Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 17 találat lapozás: 1-17
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Földrajzi mutató:

1993. június 11.

A Bihar megyei tanfelügyelőség fölmentette tisztségéből Wilhelm Sándort, a székelyhídi isk. igazgatóját, azzal a váddal, hogy engedély nélkül utazott külföldre (→ 1993.05.26). Megjegyzendő: az utazásra a rendelet kiadása előtt került sor. [BN, jún. 11.]

Az 1992-es népszámlálás adataiból közölt néhány jellemző adatot Albu Zoltán. (Lásd még: ]920530, 930318). Összlakosság: 22,760.449 fő, ebből ro.: 20,352.980 (89,4%); m.: 1,620.199 (7,1%); cigány: 409.723; német: 119.436. – A 10 ezernél több magyart számláló városok: Marosvásárhely 83.681 m. lakos (a lakosság 51,14%-a); Kolozsvár 74.483 (22,71%); Nagyvárad 73.272 (33,18%); Szatmárnémeti 53.826 (40,82%); Sepsiszentgyörgy 50.886 (74,76%); Székelyudvarhely 38.926 (97,41%); Csíkszereda 38.204 (83,0%); Temesvár 32.024 (9,58%); Brassó 31.271 (9,66%); Arad 29.788 (15,67%); Nagybánya 25.746 (17,30%); Kézdivásárhely 20.964 (91,74%); Gyergyószentmiklós 18.938 (88,31%); Nagykároly 13.901 (52,81%); Zilah 13.544 (19,82%); Nagyszalonta 12.615 (61,56%); Szászrégen 12.378 (31,75%); Szováta 10.748 (89,02%); Székelykeresztúr 10.059 (94,93%) []931224: eltérő, de közelítő adat: 9450-ből 9058 m.]; Barót 10.006 (96,22%). [OrEx, jún. 11.]

1993. július 9.

Liviu Maior a rádióban kijelentette: nem támogatja a BTE visszaállítását.

Bővített választmányi ülést tartott a Szatmár megyei RMDSz. Muzsnay Árpád megyei elnök szerint a tagság egy része azért fordult el az RMDSz-től, mert sokan a Szövetséget a Tulipán kft.-vel azonosították, amely Szatmárnémetiben és Nagykárolyban lejáratta magát, másokat kiábrándított az SzKT-ülések negatív visszhangja. [RMSz, júl. 9.]

Toró T. Tibor elmondta: a múlt év végén elkezdték a temesvári magyarok összeszámlálását, de munkájuk nehezen halad: nincsenek önkénteseik és az emberek általában bizalmatlanok. [RMSz, júl. 9.]

1994. március 13.

Nagykároly főterén ünnepélyesen fölavatták Petőfi Sándor bronzszobrát, a sepsiszentgyörgyi Petrovits István alkotását. [RMSz, márc. 15.]

1994. március 18.

Nagykároly polgármestere (a tanács 1993. jún. 11-i döntése alapján), márc. 11-én háromnyelvű helységnév-táblákat állíttatott a városba vezető utak mentén, melyeket a sötétség leple alatt ismeretlenek lemázoltak. V. Suciu megyei prefektus kijelentette, hogy a közigazgatási bíróságon pert indít a polgármester ellen, mert a helynévtáblák törvényellenesek. [MN, márc. 18.] – Poósz Barna, hogy megelőzze a táblák levételét, összeszedette azokat. Szabó Károly szenátor elítélte a város polgármesterének lépését, mert a prefektus túllépte hatáskörét: csupán a közigazgatási bíróságon támadhatja meg a tanácsi határozatot. [EN, ápr. 6.]

Nagy Benedek a tanügyi törvénytervezetről elmondta: nagy vívmány, hogy szerepel a saját történelem anyanyelven való oktatása, ezt 75 év alatt nem sikerült elérni. [OrEx, márc. 18.]

1996. augusztus 5.

A ref. világtalálkozó keretében Temesvárott megkoszorúzták a ref. parókia falán elhelyezett emléktáblát és az Opera téri fakeresztet, majd felavatták a honfoglalás 1100. évfordulója alkalmából a templom két harangját. [EN, aug. 14.] – Nagykárolyban leleplezték Károli Gáspár szobrát, Deák Árpád alkotását. [RMSz, aug. 8.]

Miként lehetne megvalósítani a h. t. magyarság anyaországi képviseletét? – kérdezte a riporter. Duray Miklós (EPM) kétkamarás parlamentet javasolt, ahol a felsőházban helyet kapnának a magyaországi kisebbségek és a h. t. magyarok képviselői; Bihari Mihály politológus inkább egy konzultatív tanácsot lát célszerűnek, amelynek mellérendelt közjogi státusa lenne a parlament mellett. [MN, aug. 5.]

1996. október 12.

Nagykárolyban Reizer Pál megyés püspök szentelte föl a Fatimai Szűzanya tiszteletére emelt új templomot (Günther Tibor építész terve). [RMSz, okt. 24.]

Tőkés László, az RMDSz tb. elnöke Budapesten részt vett a Fidesz elnökeinek orsz. értekezletén. Beszédében köszönetet mondott a Fidesznek és az RMDSz-t támogató többi szervezetnek, amelyek az alapszerződés vitája idején az erdélyi magyarság érdekeit támogatták. Hangsúlyozta, hogy a Fidesszel való kapcsolat nem pártpolitikai, hanem össznemzeti természetű. [Táj., okt. 15.]

1998. január 13.

Ülést tartott a CDR, hogy megoldást találjon a kormányzati válságra. A konvenció tanácsa elutasította a kisebbségi kormányzás és az előrehozott választások ötletét. [BN, jan. 14.]

Januárban 8,1% a munkanélküliek aránya, a korábbi 7,6%-kal szemben. Az állástalanok negyede semmilyen támogatásban nem részesül. [Háromszék, jan. 13.]

A csereháti épületet rendőrök őrzik, s újabb teherautónyi szállítmány érkezett a kisegítő iskolába beköltözött apácák ellátására. [Háromszék, jan. 13.]

Nagykároly lakosságának 50%-át magyarok és svábok adják, ennek ellenére a város 157 utcájából 137 visel román nevet, 18 magyart és 2 németet. [RMSz, jan. 13.]

1999. június 4.

A nagykárolyi Róm. Kat. Teol. Líceum gondjairól beszélt Visnyai Csaba igazgató. Az egyház – egyelőre csak papíron – visszakapta a Szt. László Konviktus épületét, amelyet fel kell újítani. [SzFÚ, jún. 4.]

A nagybányai Németh László Gimnáziumban a megyei m. oktatás jövőjéről tanácskoztak a tanárok. Az ált. iskolások ⅓-a, a középiskolások ⅔-a ro. nyelven tanul. [BÚSz, jún. 4.]

Az országban 1,242 millió katolikus hívő él (erdélyi egyházmegye: 542 ezer; temesvári em.: 112 ezer; váradi em.: 108 ezer; szatmári em.: 108 ezer; bukaresti érsekség: 105 ezer; jászvásári érsekség: 267 ezer), a görög katolikusok száma – 5 egyházmegyében – 846 ezer lélek (623 ezerrel több, mint az 1992-es népszámlálás idején!). [RMSz, jún. 4.]

Kézdivásárhelyen bemutatták Iochom István riportkönyvét (Kísért a múlt Székelyföldön), amely az Agache-ügy fejleményeit boncolgatja. [RMSz, jún. 7.] (→ 1999.08.13)

1999. június 13.

A nagykárolyi parkban leleplezték Kaffka Margit szobrát, Deák Árpád alkotását. Az írónő 119 évvel ezelőtt született a városban. [RMSz, jún. 16.]

2000. február 18.

Emil Constantinescu elnök Zágrábban találkozott Göncz Árpáddal. A megbeszélések folyamán egyetértettek abban: fontos annak elkerülése, hogy a környezeti balesetből politikai problémát csináljanak; összehangolt erőfeszítések révén kell föltárni a baleset fő okait, s elhárítani a káros következményeket. [RMSz, febr. 22.]

Margot Wallström, az EU környzetvédelmi biztosa Nagybányán informálódik az Aurul bányatársaság által okozott környezeti katasztrófa ügyében. [Szabadság, febr. 18.]

A pápa látogatása (→ 1999.05.07) előtt, sürgősségi kormányrendelettel visszaadták a nagykárolyi konviktus épületét a róm. kat. egyháznak, de az épület valóságos romhalmaz, ráadásul a megyei tanfelügyelőség nem akarja kiengedni a jogköréből. [RMSz, febr. 18.]

2000. május 13.

Mircea Ciumara államminiszter Kolozsvárott találkozott a m. egyházak vezetőivel. A miniszter a püspökök támogatását kérte Ro. középtávú gazdaságfejlesztési stratégiájához. A püspökök máj. 4-én úgy döntöttek, hogy noha támogatják az integrációt, nem jelennek meg a snagovi ünnepségen (ahol nyilatkozatot írnának alá az európai integrációról). Öt pontba foglalták a kormány iránti elvárásaikat (vagyoni restitúció, a felekezeti oktatás állami szubvencionálása, a lelkészek fizetésének rendezése, a felekezetek karitatív és szociális tevékenységeinek támogatása, minden felekezet számára elfogadható kultusztörvény elfogadása). A kabinet nem nyugodott bele az elutasításába és Kolozsvárra küldte államtitkárát, aki kifejtette: a nyilatkozat aláírása feljogosítja az egyházakat, hogy részt vegyenek a stratégia kidolgozásában, azokon a területeketen, amelyeken érintettek. [Szabadság, máj. 13.] – Végül megegyeztek abban, hogy a snagovi nyilatkozatba belefoglalják a m. egyházi vezetők álláspontját is (lásd fentebb). [RMSz, máj. 15.]

A BBTE aulájában tartott Orsz. Szakmai Napok egyúttal az EMT tízéves születésnapjának megünneplését is jelentették. [Szabadság, máj. 15.]

Nagykárolyban tartotta 5. kongresszusát az RMGE. A tisztújítás eredménye: Sebestyén Csaba eln.; Csávossy György tb. elnök. [RMSz, máj. 18.]

Székelyudvarhelyen, az EME orvostud. szakosztályának ülésén 175 előadás hangzott el a különböző szekciókban. Kiosztották a Pápai Páriz Ferenc-díjakat. [HN, máj. 15.]

2000. május 24.

Bukarestbe érkezett Henrik dán herceg, hogy átadja a Transylvania Trust Alapítvány és Torockó képviselőinek az Europa Nostra aranyérmet. (→ 2000.03.25) Az 1963-ban alapított Europa Nostra több mint 200 örökségvédő civil szervezet páneurópai szövetsége. [RMSz, máj. 24.]

Nagykárolyban tartotta 5. küldöttgyűlését az RMGE. Gál M. József, gyergyói küldött kifejtette, hogy 10 év alatt sem sikerült a gazdatársadalmat, a mezőgazdaságot kisegíteni abból a kátyúból, amelyben évek óta vergődik. A gépkörök termelési alternatívát kínálnak, de ezekhez még szükség lenne arra a stratégiára is, amely a birtoklás–termelés–értékesítés folyamatban teljesedne ki. [HN, máj. 24.]

Az RMDSz javaslatára az újonnan alakult Orsz. Regionális Fejlesztési Ügynökség alelnökévé nevezték ki Kerekes Gábort. [Táj., máj. 24.; Szabadság, jún. 27.]

Szász Jenő szerint megoldódni látszik az „erdélyi tömbmagyarság talán legégetőbb [!?] kérdése” a székelyudvarhelyi Cserehát-ügy. Budapesti tárgyalásain a m. kormánytól ígéretet kapott arra, hogy minden támogatást megkap az épület visszavásárlására. Az Aris Industrie Rt. 4 millió $-t kér az ingatlanért. [MN, máj. 24.]

2000. október 6.

Az EP megvitatta a Ro. csatlakozására vonatkozó jelentést: az ország gyenge pontjait a korrupció, az árvaházak helyzete és a cigányság társadalmi beilleszkedésének megoldatlansága képezik. [Népújság, okt. 6.]

Dávid Ibolya, aki részt vett az aradi vértanúkra emlékező ünnepségen, megbeszélést folytatott Dorel Popa helyi polgármesterrel a megbékélési park létrehozásáról és a Szabadság-szobor újbóli fölállításáról. [RMSz, okt. 9.]

Nagykárolyban kihelyezett szakot indított ősztől a Nagyváradi Egyetem: egy 20 fős csoport agronómia–kertészet szakon szerez képesítést; a képzés időtartama 5 év. [RMSz, okt. 6.]

2000. november 15.

A szenátusban elfogadták a PDSR egyszerű bizalmatlansági indítványát az Állami Vagyonalap (ÁVA) tevékenységének felfüggesztéséről (→ 2000.11.01). A felhozott vádak között szerepelt, hogy az ÁVA elherdálta a nemzet vagyonát, a pénzalapokat nem a nemzetgazdaság fejlesztésére fordította. [Szabadság, nov. 15.]

Nagykárolyban megalakult a Népfőiskola; székhelyük még nincs, ideiglenes otthont a ref. egyház biztosít. [RMSz, nov. 15.]

Gyergyócsomafalva ünnepség keretében emlékezett a falu nagy szülöttjére, Köllő Miklós szobrászművészre, halála 100. évfordulóján. [RMSz, nov. 15.]

2004. március 16.

Mádl Ferenc a M. Köztársasági Érdemrend Nagykeresztjével tüntette ki Markó Bélát és Kasza Józsefet (VMSz); Bugár Béla (MKP) elutasította a kitüntetést, válaszul a m. kormány költségmegszorítási lépésére. Markó Béla úgy nyilatkozott, hogy a kitüntetés az RMDSz és az erdélyi magyarság következetes politikájának is szól, mert amit elértünk, azt közösen értük el. [Szabadság, márc. 16., márc. 17.; SzFÚ, márc. 16.]

Március 15-ét az erdélyi városokban (tk. Nagykároly, Csíkszereda, Székelyudvarhely, Gyergyószentmiklós, Sepsiszentgyörgy) is megünnepelték. Kolozsvárott, a MIT nevében, Bardóczi Csaba ismertette a mai ifjúság 12 pontját. [Szabadság, márc. 16.; HN, márc. 16., SzFÚ, márc. 16.; Háromszék, márc. 16.]

A Törvényhozási Tanács negatívan véleményezte a benyújtott autonómia-tervezetet. (→ 2004.01.19, 2004.02.26) Az elutasításban utaltak az ET 1995-ben elfogadott kisebbségi keretegyezményére, amely nem biztosít kollektív jogokat a kisebbségek számára. – Két nappal később a képviselőház közigazgatási szakbizottság is elutasította a tervezetet. [Szabadság, márc. 18.; Krónika, márc. 18.] (→ 2004.03.30)

2004. szeptember 6.

Az SzKT rögzítette az előválasztás szabályait. Urnás előválasztásokat csak ott kötelező tartani, ahol a m. lakosság számaránya eléri a 40%-ot. Az előválasztásokon gyakorlatilag minden jelöltnek lehetősége nyílik a megméretkezéshez. [Szabadság, szept. 6.]

Szatmárnémetiben a Kölcsey Ferenc Főgimnáziumban kezdődött a Kárpát-medencei Petőfi-emlékhelyek küldötteinek 5. találkozója, majd a részvevők fölkeresték az erdődi, nagykárolyi és koltói emlékhelyeket. [SzFÚ, szept. 6.]

2004. október 10.

Nagykárolyban emléktáblát állítottak a volt vármegyeháza épületén Kölcsey Ferenc emlékére, aki 1829–1832 között e városban volt vármegyei főjegyző. [SzFÚ, okt. 11.]


lapozás: 1-17
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998