Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 298 találat lapozás: 1-20 ... 261-280 | 281-298
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 
I   II   III  IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII   

1997. december 6.

Testületi lemondást helyezett kilátásba a székelyudvarhelyi önkormányzat, ha továbbra is folytatódnak a „város polgármestere és alpolgármestere elleni zaklató, megfélemlítő akciók”. Az utóbbi időben a rendőrség több alkalommal is kihallgatta Szász Jenőt és Sófalvi Lászlót. A város önkormányzata elutasította újabb építkezési engedély kiadását, tekintve, hogy az építők megváltoztatták az építmény rendeltetését. [RMSz, dec. 6.]

1997. december 8.

Remus Opriş kormányfőtitkár vezetésével népes küldöttség érkezett Székelyudvarhelyre; délelőtt az épületnél, délután a városházán tárgyalt a polgármesterrel. Opriş utasítására levették a jogvita tárgyát képező csereháti ingatlanról a pecsétet és az épületbe bútorokat, felszerelést, nagy mennyiségű élelmiszert hordtak be és beköltöztek az apácák is. Az estig tartó vita végén, amikor az önkormányzat már testületileg lemondott és Opriş a kormányfővel is tárgyalt, Szász Jenő bejelentette, hogy Victor Ciorbea utasítására az apácáknak el kell hagyniuk az épületet, de ők nem tettek eleget a felszólításnak. [UH, dec. 9.]

Markó Béla szerint nem véletlen a csereháti ügy újabb fejleménye, feltehető, hogy így akarják elérni a koalíció megbontását. [MTI]

A Pro Europa Liga levelet intézett a kormányfőhöz, amelyben elítélték azt, hogy a kormányfőtitkár az egyik fél mellett pártoskodott, ami azzal a veszéllyel járhat, hogy a jogi vita etnikumközi konfliktussá alakul. A kormány beavatkozása egy olyan ügybe, amelyben az igazságszolgáltatásnak kell kimondania a végső szót, sérti a hatalmi szférák szétválasztásának alkotmányos elvét. [Táj., dec. 9.]

1997. december 9.

Tovább éleződött a helyzet Cserehát-ügyben Székelyudvarhelyen: a kormányfőtitkár 50 rendőrt és 200 csendőrt vezényelt a városba. Az események körül zajló nacionalista hangulatkeltés nagy mértékben befolyásolta a szenátus munkáját is. Az Oprişt kísérő jogászok szerint az apácák rendelkeznek a tulajdonosi okmánnyal és amíg a bíróság nem dönt másként, addig az épületben kifejthetik az adományozási okmánynak megfelelő tevékenységüket. [MTI]

A szenátusban folytatódott az oktatási rendelet vitája. A koalíciós partnerek ismét felrúgták az egyezséget, nem szavazták meg a kisebbségeknek kedvező paragrafusokat, ezért az RMDSz szenátorai kivonultak az ülésről és Markó Béla rögtönzött sajtóértekezleten bejelentette, hogy konzultációra visszahívja a kormány üléséről az RMDSz minisztereit, akiknek a működését meghatározatlan időre felfüggesztik. A kérdés megoldása az SzKT hatáskörébe tartozik. [Táj., dec. 9.]

Szakáts Mara nagyváradi szociológus 10 erdélyi megyében végzett felmérést, melynek teljes feldolgozása előtt már levonható néhány konklúzió: az erdélyiek visszautasítják az anyaország beavatkozását a romániai magyarok politizálásába; tisztelik Tőkés László kitartását és bátorságát, de sokan károsnak tartják a püspök átgondolatlan megnyilvánulásait. [MH, dec. 9.]

1997. december 10.

Constantinescu elnök fogadta az RMDSz küldöttségét; a megbeszélés fő témája az oktatási törvény és a csereháti helyzet volt. Az elnök kijelentette: nem hajlandó olyan oktatási törvényt aláírni, amely nem teszi lehetővé egyetemek és fakultások létrehozását a kisebbségek nyelvén. – Az elnök szerint meg kell őrizni a csereháti épület eredeti rendeltetését, nevezetesen, hogy a székelyudvarhelyi fogyatékos gyerekek iskolája legyen és az érintett felek közös megegyezéssel hozzák létre az intézményt adminisztráló igazgatótanácsot.

Az RMDSz ÜE nyilatkozata leszögezte: az RMDSz azért vonta meg a bizalmat egyik tanácsosától (→ 1997.06.27), mert elfogadhatatlan eszközökhöz folyamodott. Ugyanez elv alapján súlyos pol. hibának tartják, hogy a kormány főtitkára erőszakosan avatkozott be a dolgok menetébe. Kérik az ügy kivizsgálását és az érintettre vonatkozó megfelelő kormányzati döntés meghozatalát. Az RMDSz a csereháti ingatlan ügyében a jogorvoslat összes lehetőségeivel élni kíván. [Táj., dec. 10.]

1997. december 11.

A szenátusban megkezdődött az állambiztonsági hivatal irattárában őrzött (szekuritátés) dossziékról szóló törvénytervezet általános vitája. Az RMDSz álláspontját Szabó Károly ismertette. [Táj., dec. 11.]

Csíkszeredában háromnapos konferencia nyílt az önkormányzatok szerepéről. [Táj., dec. 11.]

A történelmi felelősséget kell figyelembe venni és elemezni, amikor azt mérlegeljük, hogy meddig lehet megmaradni a kormánykoalícióban – mondotta Markó Béla az elnökkel folytatott eszmecsere után. [MTI]

Kolozsvárott az RMDSz oktatási főosztálya szervezésében vitát tartottak az anyanyelvű szakoktatási iskolahálózat telepítési koncepciójáról, melyet az RMPSz segítségével fognak véglegesíteni. Az elkészülő tervet a szaktárca kisebbségi osztálya elé terjesztik. [Táj., dec. 12.]

A történelmi m. egyházak püspökei arra kérték a gör. kat. egyház vezetőit, hogy közvetítsenek az apácarend és a székelyudvarhelyi önkormányzat között. [RMSz, dec. 13.]

A székelyudvarhelyi tanács ülésén memorandumot szövegeztek az állam elnökének. A testület ezenkívül tervbe vette, hogy a jogi helyzet pontos leírásával részletesen tájékoztatja a ro. és nemzetközi közvéleményt. [MTI]

1997. december 12.

Meg nem erősített lapértesülések szerint a PNTCD leváltani készül G. Pruteanut az oktatási bizottság éléről. [MTI] ● [Az értesülés téves volt.]

Gabriel Andreescu, Renate Weber, Doina Cornea és Smaranda Enache levélben fordult az RMDSz-hez és arra kérték a szövetség vezetőit, ne lépjenek ki a koalícióból, mert a kilépés súlyos és kivédhetetlen következményekkel járna (pl. az ultranacionalisták diadalát, beleértve az előző koalíció újbóli megerősödését; a jelenlegi koalíció teljes szétzilálást, értékes emberi erőforrások elvesztése mellett; az euroatlanti integráció esélyeinek romlását). [Táj., dec. 12.]

1997. december 13.

Az EU luxembourgi csúcsértekezletén 15 állam- és kormányfő megegyezett abban, hogy újabb öt országgal (Cseh-, Lengyel-, Észt- és Magyarországgal, valamint Ciprussal) kezdik meg a csatlakozási tárgyalást, a további öt jelentkezőnek (Bulgária, Ro., Lettország, Litvánia, Szlovákia) várnia kell a csatlakozási tárgyalások megkezdéséig. [Háromszék, dec. 16.]

A Romániai Rektorok Egyesülete nyilatkozatban tiltakozott Constantinescu elnök azon döntése ellen, hogy támogatja az önálló m. egyetem létesítését. [Háromszék, dec. 15.]

Kolozsvárott véget ért az SzKT és a SzET együttes ülése, mely dönteni hivatott az RMDSz kormányzati részvételének jövőjéről. Markó Béla elemzéséből kiderült: a koalíció csúcsán egyetértenek az RMDSz-szel, ám a pártokban vannak olyan csoportosulások, amelyek meggyőződésük szerint magyarellenesek. Ugyanígy léteznek olyan erők, amelyek fékezni akarják a térség euroatlanti integrációját. A koalíciós időszak két része különböztethető meg, az elsőben sikerült előrelépni, utána felerősödtek a nacionalista hangok, ez lefékezte a fejlődést. A csereháti ügyről szólva, Markó politikai hibának nevezte Opriş kormányfőtitkár beavatkozását és különösen annak időzítését. A résztvevők közül többen is sürgették, hogy a további együttműködés kereteit, követelményeit világosan meg kell fogalmazni, tiszteletben kell tartani. Tőkés László szerint hiba lenne kilépni a kormányból, ez csak a szélsőséges nacionalistáknak kedvezne. A tb. eln. szerint gyakorlati lépésekkel kell szaván fogni a partnert, meg kellene kezdeni egy önálló m. egyetem szervezését. A gyűlés nagy többséggel határozatot fogadott el arról, hogy az RMDSz nem lép ki a kormányból és megfogalmazták a további koalíciós együttműködés feltételeit. Állásfoglalást fogadtak el tk. az anyanyelvű oktatásról, az egyházainkat ért jogsérelmekről, a kisebbségellenes megnyilvánulásokról. [Szabadság, dec. 15., dec. 16.; Táj., dec. 15.]

1997. december 14.

A kormány főtitkára tagadta, hogy hatásköri kihágást követett volna el vagy törvényt sértett volna a csereháti konfliktus ügyében. Ezzel szemben „intoleranciával” és a törvényes rendelkezések megszegésével vádolta meg a székelyudvarhelyi polgármestert, aki szerinte hibásan értelmezi a helyi közigazgatási autonómiát. [Szabadság, dec. 16.]

G. Pruteanu tévényilatkozatban „óriási botrányt” helyezett kilátásba arra az esetre, ha pártja leváltással büntetné meg a szenátusi bizottságban játszott szerepéért. [MTI]

1997. december 16.

A szenátus a „Pruteanu-változatban” szavazta (tehát a kisebbségek számára hátrányosan: nincs joguk önálló egyetem és kar létesítésére) meg az oktatási törvény egészét (kedvező viszont: létezhet anyanyelvű szakoktatás és lehetőség van anyanyelven felvételizni). Markó Béla elmondta, hogy a történtek után nem meglepő a szenátus döntése, a törvény hibáit remélhetőleg a képviselőházi vitában sikerül korrigálni. A kormányzati együttműködés jövőjéről szólva aláhúzta: az RMDSz nem fogadhatja el, hogy egy olyan koalíció korlátozza a kisebbségi jogokat, melynek ő maga is tagja. [Szabadság, dec. 17.]

A sajtóban másolatban közreadták a dec. 3-i egyezmény aláírt példányait, melyben a koalíció elnökei – Ion Diaconescu (PNTCD), Mircea Ionescu Quintus (PNL), Petre Roman (PD) és Markó Béla (RMDSz) – megismételték azoknak a cikkelyeknek a szövegét, amelyeket a koalíció támogatni fog a parlamentben. Ezek között szerepelt az önálló egyetemre és a saját karok állítására való jog. Ezek után a BBC megkérdezte Pruteanut, nem zavarja-e, hogy pártjának álláspontjával ellenkező vonalat képviselt. A szenátor kijelentette: nem tud az övéről eltérő álláspontról. [MTI]

A Helsinki Bizottság és a Pro Europa Liga közvetítésével hosszas tárgyalás után a Szeplőtelen Szívek Kongregációja képviselői, Szász Jenő és négy tanácsos, valamint az Aris Industrie Rt. képviselője aláírta azt a jegyzőkönyvet, amely 5 pontban határozta meg a csereháti ügy további teendőit. Az apácarend képviselője írásban rögzítette fenntartásait, Cyrill Bürgel, az adományozó Basel Hilft képviselője elhagyta a tárgyalótermet. [Szabadság, dec. 18.]

1997. december 17.

Ro. szeretne 2001-ig a NATO, 2005-ig pedig az EU tagjává válni. Ezt a nemzeti célt fogalmazta bonni tárgyalásait lezáró sajtóértekzeletén Emil Constantinescu. A ro. elnök köszönetet mondott azért a támogatásáért, melyet Roman Herzog elnök, Helmut Kohl kancellár és egyes frakciók vezetői a ro. reformfolyamat folytatásához ígértek. [Háromszék, dec. 18.] – A NATO egyes tagjai által támogatott belépés elsősorban az AEÁ ellenállása miatt hiúsult meg. [MTI]

1997. december 18.

Az SzKT–SzET ülés (→ 1997.12.13) sajtóvisszhangjára utalva Markó Béla elmondta: túlzóak az RMDSz által szabott feltételekre vonatkozó kommentárok – az RMDSz valóban feltételekhez köti jelenlétét a kormányban, de ezek a feltételek nem újak, a közösen elfogadott kormányprogram tiszteletben tartására, megvalósítására vonatkoznak. – Pruteanu leváltásának ügye a PNTCD ügye, az RMDSz nem fordult semmilyen követeléssel a parasztpárthoz; az RMDSz számára fontos a kormány támogatása, márpedig Pruteanu nem ezt teszi. – A csereháti ügyben a szövetség álláspontja változatlan: az RMDSz határozottan ellenzi az épület rendeltetésének bárminemű megváltoztatását. [Táj., dec. 18.]

A ro. sajtó egy része „Pruteanu győzelmeként” értékelte a szenátus döntését a tanügyi törvény kérdésében, noha az államelnök is azt kérte: tartsák tiszteletben a koalíciós egyezséget; szkeptikusan kezelik az RMDSz reményét, hogy majd a képviselőház meghozza a kívánt döntést. [Szabadság, dec. 18.]

Ro. küladóssága szeptemberben 8,24 milliárd $ volt, 20%-kal több, mint egy évvel korábban. [Háromszék, dec. 18.]

1997. december 19.

Ion Voinea, a Legfőbb Ügyészség katonai részlegének vezetője, sajtóértekezleten közölte, hogy az 1989 decemberi eseményekkel kapcsolatban Ion Iliescura is kiterjed a nyomozás, mert egy tanúvallomás szerint ő adott parancsot a civilek felfegyverzésére még azelőtt, hogy elkezdődött volna a lövöldözés. Iliescu – több tévéállomásnak nyilatkozva – visszautasította a vádakat. [Szabadság, dec. 22.]

1997. december 20.

Temesvárott ünnepelték a Ceauşescu-diktatúra alóli felszabadulás 8. évfordulóját; az Opera-térre tervezett nagygyűlés azonban teljes érdektelenségbe fulladt: még százan sem gyűltek össze. [RMSz, dec. 24.]

1997. december 22.

Bárányi Ferenc szólalt fel a parlamentben a forradalom évfordulójának szentelt ülésen. Emlékeztetett Tőkés László szerepére és arra, hogy ha Bukarestben nem tört volna ki a népfelkelés, a diktatúra eltiporta volna a temesvári forradalmat. A hatalomra került rendszer képviselői hét éven keresztül semmit sem tettek azért, hogy felderítse a bűnösöket és felelősségre vonja őket. Elvárjuk a parlamenttől – mondta a szónok –, a kormánytól és az elnöki intézménytől, hogy minden erővel részt vegyenek az 1989. dec. végi események homályos vonatkozásainak tisztázásában, hogy a vétkesek megbűnhődjenek tetteikért, függetlenül a társadalmi, politikai vagy katonai struktúrákban betöltött tisztségüktől. [Táj., dec. 23.]

1997. december 23.

Lemondott Adrian Severin külügyminiszter. [MN, dec. 24.] (→ 1997.10.14, 1997.12.29)

1997. december 24.

A m. történelmi egyházak vezetői nyilatkozatban tiltakoztak az ellen, hogy a vallásügyi államtitkárság diszkriminatív módon osztja el az egyházaknak járó pénzalapokat. [Szabadság, dec. 24.]

Sepsiszentgyörgyön az Állomás negyedi új kat. templomban karácsonykor tartják az első szentmisét. A fölszentelést májusra tervezik. [Háromszék, dec. 24.]

1997. december 25.

A bukaresti ortodox katedrálisban Mihály exkirály és családja részt vett a karácsonyi szertartáson. Teoctist pátriárka beszéde közben az apácák bekiabálták: „Le a kommunista szinódussal és patrónusával, Teoctisttal!” A tüntető apácákat civil ruhás rendőrök eltávolították a templomból. [Teoctist Ceauşescu templomrombolási programjának aktív támogatója volt; 1990-ben lemondott, majd rövidesen visszatért a pátriárkai székbe.] [Szabadság, dec. 29.]

1997. december 29.

A két ház együttes ülésén 225:40 arányban elfogadták Andrei Pleşu külügymin. kinevezését. Lemondott Traian Băsescu közlekedési miniszter. Ciorbea kormányfő bejelentette: elfogadja a lemondást és várja a PD-től az utódra vonatkozó javaslatot. [Háromszék, dec. 30.] (→ 1998.01.08)


lapozás: 1-20 ... 261-280 | 281-298
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998