Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 21 találat lapozás: 1-20 | 21-21
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Földrajzi mutató:

1995. március 25.

A ro. vezetést hideg zuhanyként érte, hogy Szlovákia aláírta az alapszerződést és az előzetes ro.–szlovák megállapodás ellenére az 1201-es ajánlást is vállalta (ti. a ro. és a szlovák fél egyeztetése folyamatos volt a tárgyalások ideje alatt; Meleşcanu emlékeztette korábbi ígéreteire a szlovák felet, Mečiar Párizsban igyekezett kibékíteni a ro. partnert). [MH, márc. 25.]

Az eddig csak Kovászna megyében működő MCsSz küldöttei Bákóban kapcsolatba léptek a lészpedi, klézsei, pusztinai, szabófalvi, rekecsinyi, bogdánfalvi és forrófalvi csángók képviselőivel. A jelenlévők az MCsSz-t a csángók legitim képviseletének fogadták el és kérték felvételüket az RMDSz társult szervezeteinek sorába. [Táj., márc. 27.]

1996. május 7.

A BBC ro. szerkesztősége nem áll egyik oldal pártjára sem a választási küzdelemben, nyilatkozta Cristian Mititelu, az adás főszerkesztője, reagálva Adrian Năstase vádjaira, aki szerint be kellene tiltani a BBC átjátszását helyi ro. adókon. [RMSz, máj. 8.]

Csicsó Antal, klézsei születésű történelemtanár ábécéskönyvet szerkesztett a moldvai csángók részére. A könyvet az Erdélyi Tankönyvtanács ajándékaként osztották szét a csángó falvakban. [RMSz, máj. 7.]

Gyulafehérvár lakossága a hatvanas években nőtt meg 20 ezerről 80 ezerre, a m. lakosok száma nem változott lényegesen (a korábbi 3200-zal szemben csak 2830), de az aránya igen. Fehér megye m. szellemi központjának Nagyenyedet tekintik. [Szabadság, máj. 7.]

1997. február 24.

Hivatalos látogatásra Bukarestbe érkezett Orbán Viktor, a Fidesz elnöke. A sajtótájékoztatón elmondta, hogy a ro. külügymin. olyan javaslatot ismertetett az egyházi javak visszaszolgáltatására vonatkozóan, amely megnyugtatóan rendezheti a kérdést. Adrian Severin elégedetten nyugtázta, hogy a ro.–m. partnerség minden szinten fejlődik és minden m. politikai erő támogatását élvezi. [RMSz, febr. 26.]

Az MCsSz Gyimesbükkön tartotta tisztújító közgyűlését. Ügyvezetőként Csicsó Antal vezeti a szövetséget, ui. Erőss Péter – családi okokra hivatkozva – lemondott az elnöki székről. Művelődési felelős Nyisztor Ilona, tanügyi megbízott a pusztinai Fehér Katalin, a szociális kérdésekért a klézsei Istók György felel. A szövetség felszámolja sepsiszentgyörgyi székhelyét és ideiglenesen Gyimesbükkbe teszi át. [Háromszék, febr. 24.]

1998. május 15.

Még 1997 őszén több klézsei és somoskai szülő kérvényt nyújtott be a Bákó megyei tanfelügyelőséghez, hogy a tanügyi törvény alapján biztosítsák a m. ny. és irod. és a m. kisebbség történelmének oktatását. Ha nehezen is, de megszerezték a jóváhagyást. Ennek ellenére a megyei tanfelügyelőség halogatja Csicsó Antal kinevezését a klézsei iskolához. Csicsó szükségből vállalta el a feladatot, mert Erdélyből nem jött tanár vagy tanító, hogy Bákó megyében tanítson. [Háromszék, máj. 15.]

Kelemen Kálmán és Varga László (RMKdP) azt javasolta, hogy a h. t. magyarok tiszteletbeli állampolgárságot kaphassanak (az illetők minden állampolgári jogban részesülnek, kivéve a választójogot és választhatóságot és a közfunkciók betöltését), abban az esetben, ha az EU-s követelmények miatt vízumkényszer lesz Mo. és Ro. között. [Szabadság, máj. 15.] – Kovács László szerint „a legcélravezetőbb megoldás Romániának azt a törekvését támogatni, hogy az EU szüntesse meg a ro. állampolgárokkal szembeni vízumkényszert.” [MTI]

1998. július 30.

Andrei Marga nyilatkozata ismét elutasította a m. ny. egyetem létrehozási javaslatát; hangsúlyozta: egyetlen felelős ro. személyiség sem foglalt állást az egyetem mellett. Markó Béla válaszában emlékeztetett arra, hogy az RMDSz ragaszkodik a koalíciós szerződés betartásához. [Szabadság, aug. 1.] (→ 1998.08.05)

A klézsei csángók magyartanárokat kértek, de Kötő József elmondta: nem tudja garantálni szaktanárok kiküldését. [RMSz, júl. 30.]

1998. augusztus 19.

Duma András, az MCsSz klézsei szervezetének elnöke elmondta: a lakosság egy részében él a csángó tudat és őrzik hagyományaikat. A faluban mindenki beszél magyarul, de csak 11 szülő kérte az anyanyelvű oktatást. Ezeket a hatósági emberek aláírásuk visszavonására próbálták rávenni. Kötő József államtitkár megígérte: szeptembertől lesz m. osztály a faluban. [GyK, aug. 19.]

1998. szeptember 2.

A képviselőház oktatási bizottsága (az RMDSz tiltakozása ellenére) a köv. változatban fogadta el a kormányrendelet vonatkozó paragrafusát: „az állami felsőoktatásban, kérésre, a törvény biztosította lehetőségek közepette csakis multikulturális intézmények keretében működhetnek anyanyelvű csoportok és részlegek”. Ez a változat a szenátus által elfogadott változatnál is rosszabb, mert a főiskolák önálló működtetésének lehetőségét is eltörli – mondta Asztalos Ferenc. [Szabadság, szept. 3.]

A szenátus oktatási szakbizottsága leváltotta G. Pruteanu szenátort az oktatási szakbiz. éléről; a helyét Florin Bogdan vette át. [BL, szept. 4.]

Kötő József elmondta: ősztől sikerült beindítani Klézsén a magyar nyelv tanítását. Személyesen fogja ellenőrizni a tanítás beindítását. [RMSz, szept. 2.]

Varga Gábor végigolvasta a tervezett alsócsernátoni fórummal kapcsolatos nyilatkozatháborút, s elítélő módon nyilatkozott Tőkés tervéről; megítélése szerint az ehhez hasonlóan át nem gondolt agyagfalvi kezdeményezés (→ 1991.10.02) okozta azt, hogy annak idején az alkotmányba nem került be a kisebbségek joga az anyanyelv használatára az igazságszolgáltatásban és a közigazgatásban. [RMSz, szept. 2.] (→ 1998.09.12)

1999. május 18.

Ion Diaconescu üdvözölte Markó Béla újraválasztását; a mérsékelt vonalon haladva az RMDSz továbbra is korrekt partner lesz a kormánykoalícióban. Nem a többség és a kisebbség viszonya Ro. első számú kérdése, hanem a reform alakulása. [Szabadság, máj. 18.]

Kötő József Bákóban találkozott a megyei főtanfelügyelővel és kidolgozták a klézsei iskolában indítandó m. nyelvoktatás ütemtervét. A kerettanterv opcionális része lehetőséget ad vegyes csoportok létrehozására is. [RMSz, máj. 21.]

1999. július 27.

Csicsó Antal (MCsSz) elmondta: a jászvásári érsekség mintegy negyedmillió katolikust tart nyilván, noha a katolikusok száma ennél nagyobb. Ezek közül 200-220 ezer m. eredetű, de a 3-4 csángómagyar dialektus valamelyikét csupán 62-70 ezer személy beszéli; ebből mindössze 30 ezer ragaszkodik az anyanyelvéhez. A szövetség azért harcol, hogy Klézsén – ahol 5500 ember él – és további néhány ’hűséges’ faluban legyen anyanyelvű oktatás. A központi utasítás és a m. oktatási államtitkárok közbenjárása ellenére még mindig nincs m. oktatás a csángó falvakban. [Szabadság, júl. 27.]

1999. augusztus 21.

Egy maroknyi ember Marosvásárhelyen, 1990 óta minden nyáron kéthetes m. ny. olvasótábort szervez Maros megyében a csángó gyermekeknek. A bizottság lelke Czellecz Jenő. Az elmúlt években Lészpedről, Lujzikalagorból, Pusztináról, Klézséről mintegy 900 gyermeket vittek táborba. [RMSz, aug. 21.]

A temesvári Magyar Ház jogi helyzetének tisztázását nehezíti, hogy Iosif Constantin Drăgan meg akarja vásárolni a Timpress Rt. még állami tulajdonban lévő részvényeit. A Timpress évek óta pereskedik a Magyar Ház Rt.-vel az épület tulajdonjogáért. A Magyar Ház rákerült az 13/1998. sz. sürgősségi kormányrendelet által visszaszolgáltatott ingatlanok listájára, azonban ezt nem sikerült még érvényesíteni. [RMSz, aug. 21.]

2000. február 16.

Az egyik képviselő azt javasolta: a komm. rezsim idejéből származó, állambiztonsági ügyeket taglaló dokumentumok titkossági ideje csak 50 év legyen, s ne 100, ahogy azt a jelenlegi törvény előírja. A módosító javaslat megbukott az alsóházban. A PDSR ellenezte a módosítást, hisz érdeke fűződik ahhoz, hogy az 1950-ig született dokumentumok ne kerüljenek nyilvánosságra, akkor ui. fény derülne a vagyon-elkobzásokra, konstrukciós perekre. [BN, febr. 16.]

Erdélyi látogatása során Bákó megyébe látogatott Németh Zsolt. Klézse meglátogatása után Bákóban találkozott a megye elöljáróival, hogy a csángók anyanyelvű oktatásáról tájékozódjon. Üdvözölte azt a friss tanügyminisztériumi rendeletet, amelynek értelmében szülői kérés helyett a kisebbségi szervezet is igényelheti a m. oktatást. [BN, febr. 16.]

A közigazgatási bíróságon tárgyalták Gh. Funar polgármester tisztségéből való felfüggesztésének jogosságát. Mivel az al- és felperes a per áthelyezését kérte, a tárgyalást elhalasztották. [Szabadság, febr. 16.] (→ 2000.04.07)

Tamás József segédpüspök részt vett a HTMH által Esztergomban szervezett konferencián (→ 2000.01.28), ahol egy előző megbeszélésen a csángók gondjairól tanácskoztak. Két kérdéskör volt terítéken: föl kell mérni, hogy hányan beszélik a m. nyelvet és hányan igénylik az anyanyelvű misézést. Itt született a javaslat, hogy a m. állam diplomáciai úton próbáljon segíteni. [HN, febr. 16.]

2000. augusztus 31.

Az iskolakezdés előtt Andrei Marga ismertette az új tanügyi koncepciót: vissza kell állni a kilencéves kötelező oktatásra. Ez a mostani hatodikosokat fogja először érinteni. – Szívesen visszatérne a BBTE rektori székébe; szerinte ez az egyik legkomplexebb kelet-európai egyetem, hiszen 102 képesítést ad, 89 ro., 43 m. és 13 német karon. Az egyetemnek 18 kihelyezett egysége működik Erdélyben. [NyJ, aug. 31.]

Tonk Sándor elmondta: a bukaresti akkreditációs bizottság szeptember közepén ül össze, hogy a Sapientia Alapítvány által beterjesztett csíkszeredai gazdasági szakok és a marosvásárhelyi szociálpedagógia szak beindítási kérvényét elbírálja. [Népújság, aug. 31.]

Markó Béla nem lát megfelelő alapot a PDSR és az RMDSz esetleges jövőbeni együttműködésére. Hasznos lenne, ha az RMDSz felé való nyitás jegyében a PDSR programja a nemzeti kisebbségekre vonatkozó fejezettel bővülne, amely reális ajánlatokat tartalmazna az erdélyi magyarság gondjainak a megoldására, erről azonban az RMDSz-nek nincs tudomása. Az RMDSz csakis a reform, a tulajdonkérdés rendezése iránt elkötelezett pártokkal tud elképzelni bármiféle együttműködést, amelyek ugyanakkor partnerek a kisebbségi kérdés megnyugtató rendezésében is. A m. egyetem ügye az egyik konkrét feltétel lenne. A két párt között még nem volt tárgyalás. [Szabadság, aug. 31.]

Adrian Năstase szerint értelmetlenség a Mo.-n kívüli magyaroknak adandó kettős állampolgárságról beszélni. Az elgondolásnak komoly jogi akadályai vannak. – Ha az RMDSz továbbra is erőlteti ezt a gondolatot, akkor a parlament törvénnyel fogja azt megtiltani. [Szabadság, aug. 31., szept. 1.]

Eckstein-Kovács Péter a csángó szövetség kérésére levelet juttatott el Andrei Marga tanügyminiszterhez és a Bákó megyei tanfelügyelőséghez, amelyben a m. ny. oktatás bevezetését kérte Klézsén, Lészpeden, Pusztinán és Somoskán. [Szabadság, aug. 31.]

2000. szeptember 15.

A jövő héten kerül a Képviselőház elé a h. t. románok jogállását szabályozó törvénytervezet. A volt ro. állampolgárok igényt tarthatnak elkobzott vagyonukra vagy kártérítésre. A törvény egy 100 tagú biz. felállításáról intézkedik, amely a külországban élő, volt állampolgárok és utódaik törvényes képviseletét képezné. Szilágyi Zsolt szerint a törvény célja, hogy megkönnyítse a külföldön élő románok hazai befektetéseit. [BL, szept. 15.]

Klézsén egy szakértői vegyesbiz. a helyszínen folytatott vizsgálatot csángó szülők körében. Mintegy 20 szülő megerősítette a m. oktatást kérvényező korábbi álláspontját. Délután egy ittas személyekből álló csoport elállta a somoskai iskolába érkező szülők útját, a randalírozókat a polgármester és a ro. ajkú pap, valamint a PUNR helyi szervezete biztatta fel. Kötő József erőszakos, fasiszta akciónak nyilvánította a történteket; a szülőktől begyűjtött nyilatkozat viszont elegendő ahhoz, hogy m. osztályok indulhassanak. [Krónika, szept. 15.]

2000. szeptember 23.

Minden körülmény adott arra, hogy az oktatásügyi minisztérium engedélyezze a csángók által lakott Klézsén és Pusztinán a m. ny. tanítását – jelentette ki Sántha Attila a Helsinki Bizottság sajtóértekezletén. Gabriel Andreescu természetesnek tartja a csángók kérését. A helyzetről jelentés készül, amelynek nyomán az ET kivizsgálást indít. [Szabadság, szept. 23.; Háromszék, szept. 25.]

Átadták Csíkszereda első ref. templomát. Hegyi István tiszteletes elmondta: a helyi ref. egyházközség 1887-ben alakult, de mostanig csak imaházuk volt. A reformátusok lélekszáma 1977-ben 570 volt, mostanra elérte a 2260-at. [RMSz, szept. 27.]

Csíkszeredában tartották a kórusszövetségek találkozóját, a R. M. Dalosszövetség, a Seprődi János Nemzetközi Kórusszövetség és a Megyei Kulturális Központ részvételével. A konferencia fő témája: a kóruséneklés helyzete és kilátásai, különös tekintettel az anyagi támogatás, a zenei nevelés hiányosságaira. [HN, szept. 25.]

2000. november 11.

A klézsei közösségi házban tanácskoztak a csángó szervezetek vezetői. Bartha András (MCsSz), Farkas András (Via Spei Csángó Ifj. Szervezet) és Hegyeli Attila (Szeret–Klézse Alapítvány) alapelvként kimondta: a csángó kérdést Moldvában kell megoldani, az intézmények tevékenységét ott kell lebonyolítani. Nem vezetett eredményre a csángó fiatalok erdélyi taníttatása, ezért a helyi m. ny. oktatást szorgalmazzák. Elismerik, hogy a m. kormány anyagi támogatása nélkül nem tudnak eredményt elérni.

A kolozsvári főkonzulátushoz elsősorban munkavállalási engedélyért folyamodnak, ez azt jelenti, hogy az erdélyieknek elsősorban anyagi gondjaik vannak és nem etnikaiak. Az évi 8000 munkavállalási engedély mellé mintegy 2000 tanulói vízumot és 1500-2000 egyéb vízumot adnak ki. Nincs elvándorlás, évente mindössze 250 kitelepedést regisztrálnak. Mo.-n is benyújtható a kérelem, de ott sem több évi 1500-nál a letelepedni óhajtók száma. [Szabadság, nov. 11.]

A helyhatósági választások óta nem sikerült egyezségre jutni az RMDSz és az UPE között, ezért még mindig nincs városi tanácsa Székelyudvarhelynek. [RMSz, nov. 11.; HN, nov. 16.] (→ 2000.11.22)

2001. március 13.

A PNTCD kérte Ion Iliescut, hogy küldje vissza az államtitok védelméről szóló törvényt (→ 2001.03.08, 2001.03.10) a parlamentbe újratárgyalás végett; egyúttal vitassák meg a személyi adatok védelméről és a közinformációkhoz való hozzáférhetőségről szóló tervezeteket is. [Szabadság, márc. 13.] (→ 2001.03.16, 2001.04.12)

A Fehér megyei PDSR hadjáratot indított az ellen, hogy a kormány visszaadja a Batthyaneumot az egyháznak. Az érsekség pert nyert az Alkotmánybíróságnál, ezért az ügyet visszautalták a gyulafehérvári bírósághoz. [Szabadság, márc. 13.]

Az indulása óta eltelt 6 hónap alatt sikeresnek bizonyult a m. nyelvtanítási program a csángó Klézsén. Alapítványi tulajdonú házban ismerkednek a m. nyelvvel a gyermekek és a felnőttek. Az oktatáshoz szükséges anyagi alapot pályázati úton szerzik meg magyarországi közalapítványoktól. [Háromszék, márc. 13.]

2001. november 16.

A parlament két háza elfogadta a 2002. évi költségvetést. [Szabadság, nov. 16.] (→ 2001.12.29)

A SRI igazgatója szerint a csíkszeredai Sapientia egyetemen tartott előadások aggodalomra adnak okot, ui. ott a Székelyföld Konferencián többször elhangzott, hogy a térség „független európai tartománnyá” alakulhatna. Tiltakozott az ellen is, hogy a Duna Tévében a székelyföldi ortodox terjeszkedésről mutattak be filmet. [Szabadság, nov. 16.] (→ 2001.10.11, 2001.10.19)

Klézsén tanügyi ’kommandó’ próbálta megfélemlíteni a m. ny. tanítását vállaló csoportokat és szülőket. [Háromszék, nov. 16.]

Folytatódik a székelyföldi templomok kifosztása: Csíkpálfalván, Csíkborzsován, Csíkdelnén, Csíkcsicsóban voltak újabb rablások. [HN, nov. 16.] (→ 2001.08.21)

2001. december 1.

Sógor Csaba és több csíkszeredai RMDSz-tisztségviselő felhívásban szólították fel a város m. lakosságát, hogy ne vegyenek részt a prefektus által, Ro. nemzeti ünnepe alkalmából rendezett ünnepségen, akinek pedig hivatalból ott kell lennie, az viseljen gyászszalagot. Dec. elseje nemzeti gyásznapjaink egyike, a be nem tartott gyulafehérvári ígéreteket idézi föl és a 80 éve meg nem valósult autonómiát jelenti. Az RMDSz csúcsvezetősége nyilatkozatban határolta el magát a közéleti személyek felhívásától, amely ellentmond az együttélés és a kölcsönös tisztelet szellemének. [Szabadság, dec. 1.] – A ro. sajtó az aláírók megbüntetését követelte. [Szabadság, dec. 3.] – Az RMDSz felszólítására Sógor Csaba lemondott a szenátusban betöltött frakciótitkári tisztségéről. [Szabadság, dec. 4.] (→ 2001.12.04)

A megszigorított határrendészeti intézkedések nyomán fejenként 250 eurót, menettérti vonatjegyet, utasbiztosítást (az autósoknak zöld kártyát) kell felmutatni kiutazáskor a határon. [Szabadság, dec. 1.]

A bákói tanfelügyelőségen tárgyalt Bilibók Jenő és Hegyeli Attila programfelelős a csángók m. ny. oktatásáról. Pusztinán és Klézsén magánházaknál tartanak fakultatív órákat, esély van rá, hogy idővel az iskolába költözzenek. [Háromszék, dec. 1.]

2002. május 3.

Az RMDSz vezetői (Markó Béla, Borbély László, Márton Árpád, Asztalos Ferenc, Szép Gyula, Szepessy László) csángóföldi körutat tettek, ahol tk. találkoztak a Bákó megyei elöljárókkal, majd lakossági fórumokon vettek részt Klézsén, Külsőrekecsinben és Pusztinán. [RMSz, máj. 3.] – Adottak a feltételek ahhoz, hogy ősztől egy-egy ált. iskolai osztályban fakultatív m. oktatás kezdődjék – jelentette be a tárgyalásokat követően Markó Béla. [RMSz, máj. 4., máj. 7.; Népújság, máj. 4.; HN, máj. 4.] (→ 2002.06.14)

A hivatalos közlönyben már 2 hete megjelent az a sürgősségi rendelet, amely eltörli a Mo.-ra utazók számára az egészségügyi biztosítás kötelezettségét (→ 2002.01.22), de erről az útlevélkezelők még nem vettek tudomást. [SzFÚ, máj. 3.]

2002. szeptember 26.

Az EMK – a SzET-hez és az SzKT-hoz intézett levelében – azt sérelmezi, hogy az RMDSz elodázta azt a lehetőséget, amelyet korábban Orbán Viktor ajánlott föl: „amennyiben ilyen irányú kérés érkezik az RMDSz-től, Mo. meg fogja adni a kettős állampolgárságot a romániai m. nemzeti közösség minden tagjának”. [Szabadság, szept. 26.] (→ 2002.09.27)

Brassai Zsombor, megyei üv. elnök, a görgényszentimrei lelkésszel közösen, magánerőből kívánja megoldani a helyi m. óvoda kérdését (→ 2002.09.09). [Népújság, szept. 26.]

Több mint 40 évi szünet után ismét megkezdődött a m. ny. tanítása – a ro. állami oktatás keretében – két csángó faluban: Pusztinán és Klézsén: heti 4 órában tanítják a jelentkezőket. Emlékeztetőül: 1948 és 1956 között Bákóban m. ny. tanítóképző is működött. [SzFÚ, szept. 26.] – Hegyeli Attila elmondta: kevés a jelentkező. [RMSz, szept. 27.]lapozás: 1-20 | 21-21
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998