Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 51 találat lapozás: 1-20 | 21-40 | 41-51
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Intézménymutató: EMTE (Erdélyi Magyar Tudományegyetem)

2003. október 6.

Bálint-Pataki József, az EMTE marosvásárhelyi épületének alapkőletételénél mondott beszédében Hollanda Dénes és munkatársai hozzáállását emelte ki. [Népújság, okt. 6.]

Az aradi megemlékezés meghívott szónoka Csiszér Albert brassói róm. kat. kanonok volt. Markó Béla tragikomikusnak nevezte azt, hogy a forradalom leverésének 154. évfordulóján a ro. hatalmasságok a mártírjainktól rettegnek. „Még nem vagyunk igazán szabadok, nem vagyunk igazán egyenlőek és távolról sem vagyunk testvérek” – mondta a hajdani forradalom hármas jelszaváról. [Szabadság, okt. 7.; Krónika, okt. 7.; EN, okt. 7.]

2003. október 30.

A Székelyföld Munkacsoport és az EMTE csíkszeredai gazdaságtudományi tanszékének szerkesztésében megjelent a Székelyföld c. tanulmánykötet, amely felméri a Székelyföldön fellelhető természeti erőforrásokat, tényeket és adatokat közöl a mező- és erdőgazdálkodásról, az iparágakról és fölvázolja a régió kulturális térképét. [HN, okt. 29.; Krónika, okt. 30.]

Bush elnök fogadta Ion Iliescut és gazdasági reformokat sürgetett. [Szabadság, okt. 30.]

Eckstein-Kovács Péter szerint az SzNT létrehozása nem jelent szeparatizmust, a helyi autonómia pedig egész Európában elismert közigazgatási elv és forma. [SzFÚ, okt. 30.]

2003. november 8.

Gyurcsány Ferenc miniszter, kolozsvári látogatásán kijelentette: a jövő évi költségvetésben az EMTE csak 1,8 milliárd Ft támogatással szerepel; Szilágyi Pál rektor szerint ez az összeg nem fedezi a valós szükségletet. [Krónika, nov. 8.]

Temesvárott tanácskozott Markó Béla, Borbély László és Nagy Zsolt az RMDSz helyi és megyei vezetőségével, valamint a civil szervezetek képviselőivel. A szövetségi elnök kifejtette: valóban léteznek nézetkülönbségek az erdélyi m. politikusok között: egyesek úgy vélik, autonómia nélkül nem erősödhet meg a romániai magyarság, mások azon a véleményen vannak, hogy az autonómia csak akkor valósítható meg, ha elég erősek leszünk hozzá. Nem jobb- és baloldal között húzódik a törésvonal, hanem azok között, akik modernizációt akarnak és akik a fundamentalizmus jegyeit felmutató elszigetelődést. A temesvári találkozó azt mutatta – jegyezte meg Halász Ferenc, megyei elnök –, hogy a vitát folytatni kell, de csakis az RMDSz-en belül. [RMSz, nov. 8.]

A székelyudvarhelyi RMDSz vezetősége levélben fordult Mádl Ferenchez, amelyben közölték, hogy a polgármesteri hivatal, a tanács döntése nélkül – tehát törvénytelenül – nevezte el a tanácstermet Szent Istvánról (→ 2003.10.27); egyúttal azt is szóvá tették, hogy a látogatáskor a városháza nem hívta meg a tanácsosokat a találkozóra. [Krónika, nov. 8.] (→ 2003.12.03)

A Polgári Egyesület meghívására Nagyváradon rendezték meg a Történelem főutca c. rendezvényt, mely a november végén esedékes erdélyi nemzeti tanácsi választások sikerét volt hivatva támogatni. [Krónika, nov. 8.; RMSz, nov. 10.] (→ 2004.05.09)

2003. december 15.

Az EMTE a 2004-es m. költségvetési tervben 1,85 milliárd Ft-tal szerepel – közölte Kató Béla. [Szabadság, dec. 15.]

2004. március 1.

Átalakítják a Năstase-kabinetet, a kormányfő miniszterelnök-helyettesi hatáskört betöltő 3 államminisztert nevez ki a csapatába. [Szabadság, márc. 1.] (→ 2004.03.09)

Az Erdélybe látogató Lamperth Mónika belügyminiszter elmondta: megvizsgálják annak a lehetőségét, hogy rövidítsék a vízumbeszerzés idejét; Mo. nem szeretné, ha az ország EU-s csatlakozása nyomán új ’függöny’ jönne létre a m.–ro. határon. [Krónika, márc. 1.]

Az erdélyi m. zenei felsőoktatás helyzete c. rendezett Kolozsvárott konferenciát az RMZT. A megbeszélés egyik célja az volt, hogy megvizsgálják a zeneművészeti kar alapításának lehetőségét az EMTE keretében. [Szabadság, márc. 1.]

A határőrség nem engedte az ország területére lépni Bayer Zsolt újságírót, azzal az ürüggyel, hogy a neve a tilalmi listán szerepel. Az RMDSz tájékoztatást kért a kormánypárttól az eset kapcsán. [Krónika, márc. 1.; SzFÚ, márc. 1.] (→ 2004.03.04)

Nagyváradon Bíró Rozália lett az RMDSz polgármester-jelöltje. Mivel Szilágyi Zsolt nem jelent meg a megmérettetésen, utólagos egyeztetésnek nincs helye – mondta Lakatos Péter, területi elnök. [Krónika, márc. 1.]

2004. március 13.

A m. költségvetési megszorítások (→ 2004.03.02) veszélyeztetik az EMTE hosszútávú fejlesztését – állapították meg az erdélyi m. egyházak vezetői, kolozsvári ülésükön. A találkozón részt vett Bálint-Pataki József is, aki felhívta a figyelmet arra, hogy az egyetem rendelkezésére 500 milliós nagyságrendű maradványösszegek állnak, amelyek ésszerű felhasználása biztosítja az idei működést. A továbbiakban új forrásokat kell keresni. [Szabadság, márc. 13.]

Az EMT tisztújító közgyűlésén Köllő Gábor prof. (építész) kapta meg a közösség bizalmát, a két elnökhelyettes Nagy László prof. (a BBTE rektorhelyettese, fizikus) és Csibi Vencel prof. (gépész). [RMSz, márc. 13.]

2004. augusztus 14.

További 250 millió forintra lenne szükség, az EMTE marosvásárhelyi épületének teljes befejezéséhez. Jótékonysági esteket rendeztek és a nyugati diaszpórától is gyűjtöttek, de mindkét forrás szűknek bizonyult. [Népújság, aug. 14.]

2004. szeptember 17.

A székelyföldi autonómia ötlete (→ 2004.08.19, 2004.09.01, 2004.09.08) kapcsán Eckstein-Kovács Péter elmondta: az autonómia kérdéséről orsz. vagy regionális szinten lehet beszélni; a regionális népszavazásra nincs törvényes alap, ui. nincsenek régiók, tehát a szavazásnak nincs jogi háttere. A helyi szavazások kiírásakor a helyhatóságoknak fokozott felelősségük van, ui. olyasmire használnák föl a közpénzt, amire nincs törvényes alap. [Szabadság, szept. 17.]

Pótfelvételi zajlik az EMTE üresen maradt helyeire. [RMSz, szept. 17.]

2004. szeptember 28.

Az EMTE tanévnyitóján Bálint-Pataki József elmondta: úgy véli, már annyira megerősödött az intézmény, hogy több lábon álljon és elkezdje a m. költségvetésen kívüli források felkutatását (eddig a m. állam 10 milliárd Ft-tal támogatta az EMTÉ-t, ez az egyetem költségeinek 96%-át jelenti). Felhívta a figyelmet a hiányosságokra, jelezve, hogy többé nem fordulhat elő, hogy az EMTE olyan szakokat indítson, amelyeket az állami egyetemen is el lehet végezni, m. nyelven. Az új tanévben 18 szakon folytatnak oktatási tevékenységet (Csíkszereda: 9; Marosvásárhely: 7; Kolozsvár: 2), a diáklétszám 2190. [Szabadság, szept. 28.; RMSz, szept. 29.]

2004. október 26.

Marosvásárhelyen, a Kultúrpalotában ismertették az RMDSz államelnök-jelöltjének programját. Markó Bélát Takács Csaba mutatta be a közönségnek és a sajtó képviselőinek, a programot Kötő József ismertette. [Krónika, okt. 27.]

A BEC visszautasította az MPSz listáit (az érvénytelenné vált aláírások nélkül Arad és Temes megyében már nincs meg a megyénként szükséges 300–300 aláírás), így a szövetség nem méretkezhet meg saját színeiben a parlamenti választásokon. Az MPSz fellebbezett a döntés ellen. [Szabadság, okt. 26.; EN, okt. 26.; RMSz, okt. 27.] – Szász Jenő boszorkányüldözésnek tartja a BEC határozatát. Az MPSz elnöke nem tartja kizártnak, hogy egy másik párt listáin induljanak. [Krónika, okt. 26.]

Az EREK visszakapta a kolozsvári „kakasos” templom mögötti épületét, amelyet szimbolikus összegért bérbe adtak az EMTE karainak és könyvtárának. [RMSz, okt. 26.]

2004. november 8.

A m. kormány 2 milliárd Ft-ot különít el az EMTE támogatására a 2005-ös költségvetésből – jelentette be Bálint-Pataki József. [Szabadság, nov. 8.]

Németh Zsolt – a Fidesz nevében – kijelentette: pártja maradéktalanul támogatja a kettős állampolgárság megadását. [HN, nov. 8.]lapozás: 1-20 | 21-40 | 41-51
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998