Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 15 találat lapozás: 1-15
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Földrajzi mutató:

1992. január 20.

A főügyész fellebbezésére a Legfelsőbb Bíróság újra perbe hívta az RKP KB tagjait (→ 1991.12.16, 1992.03.16, 1992.04.20)

Nagy Béla képviselő, a parlamentben, N. Spiroiu védelmi min.-hez intézett interpellációjában elmondta, hogy Margittán és Nagyszalontán több száz katonát szállásoltak el, akik a közelgő helyhatósági választásokon felboríthatják a települések természetes egyensúlyát. [BN, jan. 22.] A Min. cáfolta a kijelentéseket. [Szabadság, jan. 23.]

1992. március 1.

Nagyszalontán leleplezték Arany János szobrát (Kiss István budapesti szobrász alkotása).

Szamosújváron beiktatták hivatalába Jakubinyi György segédpüspököt, a romániai örmények kat. kormányzóját.

Kiújultak a harcok a moldovai rendőrök és a transznisztriai alakulatok között.

1993. június 11.

A Bihar megyei tanfelügyelőség fölmentette tisztségéből Wilhelm Sándort, a székelyhídi isk. igazgatóját, azzal a váddal, hogy engedély nélkül utazott külföldre (→ 1993.05.26). Megjegyzendő: az utazásra a rendelet kiadása előtt került sor. [BN, jún. 11.]

Az 1992-es népszámlálás adataiból közölt néhány jellemző adatot Albu Zoltán. (Lásd még: ]920530, 930318). Összlakosság: 22,760.449 fő, ebből ro.: 20,352.980 (89,4%); m.: 1,620.199 (7,1%); cigány: 409.723; német: 119.436. – A 10 ezernél több magyart számláló városok: Marosvásárhely 83.681 m. lakos (a lakosság 51,14%-a); Kolozsvár 74.483 (22,71%); Nagyvárad 73.272 (33,18%); Szatmárnémeti 53.826 (40,82%); Sepsiszentgyörgy 50.886 (74,76%); Székelyudvarhely 38.926 (97,41%); Csíkszereda 38.204 (83,0%); Temesvár 32.024 (9,58%); Brassó 31.271 (9,66%); Arad 29.788 (15,67%); Nagybánya 25.746 (17,30%); Kézdivásárhely 20.964 (91,74%); Gyergyószentmiklós 18.938 (88,31%); Nagykároly 13.901 (52,81%); Zilah 13.544 (19,82%); Nagyszalonta 12.615 (61,56%); Szászrégen 12.378 (31,75%); Szováta 10.748 (89,02%); Székelykeresztúr 10.059 (94,93%) []931224: eltérő, de közelítő adat: 9450-ből 9058 m.]; Barót 10.006 (96,22%). [OrEx, jún. 11.]

1996. április 5.

Megnyílt a forgalom a Nagyszalonta–Méhkerék közötti új határátkelőn. [Szabadság, ápr. 5.]

1997. április 4.

A BBTE 187 ro. tanára írásban tiltakozott az oktatás etnikai alapú elkülönítése ellen. [Szabadság, ápr. 4.]

Niculae Cerveni a párt kolozsvári székházában közölte, hogy egyesült a PNL-CD és a PL’93. [Szabadság, ápr. 5.]

Bihar megye m. többségű települései közül Nagyszalonta volt az első, ahol a városi tanács határozatot hozott a kétnyelvű helységnév-táblákról. A prefektus felszólította a testületet: vonja vissza a határozatot; a testület elvetette a prefektus érveléseit. [RMSz, ápr. 4.]

Elhunyt Zonda Attila, az RMDSz Maros megyei elnöke. [Táj., ápr. 4.]

A SzET ülésén Markó Béla tájékoztatója hangzott el a koalíciós kormányzást illető időszerű pol. kérdésekről. Az egyetem ügyében elmondta: a koalícióban egyetértés van az anyanyelvű felsőfokú oktatás szükségességéről, a vita tárgya csupán az, hogy az önálló m. egyetem miként viszonyuljon a BBTE-hez. Markó nem lát ellentmondást az önálló m. egyetem és a BBTE keretében tovább élő m. tagozat, avagy a fenntartással kezelt székelyföldi felsőfokú oktatási hálózat között. A testület megerősítette Jakab Gábort a M. Rádió Közalapítvány, valamint Vetési Lászlót, Gálfalvi Györgyöt és Benkő Samut a HTvKa kuratóriumi tagságában. [Szabadság, ápr. 5.]

1997. szeptember 21.

Nagyszalontán, a Sinka István-centenárium háromnapos ünnepén szobrot avattak a városban született költőnek (Talamasz Lajos alkotása). [Szabadság, szept. 26.]

1997. szeptember 28.

Székelyudvarhelyen, az RMKT 6. közgazdász vándorgyűlésének témája: A ro. gazdaság felkészülése az EU-csatlakozásra. A tisztújítás során újraválasztották Kerekes Jenőt (eln.); az alelnökök: Colţea Tibor, Kelemen Emőke, Somai József, Szécsi Kálmán. [Szabadság, szept. 30.]

Ismeretlen személyek ledöntötték Nagyszalonta kétnyelvű helynévtábláját, amelyen előzőleg a lefestették a m. nevet. Tódor Albert a város polgármestere úgy döntött, hogy a táblákat lefestve hagyják, „hátha jó példája leszünk annak, hogy így nem lehet Európába jutni”. [Szabadság, okt. 1.]

1999. augusztus 25.

Július végén az inflációs ráta 11,3%-os volt, ami a júniusi szinttel majdnem azonos; a hivatalosan jegyzett munkanélküliek száma 1,11 millió. [Szabadság, aug. 25.]

Rácz Levente, az RMDSz Fehér megyei üv. elnöke elmondta: a megye a legutóbbi választások során m. képviselő nélkül maradt, s ennek a hiánya, pl. tanügyi kérdésekben bizony megérződik: nincs aki közbelépjen a m. iskolai csoportok indítása érdekében. Az emberekben sincs elég kezdeményező készség és bátorság, nem ismerik a jogaikat és hamar meghátrálnak. [RMSz, aug. 25.]

Nagyszalontán szobrot kívánnak állítani Bocskai fejedelemnek; a pályázatot Kolozsi Tibor szobrászművész nyerte. [Szabadság, aug. 25.]

1999. augusztus 30.

Nagyszalontán befejeződött az Arany János Múzeum centenáriumi ünnepsége. Az előadók Arany Jánosra és Lászlóra emlékeztek. Megnyitották a Kölesér-Képtárat; ökumenikus istentiszteletet tartottak és megkoszorúzták Arany János szobrát. [Szabadság, aug. 30.]

A budapesti székhelyű Gábor Dénes Főiskola Székelyudvarhelyen működő távoktatási tagozata 1994-ben indult. Informatikusokat képeznek, az oklevelet a budapesti központ bocsátja ki; folyamatban van a központ honosítása. [HN, aug. 30.]

Az ODFIE Székelyderzsen tartotta meg a 23. Erdélyi Ifj. Konferenciát. [HN, aug. 30.]

Mindössze 15-en jelentkeztek a szatmárnémeti pedagógiai főiskola első évfolyamába, a meghirdetett 36 helyre. [RMSz, aug. 30.]

2000. február 22.

Virgil Măgureanu, a SRI volt igazgatója, a PNR elnöke, m. revizionista veszéllyel fenyegeti a közvéleményt. [RMSz, febr. 22.]

Medvigy Endre Nagyszalontán tartott előadást Nyirő Józsefről: nem igaz az, hogy szélsőséges nézetek kaptak teret az alkotó munkásságában. „Több éve kutatom Nyirő munkáit, de semmi kivetnivalót nem tapasztaltam. Az már más kérdés, hogy egyes körök befolyásolni akarják a közvéleményt.” [BN, febr. 22.]

2000. június 4.

Az orsz. helyhatósági választás első fordulóján – a végleges számok ismerete nélkül is megállapítható, hogy – jó eredményeket ért el az RMDSz. Néhány településen (Kézdivásárhely, Nagyszalonta, Tusnádfürdő) már az első fordulóban megnyerte a választásokat az RMDSz polgármester-jelöltje. – Az erdélyi megyékben a helyi és megyei RMDSz-tanácsosok száma ált. arányos a lakossági összetétellel. [Táj., jún. 5.; RMSz, jún. 6.] – Bihar megyében sikerült 11 polgármesteri helyet megszerezni, a 2. fordulóban további 10 helyen érdekelt az RMDSz. [BN, jún. 6.] (→ 2000.06.08)

A bákói bíróságon döntés született a csereháti perben: Székelyudvarhelyen a telekkönyvbe a Szeplőtelen Szívek Kongregációját jegyezték be tulajdonosként, miután elfogadták az Aris Industrie Rt. koncesszionálási jogát és hitelt adtak az adományozási szerződésnek is. A telek is, meg az épület is a városra száll majd 99 év múlva, a koncesszionálási szerződés lejárta után. – Korábban Szász Jenő többször kijelentette a sajtó nyilvánossága előtt: van pénz az épület visszavásárlására. Szász Jenő úgy véli: egy másik per hozza meg a megoldást, de abban még nem született döntés. Ott a koncesszionálási szerződést támadták meg. [RMSz, jún. 5.]

2000. július 16.

Nagyszalontán, az egykori hajdúvárosban leleplezték Bocskai István erdélyi fejedelem szobrát (Kolozsi Tibor alkotása). [BN, júl. 17.]

Marosvásárhelyen, az RMDSz tisztújító gyűlésén, a felfüggesztett Kincses Előd utódjául Kelemen Atillát választották meg megyei elnöknek. [Szabadság, júl. 17.]

Íjgyártó István, az új magyar nagykövet átadta megbízólevelét Constantinescu államfőnek. [Szabadság, júl. 17., júl. 19.; RMSz, júl. 21.]

2001. június 9.

Nagyszalontán szobrot állítottak Kulin György csillagásznak, a város szülöttének. A szobrot Domonkos Béla érdi szobrászművész adományozta a hajdúvárosnak. [RMSz, jún. 10.]

A szlovák vezetés hivatalos véleménye szerint a nemzetközi jog általánosan elismert alapelveinek szellemével ellenkezne, ha a m. parlament elfogadná a státustörvényt. [RMSz, jún. 9.]

Összevetették az egyik ro. portálon olvasható viccek magyarságképét a közvélemény-kutató intézetek adataival. Az adatok közelítenek egymáshoz: a viccek 30-35%-a magyarellenes, 40-45%-a semleges, 15-20%-a pedig egyenesen magyarbarát. Stabilnak tekinthető magyarságkép látható: a magyarok harciasak, agresszívek, lomha gondolkodásúak, ám – ellentétben a viccek alapján kirajzolódó önképpel: a románok lusták és tolvajok – szorgosak és sikeresek. [RMSz, jún. 9.]

A képviselőház mezőgazd. biz. elutasította az RMDSz kezdeményezését (→ 2001.05.22), amely szerint a tulajdonosok megkapták volna az erdeik kitermeléséből származó jövedelmet; így a visszaszolgáltatott erdőből kitermelt fa az erdészeteket gazdagítja. [Krónika, jún. 9.]

M. nyelven tartotta ülését a sepsiszentgyörgyi tanács. Még nem volt fordító készülék, ezért a 3 ro. tanácsosnak szinkrontolmácsot biztosítottak. [Szabadság, jún. 9.]

Évi közgyűlésének első ülését tartotta a KREK. Az egyházkerületben dúló viharok nyomán leköszönt főgondnok, egyházkerületi aljegyző és a fegyelmi biz. tagjai helyére újakat választottak. A püspöki beszámoló kitért arra, hogy a m. kormány 40 millió Ft-tal segíti a h. t. m. ref. egyházakat, ebből a KREK része 8 millió. Tőkés László kitért az egyházat bomlasztó belső konfliktusokra és az RMDSz-szel kapcsolatos viszonyra is: számtalan per van folyamatban, különböző szinteken. Fennáll az egyházszakadás veszélye, amit csak összefogással lehet megakadályozni. [Krónika, jún. 9.] (→ 2001.06.30)

2002. március 9.

Kormányrendelet rögzíti, hogy az országban élő nemzeti kisebbségek használhatják saját nemzeti jelképeiket (zászló, himnusz) a különböző hivatalos rendezvényeken. [Szabadság, márc. 9.]

Iliescu elnök fogadta az RMDSz küldöttségét; a megbeszélésen az alkotmánymódosítási elvekről is szó esett, de konkrét ügyek megoldása is napirenden szerepelt (tk. Héjja Dezső kegyelmi kérvénye). [Szabadság, márc. 9.] (→ 2002.03.20)

Zsombolyán Petőfi-mellszobrot avattak (Soltész Teophil és Varga Luigi István szobrászok alkotása). [NyJ, márc. 9.] (→ 2002.01.29)

A bukaresti közszolgálati rádióban a német és a m. szerkesztőség önálló szervezeti egységgé vált. A m. szerkesztőség vezetője Vincze Lóránt. [Népújság, márc. 9.]

Pár napra a m. nyelv, a míves beszéd fővárosa lett Nagyszalonta – ünnepségeket tartottak Arany János születésének 185. évfordulóján. [RMSz, márc. 9.]

2002. június 19.

Budapesten folytatódik a m. állam és az Aurul Rt. közötti ún. ciánper. A hírlap közölte a 2000. jan. 30-án történt ciánszennyeződést követő pereskedés kronológiáját. [Szabadság, jún. 19.]

A PSD bevonta az RMDSz-t is a jövő évi költségvetés kidolgozásába. [Szabadság, jún. 19.]

Belpolitikai vitát kavart Mo.-n a Magyar Nemzetben megjelent cikk, amely Medgyessy Péter titkosügynöki múltjával foglalkozott (kémelhárító tiszt volt). Az ellenzék lemondásra szólította föl a miniszterelnököt. [Szabadság, jún. 19., jún. 20.; Krónika, jún. 20.; Háromszék, jún. 28.; EN, júl. 9.] (→ 2002.06.21)

Nem hivatalos adatok szerint Nagyszalontán 18.136 lakosból 10.397 a m. nemzetiségű (2258-cal kevesebb, mint a korábbi népszámláláskor); Nagyváradon 213 ezerből 27,4% a m. (10 évvel előbb 33,2% volt). [Szabadság, jún. 19.]

Kincses Előd a csereháti ingatlan-per újabb fejleményeit taglalta: az ajándékozási szerződés azért jogtalan, mert az építtető cég a csereháti iskolát úgy adta át a kongregáció apácáinak, hogy nem volt tulajdonosi minősége, de egy bukaresti közjegyző telekkönyvi adatok hiányában is szentesítette az adásvételi szerződést. [UH, jún. 19.]lapozás: 1-15
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998