Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 301 találat lapozás: 1-20 | 21-40 | 41-60 ... 301-301
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 
I   II   III  IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII   

2000. január 28.

Esztergomban 15 országból mintegy 200-an vettek részt az Egyház és magyarság című konferencián, ahol arra keresték a választ, hogy mit tettek és tehetnek az egyházak a világban szétszórtan élő magyarok vallás- és nemzettudatának erősítéséért. [RMSz, febr. 10.] (→ 2000.02.16)

2000. január 29.

Ro.-ban 68 [!] magánegyetem kapta meg a működési engedélyt. [RMSz, jan. 29.]

Csáky Pál szlovákiai miniszterelnök-helyettes befejezte háromnapos kolozsvári látogatását. Egy interjúban elmondta: az MKP előnyösebb helyzetben van Szlovákiában, mint az RMDSz itthon; a kormányzati szerepvállalás több hasznot hozott (ezt példákkal is igazolta). [Szabadság, jan. 29.]

Máramarosszigeten megnyílt a Népfőiskola, a Hollósy Simon Művelődési Egyesület székházában, a környékbeli szórvány-településekből érkezett résztvevőkkel. Kilenc tagozaton folyik a képzés; nagy szükség van az oktatásra, mert anyanyelvű képzés csak az elemi iskolában van. [RMSz, febr. 1.]

2000. január 31.

Még nem sikerült rendezni a temesvári M. Ház ügyét. [RMSz, jan. 31.]

Rákóczi Lajos képviselő szerint az államapparátus képtelen ellenőrzés alatt tartani a társadalom különböző struktúráit behálózó káros összefonódásokat; a korrupció hétköznapi jelenséggé vált. [RMSz, jan. 31.]

2000. február 1.

Emil Constantinescu keményen bírálta a PDSR-t, mert az – hatalomra kerülése esetén – módosítani kívánja a mezőgazdasági és erdőterületek visszaadásáról frissen elfogadott törvényt. [Szabadság, febr. 1.]

A BBTE-n megválasztották az új vezetőséget, tanszékvezetőtől a dékánig. A választás folyamán betartották a nemzetiségi arányokat, ennek köszönhetően 2 m. dékán és 8 dékánhelyettes került pozícióba. [RMSz, febr. 5.]

2000. február 2.

Andrei Marga csak akkor hajlandó visszavonni a lemondását (→ 2000.01.27), ha a tanügy megkapja a törvényben előírt 4%-os költségvetési támogatást. [BL, febr. 3.]

2000. február 4.

Szatmárnémetiben, erdélyi körútjának utolsó állomásán tartottak tájékoztatót az ÚKKA képviselői, a megpályázható gazdaság-fejlesztési támogatásokról. Az ÚKKA csak egyike a h. t. m. támogatására létrehozott alapítványoknak, ide tartozik még az IKA, a Mocsáry Alapítvány (szociális kérdések megoldására), Apáczai Közalapítvány (oktatás), Segítő Jobb Alapítvány (egészségügy). Az ÚKKA mintegy 350 millió Ft fölött diszponál, ebből az utódállamok magyarsága arányosan részesedik. [SzFÚ, febr. 4.]

2000. február 5.

Kató Béla, a LAM Alapítvány elnöke a Raiffcoop hitelszövetkezetről beszélt, amely közvetlen folyosó a nyugati pénzekhez; a kis- és középvállalatok tömörülése (ASIMCOV) ismertette az ÚKKA és a Saxonia Közalapítvány által nyújtott fejlesztési lehetőségeket – a SAPARD programok a vállalkozókért vannak, élni kell velük. [Háromszék, febr. 7.]

2000. február 6.

A Zilahon megtartott közéleti fórum közleményben szólította föl a kormányt, hogy rendezze az ingatlanok visszaszolgáltatásának kérdését, beleértve az egyházi vagyont is. [BN, febr. 7.]

2000. február 7.

Ro. nem fizet kártérítést Mo.-nak a tiszai ciánszennyeződés miatt, jelentette ki a környezetvédelmi tárca vízügyi vezérigazgatója. Az ok: a két országnak nincs ilyen irányú kártalanítási megállapodása. [RMSz, febr. 7.] (→ 2000.02.10, 2000.02.15)

2000. február 8.

Kerekes Károly két kollégájával törvénytervezetet nyújtott be a képviselőházban, a volt munkaszolgálatosok kárpótlására vonatkozóan. [HN, febr. 10.]

Bikafalván tanácskozott a Kiss Kálmán-féle párt (RMSzdP) vezetősége, a ro. sajtó érdeklődése közepette. A pártelenök szerint növekvőben van a népszerűségük, mert a tömegek elfordultak az RMDSz-től, Kiss szerint 12 megyében 17 ezer tagjuk van. A pártelnök tagadta, hogy a PDSR pénzelné őket. [Háromszék, febr. 8.; EN, febr. 15.]

1992 októberében alakult a Civitas Alapítvány, Székelyudvarhelyen és Kolozsvárott van irodájuk; céljuk az önkormányzatok hatékonyságának növelése (tanácsadás, távoktatás, szakértők képzése). [Szabadság, febr. 8.]

2000. február 9.

Az ország pedagógusainak 80%-a sztrájkol (20% félelmében nem vesz részt). – Asztalos Ferencnek (mint az anyanyelvű oktatásért küzdő képviselőnek) elmarasztaló véleménye van Andrei Margáról, de el kell ismerni, hogy Marga vezette be azokat a reformokat, amelyek nélkül nem lehet számítani az oktatás korszerűsítésére. [RMSz, febr. 9.; SzFÚ, febr. 10.]

Az 1999-es esztendő Ro. számára a tőkebefektetések szempontjából 1993 óta a legrosszabb év volt, viszont Mo.-ról az évtized legnagyobb befektetési hulláma érkezett: éves viszonylatban a tőke 29%-a (kb. 75 millió $). [HN, febr. 9.]

A m. filmszemlén bemutatták Bartha Ágnes és Kacsó Sándor dokumentum-filmjét, a Szoboszlay-perben 1958-ben kivégzett 11 emberről. [MN, febr. 9.]

2000. február 10.

Pepó Pál, m. környezetvédelmi miniszter Nagyváradon tárgyalt Anton Vlad államtitkárral, a nagybányai ciánszennyezés ügyében. A kárfelmérés gyorsítására szakértői bizottság kiküldését határozták el. [RMSz, febr. 14.]

Tőkés László, Budapesten, Kiáltó szó c. előadásában ismét bírálta az RMDSz álláspontját: „Felelőtlen politikai játék ingoványos talajára vitték az egyetem ügyét, olyannyira, hogy már az EBESz kisebbségi biztosa is – átvéve a sípot, amelyet a szájába adtak a bukaresti urak – a multikulturális egyetemről áradozik.” A ro. kormány kisebbségi kirakat-politikájáról, melyet sikerágazatként tüntetnek föl: „Fájdalmas, hogy az RMDSz asszisztál ennek a hamis képnek a kialakításához, tehát saját elnyomóinkat [!?] mentjük fel.” [BL, febr. 10.]

Az ADI vezetősége tiltakozott a kolozsvári Biasini-szálloda falán elhelyezett emléktábla hamis adatai ellen. Gh. Bariţiu, akinek a nevét felhasználják, történelmi traktátusában nem 40 ezer, hanem 6000 ro. áldozatról beszél; az 1848–49-es forradalom után elrendelt kivizsgálás csak 4425 emberről tud. [Szabadság, febr. 10.]

2000. február 11.

Ismét Andrei Margát választották a BBTE rektorává, a m. oktatásért felelős prorektor Kása Zoltán lett. [Szabadság, febr. 12.]

Kolozsvárott kétnapos értekezletet szervezett a Kisebbségvédelmi Hivatal, melynek témája az anyanyelvű egyetemi és posztliceális oktatás megszervezése volt. [Szabadság, febr. 12.]

2000. február 12.

Izraelbe látogatott Ion Iliescu. A helyi lapok zömében fizetett közlemény jelent meg, amelyben a ro. származású zsidók hívatlan vendégnek nevezték a volt elnököt. [Háromszék, febr. 12.]

2000. február 13.

A ferencesek és a bazilita (gör. kat.) szerzetesrend vezetői közös hálaadó misén emlékeztek meg a kolozsvári Ferenc-rendi templomban a komm. üldöztetés nehéz éveiről. Florentin Crihălmeanu püspök megköszönte a róm. kat. egyháznak és a püspököknek azt a sokrétű segítséget, amelyet gör. kat. testvéreiknek nyújtottak a róm. kat. hívek. [Vasárnap, febr. 13.]

2000. február 14.

A Délkelet-európai Együttműködési Folyamat nevű regionális szervezet Bukarestben tartott csúcstalálkozóján elfogadták a régió jószomszédsági, stabilitási, biztonsági és együttműködési chartáját, amelyet az albán, bolgár, görög, macedón, ro. és török miniszterelnök írt alá. [Szabadság, febr. 14.]

Ro.-nak a hágai Nemzetközi Bíróság előtt kell felelnie a Tisza és a Duna szennyezéséért, jelentette ki a szerb környezetvédelmi miniszter, a Jugoszláviába is átterjedt környezeti károk láttán. [BN, febr. 14.]

2000. február 15.

Petre Roman külügymin. Brüsszelbe utazott, hogy részt vegyen a kormányközi konferencián, amelyen hivatalosan bejelentik, hogy megkezdődnek a csatlakozási tárgyalások az EU és Ro. között. A ro. kormány célul tűzte ki, hogy 2007. jan. 1-jén csatlakozzék az EU-hoz. [BN, febr. 15.]

Nem szűnt meg az oktatók sztrájkja. A szakszervezetek vezetői szerint csak akkor marad abba a sztrájk, ha a kormány rendeletben garantálja a béremelést. [Szabadság, febr. 15.]

Ro. nem fog kártérítést fizetni a tiszai ciányszennyezésért – szögezte le ismét (→ 2000.02.07) a környezetvédelmi vezérigazgató. Kizárólagos az Aurul cég felelőssége. [Szabadság, febr. 15.]

Megjelent az alapítványok, egyesületek bejegyzését és működését szabályozó kormányrendelet. Mostanig egy 1924-ben [!] kiadott törvény szerint működtek a civil szféra hasonló testületei. [Szabadság, febr. 15.]

2000. február 16.

Az egyik képviselő azt javasolta: a komm. rezsim idejéből származó, állambiztonsági ügyeket taglaló dokumentumok titkossági ideje csak 50 év legyen, s ne 100, ahogy azt a jelenlegi törvény előírja. A módosító javaslat megbukott az alsóházban. A PDSR ellenezte a módosítást, hisz érdeke fűződik ahhoz, hogy az 1950-ig született dokumentumok ne kerüljenek nyilvánosságra, akkor ui. fény derülne a vagyon-elkobzásokra, konstrukciós perekre. [BN, febr. 16.]

Erdélyi látogatása során Bákó megyébe látogatott Németh Zsolt. Klézse meglátogatása után Bákóban találkozott a megye elöljáróival, hogy a csángók anyanyelvű oktatásáról tájékozódjon. Üdvözölte azt a friss tanügyminisztériumi rendeletet, amelynek értelmében szülői kérés helyett a kisebbségi szervezet is igényelheti a m. oktatást. [BN, febr. 16.]

A közigazgatási bíróságon tárgyalták Gh. Funar polgármester tisztségéből való felfüggesztésének jogosságát. Mivel az al- és felperes a per áthelyezését kérte, a tárgyalást elhalasztották. [Szabadság, febr. 16.] (→ 2000.04.07)

Tamás József segédpüspök részt vett a HTMH által Esztergomban szervezett konferencián (→ 2000.01.28), ahol egy előző megbeszélésen a csángók gondjairól tanácskoztak. Két kérdéskör volt terítéken: föl kell mérni, hogy hányan beszélik a m. nyelvet és hányan igénylik az anyanyelvű misézést. Itt született a javaslat, hogy a m. állam diplomáciai úton próbáljon segíteni. [HN, febr. 16.]

2000. február 17.

Németh Zsolt Csíkszeredában tárgyalt négy székely város polgármesterével. A Székelyföld egyfajta központot jelent, s azok az intézmények, amelyek az egész romániai magyarságot szolgálhatják hosszú távon, egyre hangsúlyosabban jelennek meg és fognak megjelenni itt – hangsúlyozta a találkozó után Németh. – Fontosnak nevezte, hogy a m. kormány támogatásával létrejövő egyházi hátterű magyar magánegyetemnek legyen egy pillére Székelyföldön is. [Népújság, febr. 18.] – A Székelyföldnek egyfajta „belső anyaországgá” kell válnia a szórvány számára, a m. kormány megadja a kellő támogatást ennek a szerepnek a kialakításához. [HN, febr. 19.]

2000. február 18.

Emil Constantinescu elnök Zágrábban találkozott Göncz Árpáddal. A megbeszélések folyamán egyetértettek abban: fontos annak elkerülése, hogy a környezeti balesetből politikai problémát csináljanak; összehangolt erőfeszítések révén kell föltárni a baleset fő okait, s elhárítani a káros következményeket. [RMSz, febr. 22.]

Margot Wallström, az EU környzetvédelmi biztosa Nagybányán informálódik az Aurul bányatársaság által okozott környezeti katasztrófa ügyében. [Szabadság, febr. 18.]

A pápa látogatása (→ 1999.05.07) előtt, sürgősségi kormányrendelettel visszaadták a nagykárolyi konviktus épületét a róm. kat. egyháznak, de az épület valóságos romhalmaz, ráadásul a megyei tanfelügyelőség nem akarja kiengedni a jogköréből. [RMSz, febr. 18.]lapozás: 1-20 | 21-40 | 41-60 ... 301-301
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998