Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 51 találat lapozás: 1-20 | 21-40 | 41-51
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Intézménymutató: EMTE (Erdélyi Magyar Tudományegyetem)

2002. április 19.

Silvio Berlusconi olasz kormányfő a bukaresti parlamentben Ro. csatlakozási esélyeiről beszélt és kiemelte, hogy Ro. első számú külföldi partnere Olaszország. [Szabadság, ápr. 19.]

Elfogadták a földtörvényt módosító kormányrendeletet, amely kimondja, hogy az egyházi struktúrák által használt vagy felügyelt erdőterület 30 hektárnyi lehet. [Szabadság, ápr. 19.]

Az EMTE csíkszeredai karán két új szak (élelmiszerkémia és környezetmérnöki) akkreditációját készítik elő. [HN, ápr. 19.]

Nem csökkent az érdeklődés a m. igazolványok iránt; várhatóan a h. t. m. mintegy 80-90%-a fogja igényelni azt – mondta Szabó Tibor (HTMH).

2002. május 16.

Mádl Ferenc elnök nyitotta meg az új Országgyűlés alakuló ülését. Megválasztották az Országgyűlés elnökét, alelnökét és jegyzőit. Mádl Ferenc Medgyessy Péter bízta meg kormányalakítással. (→ 2002.04.21) A h. t. m. ügye visszakerült a külügymin. hatásköréből a miniszterelnöki hivatalhoz. [Szabadság, máj. 16.]

Tőkés László elmondta: az egyházak képviselői vegyes érzelmekkel fogadták a monitorizálási bizottság bejelentését (→ 2002.05.09, 2002.05.14), hogy felfüggesztenék Ro. további ellenőrzését. Azzal kapcsolatban, hogy a bizottság ülése előtti nap ténylegesen is visszaadtak 9 egyházi ingatlant, a következőket mondta: „Európa kevéssel is beéri, Ro. pedig olcsón kifizeti Európát. Ro. mestere a porhintésnek: egy restriktív intézkedést így tud eredményként eladni, miután közel két éve halogatja az akkor visszaadott épületek tényleges visszaszolgáltatását.” [Szabadság, máj. 16.] – Bársony András úgy gondolja, hogy a püspök sem egyházának, sem az országnak nem használ az ilyen kijelentésekkel. [Szabadság, máj. 17.] (→ 2002.05.21)

A hivatalos közlöny közzétette a felsőfokú akkreditált vagy engedélyezett oktatási intézmények struktúrájára vonatkozó kormányhatározatot; az EMTE 9 szakkal szerepel, 4 Csíkszeredában, 5 Marosvásárhelyen. [Népújság, máj. 16.]

2002. május 23.

A BBTE vezetősége megszünteti az összes, más felsőoktatási intézményben oktató tanároknak kibocsátott engedélyt, ezután csak intézményesített keretek között engedélyezik az ’áttanítást’. Tonk Sándor szerint Andrei Marga kijelentette: az intézkedés nem az EMTE ellen irányul. (→ 2002.02.28) [Szabadság, máj. 23.]

2002. május 25.

Az SzKT ülésén Markó Béla az erdélyi közvéleményt is megosztó Mo.-i választások (→ 2002.04.09, 2002.04.21) nyomán kialakult vitával kapcsolatban elmondta: aki eddig jobbra vagy balra akart sorakoztatni minket, az elveszi az erőnket; nincs időnk Fidesz-, MDF-, MSzP- vagy SzDSz-pártinak lenni, mert itt, Ro.-ban magyarpártiaknak kell lennünk. Kiértékelőjében tk. kitért a Bolyai Gimnázium ügyére (→ 2002.04.11, 2002.04.12, 2002.04.13, 2002.04.17, 2002.04.24, 2002.04.25, 2002.04.29) is: a nacionalizmus tüze még nem hunyt ki, de ennek felélesztéséhez hatalmi érdek már nem fűződik. [Szabadság, máj. 27.; Krónika, máj. 27.]

Nagy F. István, az RMDSz okt. alelnöke leszögezte: a képzés minden területére és szintjére kiterjedő, teljes önállósággal rendelkező anyanyelvű okt. rendszer lenne az ideális; az önálló m. egyetem továbbra is stratégiai célkitűzése az RMDSz okt.-politikájának, az EMTE kiegészítheti, de nem pótolhatja a BTE visszaállítását. [Szabadság, máj. 25.]

A m. kormány milliókkal támogatta a mikházi ferences kolostor restaurálását; az épületet még nem adták vissza az egyháznak. [Krónika, máj. 25.] (→ 2002.06.06)

2002. június 6.

Birtok György, nyárádremetei polgármester ígéretet tett, hogy rövidesen rendeződik a mikházi kolostor (→ 2002.05.25) részleges restitúciója. Bakó Pál, ferences házfőnök megnyugtatta a helyieket, hogy a kolostor visszajuttatását követően nem zárják be az épületben működő elmegyógyintézetet. [Krónika, jún. 6.]

Az EMTE Kolozsvárott is szeretné beindítani a m. ny. felsőoktatást és saját egyetemi könyvtárat kíván létrehozni. Az akkreditációs biz. már jóváhagyta a környezettudomány szakot. [Szabadság, jún. 6.]

Marosvásárhelyen továbbra is megmarad az Antonescu sétány neve, mert a tanácsülésen nem sikerült konszenzusra jutni a kérdésben. [Népújság, jún. 6.]

Az RMDSz OT kinevezte azt a 4 jogászból álló bizottságot, amely a Szövetség alkotmánymódosítási javaslatait fogja fenntartani: Frunda György, Eckstein-Kovács Péter, Tokay György, Varga Attila. [SzFÚ, jún. 6.]

Mire kiharcoltuk a teljes vertikumú oktatást, addigra kifogytak a gyerekek – írta Tibori Szabó Zoltán, utalva a demográfiai gondokra. [Szabadság, jún. 6.]

2002. június 12.

Újabb két szakot (kertészmérnök és társadalmi kommunikáció) akkreditáltak az EMTE marosvásárhelyi karán. [Népújság, jún. 12.; Krónika, jún. 12.]

Sütő Andrást, 75. születésnapja alkalmából, a M. Köztársasági Elnök Érdemrendjével tüntették ki, az EMKE pedig életműdíjjal jutalmazta. [Szabadság, jún. 12., jún. 17.]

2002. június 26.

Emil Constantinescu kijelentette: az egykori ro. politikai rendőrség és a volt titkosszolgálatok egykor Nyugaton tevékenykedő tisztjei, akiket 1996–2000 között eltávolítottak a hírszerzésből, ma parlamenti képviselőként, tanácsosokként vagy államtitkárokként vannak jelen az államgépezetben. Hivatalos külföldi személyek értetlenül állnak az ilyen tények előtt. [SzFÚ, jún. 26.]

Az ET jogi biz. visszautasította a Jürgens-jelentést (→ 2002.06.14) és átdolgozásra visszaküldte. Jürgensnek el kell végeznie a nemzetközi gyakorlatban létező kisebbségvédelmi törvények összevetését és át kell tanulmányoznia még a státustörvényhez kapcsolódó kormányrendeleteket. [Szabadság, jún. 26.] (→ 2003.01.28)

Bársony András külügyi államtitkár a státustörvényre vonatkozó módosítási szándékokat közölte az ET elnökével és főtitkárával. A ro. kormány az európai normáknak ellentmondó részek kiiktatását várja. Markó Béla elmondta: az RMDSz nem tud egyetérteni olyan módosításokkal, amelyek a törvény lényegét érintik, vagy csonkítanák valamely kedvezményt. [Szabadság, jún. 26.]

Az EMTE karain 22 szakra lehet felvételizni: Csíkszeredában 6 szakra, Marosvásárhelyen és Kolozsvárott 8-8-ra; összesen 730 új hallgatót várnak. [NyJ, jún. 26.]

A Szent István Egyetem nyárádszeredai tagozatán 30 végzőse van a kertészeti szaknak. [Népújság, jún. 26.]

2002. július 26.

A m. kormány a jövő évben is (akárcsak 1999 óta minden évben) 2 milliárd forinttal támogatja az EMTE működését – közölte Bálint-Pataki József (HTMH). [Szabadság, júl. 26.]

2002. augusztus 4.

Az EMTE 15 szakára, a meghirdetett 675 helyre 879 felvételiző jelentkezett. Csíkszeredában pótfelvételit tartanak ősszel, mert ott nem teltek be a helyek; a PKE két szakán sem volt elég jelentkező. [Szabadság, aug. 5.]

Tonk Sándor az EMTE és a BBTE közötti együttműködés lehetőségeiről tárgyalt Andrei Marga rektorral. [Krónika, aug. 5.]

Az EB cáfolta a Le Monde híreszteléseit, miszerint Franciaország lépéseket tesz a ro. állampolgárok vízumkényszerének visszaállítása érdekében. Erre azért került volna sor, mert a francia közvéleményt irritálja az országot ellepő koldussereg – így a francia hírlap. [Szabadság, aug. 6.]

2002. augusztus 20.

Nagyváradon tartották az RVSz európai területi nagygyűlését. Tőkés László, megnyitó beszédében leszögezte: a múlttal való szembenézés korparancs. Kritizálta a költségvetési pénzek elosztását, ui. a ref. egyház csak töredékét kapja az ortodox egyház dotációjának. Lassú az egyházi vagyon restitúciója, 3 év alatt az ígért 50 objektumból csak 4-et kaptak vissza. [Szabadság, aug. 20., aug. 21.]

A Sapientia vezetősége Budapesten tárgyalt a HTMH-t felügyelő államtitkárral, Szabó Vilmossal. Tonk Sándor újságíróknak elmondta: az új m. kormány is kötelességének érzi az EMTE támogatását; felvetődött az egyes karok és szakok iránti idei gyér érdeklődés is. Tonk ezt azzal magyarázta, hogy néhány szakot későn hirdettek meg, továbbá az is fékező erőként hat, hogy az EMTÉ-n felvételi vizsgát is tartanak, ellentétben sok más egyetemmel, ahol az érettségi jegyek és a középiskolai eredmények alapján veszik föl a hallgatókat. [Népújság, aug. 20.]

Marossárpatakon kőszobrot avattak Szent István tiszteletére (Miholcsa József alkotása). [Szabadság, aug. 21.]

2002. november 14.

A 2003-as m. költségvetés tervezete alapján úgy tűnik, hogy jövőre kevesebb pénz jut az EMTE (Sapientia Alapítvány) és az IKA számára. [Krónika, nov. 14.] (→ 2002.11.19)

Medgyessy Péter kijelentette: „Figyelembe kell vennünk a környező országok kormányainak érzékenységét is, de nekünk mindenekelőtt a h. t. magyarság érdekeit kell figyelembe vennünk” – ezért a MÁÉRT ülésén egyeztetnek a követendő álláspont ügyében. [Krónika, nov. 14.]

2002. december 7.

Markó Béla Bukarestben konzultált Eric Jürgensszel, aki úgy véli: a kedvezménytörvénnyel kapcsolatos kérdések nagy részét megoldották a tervezett módosítások révén. [Népújság, dec. 7.]

A Bolyai Társaság közgyűlése arra a következtetésre jutott, hogy az EMTE sem oldja meg az erdélyi m. ny. felsőfokú oktatás gondját. A kilenc tagú új választmány elnöke továbbra is Wanek Ferenc, alelnökei: Jung János és Péntek János, titkára Vallasek István. [Szabadság, dec. 9.; Krónika, dec. 9.]

2003. január 21.

Pert vesztett Tőkés László az RMDSz elleni per újabb fordulóján. [Krónika, jan. 21.; Szabadság, jan. 22.] (→ 2002.11.12)

Az EMTE és a PKE keretén belül 25 karon folyik a felsőfokú képzés; 1600 diákkal 160 oktató foglalkozik. Az elmúlt 3 év alatt a m. kormány összesen 5,43 milliárd Ft-tal támogatta a két erdélyi m. egyetemet. [Szabadság, jan. 21.]

Nyárádszeredában építene templomot az ortodox püspökség; a prefektus levélben szólította föl a várost, hogy biztosítson telket a templom számára. A városban mindössze 100 görögkeleti hívő van, ennek 60%-a árvaházi gyermek. [Krónika, jan. 21.]

2003. április 2.

A ro. kormány általában tiszteletben tartja az emberi jogokat, azonban még mindig léteznek bizonyos problémák, többek között a rendőri erőszak túlzott alkalmazásával, a korrupcióval és a tulajdon visszaszolgáltatásával kapcsolatban – áll az AEÁ külügyminisztériumi jelentésében. [Szabadság, ápr. 2.]

Februárban 4,451.835 lej (135 $) volt az országos nettó átlagbér. A legmagasabb fizetéseket a pénzügyi és bankszektorban kapják. [Szabadság, ápr. 2.]

Az alkotmánymódosító javaslatokat tevő 5 képviselő (→ 2003.03.22) nyilatkozata sajnálattal állapította meg, hogy javaslataiknak csak töredékét fogadták el a pol. pártok; ugyanakkor az RMDSz vezetőségét is támadták (→ 2003.04.12). [Szabadság, ápr. 2.] (→ 2003.04.19)

Orbán Viktor azt kérte Günter Verheugen bővítési biztostól, hogy Mo. EU-csatlakozása után is maradjon meg a vízummentesség Ro.-val, Szerbia felé találjanak egy rugalmas megoldást. [Szabadság, ápr. 2.]

Fölavatták az EMTE csíkszeredai könyvtárát; számos hagyaték gyarapította a 25.000 tételes állományt. [Népújság, ápr. 2.]

2003. április 24.

Miközben Horvátország nemzeti összterméke (GDP) is meghaladta tavaly az egy főre jutó 5000 $-t, Ro. csak 2101 $-nál tart. További országok és számok: Szlovénia 10.026 $; Csehország 6751 $; Mo. 6336 $; Lengyelország 4896 $; Szlovákia 4440 $; Bulgária 2025 $. [Szabadság, ápr. 24.]

Az EREK, a 83/1999. sz. sürgősségi kormányrendelettel visszakapta a kolozsvári Ref. Koll. mindkét épületét, de a megyei tanügy bíróságra vitte az ügyet. A bíróság a tanügynek adott igazat, csak egy épületet kaptak vissza, a másik birtoklásáért fellebbezniük kell. (→ 2003.01.07) [Szabadság, ápr. 24.]

Négy cég maradt versenyben az EMTE marosvásárhelyi campusának felépítésére. A város melletti telken 2004 októberéig kell felépíteni az egyetem főépületét; a m. kormány 600 millió Ft-tal támogatja az építést. [Krónika, ápr. 24.]

2003. május 17.

Az oktatási szakbiz. május végén érkezik Kolozsvárra, hogy a helyszíni szemle alapján az EMTE előzetes működési engedélyéről döntsön – mondta Tonk Sándor rektor. [Krónika, máj. 17.]

Nagyváradon elhelyezték a m. kormány támogatásával épülő Ady-központ alapkövét (→ 2003.02.10). Tőkés László sajtótájékoztatót tartott, s „az Ady emléke ellen elkövetett szentséggyalázás miatt” tiltakozott, mivel ennek a központnak nem Nagyváradon, hanem Érmindszenten kellett volna felépülnie. [Népújság, máj. 17.] (→ 2003.08.02)

Nagyenyeden a tanítóképzés beindításának 150. évfordulójára emlékeznek a Bethlen Gábor Kollégiumban. [Krónika, máj. 17.]

2003. június 11.

A HTMH székházában Bálint-Pataki József és Pomogáts Béla (IKA) aláírta az utódállamoknak szánt oktatási támogatás (1,2 milliárd Ft) folyósításáról szóló megállapodást. [Szabadság, jún. 11.]

Szabó Vilmos elmondta: a két kormányfő tk. az Erdélyen átvonuló autópálya ügyében is egyeztetett. Két autópályát terveznek, az egyik nyomvonal az Arad–Déva irányt, a másik a Nagyvárad–Zilah–Kolozsvár–Brassó irányt követi. [HN, jún. 11.]

Az RMDSz kezdeményezésére a szállítási minisztérium a nemzeti kisebbségek nevén is feltünteti a vasúti állomások nevét. A szövetség összeállította az érintett állomások listáját. [Krónika, jún. 11.] (→ 2003.09.18)

Az akkreditációs bizottság elfogadta az EMTE javaslatát; új szakot indítanak a Sapientián: Fotográfia–Filmművészet–Média. [Szabadság, jún. 11.]

Az egyetemi szenátus határozatát elküldik az oktatási tárcához, amely remélhetőleg hozzájárul majd a kormányhatározat meghozásához – mondta Kása Zoltán. A továbbiakban a BBTE-n létrehozandó m. karok ügye a politikusok kezében van. [Krónika, jún. 11.]

2003. július 29.

Marosvásárhelyen a névadó biz. még az elmúlt esztendőben döntött a Kossuth utca nevének visszaadásáról, de a prefektúra kedvezőtlenül bírálta el a kezdeményezést. A hónap utolsó ülésén alkalom nyílik arra, hogy a városi tanács döntsön az ügyben. (→ 2003.10.07) [Krónika, júl. 29.; Népújság, aug. 1.] ● [Bár a 31-i tanácsülésen megszavazták a névváltoztatást, az ügyet csak másfél év után sikerült lezárni! Végül csak 2005. okt. 14-én született meg a tanács pozitív döntése a Kossuth utca és a Vársétány (addig Antonescu sugárút) nevének ügyében.]

Az EMTE 760 helyére 1050-en jelentkeztek, ebből 623-an sikeresen vizsgáztak. [Szabadság, júl. 29.]

2003. augusztus 14.

Kovács László szerint a kettős állampolgárságot egyéneknek meg lehet adni, ha a törvényes formáknak megfelelnek, de gyermeteg dolog azt remélni, hogy százezres közösségek alanyi jogon kapnak majd állampolgárságot. Visszautasította azokat a vádakat, amellyel a Medgyessy-kormányt illetik, ti., hogy lemondtak a h. t. magyarokról. [SzFÚ, aug. 14.]

Niculescu Tóni, integrációs alelnök és Szatmári Tibor, elnöki tanácsos Budapesten tanácskozott a Külügymin. és a HTMH szakértőivel az EU-csatlakozásról, a m. hivatalok tapasztalatairól. [Népújság, aug. 14.]

A szlovák kormány törvény-előkészítő tanácsa azt ajánlja a kabinetnek, hogy fogadják el a Selye János Egyetem létrehozásáról szóló törvénytervezetet (→ 2003.01.09). Az egyetemnek várhatóan gazdasági, teológiai és pedagógia karai lesznek. [Szabadság, aug. 14.] (→ 2004.01.16, 2004.09.15)

Egy budapesti kórházban váratlanul elhunyt Tonk Sándor, a Sapientia – EMTE 56 éves rektora. Halálát tüdőembólia okozta. Aug. 23-án temetik a Házsongárdi temetőbe. [Szabadság, aug. 16.; Krónika, aug. 16., aug. 18.] (→ 2003.09.05)

2003. szeptember 5.

Szilágyi Pál lett a Sapientia új rektora, az elhunyt Tonk Sándor utóda. (→ 2003.08.14) A rektort a négy alapító egyház püspöke és a Sapientia Alapítvány kuratóriuma választotta meg. A kuratórium elnöke Kató Béla lett. – A Sapientia EMTE új vezetősége sajtótájékoztatón számolt be az egyetem terveiről. Három dokumentumot készítenek elő: jelentés az elmúlt 3 évről; újrafogalmazzák az egyetem működési alapelveit és célkitűzéseit; vázolják az egyetem új pénzügyi rendszerét. [Szabadság, szept. 5., szept. 6.]

Kása Zoltán elmondta: az egyetemi szenátus elé terjesztenek egy szöveget, amelyben kérik, hogy a Min. hivatalosan is ismerje el az egyetem multikulturális jellegét, valamint támogassa a beindításra váró két kart. [Szabadság, szept. 5.]lapozás: 1-20 | 21-40 | 41-51
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998