Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 290 találat lapozás: 1-20 ... 261-280 | 281-290
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 
I   II   III  IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII   

1995. december 17.

Temesvárott gyásznapot tartottak az 1989-ben elesett áldozatok emlékére.

Szatmárnémetiben befejeződött a MISzSz 5. kongresszusa. Az új eln.: Kiss Gábor; aleln.: Nagy Pál, Salló László, Suciu Gábor, Szakács Levente. Az elfogadott nyilatkozat szerint a MISzSz tagszervezetei jelölteket állítanak a helyhatósági választásokon, lehetőleg az RMDSz-szel közösen, de ahol nem sikerül megegyezni, ott önállóan. [RMSz, dec. 19.] (→ 1996.01.03)

1995. december 18.

Az ET 3 jelentéstevője (Gunnar Jansson, Josette Durrieu, Walter Schwimmer) Bukarestben az RMDSz vezetőivel találkozott. Markó Béla elmondta, hogy a raportőrök legutóbbi látogatása óta visszalépés tapasztalható a kisebbségi jogok biztosítása terén (pl. a tanügyi törvény diszkriminatív jellege, az anyanyelv használatának korlátozása, az egyházi javak visszaadásának elodázása). [Táj., dec. 19.]

Iliescu elnök hangsúlyozta, hogy a Ro. Ortodox Egyháznak kell döntenie arról, hogy a pápa Ro.-ba látogathat-e? Daniel metropolita szerint a pápa jelenléte nem időszerű. [RMSz, dec. 18.]

1995. december 19.

Az ET raportőrei a m. egyházak vezetőivel találkoztak, akik tájékoztatták a vendégeket az elkobzott egyházi javak helyzetéről, a felekezeti iskolák kérdéséről, a vallásügyi törvény hiányáról. [Táj., dec. 19.]

1995. december 20.

Frunda György kifejtette: Ro. alig teljesített valamit az ET által megszabott feltételekből, különösen a hatalom szétválasztása és az igazságszolgáltatás terén, de a kisebbségi, emberi jogi, vallásügyi kérdésekben is adós maradt. [RMSz, dec. 22.]

Értekezletet tartott a fél éve megalakult munkáspárt (PMR), amely az 1989-ben széthullott RKP örökösének tekinti magát és folytatni kívánja „mindazt, ami annak a politikájában jó volt”. Elnöke Ion Cristian Niculae, aki 1994-ben hátat fordított Ilie Verdeţ és Adrian Păunescu szocialista pártjának (PSM). [EN, dec. 20.]

1995. december 21.

Az RMDSz sajtóértekezletén Markó Béla beszámolt az ET raportőreinek látogatásáról és arról, hogy Ro. nem teljesítette az ET ajánlásait. A szövetség továbbra is szükségesnek tartja a demokratikus ellenzéki koalíció létét, működését. [Táj., dec. 21.]

Márton Árpád több módosító javaslatot tett a készülő levéltári törvény vitájában. Az egyik javaslata az volt, hogy az egyházakkal bővítsék azon intézmények körét, amelyeknek nem kell átadniuk levéltári anyagaikat az állami levéltáraknak. [Táj., dec. 22.]

1995. december 24.

A szakadár Dnyeszter Menti Köztársaság választópolgárai – 52%-os részvétel mellett – népszavazáson jóváhagyták a terület függetlenségét kimondó alkotmányt. A szavazók 90%-a az új alkotmányra és a Független Államok Közösségébe (FÁK) való betagolódásra voksolt. A moldovai parlament törvénytelennek tartotta a szavazást. [RMSz, dec. 28.] (→ 1996.01.05)

1995. december 25.

Ceauşescu több száz híve gyűlt össze a kivégzett diktátor sírjánál, ahol a szónokok az új hatalom képviselőit szidalmazták. [MH, dec. 27.]

1995. december 27.

A ro. televízió felmérése szerint a megkérdezettek döntő többsége (92%) óhajtja a megbékélést a két szomszéd állam között, a nyugati és a NATO-integrációt ennél még többen pártolják (94%). [ÚM, dec. 27.]

A MaKOSz választmányi ülésén – saját kérésére – fölmentették Csáki Árpádot (→ 1995.10.28). Az új elnök Ambrus Melinda; üv. elnökké Grünstein Szabolcsot választották. [RMSz, 1996. jan. 12.]

Gazda Árpád a temesvári események (1989. dec.) utóéletét elemezte. Nagyon sokan szeretnék elfelejteni az akkori eseményeket. Maga Valentin Gabrielescu (→ 1995.12.16) is úgy nyilatkozott: véletlen, hogy Tőkés László kapuja elől indultak az események, mert akkor már olyan feszült volt a helyzet, hogy egy kenyérsorból is elindulhatott volna a forradalom. Gazda szerint objektív okai vannak, hogy mégsem egy kenyérsor emberei kezdték el a tüntetéseket, ui. azok nem képeznek közösséget, a temesvári ref. egyház tagjai pedig egy évvel azelőtt már ellenállóként viselkedtek. [EN, dec. 27.]

Dec. 31-én érvényét veszti a 3 éve kisebb-nagyobb megszakításokkal alkalmazott határátlépési illeték („kapupénz”). [ÚM, dec. 27.] (→ 1993.12.06, 1994.06.30, 1994.09.08, 1994.12.14, 1995.02.25, 1995.03.14, 1995.03.28, 1995.05.18, 1995.06.02, 1995.06.23, 1995.07.31, 1996.01.04)

1995. december 28.

Hargita megye polgármesterei évzáró búcsútalálkozón vettek részt. Mindent összevetve úgy tetszik, hogy a megye m. közössége átlendült a holtponton, megindult a gyarapodás. A földgáz bevezetése Csíkszereda után Gyergyószentmiklóson, Maroshévízen, Balánbányán és néhány nagyközségben folytatódik. [RMSz, dec. 29.] ● [Az ígéret csak 10 év múlva valósult meg – részben. A gázvezeték délkeleti irányból érkezett a Gyergyói-medencébe, Marosfőn 2005 őszén fektették a csöveket.]

1995. december 30.

Markó Béla több magyarországi hírlapnak adott interjút. „Rendkívüli hozzáértéssel tápláljuk egymásban az elesettség, a megvertség tudatát” – hangoztatta. – „Trianont nem lehet elfelejteni, mert nem hagyják, hogy elfeledjük. Ám 75 év alatt fel is morzsolódhattunk volna, de nem morzsolódtunk.” [MN, dec. 30.] – A szövetség életében fontos esemény volt a kolozsvári kongresszus, kudarccal felérő esemény az oktatási törvény elfogadása, mely „arra késztet, hogy újragondoljuk politikai cselekvéseinket”. „Amikor az új m. kormány megalakult, olyan hangokat is lehetett hallani, hogy a HTMH-ra ebben a formában nem lenne szükség. A HTMH szerencsére bizonyított és számunkra fontos a velük folyó konzultáció.” [ÚM, dec. 30.]


lapozás: 1-20 ... 261-280 | 281-290
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998