjtalanul. [RMSz, aug. 25.]

2003. november 10.

Az 1992/93-as tanévben 209 ezer m. óvodás, ált. és középfokú iskolás diák járt Ro.-ban m. tannyelvű intézménybe, tíz év múlva ez a szám 33 ezerrel kevesebb volt; a lemorzsolódás egyik oka a kivándorlás. Ebből az következik, hogy az erdélyi iskola- és egyetemfejlesztésre nyújtott Mo.-i támogatás nem elegendő az itthon maradáshoz, mindennek óhatatlanul gazdasági-szociális fellendüléssel is párosulnia kell. [Krónika, nov. 10.]

Markó Béla elmondta: a m. polgári körök megalakulása után várható volt, hogy a mozgalom Erdélyben is híveket toboroz és megindul a körök itteni szervezése is. Az RMDSz a ro. pol. életen belüli együttműködést keresi, ennek nincs igazi alternatívája. Az RMDSz ellenzékében a szövetségből kikopott politikusok a hangadók, ez is érthető, az viszont nem, hogy miért kellene ezekkel a személyekkel egyezkedni. [RMSz, nov. 10.]

Nyárádszereda – négy évszázad után – ismét városi rangot kapott; az eseményt kétnapos rendezvénnyel ünnepelték. [Krónika, nov. 10.]lapozás: 1-13
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998