Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 17 találat lapozás: 1-17
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Földrajzi mutató:

1990. január 15.

A Romániába látogató Hans-Dietrich Genschert, az NSzK külügyminiszterét fogadta Ion Iliescu elnök és Petre Roman kormányfő.

1990. október 3.

Iliescu elnök beszédet mondott New Yorkban, az ENSz közgyűlésén. Felsőszintű megbeszélést – Bush elnökkel vagy Baker külügyminiszterrel – a ro. fél erőfeszítései ellenére sem sikerült szervezni Iliescu számára. [MTI]

Megszűnt a több évtizedes megosztottság: egyesült az NSzK és NDK. Következménye: az NDK – az egyesült Németország részeként – a NATO „tagállama” lett.)

1991. december 23.

Németország elsőként (majd néhány hét alatt további ötven állam) ismerte el Horvátország és Szlovénia állami függetlenségét.

1992. január 22.

40.504 ro. állampolgár kért menedékjogot 1991-ben Németországban. [MTI]

1992. április 29.

Ro.-ból csaknem 200 ezer ember vándorolt ki 1990–91-ben. A hivatalos adatok szerint a legtöbben Németországba mentek (124 ezer), Mo.-ra 25 ezren telepedtek át. [MTI]

1992. szeptember 24.

Az RMSz cikke számadatokkal igazolta: miért fontos az RMDSz-re szavazni? Kolozsvárott, a parlamenti választások idején (1990. máj. 20.) 44.639 szavazatot kapott az RMDSz, a helyhatósági választáson (febr. 9.), amikor Gh. Funar vitte el a pálmát, mindössze 30.479. A magyarság kezében volt a lehetőség, de nem élt vele. [RMSz, szept. 24.]

Rudolf Seiters német és Victor Babiuc ro. belügymin. Bukarestben aláírta azt a megállapodást, melynek értelmében Ro. visszafogadja az illegálisan Németországban tartózkodó 43 ezer embert. [PH, szept. 25.]

1995. január 4.

Tőkés László A Securitate markában c. írásában tisztázta magát a vádak alól: nem kollaboráns volt, hanem áldozat. (→ 1994.12.16, 1994.12.28)

Ion Raţiu, a PNTCD alelnöke elmondta: 50 évet élt száműzetésben, az itthon töltött 5 év alatt a demokrácia létrehozásában segédkezett. Az ország fejlődésének egyik fékezője, hogy intézményesítetten nem garantálják a magántulajdont. [OrEx, jan. 4.]

1994 végéig 42 ezer külföldi befektető összesen 1226 millió $-t ruházott be Ro.-ban. A nagyobb befektetők: Dél-Korea (158 mill. $); AEÁ (112); Németország (107); Franciaország (105); Olaszország (104); … Mo. (20). [RMSz, jan. 4.]

1995. május 16.

Roman Herzog a ro. parlamentben elmondta: ha építő módon sikerül megoldani a kisebbségek problémáit, ezek a kisebbségek nyereséget képeznek majd az ország számára. A romániai németeknek biztosítani kell a lehetőséget, hogy maguk döntsék el: Németországba távoznak-e vagy Ro.-ban maradnak. [Népszabadság, máj. 17.]

A székelyföldi vendégmunka hatásait vizsgálta a KAM felmérése. A székelységre jellemző korábbi életvitelt a vendégmunka nem befolyásolta, de várható, hogy az erős közösségi szellem az évek folyamán lazulni fog. [RMSz, máj. 16.]

1995. július 19.

Kovács László Bukarestbe utazott, hogy tárgyaljon ro. kollégájával az alapszerződésről. Kovács elmondta, hogy egy nappal korábban kapták meg a ro. fél újabb alapszerződés-tervezetét, amely nem tükrözi azt a kompromisszumkészséget, amilyennek azt Meleşcanu – korábbi nyilatkozatában – feltüntette. [Népszabadság, júl. 20.]

A hírlapok ismertették az 55/1995. sz., a privatizációt gyorsító törvény előírásait. Az Orsz. Privatizációs Ügynökség munkáját az EU, az AEÁ és Németország támogatta jelentős összegekkel. Minden nagykorú állampolgár egymillió lejt érő privatizációs kupont kap, amelyet dec. 31-ig valamelyik privatizációs társaságnál lehet befektetni. Ily módon a kereskedelmi társaságok részvényeinek 60%-át ruházzák át a lakosságra, a maradék 40%-ra a külföldi tőkét várják. [EN, júl. 19.]

1996. december 7.

A két kormánypárt úgy döntött, hogy Tőkés László nem szólalhat föl az Országgyűlésben, az alapszerződés vitájában (→ 1996.10.27). [MH, dec. 7.]

Emil Constantinescu villámlátogatásra utazott Németországba. Iliescunak minden erőfeszítése ellenére sem sikerült jó viszonyba kerülnie Berlinnel. – Constantinescu első munkanapján elküldte az elnöki palotát őrző tankokat. [HVG, dec. 7.]

1999. január 29.

Lord Russel-Johnston, az ET Parlamentjének új elnöke olyan határozati javaslatot terjesztett a testület elé, amelyben a szélsőséges pol. pártok törvényen kívül helyezését kezdeményezte. A javaslat elsősorban a Jean-Marie Le Pen vezette franciaországi, a német újnáci, a spanyolországi baszk, az ír és olasz szélsőséges pol. pártokat érinti. [Szabadság, jan. 29.]

Eckstein-Kovács Péter, az új kisebbségi miniszter elmondta: a személycsere nem jelent koncepcióváltást is az RMDSz politikájában. Tevékenysége keretét a kormányprogram és a hivatal szervezési és működési szabályzata határozza meg. [Szabadság, jan. 29.]

A TEKT kolozsvári ülésén, a bányászok újabb akciója kapcsán Markó Béla elmondta: az események során kiderült, hogy a jogos szociális problémákon túl, a bányászok arra törekedtek, hogy megdöntsék a fennálló rendszert, a demokratikus intézményeket. A rendfenntartó erők egymásnak ellentmondó parancsokat kaptak, azért nem tudták uralni a helyzetet. A bányásztüntetés napjaiban szó sem esett az RMDSz-ről, de amikor elmúlt a közvetlen veszély, ismét folytatódtak a támadások a magyarság ellen, ebből az következik, hogy bizonyos köröknek szükségük van az állandó ellenség-képre. [RMSz, febr. 2.]

1999. augusztus 27.

A gyulafehérvári róm. kat. egyházmegye Caritas szervezetének mezőgazdasági részlege Gyergyószentmiklóson működik; a gépkörök egyben mezőgazdasági információs és közvetítő irodák. Tanfolyamokat szerveznek, használt mezőgazdasági gépeket hoznak Nyugatról. A gépköröket nem lehetett a jól működő bajor minta alapján megszervezni, mert az emberek – a kollektivizálás tapasztalatai nyomán – nem hajlandók közösen dolgozni. A fiatal gazdák, az elméleti képzés után hathónapos németországi vagy svájci gyakorlati munkán vesznek részt. 1993-tól 400 fiatal gazda dolgozik Nyugaton. [Szabadság, aug. 27.]

2001. december 4.

Németország támogatja az EU-ba igyekvő ro. állampolgárok vízummentességét. [Szabadság, dec. 4.]

Ötvös József ref. esperes nyílt levelet intézett Sógor Csabához (→ 2001.12.01): „Nem értek egyet a fekete szalag viselésével, de azzal – igenis! – egyetértek, hogy ne ünnepeltessék meg velünk a temetésünket!” [EN, dec. 4.] – Szász Jenő elítélte Sógor és társai felhívását. [UH, dec. 4.]

2002. január 16.

Nem kell félni a külföldi munkavállalók beözönlésétől – nyugtatta meg az ellenzéket a Fidesz szóvivője – csak annyi munkavállalási engedélyt adnak ki, ahány betöltetlen munkahely volt a tavaly az országban. – Ro. kormánya ösztönzi a külföldi munkavállalást, mert a munkaerő exportja révén a tavaly 1 milliárd $ áramlott be az országba. Ro.-nak jelenleg Németországgal, Svájccal, Mo.-val és Luxemburggal van kétoldalú munkavállalási egyezménye. [Szabadság, jan. 16.]

Az EREK perrel próbál érvényt szerezni jogainak a kolozsvári Ref. Koll. visszaszerzése ügyében. [Szabadság, jan. 16.]

2003. november 19.

Több mint 1,7 millió ro. állampolgár dolgozik külföldön, főleg Olaszországban, Spanyolországban és Németországban. A munkavállalóknak csak kb. kétharmad része rendelkezik munkaszerződéssel, derül ki a Nemzetközi Migrációs Szervezet jelentéséből. [Szabadság, nov. 19.]

Nem lesznek nyilvánosak a parlamenti szakbiz. ülések – döntöttek a szenátorok az új házszabály vitáján. [Krónika, nov. 19.] – Az újságírók csak szenátori meghívóval léphetnek be a központi épületbe. [Szabadság, dec. 5.]

Szász Jenő megismételte korábbi ígéretét (→ 2003.08.29, 2003.10.02): 2004-ben minden lehetséges településen helyi és megyei tanácsosi, valamint polgármester-jelölteket állít az MPSz, de az orsz. választásokon nem kívánnak indulni. [Krónika, nov. 19.]

Szentágotán fölavatták a település első ref. templomát. [Szabadság, nov. 19.]

2003. december 29.

A Bush-kormány értésére adta a ro. kormánynak, hogy az AEÁ új támaszpontokat keres a jelenleg Németországban állomásozó csapatok számára. Ro. új híd lehet a Balkán és Közép-Európa között. [Szabadság, dec. 29.]

Ausztriában olyan magasak az ott fogva tartott ro. bűnözők ellátási költségei, hogy az országnak olcsóbb lenne, ha Ro.-ban építene börtönt a mintegy 370 elítéltnek. [Szabadság, dec. 29.]

2004. február 3.

2003-ban 18 ezernél is több ro. állampolgárt toloncoltak vissza a világ különböző országaiból. Mo. (7000 személy) után a sorrend: Németország, Olaszország, Franciaország. – Ro.-ból 4100 illegálisan itt tartózkodó idegent utasítottak ki, a legtöbben Törökországból jöttek hozzánk. – Romániában 66 ezer külföldi kapott letelepedési engedélyt, Moldova (7552) és Kína (7472) vezeti a rangsort. Az országot 9900 kivándorló hagyta el, a célországok listáját Kanada, Olaszország és az AEÁ vezeti. A kivándorlók negyede felsőfokú végzettséggel rendelkezik. [EN, febr. 3.]

Tibori Szabó Zoltán szerint az MPSz kongresszusán ismét bebizonyosodott: sokakat nem az erdélyi magyarság boldogulása, hanem saját politikai karrierjük és a pénz befolyásol. [Szabadság, febr. 3.]

A Bánság regionális autonómiájáért folytatott küzdelemben Toró T. Tibor mindenekelőtt Viorel Coifan liberális politikus segítségében bízik; potenciális támogatónak számít Sabin Gherman is, bár az ő személye szálka a hatalom szemében. Smaranda Enache (aki az AP színeiben politizál) ösvényt nyithat a ro. értelmiség felé. [EN, febr. 3.]lapozás: 1-17
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998