Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 17 találat lapozás: 1-17
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Földrajzi mutató:

1990. augusztus 2.

Az RMSz folytatásban kezdte közölni a marosvásárhelyi márciusi események vizsgálati jegyzőkönyveit. Egymás mellett szerepelt a Mânzatu-jelentés és a Helsinki Watch beszámolója. Az utóbbi tárgyilagosabb, az előbbi olyan elfogult, hogy a vizsgáló bizottság tagjai sem írták alá – mondotta Kozsokár Gábor [Háromszék, aug. 4.] (→ 1990.03.19, 1990.03.20, 1990.03.22, 1990.10.09)

Hosszas vita után m. prefektust (Fodor Ferenc) neveztek ki Kovászna megye élére.

Iraki csapatok lerohanták Kuvaitot. (→ 1991.01.17)

1991. január 17.

Kitört az Öböl-háború: Irak lerohanta Kuvaitot. Másnap az RMDSz Elnöksége nyilatkozatban ítélte el az agressziót.

Radu Ceontea tiltakozó beadványt terjesztett a parlament elé, melyben új jelentést követelt, mert a VR szerint az előző nap felolvasott jelentés (→ 1991.01.16) nem felel meg a valóságnak.

1991. február 6.

Király Károly nyílt levélben fordult Petre Romanhoz, számon kérve a kisebbségekkel kapcsolatos régebbi ígéreteket. [RMSz, febr. 9.] (→ 1991.02.14)

A Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) ülése az Öböl-válság [Irak–Kuvait, 910117] Romániát érintő következményeit elemezte. A veszteséget 2,9 milliárd $-ra becsülték.

1991. március 1.

A Szabadság közölte az AEÁ külügyminisztériuma által kiadott, Romániáról szóló, 18 oldalas jelentés részleteit. (Tk.: a SRI folytatja az ellenzékiek megfigyelését, a hatóságok ellenőrzik a médiát. A jelentés a VR-t a marosvásárhelyi események felbujtójának tartja.)

A bukaresti Diákkonvenció tüntetést szervezett, amelyen az utóbbi időkben tapasztalható értelmiségellenes megnyilvánulások ellen tiltakoztak. Iliescu és a kormány lemondását követelték és Mihály királyt éltették.

Véget ért az Öböl-háború. (→ 1991.01.17) Bush elnök elfogadta Irak kapitulációját és visszarendelte a főváros felé tartó amerikai csapatokat.

1992. július 25.

Brassóban kibővített ülést tartott az RMDSz OE. Tiltakozó nyilatkozatot tettek közzé a prefektuscserék ellen. Az elnökség felszólította a Hargita és Kovászna megyei szervezeteket, hogy a zsidóság szenvedései iránti tiszteletből tiltakozásul ne sárga csillagot (→ 1992.07.23), hanem fehér kokárdát tűzzenek ki (→ 1992.08.03). [RMSz, júl. 29.] – Ugyanezen az ülésen, az EMKE fölkérésére, kijelölték az MVSz augusztusi konferenciájára utazó, az erdélyi magyarságot képviselő küldöttséget.

Az RMDSz platformjai (EMK, SzK) és pártjai (RMKdP, RMKgP, RMSzdP) közös állásfoglalásban rögzítették: a parlamenti választásokon az RMDSz ne jelölje a régi nómenklatúra tagjait (kivétel – ellenálló múltja miatt – Király Károly és Sütő András), az RMDSz jelöltjei politikai önéletrajzban tisztázzák a kommunista hatalomhoz való viszonyukat. [BN, júl. 25.]

Iliescu, gazdasági vezetőkből álló küldöttség élén Kuvaitba utazott, abban a reményben, hogy az emírség megjutalmazza Ro.-t, amiért az támogatta az Irak elleni embargót. [Reuter, AFP, MTI]

Barcelonában megkezdődtek az aug. 9-ig tartó 25. Nyári Olimpiai Játékok, amelyen – sok évi kizárás után (→ 1990.10.15) – a Dél-afrikai Köztársaság sportolói is részt vehettek.

2001. június 19.

Markó Béla üdvözölte a szocdem párt (→ 2001.06.16) létrejöttét, de hangsúlyozta: valójában az ezután következő tettek mutatják majd meg, mennyire tud ténylegesen korszerűvé válni a ro. kormánypárt. Traian Băsescu (PD) szerint a „PDSR elnyelt egy egeret, s ettől sasnak képzeli magát”. [Szabadság, jún. 19.]

Amerikai szakértők Irakba irányuló illegális fegyverexporttal vádolják Ro.-t. Ha a hír valósnak bizonyul, akkor Ro. megszegte az ENSz 1990-ben érvénybe lépett fegyverembargóját Irak ellen. A vád súlyosan érinti Ro. NATO-integrációját. [Táj., jún. 19.]

Az Országgyűlés 92%-os többséggel jóváhagyta a státustörvényt (a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény; kedvezménytörvény). [Szabadság, jún. 20.]

2002. szeptember 12.

Ro. csatlakozni fog a NATO-hoz, beleértve egy esetleges Irak elleni támadást is, jelentette ki Adrian Năstase. – A szóba került előrehozott választások esetén ő is indulna az elnöki helyért. – Úgy döntött, hogy minden pol. kapcsolatot megszakít C. V. Tudorral. [Szabadság, szept. 12.]

A M. Ifj. Konferencián való részvétel ügyében egyeztetett a MIT és MIÉRT vezetősége Kolozsvárott. Eddig a Konferencia küldötteit csak a MIT nevesítette, a MIÉRT a jövőben igényt tart arra, hogy tagja lehessen a Konferenciának. [Szabadság, szept. 12.]

2002. szeptember 20.

Ro. már tavaly megállapodott az AEÁ-val, hogy szükség esetén használhatja Ro. légterét, ám az iraki bevetésre készülő amerikai légierőtől egyelőre nem érkezett ilyen kérés. [Szabadság, szept. 20.] – Az ajánlatról Bukarestben tárgyalt az amerikai védelmi államtitkár, s kilátásba helyezte, a közeljövőben 2-3 repülőteret is igénybe vennének. [Népújság, szept. 27.]

Bonyodalmak vannak a marosfői iskola körül: az óvodásokkal együtt 62 m. gyermeket akarnak megfosztani az anyanyelvű oktatástól. Rokaly József RMDSz elnök emlékeztetett, hogy Ditróban évekig biztosítottak ro. tannyelvű osztályt egyetlen gyermek kedvéért, tehát a kölcsönösség jegyében elvárható, hogy megoldás szülessen a marosfői iskola ügyében is. Ennek érdekében a kétpárti egyezség erejét is föl fogják használni. [RMSz, szept. 20.]

2003. február 10.

Gh. Prisăcaru, a szenátus külügyi biz. elnöke kijelentette: Irak megtámadása esetén az amerikai hadsereg vadászgépei és bombázói a parlament újabb hozzájárulása nélkül is használhatják az ország légterét és támaszpontjait. [Szabadság, febr. 10.] – A legfelsőbb védelmi tanács (CSAT) jóváhagyta az elképzelést. [Népújság, febr. 11.]

Az EMK – tiltakozásul a tb. elnöki poszt megszüntetése miatt (→ 2003.02.02) – felkérte Tőkés Lászlót, hogy legyen a platform tb. elnöke; a püspök elfogadta az ajánlatot. [Szabadság, febr. 10.]

A m. kormány 320 millió forintot ajánlott föl a Mecénás Alapítványnak és a róm. kat. püspökségnek, hogy megvalósítsa a nagyváradi ifjúsági központot. A pénzt eredetileg az Orbán-kormánytól pályázta a KREK, hogy Ady-zarándokhelyet létesítsen (→ 2002.11.23) a nagy költő szülőfalujában. A kormányváltás után Szabó Vilmos államtitkár levélben értesítette a KREK vezetőit: a pályázat megvalósítására a Mecénást fogják felkérni. [Krónika, febr. 10., febr. 21.] – A KREK peres úton kívánja megszerezni a támogatást, hogy megvalósíthassa az érmindszenti zarándokhely felépítését. [MN, febr. 14.; RMSz, febr. 14.; Népújság, febr. 24.] (→ 2003.05.17)

2003. február 17.

Az iraki háború ellen tiltakozott a világ békeszerető népe. Athénben a tömeg ellen rendőri erőket is bevetettek, nálunk az érdektelenség jellemezte a tüntetést, pl. Kolozsvárott csupán 100-an, Bukarestben 30-an tiltakoztak a háború ellen. [Szabadság, febr. 17.]

Talán sikerül megoldani Transznisztria kérdését. A Dnyeszter Menti Köztársaság üdvözölte Vladimir Voronin moldovai elnök indítványát, amelyben széles körű autonómiát kínál a térség lakóinak. Az elképzelés szerint Transznisztria ismét Moldovához tartozna, de ha a jövőben Moldova egyesülne Ro.-val, akkor a zömmel oroszok és ukránok lakta terület Oroszországhoz csatlakozna. Egységes állampolgárság és vámrendszer lenne érvényben, a közös alkotmányról népszavazás döntene. Az oroszt elismerik a konföderáció hivatalos nyelveként. – Az 1991 óta tartó összecsapásokban 1500 ember vesztette életét. [Szabadság, febr. 17.] (→ 2003.07.07)

Toró T. Tibor sérelmezi, hogy csak az RMDSz tagjai szavazhatnak a belső választások során, ez azt jelenti, hogy az RMDSz nem a magyarságot, csak a tagokat képviseli. – Az RT márciusban rendkívüli kongresszust tart. (→ 2003.03.08) [Krónika, febr. 17.]

Sepsiszentgyörgyön indulatos légkörben zajlott az RT, az EMK és az RMDSz közös fóruma. Az RMDSz jelenlévő tisztségviselői arra biztatták a közönséget, hogy hasonló lelkesedéssel vegyenek részt a belső választásokon, hogy a tagok által érdemesnek tartott jelöltek jussanak be az SzKT-ba. [Krónika, febr. 17.]

2003. február 22.

Az AEÁ júniusig ratifikálja Ro. NATO-csatlakozását, ennek „előlegeként” a konstancai katonai repülőtérre amerikai repülők ideiglenes bázist alakítottak ki, az Irak elleni háború előkészületeként. [Népújság, febr. 22.] – Nem a legésszerűbb belerohanni egy olyan háborúba, amelynek Nyugaton sincs meg a teljes támogatottsága. [Krónika, febr. 22.]

A KREK Igazgatótanácsa széles képviseleti alapon nyugvó erdélyi fórum összehívásáról döntött, mely létrehozná a Romániai M. Nemzeti Közösség Önkormányzata kezdeményező bizottságát. A tervezett szövetség az SzKT szerepét töltené be. [Szabadság, febr. 22.] ● [Az utóbb létrejövő EMNT és SzNT kezdeményéről van szó. Utóbb a szatmárnémeti KREK-közgyűlést tekintették a mozgalom kiindulási pontjának. A fórum-mozgalom további állomásai: Kolozsvár, ]030314; Székelyudvarhely, ]030426; Sepsiszentgyörgy, ]030531; Szilágysomlyó, ]030922.]

A Communitas Alapítvány alapjaiból mintegy 3 milliárd lejt hívhat le a m. sajtó; nemcsak a folyóiratok, hanem a hírlapok is pályázhatnak. [Krónika, febr. 22.]

Április közepéig minden helyi szervezet megtartja tisztújító közgyűlését és képviselőket küld a megyei választmányba – ez az első lépés a „belső választások” felé. A megyék maguk döntenek a választás mikéntjéről (elektoros vagy közvetlen). [SzFÚ, febr. 22.]

2003. március 14.

Ökumenikus istentisztelettel kezdődtek a kolozsvári Március 15-i ünnepségek. A Szent Mihály-templomból a résztvevők egy része a Farkas utcai templomba vonult, a Márciusi Fórum helyszínére. A mintegy 1000 személy közfelkiáltással megalakította az Erdélyi M. Nemzeti Tanács (EMNT) létrehozását Kezdeményező Testületet (KT). 19 tagot helyben megválasztottak, további 12-t utóbb nevesítenek. Csapó I. József a célkitűzések megvalósításához nélkülözhetetlen alkotmánymódosítási elképzeléseket ismertette. [Szabadság, márc. 15.] (→ 2003.03.11, 2003.03.29, 2003.04.26)

Kossuth-domborművet avattak az aradi Csíky Gergely Gimnáziumban (Dinyés László alkotása). [HN, márc. 14.]

Újabb aláírásgyűjtési akcióba kezdett az MCsSz, hogy Külsőrekecsinben is beindítsák a m. oktatást. Az akció a helyi hatóságok heves ellenkezését váltotta ki. [Krónika, márc. 14.]

Günter Verheugen csalódottságának adott hangot azzal kapcsolatban, hogy Ro. meg Bulgária az AEÁ-t támogatják az iraki kérdésben, s hangsúlyozta, hogy az EU-nak szüksége van ezekre az államokra. [Szabadság, márc. 15.]

2003. március 18.

A ro. hadsereg közel 300 önkéntes katonát készített föl az Öböl-térségben esedékes konfliktusban való részvételre. [NyJ, márc. 18.]

Az IMF-vel kötött hitel-megállapodás egyik feltételeként Ro. vállalta, hogy szeptemberig 18 ezer embert bocsát el a ráfizetéses vállalatoktól (pl. a Tractorul cég napi vesztesége 70 ezer $), ez azonban szociális feszültségekhez fog vezetni. [Szabadság, márc. 18.] (→ 2003.03.25)

A ro. sajtó élénken reagált a Márciusi Fórumra: „Tőkés ezer híve hivatalosan területi autonómiát követelt” (Adevărul); „Tőkés hadat üzent az egységes nemzetállamnak” (Curentul); „a Tőkés-fórum az RMDSz politikai-vallási alternatívája” (Cotidianul). – Mircea Geoană marginális és javíthatatlen revizionisták csoportjának nevezte a fórum résztvevőit. – A Fórumon alkotmánymódosítási javaslatokat is megfogalmaztak, amelyek tk. azt tartalmazzák, hogy a közös történelmi, kult. és gazd. jelleget viselő, a többségi nemzettől eltérő önazonosságú közösség által lakott régiók saját önkormányzathoz juthatnak és autonóm közösségeket hozhatnak létre. [Szabadság, márc. 18.]

Borbély László szerint az alapítandó új szervezet nem tud olyan alternatívát a magyarság elé tárni, amellyel érdemben lehetne tárgyalni. Az EMNT alapítói közül sokan egyéni ambíciókat vagy csoportérdekeket képviselnek. [Népújság, márc. 18.]

Egy kezdeményező csoport az Aradi Szabadság-szobor Egyesület bejegyeztetését tűzte ki célul: anyagi támogatást kívánnak nyújtani a szobor újbóli fölállításához. [NyJ, márc. 18.]

2003. március 20.

Gabriel Andreescu szerint Ro. jól döntött, amikor az AEÁ mellé állt az iraki kérdésben. [Krónika, márc. 20.]

Kelemen Atilla a Márciusi Fórumról: kisebbségi létben bűn megosztani a magyarságot. [RMSz, márc. 20.] – Kötő József szerint a fórum által is vállalt, közjogilag szavatolt közösségi önrendelkezés és annak intézményrendszere valóban az önazonosság, az asszimilációmentes lét egyetlen lehetséges eszköze; ma az egyetlen járható út a parlamenti politizálás, a fórum a megosztásra alapoz. [Szabadság, márc. 20.]

Hunyad megyében mintegy ezer m. diák van, ennek fele Déván tanul. A Geszthy Ferenc Társaság egységes oktatási központ (iskola és kollégium) építéséről döntött. [NyJ, márc. 20.]

2003. április 4.

Romano Prodi, az EB elnöke az előcsatlakozási folyamat finanszírozásáról tárgyalt Adrian Năstaseval; az EU Ro. számára a legnagyobb összegű támogatást ajánlotta föl: 2006-ig 3 milliárd €-t kap az ország. [Háromszék, ápr. 4.]

Nagyváradon vallásos fiatalok kis csoportja gyertyagyújtással emlékezett meg az iraki háború első áldozatairól. Nem szimpatizálnak Szaddám Huszeinnel, csupán a békéért szállnak síkra. [Krónika, ápr. 4.] (→ 2003.04.10)

A nagyváradi tanács elfogadta a város magyarságának régóta dédelgetett tervét: szobrot állítanak Bethlen Gábornak (Kós András munkája). [RMSz, ápr. 4.] (→ 2003.05.11)

Király Károly cikke részben cáfolja Bitay Ödön (→ 2003.03.19) állításait. [Háromszék, ápr. 4.]

2003. április 5.

Újabb ro. vegyvédelmi alakulat indult Irakba; a csapat nem vesz részt a harcokban. [Szabadság, ápr. 5.]

Sepsiszentgyörgyön tartották az Önkormányzatok a Székelyföldért c. konferenciát. Demeter János, a megyei tanács elnöke, hangsúlyozta: a konferencia célja a 3 székely megye közös érdekeinek megfogalmazása. A zárónyilatkozat fontosnak tartja az önkormányzati intézményhálózat kiépítését; halaszthatatlan feladat az EU-szabványok és módszerek átvétele. [HN, ápr. 5.] – Vlad-Adrian Căşunean, Kovászna megyei képviselő elfogadhatatlannak tartja egy „nemzetiségi alapon létrehozott régió megalakítását”. [Krónika, ápr. 5.] – Dorin Florea szerint Maros megyének nem a fejletlen székely megyékkel, hanem az erősebb Kolozzsal vagy Szebennel kellene társulnia. [Népújság, ápr. 8.] (→ 2003.04.08)

2003. április 10.

Bagdadiak ezrei vonultak az utcára, hogy köszöntsék a szabadságot, a harcok nyomán a diktátor elmenekült, a tömeg ledöntötte Szaddám Huszein szobrát. [Krónika, ápr. 10.]

Ro. hétéves átmeneti időszakot kapott a külföldiek földvásárlási tilalmának megszüntetésére az EU-val folytatott csatlakozási tárgyaláson. [Krónika, ápr. 10.]

Nem 100 ezer, csupán 70 ezer euróval kell rendelkezniük a vállalkozni akaró külföldieknek, de ez is túl magas összeg ahhoz, hogy ösztönzőleg hasson a külföldi tőkére. A Financial Times szerint az intézkedés rontja a ro. állam tekintélyét is. [BN, ápr. 10.]

Felújították és az EU-s követelményekhez igazították az 1967-ben megkötött m.–ro. vízumegyezményt: egy félévben 3 hónapig lehet Mo.-n tartózkodni, vízummentesen. [Háromszék, ápr. 10.]

Az EREK megtiltotta lelkipásztorainak, hogy pol. pártok jelöltjeiként, választott vagy fizetett tisztségviselőként tevékenykedjenek. A pártoskodás megrontaná a hívőkkel való viszonyt, megosztaná a gyülekezetet; ez nem lehet célja az egyháznak. [Krónika, ápr. 10.]

Kállay László, a ReMeK elnöke sérelmezi a KREK vezetési gyakorlatát. Kérik annak a határozatnak a visszavonását, amelyben a közgyűlés átfogó felmérést ír elő a lelkipásztorok és presbiterek számára azok RMDSz-beli szerepvállalásáról. [ER, ápr. 10.]lapozás: 1-17
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998